نمازجمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۸۸

 

 خطبه اول نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری : ۱۱/۲/۸۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما نماز گزاران عزیز را به مراعات تقوای الهی و همچنین خودم را به این معنا سفارش می کنم چرا که تقوای الهی و مراعات دین و دین مداری و دین رفتاری و دین اخلاقی بهترین زاد و توشه است.برای آخرت و ارزشمندترین و موثرترین عامل برای کسب سعادت در خطبه های اول در نماز های قبل بنا را بر این گذاشتیم که از محبوبان خدا سخن بگویم بدانیم کیستند چه ویژگی ها دارند و آثار محبت خدا بدانها چیست تا ما نیز راه رسم آنان پیشه کنیم چون آنان شویم و از آثار عالیه و ملکوتی خدا بهره مند گردیم خدا سخن بگوییم بیان شد که یکی از این گروه متقین هستند کسانی که اهل تقوا هستند . تقوا یعنی مراعات کردن دین خدا در تمامی ابعاد ،اخلاق دینی داشتن،اعتقاد دینی داشتن ، رفتار دینی داشتن ، زندگی را بر طبق موازین دین طراحی و اجرا کردن به گاه گناه پرهیز کردن و به هنگام انجام واجب به جای آوردن تقوا یعنی چنان زندگی کردن که خدا می خواهد بیان کردیم آثار محبت خدا به اهل تقوا را و امروز نیز آخرین اثر محبت خدا به اهل تقوا  به اختصار بر می شمریم ارزشمند ترین گرامی ترین و ارجمندترین انسان به نزد خدا کسی است که تقوایش بیشتر است « ان اکرمکم عندالله ابقاکم » انسان موجودی است که همواره به دنبال ارزشمندی است هیچ انسانی شما نمی توانید پیدا کنید که خواهان پستی و فرومایگی باشد .  همه بدنبال ارزشمندی هستند می خواهند انسانی ارزشمند باشند اما در این که ارزشمندی به چیست و ملاک و معیار ارزشمندی کدام است دچار اشتباه می شوند برخی ملاک ارزشمندی را ثروت می دانند مثل قارون می گویند انسانی ارزشمند است که ثروت داشته باشد سرمایه دار باشد و هر که ثروتش بیشتر باشد ارزشش بیشتر است این تفکر قارونی است اندیشه استکبار اقتصادی است برخی می گویند معیار ارزشمندی انسان قدرت است هر کسی قدرت بیشتری دارد قوت بسیشتری دارد تسلط بیشتری بر دیگران دارد او ارزشمند تر است مثل اندیشه های هیتلر  (هیتلر موسیلینی ، ناپلئون، فرعون) برخی ارزشمندی را در لذت یابی او است  می بینند انسانی  ارزشمند است و دارای ارزش است  که در دنیا لذت بیشتری می برد این اندیشه فراید و مبنای فکری هارون الرشید بود .برخی دیگر می گویند ملاک ارزشمندی انسان نژاد انسان است اگر از نژاد فلان بود ارزشمند تر غیر از آن بی ارزش است این اندیشه صهیونیستی است . اندیشه آپارتاید است .  برخی دیگر می گویند ارزشمندی انسان به توانمندی جسمی اوست . آن کسی ارزشمند تر است که توان جسمی بیشتر دارد .  این مبنای گلادیاتورهای قدیم جهان بود مبنای فکری آن اشخاصی  شوالیه هایی  بود که در  روم زندگی می کردند برخی ارزشمندی انسان به درجه   آزادی اوست انسانی دارای ارزش است که آزاد باشد و ارزشمندترین انسان آزاد ترین انسان است . از هر قید و بندی فقط ضرر به جامعه انسانی نزند این اندیشه امانیستی است . اما ملاک ارزشمندی انسان باید خدای انسان مشخص و خالق انسان می گوید« ان آکرمکم عندالله اتقاکم »وملاک ارزش انسان تقوای اوست ارزشمندترین انسان با تقوا ترین انسان است ولو در دنیا هیچ چیز نداشته باشد . نه ثروت نه قدرت نه شهوت نه شهرت .ابوذر هیچ چیز نداشت ولی در نزد رسول خدا(ص) و امیر المومنین(ع) انسانی بس بزرگ بود چون تقوی داشت .

انسان موجودی است فرا دنیایی انسان اینگونه نیست که حیاتش منحصر و محصور در دنیاتی کنونی باشد انسان چهار حیات دارد حیات زمینی ، حیات دنیوی ، حیات برزخی و حیات اخروی و این حیات مقدمه است برای حیات برزخی و اخروی هدف آنجاست لذا مات باید به دنبال ارزشهایی باشیم که ما را هم در این دنیا و هم درعالم برزخ و هم در  آخرت ارزشمند می کند و خدا می گوید تنها ارزشی که اینگونه است تقوا است فضلو فی انها خیر ازاد اتقا تنها راه تقووا است این دنیایی که ما در آن به سر می بریم دیگران آمدند زندگی کردند رفتند الان گرفتار حساب و کتاب اند ما نیز این چنین خواهیم شد لذا می فرماید دنیا گرا نباشید و ال آخرت خیر ما فا ان مال حیات دنیا لعو و لعب یک سرگرمی این دنیا بیش نیست باید استفاده کرد برای رشد و تعالی خود و توشه ای بیاندوزیم برای آخرت و ان اکرمکم عندالله اتقکم »پایان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.