نمازجمعه ۱۴ آذرماه ۹۳

۱۴/۹/۹۳

خطبه اول

یکی از فضائل اخلاقی و معرفتی انسان مومن داشتن روحیه و رویه شکرگذاری است انسان مسلمان انسان مومن دارای یک معرفت یک روحیه و یک رویه ی سپاسگذاری شکر در مقابل نعمات و خدماتی است که خداوند انبیاء ائمه علیهم السلام و مردم به او عطا می کنند به این جهت هست که در موتور فاخر دین حوزه شکر و سپاس نشان از معرفت بصیرت و کمال اخلاق شخص دارد خداوند در قرآن می فرماید فالتقوالله لعلکم تشکرون بر مدار دین زندگی کنید باشد که شما شکرگذار در گاه خدا گردید یعنی انسانی که اهل تقوا هست اهل دین مداری است سرامد آن شکرگذاری به درگاه احدیت هست شکر یعنی سپاسگذاری در مقابل یک نعمت که دارای سه بخش هست این شکرگذاری یک قلبا انسان شاکر این منعم دهنده نعمت باشد دوم به زبان این شکر را ادا کند و سوم آن نعمت را به شکل بسیار مطلوب استفاده کند اگر شکر تنها قلبی بود به زبان نیامد از آن نعمت به شکل مناسب استفاده نکرد هم نعمت از بین می رود و هم آن شخصی که نعمت به انسان داده چون در قلب انسان که نیست ناراحت می شود و این نشان می دهد که شخصی که نعمت گرفته برخود نمی گذارد که به زبان تشکر از نعمت دهنده داشته باشد این نشان از تکبر اون شخص هست اگر به زبان باشد تنها اما به قلب تنباشد قلبا ارادت به شاکر ارادت به اون مهم نداشته باشد قلب اون شاکر . فقط به زبان بیاورد این نفاق هست اگر قلبا بود زبان هم بود اما از ان نعمت خوب استفاده نکرد به دور انداخت پایمال کرد این باز شکر نیست به همین خاطر هست که شکر دارای سه ضلع هست قلبا انسان قدردان باشد زبانا سپاسگذار باشد و در مقام عمل آن نعمت را به خوبی استفاده کند در شکل مطلوب . بزرگترین منعم و عطاکننده در عالم وجود خداست تمام زندگی انسان هدیه الهی است هم در ابعاد مادی هم د رابعاد معنوی در ابعاد مادی شما می بینید تمام جهان خداوند برای انسان خلق کرده در ابعاد معنوی می بینید تمام کتب آسمانی تمام پیامبران تمام ائمه برای هدایت انسان و نجات انسان فرستاده خداوند به خدایی خود تمام اموری که برای انسان برای کمالش نجاتش زندگی اش نیاز هست به انسان عطا کرده بنابراین اولین وظیفه انسان در عرصه شکر این هست که شکرگذار درگاه خدا باشند چنین شکر نشان از معرفت بالای انسان هست که بداند خدا هست به او عطا می کند تمام امور مورد نیازش به او داده است و توفیق و معرفت شکر هم به او  عطا کرده و قدرت شکر هم ازآن اوست لذا شکر می کند این نشان از بلوغ معرفتی یک انسان هست وقتی شکرگذار باشد و از آن طرف وقتی شکر کرد به معنای دقیق کلمه قلبا زبانا و عملا خداوند به او نعمت بیشتر می دهد لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ اما اگر کفران نعمت کرد قلبا اعتقاد نداشت زبانا بیان نکرد عملا از نعمت خدا خوب استفاده نکرد اسراف کرد پایمال کرد ایه  اگر کفران نعمت شود گذشته از این که این نعمت سلب می شود عذاب الهی هم بر او نازل می گردد به همین خاطر وقتی انسان شکر می کند سود این شکر برای خود اوست مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ  اگر شخصی شکرگذار باشد تنهای تنها این شکر به سود اوست خدا نیازی به شکرگذاری ما ندارد وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَریمٌ اگر کفران نعمت هم کرد هیچ چیزی از عظمت خدا کم نمی کاهد او غنی است حمید است بی نیاز هست به همین خاطر هست که شکرگذاری هم نشان از معرفت انسان هست و هم مایه ی نزول برکات دیگر ولی کفرانش نشان از جهالت و غفلت و مایه ی از دست رفتن نعمات در متون فاخر دین روایات پیرامون این مسائل زیاد سخن گفته شده امام مجتبی (ع) می فرمایند النعمه نهمه تمام این نعمت هایی که خداوند به ما می دهد نعمت اسلام نعمت وجود نعمت خانواده نعمت شغل فضای مناسب همه این امور یک آزمایش هست یک امتحان هست برای انسان (فعل شکرت) اگر انسان شکر کرد (کانت نعمت) اون آزمایش اون نعمت ،نعمت گوارایی خواهد بود (و ان کفرت )اما اگر کفران نعمت کردید( سارت نغمت)اون نعمت می شود نغمت می شود مایه ی عذاب ، نعمت لا تشکر نعمتی که سپاس و شکر در پی ندارد سیئته لاتغفر مثل گناهی است که بخشوده نشده یعنی وبال می شود بال نمی شود به همین خاطر هست انسانی که شکرگذار خداست این نشان از کمال معرفت کمال مراقبت و توجه و از آن طرف در مسیر استمرار و استدامه نعمت هست اما در رابطه با غیرخدا پیامبران ائمه و هادیان طریق هدایت و نجات انسان باید از  انها هم شکر کند تشکر کند از نزول قران از وجود پیامبر خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) هدایت های اهل بیت عصمت و طهارت هدایت های  هادیان و راهنمایان دین این شکرگذاری باز نشان از معرفت و عظمت وجود مقدس ان زوات مقدس آسمانی است و از آن طرف مایهی استمرار هدایت و در مرحله بعد رد مقابل خدمت دیگران به ویژه پدر و مارد همر شوهر فرزندان محیط اجتماعی انسان باید اگر کسی به او خدمت کرد سپاس گذار باشد در سوره لقمان بیان می کند وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ ما سفارش کردیم انسان را که احترام بگذارد به پدر و مادرش به ویژه مادر حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی‏ وَهْنٍ به خاطر این که مادر نه ماه با سختی تمام این جنین را نگهداری کرد فِصالُهُ فی‏ عامَیْنِ دو سال هم از شیره وجودش او را تغذذیه کرد می گوید ما وصیت کردیم أَنِ اشْکُرْ لی‏ وَ لِوالِدَیْکَ که شکرگذار خدا و پدر و مادر باشید به همین خاطر هست که انسانی که روحیه سپاس گذاری و تشکر دارد همه به او احترام می گذارند همه خدماتی که به او می کنند ادامه می دهند اگر پدر و مادر به فرزند خدمتی کردند که همیشه می کنند بچه ها شکرگذار باشند اگر همسر انسان یک لیوان آب به دست انسان داد انسان باید تشکر کند همسر انسان در خانه تمام این خانه را مدیریت می کند از مدیریت از غذا  از تمامی اموری که در خانه هست شوهر باید تشکر کند اون وقت این خانه می شود خانه الهی زن هم از شوهر تشکر کند بچه ها هم از والدین تشکر کنند والدین هم از بچه ها از سلامت روحی اخلاقی علمی تحصیلی بچه ها تشکر کنند خانه می شود خانه محبت خانه نزول رحمت و نعمت الهی در محیط اجتماعی اگر کسی به انسان کمک کرد روحیه سپاس گذاری داشته باشد تشکر کند ادب را به جا بیاورد این مایه ی این می شود که آن کسی که به انسان کمک کرده تشویق شود می فهمد این انسانی که بهش کمک کرده قدرشناس هست و انسانی هم که شکرگذار هست هم نشان از معرفت اوست و هم این کار او موجب این می شود  که اون فردی که اوبهش کمک کرده به این کار خودش ادامه بدهد و بداند که اون فردی که بهش کمک شده کمک کرده فردیست قدردان این را ما در جامعه باید نهادینه کنیم خانه ای که درش سپاس باشد و قهر نباشد خانه ای که درش مهر و محبت باشد بغض و کینه نباشد خانه ای که درش زن و شوهر بچه ها نسبت به پدر احترام بگذارند و بدانند این خدماتی که نسبت به فرزند می دهند لایق شکر هست لایق شکرگذاریست این خانه خانه برکت هست خانه نزول رحمت خداست خانه ای است که درش فرزندان در آینده انسان های فرهیخته و بزرگی خواهند شد اما اگر در این خانه کفران بود شوهر قدر همسر را ندانست زن قدر شوهر را ندانست بچه ها قدر پدر و مادر را ندانستند پدر و مادر قدر این بچه ها را ندانستند این خانه خانه ای می شود که همیشه دچار مشکل ها و چالش های  ارتباطی است و از ان طرف نیز نعمت ها یکی پس از دیگری از دست می  رود شکرگذاری و سپاس نسبت به همدیگر محبت می آورد صمیمیت ایجاد می کند و مایه ی رشد در همه عرصه ها برای یک خانواده و یک شخص هست.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با برگزارکنندگان همایش مبارزه با جبهه تکفیر در جهان مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد کردند بیان داشتند این جبهه تکفیر از دیرباز به دست دشمنان اسلام تاسیس شد و همواره به دنبال تفرقه و انجام عملی بوده اند که دشمنان اسلام طراحی کرده اند و خواسته اند و در شرایط بسیار حساس کنونی نیز این جبهه تکفیر در تمامی ابعاد خودش چه طراحان چه مفتیان چه مزدوران اینان فریب خورده ها و عمله دست جهان استعمار هستند و شما می بینید در عراق در افغانستان در سوریه در لبنان در مصر و در بسیاری از سرزمین های اسلامی این گروه های تکفیری چه مشکلی اسی برای اسلام ایجاد کرده اند و غرب هم تبلیغ می کند که این تروریست ها همان اندیشه اسلامی دارند و اسلامی هست اینان دو هدف عمده در نظر دارند یکی تبلیغ کنند اسلام دین است یک چهره خشن بی منطق و از ان طرف سرزمین های اسلامی را دچار آشوب کنند دچار تفرقه کنند دچار هرج و مرج کنند تنها راه مبارزه با این جبهه تکفیر ایجاد بصیرت برای مسلمین هست که این افراد این گروه ها عمله دست جهان سلطه هستند و از آن طرف مبارزه با این گروهک ها به شکل بسیار منسجم و هماهنگ . روز یکشنبه روز دانشجو هست دانشگاه و دانشجو یکی از مهم ترین ارکان حفظ پیشرفت و توسعه یک نظام هست به همین جهت هست باید دانشگاه های ما دارای یک مسیری باشد که در عرصه های تحصیلی سرانجامش خودکفایی علمی تولید علم مرجعیت علمی به ویژه در علوم بنیادین باشد و مرکزی باشد برای تولید منابع انسانی کارآمد برای تمامی بخش های اداره نظام و در یک فضایی پر از اخلاق معنویت و فرهنگ دینی یعنی خروجی های دانشگاه های ما باید انسان های فاضل عالم کارآمد مومن متدین متخلق ولایت مدار و استکبار ستیز باشد به همین خاطر هست مقام معظم رهبری بسیار روی حوزه تربیت در دانشگاه تاکید می کند روز چهارشنبه روز جهانی حقوق بشر هست یک مفهومی که همینک در جهان به سخریه گرفته شده و بازیچه ای شده برای جهان سلطه هر جنایتی می کنند و هر تجاوزی به حریم کرامت انسانی خود به کشورهای اغماری شان می کنند سرپوش می گذارند و حرفی از حقوق بشر نمی زنند جنایاتی که در جهان در این قرن اخیر کرده اند در تاریخ کم نظیر هست حرفی از حقوق بشر نمی زنند بمب های اتمی دارند استفاده می کنند هیروشیما را با خاک یکسان می کنند کشورهایی مثل رژیم اشغالگر قدس انبارهای تسلیحات اتمی دارد سکوت می کند اما وقتی که حزب الله لبنان از استقلال لبنان و تجاوز رژیم اشغالگر قدس دفاع می کند تروریست هست و ناقض حقوق بشر ایران اسلامی بر مبنای قرآن دفاع مقدس دارد مدیریت اسلامی می کند می شود ناقض حقوق بشر ، یک جنایت کار را اعدام می خواهند بکنند یک شخص فاسد را می خواهند اعدام بکنند یک تولیدکننده و پخش کننده مواد مخدر را می خواهند اعدام بکنند اونها فریاد می زنند نقض حقوق بشر اما در کشورهایی که حامی جهان سلطه هست هزار جنایت  می کنند اونها ناقض حقوق بشر نیستند! در برخی از کشورهای حامی جهان سلطه زنان اجازه ندارند رانندگی کنند به شکل های مختلف حقوق بشر نقض می شود جنایت ها می کنند سازمان ملل سکوت اختیار می کند اما اگر یک کشور انقلابی از استقلال خود دفاع کرد می شود ناقض حقوق بشر الان تمامی مراکز حقوق بشری جهانی عمله و سرسپرده جهان سلطه هستند به همین خاطر هیچ رای آنان برای مردم آزاده جهان اعتباری ندارد همچنین در روز چهارشنبه سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به فرمان حضرت امام هست که منشا خدمات بسیار زیادی بوده این شورای گرانقدر و با هدایت های مقام معظم رهبری طرح های بسیار نوین موثر و اثرگذار طراحی کردند که امیدوارم انشاءالله هرچه زودتر اجرایی شود همچنین روز چهارشنبه آغاز هفته پژوهش و فناوری است رشد علم و فناوری منوط هست به پژوهش و تحقیق و در این رابطه نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها بسیار اساسی است که امیدوارم انشاءالله عزیزان در همه عرصه های آموزشی نقش پژوهش توجه ویژه کنند و به امید خدا این نوجوان ها جوان ها دانشگاهیان  در عرصه پژوهش رشد کافی بیابند که پژوهش سرآمدش تولید علم هست تشکر و قدردانی می کنم از دبیرخانه برگزاری دومین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان و همه عزیزانی که همکاری کردند در تمامی سطوح عزیزان در حوزه کشوری و لشکری روحانیت استان بوشهر دارای تاریخی تابناک هست و آن عزیزان ستارگانی بی فروغ هستند در آسمان جهان تشیع ارائه این تاریخ باشکوه موجب این می شود که هویت دینی استان ریشه یابی کند و بدانیم این استان ریشه در کجا دارد و آن دین و فرهنگ دینی و انقلابی است روحانیتی که بر اساس ایمان تقوا اخلاق علم بصیرت ولایت مداری و مقاومت هم در مقابل استبداد ایستاد و در مقابل استعمار قد الم کرد و نگذاشت این استان که یکی از مهم ترین مناطق در خاورمیانه و ایران هست به دست دشمن بیفتد انگلیس چهار بار به این استان حمله کرد و همواره عالمان دین حکم دفاع دادند و با تمام وجود در مقابل دشمن ایستادند و مایه ی نهادینه شددن فرهنگ دینی و مکتب اهل بیت این استان شدند . من صمیمانه تشکر می کنم از برگزارکنندگان این همایش و امیدوارم انشاءالله این کار  استمرار را داشته باشد چراکه ورق زدن تاریخ این استان را نشان بدهد کتاب تاریخ این استان پر از شکوه کمال و جلال و عظمت هست در تمامی عرصه ها .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.