نمازجمعه ۱۲ تیر ماه ۸۸

خطبه ۱۳/۴/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نماز گزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است تقوا یعنی اعتقاد دینی داشتن رفتار دینی داشتن و اخلاق دینی داشتن است با تقوا است که انسان زندگی پر از محبت و نور الهی خواهد داشت و جامعه یک جامعه مورد لطف و عنایت خدا خواهد بود در خطبه های اول بنابراین گذارده ایم که از محبوبان خدا سخن بگوییم بدانیم که محبوبان خدا کیستند چه ویژگی ها دارند آثار محبت خدا به آنان کدام است تا مانیز راه رسم انان پیشه کنیم چون آنان شویم و اثار عرشی و ملکوتی خدا ما نیز بهره مند شویم . گروه های محبوب خدا را تعدادی برشمردیم اما چون ماه رجب است و در استانه میلاد گهربار امیر مومنان علی بن ابی طالب (ع) می باشیم و ان حضرت نماد محبوب خداست امروز به اختصار در خطبه اول پیرامون شخصیت ان بزرگوار و درس گرفتن از سیره ی علوی مقداری سخن خواهم گفت و همچنین امروز روز که نور وتولد حضرت جواد الائمه است که در خطبه دوم پیرامون آن خواهیم پرداخت آیا علی ابن ابی طالب را می توان به واقع شناخت به … وجودی ان و به جایگاه عرشی و ملکوتی ان پی برد خیر علی ابن ابی طالب بسیار فراتر از ان است که بتوان او را شناخت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) می فرمایند ما عرف الله الی عن و. عن یا علی خدا را انگونه که بایسته است که شایسته است باید شناخت هیچ کس نمی تواند بشناسد جز من و تو و ما عرفنی الی الله و انت مرا نیز کسی نخواهد شناخت جز خدا و تو یا علی  و ما عرفک تو را هم کسی نخواهد شناخت الی الله و عن جز من و خدا این مقام علی ابن ابی طالب است اما اگر از علی ابن ابی طالب سخن گفته می شود ذره ای است از دریای وجود عظمت ان حضرت قطره ای است از اقیانوس عظیم اوصاف و ارزش و جایگاه ملکوتی و اسمانی ان حضرت این مقداری است که تجلی کرده است در دنیا و کسانی که چشم بصیرت دارند آن را نیز نگاه کرده اند دیده اند مکتوب کرده اند و عرضه کرده اند پیامبر خاتم ائمه معصومین ساحت مقدس حضرت صدیقه ی زهرا از افرادی هستند که به این مقام عرفان پیدا کردند و آگاه شده اند و مقداری پیرامون مقام علی ابن ابی طالب سخن گفتند آن حضرت زندگی اش می توان به پنج بخش تقسیم کرد . که من تقاضا می کنم از جوانان عزیز که جدا تشکر می کنم از همه ی شما نماز گزاران برادران خواهرانم که این طور جدی مصمم در نماز جمعه شرکت می کنند واقعا برای ما افتخار است که عزیزانی چون شما داریم و عزیزانی که شما دارید از همه جوانان موظفین شما نمازگزاران تقاضا می کنم پیرامون شخصیت علی ابن ابی طالب با این تقسیمی که از حیث زمانی شده است تقدیر کنم پنج دوره می توان زندگی علی ابن ابی طالب را ترسیم کرد و تقسیم کرد. از تولد تا بعثت پیامبر ، از بعثت تا هجرت و از هجرت تا وفات پیامبر از وفات پیامبر تارسیدن به حکومت و پنجم از حکومت تا شهادت که امروز من ان بحث پنجم را عنایت دارم که مطالبی است بسیار آموزنده است راه گشا است در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطالبی به اختصار محضر مبارک شما عرض کنم ۵۸ سال چهار دوره اخیر به طول انجامید . علی ابن ابی طالب در خانه ابی طالب به دنیا آمد در خانه خدا نام او علی است هم نام خدا یا علی یا عظیم فرشتگان از او پذیرایی کردند و در دوران کودکی در کنار پیامبر خدا رشد و تربیت یافت در همه عرصه در کنار پیامبر بود چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت در تمامی جنگ ها نبرد ها بحران ها و تمام گرفتاریها اول یاور رسول خدا امیر مومنان بود هر بحرانی که در نظام اسلامی به وجود می امد علی ابن ابی طالب گره گشای ان بحران بود در جنگ خیبر ، جنگ خندق ، در جنگ بدر در جنگ احد حنین همواره نام علی و شمشیر علی راگشای در جنگ خندق رسول خدا در وصف امیر مومنان فرمود ضزبت علی یوم الخندق افضل من کذلک ثقلین یک ضربت شمشیر علی بن ابی طالب در روز خندق که نماد کفر را از بین برد از عبادت همه ی انسان ها بالاتر است در یکی از جنگ ها که با پیروزی انجامید که با علی ابن ابی طالب تمام پیروزی مصعلق به او بود به سر داری و سر افرازی اش پیامبر خدا فرمود اگر نمی ترسیدم که مسلمین مان فکر که در رابطه با عیسی کنند در رابطه با تو کنند در وصف تو مطالبی می گفتم که هیچ کس تو در کنارش عبور نکنی مگر خاک پای تو در کنار ت جهت شفا بردارد لکن در مورد تو مطالبی می گفتم مثل عیسی بگوییم تو چنان هستی فرمود حب علی عباده محبت علی در دل داشتن عبادت است و لا یقبل الل ایمان الی به ولایت ایمان هیچ کس مقبول نیست مگر به ولایت علی بن ابی طالب و البرائت من عداء و دوری از دشمناش سخن در این باره بسیار است جابر ابن عبدالله انصاری این صحابی با معرفت و عزیز رسول خدا می فرماید من در کنار رسول خدا بودم خیلی مطالب شنیدم از رسول خدا در رابطه با علی که اگر یک مطلب یک نکته که پیامبر در ابطه با علی داشت یک امت داشت آن امت تا آخر عمر باید افتخار می کرد و پیامبر  در رابطه با علی مطالب بسیار گفت اول این جابر همه ی یا برخی ا از این مطالب را جمع کرده من کنت مولا ف علی مولا هر کس من ضعیم او هستم من رهبر او هستم من ولایت بر او دارم  علی نیز ضعیم او رهبر او امام اوست « علی من ک هارون من موسی » نسبت من و علی همانند نسبت هارون و موسی است هارون برادر موسی بود و جانشین موسی بود علی نیز برادر من است و جانشینم علی منی و انا من علی از من است و من هم از علی هستم ما یکی جانیم در …. علی منی کنفسی علی مثل جان من است طاعت هو طاعتی پیروی از او پیروی از من است و معصیت او معصیت است و هر کس یبا  او به مخالفت پردازد با من به مخالفت برخاسته است طرب علی حرب الله جنگ علی همان جنگ خداست علی نماد نماد لشکر خداست علی نماد عرش خداست حرب علی حرب الله و سلم علی سلم الله صلح علی هم صلح خداست ولی علی ولی الله دوست دار علی دوست دار خداست و عدو علی عدو الله و دشمن علی دشمن خداست علی حجت الله و خلیفه الی عباده علی حجت خدا و جانشین …..  حب علی ایمان دوستی علی نشانه ایمان است و بغض نسبت به امیر مومنان و کینه به ایشان کفر است حزب علی حزب الله و حزب عداء حزب و شیطان علی مع الحق و الحق معه لا یستراتن حتی …………. علی با حق است و حق هم با علی این دو جدایی نا پذیرند تا روز قیامت علی … نار و الجن علی بن ابی طالب در روز قیامت انسانها را شناسایی می کند و قسمت کننده انسان ها به سمت بهشت و جهنم است من تارخ علی …. هرکس از علی دور شود از من دور شده است  فی ات علی هم الفائزون یوم القیامه و شیعیان علی بن ابی طالب در روز قیامت رستگار ند اما ان وقت هم چون که در رابطه با حکومت علوی ایشان که دست گرفت و مردم با او بیعت کردند چهار گروه مقابل علی بتن ابی طالب ایستادند گروه اول قاسطین بودند : قدرت طلباتن اشرافی گرا کسانی که به دنبال قدرت اشرافی گری برگشت به جاهلیت بودند قوم گرا بودند فامیل گرا بودند اندیشه های بنی امیه ای داشتند با بهانه های واحی مثل قتل عثمان به دست … علی بن ابی طالب . جنگ صفین را به راه انداختند آشوب ایجاد کردند اغتشاش ایجاد کردند نا آرامی ایجاد کردند نا امنی در سر زمین های اسلامی ایجاد کردند با زگشت نظام اسلامی حکومت اسلامی و حکومت … و جاهلی عرب بودند و چنان کردند که بسیاری از مسلمین کشته شدند و بحران ایجاد کردند گروه دوم ناکثین بودند پیمان شکنانی که به دنبال ثروت اندوزی بودند ثروت طلب بودند علی ابن ابی طالب با تمام وجود خواهان عدالت اجتماعی بود رفع تبعیض رفع فساد تحقق عدالت اجتماعی بود خواهان پیشرفت بود خواهان حاکمیت روح اخلاق و معویت در جامعه بود اما اینان به دنبال ثروت بودند و هر چیز طلحه و زبیر سر دمدار این جریان بودند و جنگ جمل را بهخ راه انداختند گروه سوم مارقین بودند کسانی که مقدس مآب ظاهر صلاح اما هیچ اندیشه ی عمیق دینی نداشتند قدرت تحلیل سیاسی نداشتند فقط ظواهر دین را می دیدند به عمق دین و وایت گرایی اعتقاد نداشتند با هر دسیسه و توطئه

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.