نمازجمعه ۱۰ مهر ماه ۹۴

                                                                                       خطبه اول

در خطبه اول پیرامون ولایت و ولایت مداری مطالبی تحقیقی عرض میکنم امید دارم این نماز نورانی و این فضای معنوی باعث جلب عنایات الهی به همه ما و موجب رشد و ارتقاع سطح فرهنگ ولایت مداریی در همه عرصه ها برای همگان باشد:

خداوند می فرماید:«اطیع الله و اطیع الرسول واولی الامرمنکمَ». ای مردم خدا را اطاعت کنید.رسول خدا محمد مصطفی(ص)را اطاعت نمایید.و کسانی که شأنیت ولایت و دستور و فرماندهی دارند.خب این خدا و رسولش مشخص است مصادیق آن.اما اولی الامر که اطاعتش در ردیف اطاعت خدا و پیغمبر است چه کسانی هستند. خداوند می رفرماید : «ان ما ولیکم الله و رسول » ولی شما خدا و پیامبر است و بعد از آن والذین آمنو کسانی که ریشه در ایمان دارند.«الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاهو هم راکعون »و آن کسانی که هم اهل نمازند و هم نماز را به پا میدارند.اهل اعطاع صدقه حتی در رکوع و سجود هستند.تمامی علما شیعه و اهل سنت قائل هستند که مصداق محضر به فرد این یوتون الزکاه و هم راکعون علی بن ابی طالب (ع) است.عید غدیر ،عید رسمیت بخشیدن پیامبر به ولایت علی بن ابی طالب(ع) بعد از خود است.بارها رسول خدا فرموده بودند: «انت اخی و وصیی و خلیفتی و وارثی ولحمک لحمی و دمک دمی». اما در عید غدیر رسول خدا به فرمان خداونددر حجهالوداع آن را رسماً بیان کردند.پیامبر گرامی اسلام (ص)از اوضاع فکری جامعه نگران بود ، برخی افراد جاهل همچنان وجود داشتند که اندیشه های جاهلیداشتندو بدانبال این معنا بودندکه بعد از رحلت پیامبر نظام اسلامیرا به سمت جاهیت ببرند.برخی مقام پرست بودند، به دنبال کسب قدرت به هر قیمت بودند و برخی هم بدنبال ثروت بودند.برخی هم چون علی بن ابی طالب (ع) در جنگ های اسلامی علیه آنان جنگیده بود ، و اینها در جنگ شکست خورده و مسلمان شده بودند، کینه علی بن ابی طالب در دل داشتند. به همین خاطر پیامبرنگران بود که اگرولایت علی بن ابی طالب(ع) را بیان کند شاید این افراد جامعه را دچار هرج و مرج کنند.جبرئیل چند بار ولایت علی بن ابی طالب(ع) را به پیامبر ابلاغ کرد و پیامبر مکث می کرد.بدنبال فرصت مناسب بود تا اینه در منطقه غدیر خداوند این آیه را فرستاد:یا ایهالرسول بلغ ما انزل علیک من ربک(سوره مائده آیه ۶۷)ای پیامبر تو آن چیزی که از خداوندبر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن . وان لم تفعل و بلغت رساله  اگر این کار نکنی رسالت خودت انجام ندادی.والله یعسموک من الناس)خدا تو را نگه می دارد ، دین تو را نگه می دارد ،حفظ می کند .نگران نباش.رسول خدا فضا را در منطقه غدیر خم مهیا کرد و همه حجاج را جمع کرد و ولایت رسمی علی بن ابی طالب را بیان کرد.فرمود : «من کنتم مولا فهذا علی مولا)الهم وال من والاه وعاد من عادا ، عادماٌ عادا و خزل من خزله و نصر من نصره»)به تمامی مردم این را بیان کرد .فرمود : و ادریل حق ما حیث مادار)وبعد فرمود هر کس در این فضای غدیر است و شاهد این جریان است به غایبین اطلاع بدهد.وپدران به فرزندانشان منتقل کنند.وقتی این موضوع را بیان کرد آیه نازل شد: الیوم اکمل لکم دینکم ) امروز خداوند دین شما را کامل کرد.واتممت علیکم نعمتی ) و خدا نعمت را بر شما به نهایت رساند.ورضیت لکم الاسلام دینا ) و امروز خدا راضیست که اسلام دین شما باشد و بعد فرمود که خداوند هیچ گاه قومی که این موضوع را پنهان کند هدایت نمی کند.به همین خاطر است شما می بینید که در تاریخ بسیاری از مفسرین ، تاریخ نگارها ، محدثین جریان غدیر را بیان کردند ، جریانی که مثل خورشید روشن است اما بسیاری از پرتو نورش استفاده نمی کنند این پیروان علی بن ابی طالب هستند که این طور استفاده می کنند و در سراط ولایت گام بر می دارند.امام باقر(ع) می فرماید : بنی الاسلام علی خمسه الاشیاء )خانه اسلام بر پنج پایه استوار است : الصلاه و الزکاه و الحج والصوم والولایه اهل البیت.و فرمودند این ولایتی که اینجاست از چهار مورد اول بالا تر است.چرا فرمودند؟ زیرا ولایت دلیل و راهنمایی است که نماز چیست و چگونه بخوانید.روزه را کی بگیرید و کی افطار کنید.حج را چگونه انجام دهد.زکات را چگونه پرداخت کنید و چگونه مصرف شود.وقتی این آیه اطیع الله و اطیع الرسول واولی الار منکم) نازل شد جابر بن عبدالله انصاری این صحابه جلیل القدر رسول خدا سؤال کرد یا رسول خدا اولی الامر چه کسانی هستند.فرمود اینها عترت من هستند . اول آن علی بن ابی طالب و آخر آن از فرزندان من است. فرمودند هم نام من است ، هم کنیه من است ، غیبت خواهد کرد ، سپس ظهور خواهد کرد وجهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.عید غدیر عید نجات بخش ، کمال آفرین و عید بقاء دین است.بنا بر این موضوع ولایت در اسلام یک موضوع بسیار مهم و کلیدی در تمامی ادیان این طوراست و الان در نظام جمهری اسلامی ایران این ولایت و ولایت مداری است مه موجب استحکام و اقتدار و سلامت این نظام شده. شما ملاحظه کنید وقتی علی بن ابی طالب حکومت را بدست گرفت چهار گروه در مقابل ایشان قرار گرفتند و جبهه ضد ولایت تشکیل دادند.قاسطین سیاستمداران قدرت طلب به هر قیمت .ناکسین ، پیمان شکنانی که به دنبال ثروت بودند .راند خواران ، آن فرادی که می گشتند فضایی را پیدا منند برای چپاول ثروت ، گروه سوم مردمان ساده اندیش بودند که این افراد تابع جو سازی های دو گروه اول بودندسیاست مداران ضد ولایت و ثروت خواهان ضد نظام ولایی جو سازی می کردند. وگروه چهارم ساکتین بودند ، کسانی که سامت بودند هرچه علیه رهبری و علی بن ابی طالب سخن گفته می شد و فعالیت می شد اینها اقدامی نمی کردند . کاری با علی بن ابی طالب کردند که این امامی که پیامبر می فرماید قدر تو را فقط خدا و من می داند ، کاری کردند که در نهج البلاغه است این محاسن شریفش گرفت و بلند بلند گریه کردند و گفتند عمار کجا رفتند ، کجا رفتند مالک چه کسانی این کار کردند آیا نیرو های خارجی بودند. بله نیرو های خارجی می خواستند نظام اسلامی را متلاشی کنند اما از طریق نیرو های داخلی خود دگر اندیشان آن افرادی که فکر فکر جامعه جهان سلطه را می خواستند در نظام سرزمین های اسلامی اجرایی کنند.هر روز یک مشکل برای علی بن ابی طالب ایجاد کردند.الان عزیزان به هوش باشند ما مردمان غدیر هستیم با پیمان با علی بن ابی طالب هستیم.ولایت مداریم تا پای جان در پیمانمان با ولایت استوار و هر شخص در هر منصب در هر مقام ، با هر عنوان بخواهد مقابل ولایت باشد به شدت محکوم خواهیم کرد.ما الان ولایت علی بن ابی طالب را در زمان غیبت فرزندش تجلی آن ولایت را در ولایت مقام معظم رهبری می دانیم و تا پای جان پای او ایستاده ایم . بداند هر کس که باید بداند که تمتم وجود مردم استان ولایت مدار بوشهر و شیعیان در سراسر جهان ولایت مقام معظم رهبریست. این فرهنگ علویست مخالف این فرهنگ در جبهه قاسطین ، نا کسین و ساکتین است .سیاستمداران کنونی نقش خود رااز آیینه تاریخ اسلام در زمان امیر المؤمنین ببینند ، ببینند در کجا ایستاده اند در کناره ولایتند یا فاصله با ولایت دارند. در کنار اصحاب صفینند ، در کنار اصحاب جملند ، در کنار اصحاب نهروانند یا کنار اصحاب سکوتندو سر در آخور دنیا دارند .عید غدیر عید شاخص است ، عید درس و آموزش است به تمام جهان اسلام که تنها راه نجات و کمال و اقتدار ولایت مداریست و مردم ایران این را خوب می فهمند و این چنین ولایتمدار و محکم در کنار مقام معظم رهبری ایستاده اند و چون اصحاب وفا دار علی بن ابی طالب و ابا عبدالله الحسین تا پای جان وفادار به این ولایت هستند. این ، چنین مرامیست.

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم :

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (ص) در بازدیدی که از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در نوشهر داشته ، مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند که به برخی ازفرازهای آن سخنان اشاره تحلیلی می کنم.فرمودند که نیروهای مسلح ما دارای ۳ رکن خیلی مهم هستند : ایمان عمیق ، دانش و شجاعت و این باعث شده است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متمایز باشد با تمام نیروهای مسلح در جهان.نیروی مسلحی که دانش داشت ، شجاعت داشت واز آن طرف متصل به خدا بود و ایمان داشت ، خدا یاور اوست . خدا به او اقتدار و توانمندی در ستاد و تولید صنایع نظامی و پیشرفته و از آن طرف در دل دشمنان رعب می اندازد . دانش موجب قدرت نیرو های مسلح و شجاعت در حوضه میدان و وعملیات موجب پیشرفت ودفاع مقدس خواهد بود.معظم له فرمدند : حادثه تلخ و غم بار در مکه و منا موجب آزردگی خاطر و عزای جامعه اسلامی شد. ومسئولیت مستقیم این جریان با سران آل سعود است .این ضایعه نشان از بی کفایتی و بی مسؤلیتی و سوء مدیریت آنها است .باید یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود ، مسأله را بررسی کند و به تمام جهان اعلام کند و فرمودند اگر مسؤلان سعودی بخواهند با حجاج ایرانی بد برخورد کنند یا به این جان باختگان بی احترامی کنند جواب نظام جمهوری اسلامی ایران دندان شکن و خشن خواهد بود. دولت آل سعود از همان ابتدایی که تشکیل شده تا الان منشأ جنایت، تفرقه و از بین بردن مبانی اصیل دین اسلام و مایه سر افکندگی مسلمین بوده . این جنایتی که کردند یک جنایت خاص است که در طول تاریخ اتفاق نیفتاده است . اینان با مهمان خدا در افتاده اند.با مهمان خدا در افتادن مقابل خدا خود قرار دادن. خواهید دید که به زودی طومار آل سعود برچیده خواهد شدو در حرم امن الهی اینگونه نا امنی ایجاد کردن موجب خشم خدا خواهد شد، محکوم می کنیم ما این جنایت آل سعود واز تمامی دولت ها و مردم در جهان اسلام می خواهیم همه این جنایت را محکوم کنند. آن کشور هایی که دارند با پول عربستان خود را اداره می کنند بدانند سکوت آنها مخالفت با خداست.مخالفت با جامعه اسلامی است. همدستی با قاطلین ضیوف الرحمان است. بدانند که باید یک بار برای همیشه این رژیم وابسته مولود انگلیس از سرزمین ها و جغرافیای اسلامی باید پاک شود.

تشکر و قدر دانی می کنم از ستاد عتبات و عالیات کشور همچنین این ستاد در استان ولایتمدار بوشهرکه احمدوالله در فضای ایران یک نمایی از محبت مردم به اهعل بیت یک نمای کامل به نمایش گذاشتند. و الن در کشور عراق مردم ایران به عنوان مردم ولایتمدار و محب اهل بیت و کسانی که به هر طریق ممکن می خواهند در خدمت اهل بیت باشند شناخته می شوند.و موجب خدمات بسیاری در عراق شده اند و مردم عراق و مسؤلین هم سپاسگذار این معنا هستند.صمیمانه از این عزیزان، ستاد مرکزی در کل ایران ودر استان بوشهر تشکر می کنم و از شما مردم ، خواهران و برادران در کل استان که در این دو سالی که این ضریح خیمه گاه حضرت اباالفضل در استان بود اینچنین همت و محبت کردید و اینچنین نشان دادید به حضرت زهرا(س) به حضرت ام البنین و به اهل بیت عصمت و تهارت که هیچ گاه اهل بیت را رها نمی کنید و آماده هر نوع خدمت هستید به اهل بیت و لو شده اندک. این یادگار بزرگی خواهد بود برای مردم ایتان. نمادی خواهد بود در خیمه گاه بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین در کربلا که یل حسین اگر ما آن زمان در کربلا نبودیم ، الان هستیم. با تمتم توان در کنارت هستیم ، با تمتم توان در کنار مهدی آل محمد هستیم .با تمتم وجود در کنارت و در خدمت نایبت مقام معظم رهبری . همیشه این یادگاریست که ان شاء الله به زودی استان ولایتمدار بوشهر میزبان خیمه گاه ابا عبدالله الحسین نیز خواهد بود و همچنین حضرت قاسم که ما آن را بازسازی کنیم و مثل این خیمه ان شاء الله بعد از باز سازی به کربلا ارسال کنیم . من واقعأ تشکر می کنم از همه کسانی که در ستاد بازسازی عتبات در استان تلاش کردند. ان شاء الله حفظ شود این روحیه و رویه و همه کمک کنند.قطعآ امروز حضرت عباس (ع) از مردم بوشهر خوشحال خواهد بود. در این روزی که متعلق به پدر بزرگوارش است شما خیمه گاهش را بازسازی کردید . این یک پیام دارد که ای ابالفضل ما هیچ وقت شما را فراموش نمی کنیم ، فداکاری شما را فراموش نمی کنیم و راه ما راه شما خواهد بود. ما یک جرعه آب اگر رهبرمان تشنه باشد نمی خوریم چنانکه شما این کار را کردید. آب نخوردید چون حسین تشنه بود. این پیام است برای همه مسؤلین صدراّ و ذیلاُ که مردم بوشهر رهرو راه ابالفضل هستند. تمام وجود و جانشان را برای رهبر عزیزشان گذاشتند. واین خیمه گاه نماد این روحیه و رویه است و هر کس بخواهد جلو این راه بایستد خود را جلو ابالفضل العباس گذاشته .

صمیمانه تشکر می کنم از بنیاد بین المللی غدیر در مرکز استان و تمامی شهرستان ها که الحمدولله در این دهه امامت و ولایت با تمام وجود فضایی ولایی درست کردندخداوند این عزیزان را حفظ و موفق بدارد و همگان مشمول دعای خیر حضرت امیرمؤمنان و حضرت زهرا باشند.

روز دوشنبه روز نیروی انتظامی است . نیرویی که مایه عزت ، اقتدار و امنیت است . بسیاری از کشورها نعمت نیروی انتظامی ندارند و شما می بینید که گروه های تروریستی و افراد مخل به امنیت اجتماعی چه مشکلاتی که برای آنها درست نکردند.اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مایه اقتدار ، عزت ، آرامش و آسایش مردم است.صمیمانه از این نیرو تشکر می کنیم.یاد و خواطره شهدای این نیرو گرامیمی می داریم و از نیروی انتظامی مستقر در استان بسیار سپاسگذاریم که با تمام وجود در خدمت مردم و نظام هستند و الحمدولله فضایی درست کردند که سطح رشد امنیت در استان بوشهر نسبت به قبل بسیار بالا رفته امید وارم ان شاءالله همه مردم و مسؤلین با این عزیزان همکاری لازم را داشته باشند که بتوانند ان شاءالله به خوبی این مأموریت های خودشان را انجام دهند و مردم سپاسگذار این نیرو هستند، این خیلی مهم است نیروی انتظامی را از خود می دانند و نیروی انتظامی نیز خود را از آن مردم میداند. در سایه ولایت یک فضای پر از صمیمیت الحمدولله آفریده شده.

گرامی میداریم یاد و خاطره دلاور مردان سپاه در مبارزه با سران جهان سلطه آمریکا در حمله به قایق هایی که سپاه داشت و با چرخ بال ها آمریکا به آن ها حمله کرد و در استان بوشهر شهدایی ما تقدیم داشتیم مثل شهید شاخص امسال شهید مهدوی. استان بوشهر از دیر باز مقابله با جهان استعمار داشته با انگلیس داشته و الحمدولله در دفاع مقدس نیزبا تمام وجود ورود پیدا کرد و در خوزستان حماسه ها آفرید و در خلیج فارس هم با آمریکا جنگید.جوانان بسیجی و سپاهی این استان حماسه آفریدند.خداوند       ان شاء الله آن شهدا را با شهدای کربلا محشور بدارد و همواره کتاب پر افتخار تاریخ این استان این حماسه آفرینی های این جوانان این استان از رئیس علی دلواری تا شهید مهدوی فراموش نخواهند کرد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.