نمازجمعه ۱۳ شهریور ماه ۹۴

خطبه اول

در خطبه ی اول پیرامون زندگی الهی و زندگی بر مدار فرامین الهی بنا گذاشته ایم سخن بگوییم ، زندگی به سبک اسلامی و در این باره حدیثی از حضرت امام صادق (ق) که جامع بسیاری از امور زندگی به سبک اسلامی بود مطرح کردیم و امید داریم در این خطبه و در خطبه های نمازجمعه های دیگر بتوانیم پیرامون آن سخن بگوییم ، استفاده کنیم و سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. امام صادق (ع) فرمودند :« انا نحب من شیعتنا من کان عاقلا، فهما، فقیها، حلیما، مداریا، صبورا، صدوقا، وفیا.» ما بسیار می پسندیم و دوست داریم از پیروانمان این افراد را ، کسی که عقل خود را به کار می گیرد و در زندگی خردمندانه برنامه ریزی می کند و زندگی خود را مدیریت می کند، بسیار فهمیده است ، تیز بین است ، هوشیار و خوش فهم است، مسائل دینی خود را کامل درک می کند ، واجب و حرام را می داند ، حلیم هم است ، در زندگی مقابل مشکلات نمی شکند و قامتش خم نمی شود ، حلیم است ، بردبار است ، صبور است و شکیبا ، راستگو است و وفادار به پیمانش. در رابطه با عقل بیان شد که قوتی الهی در نهاد انسان که موجب می شود انسان مسایل مهم و اساسی درک کند ، قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشند ، قدرت تفکر و استنباط داشته باشد ، قدرت نتیجه گیری داشته باشد،مسائل اولیه حیات بشرکه قبه برخی از اموراست و حسنی برخی از امورمثل ظلم و عدل کاملاَ درک کند، زندگی عاقلانه داشته باشد. امام صادق (ع) می فرمایند : شیعیان ما باید زندگی بر مبنای دین و عقلانیت داشته باشند. این طور نباشند که این قوه ی عقلی که خداوند به این ها داده نادیده بگیرند، بر مبنای هوی و هوس ، تمایلات غیر عقلایی، پیشنهادات بی مبنایی که دیگران به آن ها می کنند ، کشش هایی که دیگران برای آن ها ایجاد می کنند می فرمایند این طور راضی نیستیم ما زندگی کنند و باید عاقلانه زندگی کنند. در عرصه ی اقتصاد عاقلانه تدبیر کنند ، با یک چراغ سبز فضای اقتصادی که برایشان ایجاد می شود ، فوراَ تصمیم گیری نکنند ، در انتخاب همسر با یک نگاه تصمیم گیری نکنند ، در عرصه ی سیاسی با یک وعده سریع انتخاب نکنند ، در عرصه ی فرهنگی این کونه نباشند که با تمایلات نفسانی ببینند چه چیزی خوب است. عقل خود را بکار بگیرند و منطبق با داده های عقل و هدایت های عقل تصمیم گیری کنند، یکی از ویژگی های عقل این است ، تا پیشنهادی شد ، بحرانی شد ، مسئله ی سرنوشت ساز است عقل می گوید بایست ، سریع تصمیم گیری نکن ، حرکت نکن ، فکر کن، عاقبت کار را بیندیش ، مشورت کن و ببین بر اساس موازین دین این کارنتیجه بخش است در دنیا و آخرت برای شما یا خیر. بسیاری از اشتباهات انسان از همین جا سرچشمه می گیرد که در تصمیم گیری نفس خود را حاکم می کند و شیطان می آید و تمام چیزهای انحرافی را زیبا نشان می دهد و انسان را به سمت این انحراف هدایت می کند .«رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ » من تمام مسائل انحرافی دنیوی را زیبا جلوه می دهم. اگر یک معامله ی اقتصادی موجب شکست فرد می شود ، با یک وعده هایی که شیطان می دهد و زیبا نشان می دهد انسان به آن سمت می رود و بعد شکست می خورد . در انتخاب همسر ، در نوع مدیریت در زندگی ، در مسائل سیاسی ، فرهنگی انسان باید خردمندانه و با عقلانیت و در مدار دین این این حکم عقل است ، تصمیم گیری کند و به همین خاطر در روایات بسیاری داریم که اساساَ عقل عبارت است از «العقل ما عبد بهالرّحمن و اکتسب به الجنان» عقل آن چیزی است که انسان را به مسیر و ایمان به دین و مدیریت و زندگی دینی می کشاند ، این حکم عقل است و مایه ی رفتن به بهشت می شود لذا اگر فردی زندگی غیر دینی داشت ، فردی نتیجه ی اعمالش جهنم شد این مشخص است عقل داشته است اما به کار نگرفته و گویا عقل نداشته است. انسان عاقل یعنی انسانی که عقل او حکم می کند ایمان را ، زندگی دینی را به ثمره ی آن بهشت است. باز در متون فاخر دین داریم « «العقل منزه عن المنکر امربالمعروف» عقل انسان را از منکرات دور می کند ، فرمان می دهد عقل که ای انسان تو باید ازمنکرات دور باشی و فرمان می دهد به سوی کارهای شایسته حرکت کنی اما عقل دو گونه است ، یکی عقل ذاتی و دیگری عقل تجربی لذا می فرمایند العقل عقلان ، عقل بر دو قصم است ، عقلی که طبیعت انسان است و عقلی مه محصول تجربه است ، عقلی که با انسان به دنیا می آید آن عقل طبیعی است که انسان اگر از آن محروم باشد سفی است و دیوانه است اما یک عقل دیگری داریم که این اکتسابی است که انسان از مشاهدات ، مطالعات و تاریخ زندگی خود و دیگران درس می آموزد و با این تجربه آموزی و عبرت آموزی عقل تجربی پیدا می کند. ملاحظه می کند ، می بیند محصول درس نخواندن برخی از انسان ها بیسوادی ، عدم موفقیت در زندگی است این عقل تجربی پیدا می کند که باید درس خواند. ملاحظه می کند کسانی که مبتلا شده اند به مواد مخدر در زندگی خود و دیگران چه مشکلاتی ایجاد کرده اند، عقل تجربی پیدا می کند ، نه خود و نه دیگران نباید مبتلا شوند ، در عرصه ی سیاسی بررسی می کند و می بیند چقدر مشکلات برخی برای خود و جامعه درست کرده اند، این عقل تجربی سیاسی پیدا می کند که این مسیر غلط است و نه خود و نه دیگران نباید در آن مسیر بروند. در عرصه ی بسیاری از معاملات اقتصادی ملاحظه و بررسی می کند هم زندگی خود و هم زندگی دیگران ، می بیند چه مشکلات اقتصادی برایشان ایجاد شد و ایجاد کرده اند، عقل اقتصادی پیدا می کند که این راه نباید رفت. به همین خاطر است که عقل انسان دو گونه وجود دارد ، یک عقل ذاتی و یک عقل تجربی، یکی از موارد عقل تجربی مشورت است، عاقل ترین مردم کسی است که افکار و اندیشه های خردمندانه ی دیگران را ضمیمه به عقل خود می کند لذا در تصمیم گیری ها کسانی که مشوردت می کنند ، یعنی خردمندانه دارند تصمیم گیری می کنند. انسان در عرصه ی زندگی یک تصمیم سازی باید بکند ، یک تصمیم گیری ، یک عمل و یک نظارت بر عمل خود ، چهار مرحله است. اول تصمیم سازی باید بنشیند و فکر کند ، بررسی کند ، ملاحظه کند ، عقل طبعی ، عقل تجربی ، مشورت ، همه ی این امور را کنار هم بگذارد و تصمیم سازی کند. دوم تصمیم بگیرد، در تصمیم سازی هم این طور نباشد که فقط الآن شیء را ببیند ، باید آینده ی آن را باید ملاحظه کرد، اگر می خواهد برای خود همسر انتخاب کند یا برای فرزندانش همسر یا شوهری انتخاب کند، الآن را نمی بیند ۵۰ تا ۶۰ سال دیگر را هم می بیند که آیا این فرد ، شخص خوبی برای خود یا فرزندانش است یا نه، آینده نگر است و آینده بین است، ارزش هر انسان به برد افق دید او است ، در تصمیم سازی عقل تجربی ، مشورت ، آینده نگری، عقل ذاتی و مبانی دین را همه دخیل می کنند و آن گاه تصمیم گیری می کنند تصمیم که گرفت مدیریت اجرا دارد ، آن را اجرا می کند ، وقتی اجرا کرد نظارت بر کار دارد که نکند در حوزه ی عمل کار دچار مشکل شود، به همین خاطر است که انسان در زندگی باید بر مبنای دین زندگی کند ، این حکم عقل است و باید و باید عقلانی فکر کند ، در تصمیم سازی ، تصمیم گیری عمل و نظارت دقیق باشد، ساده انگار نباشد و تا یک پیشنهاد به او داد سریع قبول کند، چون آدم خوبی است قبول کند ، آدم خوب است اما احتمال دارد پیشنهاد این آدم خوب پیشنهاد خوبی نباشد ، پیشنهاد عقلانی نباشد ، پیشنهادی نباشد که در آن تفکر و تعقل و دقت باشد لذا می فرماید امام صادق (علیه السلام): انسان هایی را ما دوست داریم که عاقل باشند ، هوی نفس بر آن ها حاکم نباشد، خردمندانه زندگی کنند که نشانه ی خردمندانه زندگی کردن و دینی زندگی کردن و با ایمان و اخلاق و تقوا بودن و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تمتمی امور را ملاحظه کردن ، دنیا و آخرت و فرمودند خیلی فهمیده و تیز هوش باشند و هوشیار باشند، این طور نباشند که خدایی ناکرده دیگران آن ها فریب دهند ،ن ها را از سراط موفقیت جدا کنند و به ورطه ی شکست برسانند. اگر از تمامی کسانی که در زندگی شکست خورده اند به هر شکل سؤال کنید که چرا شکست خوردید ، همه یک چیز مشترک به شما می گویند. می گویند ما عقل خود را به کار نینداختیم ، مشورت نکردیم ، از زندگی دیگران عبرت نگرفتیم و به این وادی افتادیم به همین خاطر است باید انسان مسلمان یک زندگی دینی و عقلانی داشته باشد و این مسیر مسیر موفقیت است و این پیام امام صادق (ع) به همه ی ما است.

 

خطبه دوم

در خطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای( مد ظله العالی) در دیدار نمایندگان محترم مجلس خبرگان نکات بسیار مهم ، تعیین کننده و سرنوشت ساز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی بیان فرمودند که هم اینک ما به برخی از آن فرازها اشاره ی تحلیلی می کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند که مفاد برجام مذاکرات هسته ای مصلحت است که به مجلس شورای اسلامی برده شود. مذاکرات هسته ای در نگاه جهان سلطه مذاکره برای کنترل ایران ، توقف ایران و در نهایت اضمحلال دانش هسته ای ایران و در کنار آن زمینه سازی برای نفوذ در هندسه و جغرافیای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ، تمتم عزیزانی که در این عرصه زحمت کشیده اند از ابتدای این مذاکرات تا الآن کوشش ها کردند ، زحمت ها کشیدند که همه مردم از همه ی آن عزیزان ار آغاز تا انتها تشکر و قدر دانی می کنند اما نگاه دشمن به این مذاکرات کنترل و مهار ایران است و ما باید دقت کنیم در این عرصه دچار این دسیسه و توطئه دشمن نشویم و به همین خاطر لازم است همه ی نخبگان و درصدر این ها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند ، بنشینند کارشناسانه ، دقیق تمام اموری که به مصلحت نظام است و مناسب است ، نگاه مقام معظم رهبری است تأیید کنند و آن هایی که ضرر برای نظام است تأیید نکنند. جهان غرب به دنبال توقف ما است ، آن ها باید امتیاز بدهند تا ما متوقف شویم نه این که ما امتیاز دهیم تا آن ها راضی شوند. تمامی کشورهای جهان الآن دانش هسته ای دارند و بسیاری قدرت بالای تولید انرزی هسته ای دارند، ایران اسلامی برایاستفاده ی صلح آمیز انرژی هسته ای بر مبنای فقه حکومتی که مقام معظم رهبری هم فرمودند که سلاح هسته ای حرام است ، همه هم می دانند ، چرا باید این مسیر متوقف شود و این چنین تحت فشار قرار بگیرد و ما قبول کنیم این فشار را،به چه خاطر که برداشته شود این تحریم ها و خود آن ها هم بگویند چهارچوب تحریم ها را حفظ می کنیم که هم ما امتیاز بدهیم برای رفع تحریم هم چهار چوب تحریم ها حفظ شود ، غنی سازی اورانیم از ۲۰% بیاوریم و بکنیم ۳% تا ۳.۵% ، بسیاری از مراکز هسته ای خود را حسب برنامه ریزی غرب مبتلا کنیم به توقف برای این که تحریم ها برداشته شود ، آن وقت بگویند تحریم ها حفظ است ، تحریم های دیگر ، حقوق بشری و موشک ها هم سر جایش است ، خوب این چه چیز است ، فرمودند که باید برود مجلس ، مصلحت است نمایندگان مردم تصمیم بگیرند . نگاه آمریکا به این مذاکرات اعمال فشار است، گاهی با اسلحه و پوتین فشار می آورند، حالا می خواهند با اسلحه و چکمه ی مزاکره فشار بیاورند. این نگاه آمریکا و غرب است و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند و خود بنده هم عرض کردم در مقابل ایران خود آمریکا است. آمریکا در ذهن خودش این طور ترسیم کرده که ابرقدرت یکه تاز وقلدر جهان است و فکر می کند همه ی جهان باید تابع او باشند. نظام ما از حضرت ابا عبدالله الحسین آموخته است که ذلت هرگز نمی پذیریم ما، ما انقلاب کردیم برای استقلال ، آزادی و حاکمیت اسلام بطبع ما را تحریم می کنند. اگر ما توان های مدیریت اقتصاد در داخل داشته باشیم تحریم ها هیچ اثری نخواهد داشت و شما فکر نکنید تحریم کلی بودیم ، بسیاری از همین کشورهایی که در مذاکره بودند پنهانی با ایران معاملات داشتند. آن ها نیاز به ما دارند ، آن ها نباید برای ما تعیین تکلیف کنند. آمریکای جنایتکار ، انگلیس خبیث ، فرانسه و آلمانی که در جنگ هشت ساله چه جنایت هایی که علیه ایران نکردند ، نباید برای ایران تصمیم گیری کنند و اعمال فشار کنند. لذا باید تمامی حقوق هسته ای ایران در مجلس با اقتدار حفظ شود و ان شاءالله نمایندگان محترم کار کارشناسی کنند و این مسیر عزت ایران بر مبنای مصلحت و حکمت طراحی کنند. شعار مرگ بر آمریکا ، مرگ بر انگلیس نشان بصیرت و شجاعت مردم ایران است. آن شخص سیاسی آمریکا که می گوید احمقانه است ، آن درک صحیح از سیاست ندارد ، آن در موضع شرارت است بله شما چون آن طرف میز هستید و در خط شرارت هستید می گویید شعار مرگ بر آمریکا صحیح نیسن. همان طور که امام عظیم الشأن گفتند ما با آمریکا هیچ گاه از در دوستی بر نخواهیم آمد. مقام معظم رهبری فرمودند اینان می گویند ایران باید متفاوت شود، متفاوت یعنی چه، یعنی ما از اسلام دست برداریم ، از لنقلاب دست برداریم ، از استکبار ستیزی دست برداریم، از آرمان ها و ارزش ها دست برداریم، ار خط امام دست بر داریم ، از خون شهدا دست بر داریم.هیهات ، به خواب ببینید که ما از ارزش ها دست بر داریم، از این راه دست بر داریم ، شما چکاره هستید که می گویید ایران باید متفاوت شود، شما باید آدم شوید ، شما باید دست از جنایت بردارید، داعش را درست می کنید ، طالبان ، القلعده ، النهضه درست می کنید ، این همه جنایت در سرزمین های اسلامی می کنید بعد به ما می گویید متفاوت شوید، شما آدم شوید ، شما به خود بیایید، هر چه ما امیدی نداریم که شما آدم شوید ، شما وجودتان در جنایت و خیانت است، وجود آمریکا و انگلیس و بقا آن در جنایت و خیانت است لذا هر گاه ما متفاوت شدیم بدانیم ، هر گاه مردم دیدید مسئولی ، فردی ، هر کس آرمان ها و ارزش ها را زیر پا می گذارد، انقلاب اسلامی را نا دیده می گیرد، خط امام را نادیده می گیرد ، اطاعت ازمقام معظم رهبری را نادیده می گیرد ، خون شهدا را نادیده می گیرد بدانید که در خط آمریکا است. هر مقاله ای که نوشته شد و ارزش ها و آرمان های انقلاب را زیر سؤال برد بدانید که در خط آمریکا است. فرمودند که باید در دولت ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود ، امید داریم هر چه زودتر مه اسمی بلکه حقیقی و درست و به واقع تشکیل شود و بر قرار شود و اقتصاد ایران برمبنای دانش اقتصاد، مدیریت جهادی اقتصاد و اتکا به ضرفیت های داخلی ان شاءالله شکوفا شود. نکند خدایی ناکرده این فرمان مقام معظم رهبری نیز مثل ارشادات دیگرشان و هدایت هایی که امام راحل عظیم الشأن می کردند نادیده گرفته شود و به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. اگر اینگونه شود مردم از شما مطالبه می کنند و تقاضا می کنند. نکته ی دیگر در مورد شورای محترم نگهبان است. شورای محترم نگهبان ضامن بقا و سلامت سیاسی و قانونی عرصه ی نظام است. نظارت دارد ، حاکمیت دارد بر مجلس در عرصه ی انتخابات و تضعیف شورای نگهبان ، تضعیف نظام است. نظارت او هم استصوابی است ، یعنی حاکمیتی است ، تشخیص داد این صحیح است همان طور که امام گفت دیگر تمام است ، تشخیص داد غلط است، دیگر تمام است. این که هی مرتب بیاییم شورای نگهبان را زیر سؤال ببریم که شورای نگهبان این و شورای نگهبان آن سی و خورده ای سال است که دارید این سخن را می گویید. امام فرمودند شورای نگهبان میزان و معیار است. مقام معظم رهبری می فرماید ، خبرگان هم اخیراَ ریاست محترمشان گفته اند، دیگر کافیست ، بیش از این صحبت کردن و شورای نگهبان را برای اهداف سیاسی خود تضعیف کردن این خلاف قانون است، خلاف قانون است بلکه خلاف شرع هم است. تشکر و قدر دانی می کنیم از ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری که بسیار سخنان مفید و موضع گیری های بسیار هوشمندانه و ولایی داشتند. روز ۱۳ شهریور روز تعاون است، تعاون یکی از بهترین حرکت های اقتصادی جمعی است برای رشد و شکوفایی جغرافیای اقتصادی یک نظام که متأسفانه از آغاز انقلاب تا الآن به این بخش توجه جدی و دانش بنیان نشده است. می طلبد مسئولان به ویژه استان ولایتمداران بوشهربا این همه امکانات ، همه ی مسئولان تدبیری بکنند که برای جوانانی که آماده ی حضور در عرصه ی اقتصاد هستند تعاونی های مفید با آموزش های لازم ، با تجربه و مشاوره دادن های کافی و تسهیلات مناسب این تعاونی ها تشکیل شود و شناسایی شود این ضرفیت ها برای تشکیل این تعاونی ها. تشکرو قدردانی می کنم از برگزار کننده گان یکصدمین سال شهادت سردار سرافراز اسلام ، ایران و جنوب رئیسعلی دلواری و یاد و خاطره ی او را زنده نگه می داریم ، انسانی که نه در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان اثر گذار بوده رئیسعلی دلواری. رئیسعلی دلواری به همگان آموخت در جهان که هیچ گاه نباید برای شخص متجاوز و کشور متجاوز فرش قرمز پهن کرد و کشورهایی که خاک ایران به خون شهدا توسط آن جنایت کاران قرمز شده نباید فرش رنگین برای آن ها رنگ کرد. آیا باید برای انگلیس با آن همه خبایث فرش قرمز پهن کرد. بعد از آنی که سینه ی رئیسعلی دلواری و سینه ی مردم بوشهر و جنوب ایران را هدف گرفت و این همه جنایت کرد ، انگلیس همان انگلیس است و هیچ فرقی نکرده. رئیسعلی به ما آموخت باید مرد مبارزه و شجاعت و بصیرت و پایداری و مقاومت بود. مردی بود که در عرصه ی دفاع از ناموس و حریم دین و میهن بر مبنای فقه حکومتی مردانه ایستاد و این پیام رئیسعلی دلواری است.

 

 

 

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.