نمازجمعه ۱۴ تیر ماه ۹۲

۱۴/۴/۹۲

خطبه اول

خودم را و شما برادران و خواهران را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی که پروردگار فرموده است من یتقواالله یجعل له و مخرجا اگر انسان در دوران زندگی خودش در دوران عمش تقوای الهی را رعایت کند حدود الهی را مراعات کند خداترس باشد پرهیزکار باشد خداوند هم در عوض درهای گشایش و رحمت را بر روی او باز می کند و راه نجات از سختی ها و گرفتاری ها در قبال مراعات تقوا خداوند به انسان عنایت می کند اخرین جمعه ماهشعبان هست و در آستانه ماه ضیافت الهی شهرالله ماه خدا ماه مبارک رمضان هستیم انشاءالله که خداوند امسال هم به همه ما توفیق درک ماه مبارک رمضان را و توفیق روزه داری عبادت قیام و تحجد و شب زنده داری در این ماه را به همه ما انشاءالله مرحمت بفرماید برنامه رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) در برخی از سال های عمر شریفشان این بوده است که قبل از حلول ماه مبارک رمضان و قبل از اینکه مردم وارد ماه مبارک رمضان شوند پیامبر دعوت عمومی می کرد مردم را بیدار باش  م داد به مردم که ایها الناس انه و قد اقبل علیکم شهرالله ماه رمضان داره میاد ماه خدا با همه برکات و نعماتی که در اون خداوند عالم و فیوضاتی که در اون قرار داده است برای شما آورده است و اقبال کرده است ماه رمضان به سمت شما لذا خود پیامبر گرامی اسلام فرمودند که ان الله الخطار من الایام الجمعه از روزها را خداوند روز جمعه به عنوان سیدالایام انتخاب کرده است و برگزیده است و فضایلی را در آن قرار داده است و برکاتی در ان قرار داده است و اعمالی برای آن وارد شده است و در ماه های سال هم من الشهور شهر رمضان در میان همه دوازده ماه سال خداوند عالم ماه مبارک رمضان را برترین ماه با فضیلت ترین ماه و بابرکت ترین ماه قرار داده است ماهی که در قرآن کریم در آن چند بار از ماه مبارک رمضان یاد شده است در حالی که از یازده ماه دیگر خدا در قرآن یادی نشده است به شکل صریح اما در رابطه با ماه مبارک رمضان صریحا نام این ماه را خداوند عالم آورده است در کلام شریفش در قران و این نشان از عظمت و اهمیت ماه مبارک رمضان را دارد فلذا در اخبار احادیث و روایات معصومیتن بزرگوار ما صفات و ویژگی های بسیار زیبا و ارزشمنی را برای ماه مبارک رمضان بیان کردند که ما واقعا همین صفات و ویژگی های ماه مبارک رمضان دقت کنیم می توانیم امروز که در آستانه ماه رمضان هست و در این چند روز کمی که مانده است به ماه رمضان خود را بیشتر مهیا کنیم و آماده کنیم برای ورود به مهمانی بزرگ خدا و ورود در این ماه بابرکت باعظمت از ماه رمضان به شهر العنابه توصیف شده است و نام شده است شهر عنابه و توبه به سوی پروردگار عالم و بازگشت به سوی پروردگار شهرالرحمه است ماه رمضان ماه رحمت و ماه برکات پروردگار عالم است شهر ضیافت هست ماه رمضان ماه ضیافت و ماه مهمانی بزرگ خدا بالاترین ارزشمندترین و معنوی ترین ضیافت های دنیوی ضیافت ضیوف الرحمان در ماه رمضان هست چراکه میزبان حقیقی در این ضیافت خود پروردگار عالم است خود خداوند هست که فرموده است الصوم لی روزه برای من است و خود من خدا  هم اجر روزه داران را خواهم داد این عظمت این ماه بابرکت است شهر العباده هست چه خوش است سحرهای ماه رمضان که انسان وضو می گیرد به درگاه پروردگار عالم به تحجد و قیام و قعود می ایستد و ذکر و راز و نیاز پروردگار عالمم می کند مگر نه این است یکی از دعاهایی که ائمه معصومین به ما آموختند این است الهی اذقنی حلاوه ذکرک خدایا شیرینی ذکر و شیرینی  عبادتت را نصیب ما کن و ماه رمضان بهترین فرصت است که انسان این شیرینی عبادت را بچشد با عبودیت و عبادت خالصانه به درگاه پروردگار عالم ماه رمضان شهرالقرآن هست ماه رمضان ماه قران است فرمود لکل شیء ربیع القرآن شهر الرمضان هرچیز بهاری دارد و بهار قران هم ماه مبارک رمضان هست بهترین فرصت البته همیشه باید ما با قرآن مانوس باشیم همیشه باید با قرآن انمس و الفت داشته باشیم و اهل قران اهل قرائت قرآن تدبر در قران تامل در قرآن دقت در قرآن باشیم اما مه رمضان به خاطر فضایی که ایجاد می شود معنویت خاصی که در ماه مبارک خدا خواهانه ایجاد می شود برای انسان فرصت بیشتری است برای رویکرد زندگی انسان به سمت قرآن رفتن و لذاشهرالقرآن هست ماه رمضان چراکه قرآن در ماه رمضان نازل شده است شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن چه بهترین فصل و بهترین وقت برای روی آوری به قران و برای آشنایی با قرآن ماه مبارک رمضان هست که ماه بهار قرآن هست و ماه نزول قران کریم هست شهر الطهور است ماه رمضان ماهی است که انسان می تواند خود را پاکیزه کند از دنس ها از پلشتی ها از گناهان از زنگارهای گناه با عبادت قرائت قران تحجد و تعبد به درگاه پروردگار عالم می تواند صیقل دهد قلب زنگار گرفته را انسان در این ماه مبارک رمضان و خود را پاکیزه کند شهرالصیام است ماه رمضان ماه روزه و روزه داری و تحمل تشنگی و گرسنگی برای رضای پروردگار عالم است شهر القیام است ماه رمضان ماهی است که انسان باید قیام کند به عبادت و بندگی پروردگار عالم و ماه رمضان شهرالمغفره است ماه رمضان ماه مغفرت است ماه استغفار به درگاه پروردگار عالم است و چه زمانی بهتر از ماه رمضان برای توبه و استغفار و چه شبی بهتر از شب قدر در ماه رمضان برای استغفار کردن چه فرصتی از این بهتر چه فرصتی برای استغفار و روی آوردن دوباره به پروردگار عالم به سمت خداوند عالم چه فرصتی بهتر از ماه رمضان و شب های قدر و لیالی قدر که در روایات داریم پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) دهه آخر ماه مبارک رمضان دیگر بستر را جمع می کرد و فقط مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار عالم و تحجد و بندگی به درگاه خداوند عالم است به هر حال برادران و خواهران عزیز کسانی که همه مان داریم آماده می شویم برای ورود در این ضیافت باصفای ماه مبارک رمضان ، ماه رمضان صحنه جنگ و مبارزه انسان با شیطان است انسان در این ماه رمضان می تواند خوب بیاموزد و ورزیده شود برای جنگ با شیطان تا بعد از ماه رمضان برای بعداز ماه رمضان و ماه های دیگر غیر از رمضان واکسینه شود برای مبارزهو مواجهه با شیطان و به هرحال اگر ما می خواهیم فضیلت ماه مبارک رمضان را درک کنیم وبیشتر به ان متوجه شویم و توجه بیشتری داشته باشیم به همین خطبه شعبانیه رسول گرامی باید توجه داشته باشیم که البته خطبه مفصل است و بسیار زیبا و بسیار قشنگ پیامبر گرامی اسلام فضایل و مناقب و ویژگی ها ی ماه مبارک رمضان را بیان کرده است فرمود قد الیکم شهرالله مردم ماه مبارک رمضان داره میاد مردم ماه خدا دارد می آید حواستان باشد بیدار باشید آماده شوید آماده حرکت به سمت بندگی پروردگار عالم شوید و بالبرکه ماه رمضان ماه برکت است ماه مغفرت است ماهی است که بهترین ماه هاست ایامه و افضل الایام اگر ما بخواهیم ماه رمضان را بشناسیم باید به ان کسی که بهترین عابد ماه رمضان هست و بهترین استفاده برنده از ماه رمضان هست یعنی رسول خدا از او بهره ببریم و از فرمایشات آن بزرگوار بهره ببریم که چه برکتی در این ماه رمضان هست ایام ماه رمضان حتی روزهایش بهترین روزهای سال هست شب هایش بهترین شب های سال هست ساعات ماه رمضان بهترین ساعات ماه سال هست در برخی از روایات هست که هنگام افطار ماه مبارک رمضان خداوند هزار هزار نفر از بندگانش را از آتش جهنم می رهاند و نجات می دهد و در شب و روز جمعه هر ساعتی همین تعداد از بندگانش را خداوند می آمرزد و از آتش جهنم نجات می دهد چه فضیلتی از این بالاتر چه سفره ی بابرکتی از این و با عظمت تر از این سفره ی مهمانی  پروردگار عالم انفاسکم فیه تسبیح نفس که می کشید در ماه رمضان ثواب سبحان الله است خوابتان عبادت است و عمل شما مقبول هست شما اگر عملی را در ماه هایی غیر از ماه رمضان مثلا با شرایط سختی ممکن بود مورد قبول قرار بگیرد اما به برکت ماه رمضان این شرایط سخت را خداوند برداشته است امیدواریم انشائالله خداوند به همه ما این توفیق بدهد از برکات ماه رمضان و از این سفره گستره مهمانی پروردگار عالم به نحو احسن و اکمل استفاده ببریم و انشاءالله جمعه آخر ماه رمضان که می خواهیم وداع کنیم از ماه مبارک رمضان که تا چشم برهم گذاشتیم خواهد رسید انشاءالله جمعه ای باشد که خداوند ما را آمرزیده باشد و سرافراز و سربلند باشیم که توانستیم از این ماه رمضان امسال هم بهره کافی برده باشیم .

خطبه دوم

خودم را و همه شما را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی که باب نجات انسان در دنیا و هم در آخرت تقواست و حصن حصین  پروردگار عالم و دژ مستحکم انسان رد مبارزه با شیاطین درون و برون تقوا و پرهیزکاری است امروز جمعه ۱۴ تیرماه روز قلم هست قلم یک ابزاری است که آنقدر ارزش و اهمیت دارد برای بشر که خداوند عالم در جایی ا زقران به آن قسم یاد کرده است وسیله ارزشمند و خوبی است که البته افراد بعضی ها از این وسیله و نعمت خدادادی برای منافع اسلام و دین خدا و جامعه توحیدی و جامعه اسلامی استفاده می کنند و عده ای هم متناسفانه از این قلم استفاده های نامطلوب و ناشایست می برند مقام معظم رهبری فرمودند آزادی قلم باید از پایمال کردن ارزش ها و باورها و ایجاد اختلاف و بدبینی و شایعه سازی و شایعه پراکنی اجتناب کند قلم و قلم به دستان و قلم داران رسالت بسیار مهمی دارند رسالت بسیار ارزشمندی دارند الان هم درست هست که علم پیشرفت کرده هست اما همین وبلاگ ها همین سایت ها همین مجلات و روزنامه همه و همه به نوعی قلم محسوب می شوند و به نوعی تراوش شده قلم هستند و لذا خیلی باید دقت کرد برای حفظ آبروی مردم برای حفظ وحدت در جامعه یک قلم مسموم خدایی ناکرده ممکن است مشکلات بسیار زیادی را در یک جامعه ایجاد کند و یک قلم سالم هم اگر برای خدا ققلم زده شود می تواند خیالی از مشکلات را حل کند خیلی از تفکرات را اصلاح کند و خیلی به سود جامعه توحیدی و جامعه اسلامی باشد لذا همواره قلم به دستان باید خدا را در نظر بگیرند قلم به دستان باید خدا را در نظر بگیرند در مسائل مدرن امروزی هم عرض کردم که استفاده می کنند انسان های قلم به دست به شکل جدید اینها هم باید حواسشان باشد خدا را لحاظ کنند انچه را که رضای خداست از این قلم تراوش کند و نه غیر رضای پروردگار عالم نکته بعدی که این روزها در راستای دشمنی های استکبار و دشمنان نظام  مقدس جمهوری اسلامی این روزها خیلی حرفش هست و اتفاقی که افتاده است مسئله قطع شبکه های تلوزیونی ماهواره ای ایران هست که از روز دوشنبه در راستای همان تحریم ها و همان دشمنی ها و کینه توزی های استکبار جهانی آن شرکت ارائه دهنده عرض شود که خدمات ماهواره ای اینتر سد و این برخی از شبکه های ماهواره ای ایران از جمله پرس تی وی را قطع کردند و این نشان از استیصال آنهاست این همه دم از آزادی بیان و آزادی گفتار و آزادی قلم می زنند و دنیار ا پر کرده اند از این حرفها ولی وقتی که می بینند یک تلویزیون یک سیستم رسانه ای می تواند حقایقی را به جهان بیان کند و روی آنها ار فاش کند و خلاف های آنها را افشا کند در جهان می آیند این را منع می کنند و جلویش را می گیرند البته این کارها از دشمنان ما چیز غیرمنتظره ای نیست اما این نشان دهنده قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست این نشاندهنده اقتدار رسانه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست چطور در ان سر دنیا چنان تاثیر گذاشته است که می آیند این شیطنت ها را می کنند و شبکه های ما را قطع می کنند البته هر کسی که دنبال رساندن پیام خودش هست خصوصا نظام مقدس جمهوری اسلامی آنقدر راه ها وجود دارد آنقدر روش ها وجود دارد که انشاءالله به روش های دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد توانست حقایق را برای جهانیان انشاءالله افشا کند و اما نکته دیگری که وجود دارد مسئله اوضاع بحرانی کشور اسلامی مصر هست خب مردم مصر زحمت کشیدند یکی دو سال قبل انقلابی کردند انتخاباتی شد آقایی به نام مرسی آمد به روی کار و اخوان المسلمین توانستند تا اندازه ی زیادی اوضاع را به دست بگیرمند گرچه نتوانستند هم باز آنچه که دنبالش بودند نتوانستند با رای شکننده ای هم بالا آوردند اما متاسفانه همین اخوانی ها اشتباهات بسیارزیادی را در حدود این یکی دوسال انجام دادند یکی از اشتباهات خود مرسی این بود که زیاد از حد به اخوانی ها چسبیده بود و به سلفی ها و گرایش های دیگر و فکرهای دیگری که بالاخره اینها هم توی انقلاب بودند و سهم داشتند توجه نمی کرد اشکال دیگری که آقای مرسی داشت و باعث سرنگونی حکومتش شد باز مسئله این بود که مرسی و اخوان در عین حالی که آن زمان انقلاب کردند مردم پشت سر آنها حرکت کردند هدف مردم مصر نجات از استبداد بود مردم مصر توانستند استبداد فرعون زمانشان یعنی حسنی مبارک را بیش از سی سال مستبدانه و جبارانه حکومت می کرد توانستند از اریکه قدرت به زیر بکشند و خوار ذلیل کنند چه هدفی داشتند همین مردم مصری که اوائل انقلاب می روند پرچم رژیم صهیونیستی  را می کشند پایین یعنی چه یعنی هدف ما قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی است یعنی هدف ما یک اصلاحی است که درواقع اصلاح حقیقی و اصلاحی است که مثل ان امریکا و بعضی از کشورهای دیگر نباید باشد هدف اینها و هدف مردم مصر نجات از مشکلات بود و مرسی هم می بایست در همین راستا تلاش کند ولی متاسفانه می بینیم مشکلات خاصی را به وجود
می اورند موضعش در رابطه با سوریه دیدیم چه قدر خصمانه و نابخردانه بود موضعش در رابطه با قرارداد کتبین و مرسی  داشت این بود که متاسفانه مبهم بود کارهایشان با اینکه مردم مصر انقلاب مصر شفاف همه چیز را روشن کرده بود ولی بعد که روی کار آمدند اولا که خودباخته شدند و خیال کردند بله حالا که ما رای آوردیم دیگر باید همه مردم تابع ما باشند و هرچه ماگفتیم و درثانی اشتباهات دیگری که کردند نتوانستند به اهداف انقلاب را پیاده کنند شما می بینید حتی برخی نقل می کنند می گویند در زمان مرسی گذرگاه رفق و مردم غزه که گذرگاه رفق یک گریزگاه تنفسی برای مردم مظلوم غزه بود حتی بعضی ها می گویند از دوران مبارک بدتر شد خب این چه انقلابی است مردم انقلاب کردند که دفاع از فلسطین کنند و مردم انقلاب کردند که رژیم صهیونیستی را خلاصه بکشند کنار و قرارداد کم دیوید را و متاسفانه مرسی همه آنها را اشتباه رفت و مقرون شد یک طرف اشتباه رفت و دو طرف و سوم مبهم بود تکلیف را روشن نکرد و لذا مردم دیدند آن اهدافی را که انقلاب برایش کرده بودند عملی نشد خود مرسی نامه می نویسد برای رژیم صهیونیستی و از او تعریف و تمجید می کند و خود مرس یدر ان سخنرانی که بعدش منجر میشود به شهادت مظلومانه شیخ شعاتب اون حرفایی می زند که متاسفانه باعث تفرقه شد و البته من اعتقادم این هست که خون مظلوم شیخ شهاتب دامن مرسی را گرفت یکی دو هفته بیشتر طول نکشید که او را از قدرت به زیر اورد یعنی به هرحال این یک درسی است البته اوضاع آینده مصر بسیار مبهم است معلوم نیست چه خبر خواهد شد معلوم نیست چه کسی به روی کار خواهد آمد و از این آب گل آلود طبیعتا صهیونیست ها استفاده خواهند کرد آمریکایی ها استفاده خواهند کرد و در صدد مصادره انقلاب مصر خواهد بود و امیدواریم انشاءالله این اتفاق نیفتد و بالاخره حوادث در کشور مصر انشاءالله به نفع اسلام و به نفع مسلمانان و به نفع مظلومان عالم به پایان برسد و اما نکته آخر چهارشنبه آینده احتمالا ماه مبارک رمضان هست انشاءالله همینطور که عرض کردم در مباحث معنوی همه باید خودمان را آماده کنیم برای ماه مبارک رمضان اما یکی دو نکته را باید عرض کنم خدمت شریف عزیزان هیئات امنای مساجد حسینیه ها و به هرحال رجوع هایی که مراسم های مقارعه قران که یک سنت بسیار ارزشمند در استان ماست برگزار میشود انشاءالله اهمیت بدهیم به مجالس قران بچه هایمان را بفرستیم بیایند به این مجالس قران فرصت خوبی است یک ماه رمضان فرصت ارزشمندی است که فرزندان ما خانواده ما با قران آشنا شوند و در جلسات قرانی هم آنهایی که متصدی امر قرآن هستند تا می توانند تلاش کنند برای اینکه یک نهضت قرانی از همین ماه رمضان آغاز شود در کشور ما و نکته بعدی مسئله خدایی ناکرده اگر احیانا اتفاق بیفتد مسئله روزه خواری در انزار عمومی است که انشاءالله عزیزانی که متصدی امر به معروف و نهی از منکر هستند و هم عزیزانی که متصدی امنیتی هستند متوجه این باشند که خدایی نکرده کسی نیاید دهن کجی کند بی حرمتی کند و ماه مبارک رمضان را با روزه خواری و هنجارهای اجتماعی بشکند و بی حرمتی به ماه مبارک رمضان شود و در اخر هم انشاءالله متصدیان مساجد و مجالس در رابطه با صدای بلندگوها خیلی دقت کنند که صدای بلندگوها مزاحمتی برای همسایه ها در ماه مبارک رمضان ایجاد نکند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.