نمازجمعه ۱۳شهریور ماه ۸۸

خطبه اول                 ۱۳/۶/۸۸

شما عزیزان روزه دار نمازگزار و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوای الهی بهترین زاد و توشه برای سعادت افرادی بهترین عامل جوای حیات طیبه دنیوی است دو خطبه اول پیرامون ماه مبارک رمضان و اثر تربیتی این ماه در تحول انسان و یکی از مهمترین کارایی می توان در این ماه انجام داد و مسیر محبت خدا را جلب کرد سخن گفت عزیزان ماه مبارک رمضان غنیمت است نیمی از ماه ماه مبارک ضیافت الهی گذشت چون ابر بهاری پر باران بر وجود خشکیده ما می گذرد و با ما با وداع می کند بیایید از این ماه رحمت به خوبی استفاده کنیم رشد القصص فوت الفرس بدترین غصه ها و دردناکترین غمها از دست دادن فرصت هاست امیرالمومنان علی ابن ای طالب از ساحت مقدس رسول خدا خاتم الانبیاءِ محمد مصطفی پرسید یا رسول الله بهترین عمل و بدترین کار در ماه مبارک رمضان چیست که اگر آن انجام شود خداوند به انسان نظری خاص می کند و انسان در این ماه به بهترین شکل ممکن رشد می کند این همان چیزی است که در موضوع سخن عرض کردن که مهمترین کار در ماه مبارک رمضان جهت رشد شخصیت انسان و تحول و تکامل در این ماه جیست فرمودند افضل الاعمال فی هذا الشهر بهترین عمل  در این ماه الورع ان محارم الله پرهیز دوری هر چه تمام تر از گناه و معصیت خداست مهمترین موثرترین کار در ماه مبارک رمضان عزیزان پرهیز از گناه دوری از معصیت خداست گناه یعنی نادیده گرفتن خدا در زندگی را قلم گرفتن گناه یعنی نادیده گرفتن خود و آینده خویش مطمئن باشید اگر کسی خدا را در زندگی خود لحاظ نکرد خود را نیز لحاظ نخواهد کردن تکنوا کالذین نصرالله فانصاهم انفسهم مانند آن *** نباشید که خدا را در زندگی فراموش کرده کرده اند لحاظ نمی کنند عنایتی به دین ندارند که عاقبت این نادیده گرفتن نادیده گرفتن خود است.

تلاش می کند کوشش می کند نه برای خود چون خدا را در زندگیش نادیده گرفته گناه یعنی رضایت به سقوط در باتلاق ابتذال گناه یعنی ضرر و زیان زدن به خود در دنی و آخرت گناه یعنی عمله دست شیطانشدن ماه مبارک رمضان ماه پرواز و هجرت از باتلاق ابتذال **** و گناه ست به دامان مهر و محبت دین و دینداری و لطف و عنیت خداوند نهادینه شدن دین برای تمام عمر ارتکاب به گناه اینگونه نیست که به خود بسنده شود و متوقف گردد گناه موجب زایش گناه می شود .

یک نگاه موجب می شود که گناه دوم هم بیاید به همین خاطر امام علی بن موسی الرضا **** می فرمایند:

*** من الذنوب طرف الی الکبائر گناهان اندک موجب این می شود که راه برای گناهان بزرگ فراهم آید و کسی که از گناهان کوچک گناهان اندک خوف خدا ندارد مهیا می شود که گناهان بزرگ انجام دهد و از خدا نیز نترسد گناهان موجب زایش گناه و موجب تکثیر گناه می شود گناهان بر هم انباشته می شوند. روزی رسول خدا محمد مصطفی (ص) با صحابه ی خود در بیابانی گذر کردند تا چشم کار می کرد رمل بود و ریگ حضرت دستور داد به صحابی گفت بروید و بگردید هیزم بیاورید تعجب می کردند  یا رسول الله اینجا بیابان است ریگ زار است درختی نروییده تا هیزمی تولید شود ایشان فرمود بروید رفتند هرکس خار و خاشاک اندگی با خود آورد گفت یت رسول الله همین قدر پیدا کردیم صحابی که این خار و خاشاک ها جمع کردند یک تل بزرگ از خار و خاشاک شد همه تعجب کردند ایشان فرمود گناهان نیز این گونه است کم است اما انسان که چون شد کوهی می شود گناه موجب زایش گناه تکثیر گناه و موجب این می شود که قلب گنهکار سیاه شود و میل به توبه و بازگشت به طریق بندگی خدا برایش سخت گردد بلا من کسبت سیئه و اهات به طعئیه فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون کسی که گناه کرد و این گناهان اطرافش را گرفتند دیگه در *** گناه می شود راه فرار ندارد او از کسانی است که به جهنم در می آید و دروونش جاوادانه خواهد ماند راهکارهایی جهت عدم ارتکاب به گناه به اختصار محضر مبارک شما عرض می کنم که گناه نکنیم و اگر گناه کرده ایم عصیان مرتکب شده این بابرتری به بندگی خدا مبتلا به کاهلی و نقصانی دیگر مرتکب نشویم و به دایره پر فیض محبت خدا درآییم اولین انها دین است پیدا کردن معرفت علم و ایمان به اینکه گناه انسان را در دنیا و آخرت مبتلا به بحران فردی و اجتماعی روحی و معنوی می کند عزیزان گناه موجب این می شود که گنهکار در درونش در وجودش احساس عذاب کند دور از خداست همه ی انسان ها با خدا معنی و مفهوم پیدا می کند زندگی انها آرامش ندارند چون ذاکر و ذکر خدا نیستند علی بذکرالله تطمئن القلوب بحران روحی بحران معنوی بحران اجتماعی بحران کاری تمام زندگی آنان دچار بحران و گرفتاری می شود بر صخره های گناه بالا می رود که محکم به زمین عذاب بخورد آن انسانی که با گناه بالا می رود که دربان بماند می رود به بالا که به بدترین شکل ممکن به زمین بخورد ما باید ایمان پیدا کنیم معرفت پیدا کنیم عرفان پیدا  که گناه انسان را دچار بحران های شخصیتی می کند دومین راهکارهای که انسان یم تواند با آن در محیط گناه قدم نزند و مرتکب نشود این است که خود را در محضر خدا ببیند.

عزیزان همه ما در محضر خدا هستم ان الله یعلم الجهر و مانجفی خدواند هم آشکار، می داند هم نهان ما ان الله سمیع البصیر خدا هم شنواست و هم دانا ما در زندگی اجتماعی خود اگر ببینیم ماموری در مقر ماموریتی خود مستقر و هیچ گاه تخلف نمی کنیم.

اما در زندگی خود در محضر خدا که وجود مابقاء ما روزی ما حیات ما عاقبت ما آخرت ما به دست اوست مرتکب گناه می شویم بنده ای آمد خدمت رسول خدا گفت من گناه می کنم و گناه کردم خداوند مرا می بخشد گفت گناهم زیاد است ایشان فرمود رحمت خدا افزون از ماست گفت هنگان ارتکاب گناه خدا را می دید گفت آری سخت گریه کرد روزی ابوذر آمد خدمت رسول خدا محمد بن عبدالله (ص)گفتند یا رسول الله نصحیتی بفرما آن حضرت فرمود اعبدالله عبارت خدا کن که انک تری گویا که تو او را می بینیم فان کنت لاتری اگر تو را او رانمی بینی فانه یراک  قطعاً او تو را می بیندلا تنظر الی الضعرا الطضئیه نگاه نکن که گناهت اندک است انظر الی من عصیک نگاه کن در مقابل چه کسی گناه می کنی؟.

عزیزان همه ی ما در محضر خدا هستیم خداوند در قران می فرماید الم یعلم و ان الله یری انسان گناهکار نمی داند که خدا او را می بیند گناه نشانه عدم موفقیت و عرفان گنهکار و عظمت خدا ما عرف الله من عصی کسی که گناه می کند خدا او را نشناخته فردی بود مرتکب گناه می شد آمد خدمت امام مجتبی که در همین جا ** گهر بار این امام بزرگ که امشب همت محضر آقا زمان مقام معظم رهبری شیعیان جهان شما عزیزان تبریک عرض می کنم گفت یابن رسول الله انا رجل العاص من یک مردی هستم که مرتکب گناه می شوم لا صبرلی عندالمعصیت طاقت ندارم گناه می کنم اراده ندارم گناه می کنم مرا یک موعظه ای کن که گناه نکنم حضرت موعظه اش فرمود پنج کار اگر می توانی انجام ده هر چه دلت می خواهد گناه کن۱.ناکل رزق الله اذلما *** روزی خدا رزق خدا نعمت خدا اگر می توانی نخور چیزهایی پیدا کن که نعمت خدا نیست هرچه می خواهی بخود آیا پیدا می شود اطلب موضع لا یراک

  1. یک جایی پیدا کن اگر می توانی که خدا تو را نبیند اذ لماشا هر چه می خواهی پیدا کن اخرج من ولایت الله یک جایی برو که خدا حوزه ی قدرتش آنجا نیست یک جایی را پیدا کن که خداوند حاکم آنجا نیست اگر جایی همت اذلما *** گناه کن اما لا یمکن الفرار من حکومتک چهارم و اذا جاءِ ملک الموت و تعیض الروجک اگر فرشته مرگ آمد و تو را قبض روح کند *** او را دور از خودت کن بگو الان می می خواهم زنده بمانم اگر همچنین توانایی داری اذلما شی هر چه دلت می خواهد بکن و پنجم و اذ دخلک مالک النار اگر فرشته ی عذاب در روز قیامت خواست تو را به جهنم ببرن تو توانایی داری که بگی خیر من می خواهم به بهشت بروم اذلما شی آیا همچنین توانایی هست راهکار دیگر این است که یاد مرگ و اخرت در وجود مان مستقر شود اقترب للناس حسابم و هم فی غفله المعرضون عزیزان حساب نزدیک است در قران روز قیامت را به فرد اتعبیر می آورد والتنظر نفس ما قدمت لغد حسابرسی ما نزدیک است و ماانسان غافل از اندیشه عاقبت خود امیرمومنن می فرماید آخ آه من قله زاد سه و طول الطریق کمی توشه و سختی را راهکار دیگر اینکه انسان می تواند گناه را ترک کند گرد آن نگردد این است که دوری گزیند از محیط گناه و عوامل ایجاد ان محیط هایی است که قطعاً در ان گناه می شود انسان در ان مکان ها حضور پیدا نکند از عوامل هرچه باشد پرهیز کند و در عوض حضور پیدا کند در مجامع دینی فرهنگی علمی با کسانی که در این عرصه هدایتگرند همراه باشد و راهکار دیگر تو به استغفار است توبه قلب انسان که گناه کرده است و سیاه شده است سپید می کند نورانی می کند لذا نی فرماید یا ایها الذین امنوا ای مومنان توبو الی الله توبه نصوح نمی فرماید یا ایهاالناس ای مردم می گه مومنان ای مومنان مومن هم گناه می کنه معمصوم که نیت اما راه باز است یا ایهاالذین امنوا توبو الی الله توبه نصوحاً بیایید در خانه خدا گناه یعنی زانو زدن سجده کردن به درگاه ششیطان بیایید به درگاه پر مهر و محبت خدا (عصی یکفررانکم سیئاتکم امید است خداوند همه گناهان شما را ببخشاید و بپوشاند که هیچ فرشته ای هیچ کس از آن اطلاعی نداشته باشد امیرمومنان می فرمایند الذنوب الداغ گناهان درد هستند و الدوالاستغفار دوای آن استغار است.

والشفا  ****** و شفای آن وقت مشخص می شود که این استغفار کارگر را  درمان کرده که انسان دوباره به دامان گناه بازنگردد نباید امید بود خود خداوند فرمودن عزیزان اگر کسی کند کرده یا عبادی الذین اسرفوعلی انفسهم ای بندگانم رحمت که گنه کرده اید به خود ظلم کرده اید **** من رحمت الله از رحمت من نا امید نباشید عزیزان بزرگترین گناه نا امیدی از بخشش خداست.

ان الله **** الذنوب جمیعا خداوند تمام گناهان را می بخشد الی الله بغفر الذنوب جمیعا خداوند در این ماه همه ما را دعوت کرده به توبه ستغفار برای نزول رحمتش مهرش. بخشش خود دعوت کرده در انتظار ماست خدایا قسمت می دهیم به مقربان درگاهت گناهان ما را ببخش و بیامرز این ماه مبارک را ماه تحولو تکامل ما قرار بده ما را عوامل گناه و محیط گناه دور بدار بسم الله الرحمن الرحیم قرائت سوره اخلاص

 

خطبه دوم                 ۱۳/۶/۸۸

شما عزیزان نمازگزار و روزه دار به ویژه خودم ….. به مراعات تقوا الهی و نگااه به این نکته که خدا بر همه اعمال ما حاضر و ناضر است سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق لطف و محبت الهی است در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار عرض می کنیم دیروز سالروز شهادت رئیس علی دلواری بود مظهر مقاومت پایداری دینی مردم ولایت مدار استان بوشهر ایران اسلامی در مقابل تهاجم همه جانبه استعمار هم نظامی هم فرهنگی گرامی می داریم بزرگان این مقاومت مرحوم آقای اسدالله جلالی  مرحوم آقای سید مرتضی هرمی مرحوم مجتهد برازجانی و بزرگانی که در این عرضه در این ستان بزرگ با تاریخ و تمدنی چون خورشید مقابله کردند با استعامار به یادگار گذاشتند فرهنگ بالای دینی این مملکت و رشادت و شهامت سردار نشان و مردم عزیز در تاریخ اسلام و جهان روز تعاون را گرامی می داریم تعاون یعنی همیاری  در عرصه های مختلف به ویژه کارآفرینی امیدوارم با برنامه ریزی دقیق مسئولان عزیز بتوانند با وجود ظرفیت بالای منابع زیر زمینی و دریایی و مراکز مهم صنعتی که در استان ولایت مدارمان همت کارآفرینی کنند فضای رشد توسعه و اشتغال در استان برای جوانان عزیزمان فراهم آورند می طلبد که کارگروه هایی متخصص در این دو اندیشه کنند برنامه ریزی کنند نهادهای مسئول در این رابطه نخبگانشون در کنار هم بنشینند و فضایی  برای توسعه استان بوشهر و اشتغال و در آمدزایی بالا  برای جوانان فراهم آوردند امشب میلاد گهربار امام مجتبی است امامی که با تولدش نور به خانه حضرت زهرا آورد خانه ای که پر از نور بود اما تولد امام مجتبی نور علی نور گشت امامی که در مظلومیت در تمامی عرصه ها در تاریخ حیات رسولان خدا و باد الرحمن بی نظیرست امامی که ملقب است به کریم اهل بیت چند بار زندگی خود را نتصیف کرد. نصف شب کرد و به فقرا داد بارها پیاده از مدینه به مکه برای حج رفت عبادتش زبانزد هدایتش چون خورشید توجهش به فقرا چون پدربزرگوارش گرامی می داریم و تبریک عرض می کنیم این تولد به ساحت مقدس آقا امام زمان مقام معظم رهبری و همه شیعیان تقدیر و تشکر می کنیم از مجلس محترم و نمایندگان گرامی مجلس که ب کار کارشناسی تعامل با نخبگان و دوست محترم دقت نظر اولین دقائق نقد و بررسی تسریع در تایید و رای اعتماد به کابینه پیشنهادی ریاست محترم جهمور موجب سرعت در تشکیل دولت جهت خدمت گذاری به مردم عزیز شدند یک دفاق یک وحدت یک فضایی پر از همدلی کارشناسی مراعات اخلاق سیاسی تقوای سیاسی شکل گرفت عزیزان همه چیز آماده است مردم همیشه آماده بوده اند دولت آماده است ریاست محترم جمهور آماده است نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی آماده قوه محترم قضاییه آماده و درصدر آنها مقام معظم رهبری آتیت الله العظمی خامنه ای هم چیز را فراهم آورده اند برای توسعه پایدار همه جانبه دینی ایران با رویکرد پیشرفت عدالت جهت خدمت به اسلام و این مردم عزیز می طلبد که شخصیت های سیاسی دارای هر اندیشه ای باشند در مسیر ولایت پیشرفت عدالت در خدمت نظام باشند تقوای سیاسی اخلاق سیاسی و تاریخ و آینده سیاسی خود را پاس بدرند من سفارش می کنم به نخبگان سیاسی شخصیت های سیاسی اگر می خواهند جایگاه ارزشی خود در تاریخ سیاسی معاصر ایران ببیند که چه جایگاهی دارند تاریخ سیاسی حکومت علوی را ببینند و بدانند در چه جبهه ای هستند جبهه ی ولایت علوی یا جبهه ی دین **** نظام ستیزی و مخالف با رهبریت که در سرمداران آنان مشخص است قاسطین مارتین ناکین.

تفکر ساعه افضل من عباده سبعین سند من به تمام نخبگان سیاسی سفارش می کنم اندکی خلوت کنند با خود به جایگاه خود در آینه عبرت نمای حکومت علوی ببینند بدانند با علی هستند یا علیه علی هفته آینده شب های قدر و شهادت امیرالمومنان در پیش داریم که در رابطه با امیرالمومنان در جمعه آینده انشالله مفصل سخن خواهیم گفت اما شب های قدر شب های مهمی است خیر من الف الشهر شب سرنوشت سازی است می تواند زندگی انسان را یک شبه متحول کند جبران گذشته کند و آینده ای بس درخشان برای انسان رقم بزند پاس بداریم این فرصت الهی پاس بداریم این موهبت الهی و خداوندی را شب قدر خداوند مقرر کرده برای نجات انسان شبی است که نامه ی اعمال ما بدست آقا امام زمان (عج) می رسد یا حجت بن الحسن کدام انسان حاضر است نامه اعمالش آقا ملاحظه کند حضرت می فرماید: انا *** علمنا با نواعکم دانش ما علم من به تمام کارهای شما احاطه دارد. ولا ******* انا شی اخبارکم ذره ای از کارهای شما بر ما مخفی نیست این طور پس وای به حال ما شبی است که نامه اعمال ما خدمت آقا اما زمان می رسد خدایا قسمت می دهم به **** درگاهت کارنامه ی ما موجب خجالت ما نشود خدایا قسمت می دهم به *** درگاهت ظهور آقا اما زمان تعجیل بفرما. رجوع شود ص ۲۱ سطر ۸

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.