نمازجمعه ۱۰ آبان ماه ۹۲

۱۰/۸/۹۲

خطبه اول

سبکزندگب اسلامی موثرترین شیوه برای سعادت رستگاری کمال آسایش و ایجاد فضایی پر از صمیمیت و همدلی به رنگ خداست بدین خاطر هست که در قرآن و در روایات به زندگی اسلامی و زندگی خدایی و خدایی زندگی کردن سفارش بسیار شده و تنها راه سعادت انسان این سبک برشمرده شده و اون را صراط مستقیم کمال انسانی و راه رشد حیات انسان تلقی شده هم در عرصه شخصی سبک زندگی اسلامی مطرح هست و هم در زندگی خانوادگی و هم عرصه تعاملات اجتماعی و هم در حوزه کار و تلاش بدین خاطر هست که مقام معظم رهبری و بزرگان عرصه تربیت بر زندگی به رنگ خدا و زندگی به سبک داده ها و سفرشات اسلام تاکید بسیار دارند در خطبه های اول نماز جمعه های قبل پیرامون این مسائل مقداری سخن گفتیم و امروز پیرامون یکی از اموزه های اخلاقی اسلامی و یکی از اموری که اسلام پرهیز از آن و دوری از ان بسیار مورد توجه قرارداده سخن می گوییم و آن رذیله کذب و دروغ هست یکی از رذائل اخلاقی انسن چه در حوزه فردی که تعبیر می شود به خود فریبی و چه در حوزه زندگی خانواده که تعبیر می شود به خانواده فریبی و چه در حوزه اجتماع که تعبیر می شود به اجتماع فریبی دیگر فریبی و چه در عرصه کار و تلاش که تعبیر می شود به فریب در عرصه خدمت و آن خدمت فریبی است مسائل بسیار مهمی مطرح هست و این فریب و کذب تبعات منفی بسیاری در حوزه شخصیت خود انسان و محیط پیرامونی می گذارد دروغ و کذب یعنی خلاف واقع گویی و دیگری را به اشتباه انداختن انسان واقع چیز ددیگری است او چیز دیگری نشان دهد با زبانش واقع چیز دیگری است او با بیانش مخاطبین شنوندگان را به اشتباه بیاندازد و دیگران نیز با این دروغ و کذب و خلاف واقع نمایی نسبت به زندگی خود تصمیم بگیرند نسبت به جامعه تصمیم بگیرند نسبت به افراد تصمیم بگیرند و مطابق این دروغ عمل کنند اونوقت یکجامعه ای می شود که همه دچار اشتباه شدند چرا که یک شخص با یک بیان کذب فکر دیگران را منحرف کرده و با این فکر منحرف انسان ها تصمیم می گیرند چه قدر خانواده ها به خاطر یک دروغ که گفته شده شوهر از زن ناراحت و جدا نشده و زن نسبت به شوهرش بدبین نشده چه قدر صمیمیت ها به خاطر یک دروغ از بین نرفته چه قدر در محیط کاری در محیط اجتماعی در محیط خانوادگی یک دروغ منشا آثار بسیار بد نشده پدر از فرزند مادر از فرزند و بالعکس شوهر نسبت به همسر و همسر نسبت به شوهر همکارها محیط اجتماعی یگک دروغ موجب شده که بدبینی خلاف واقع نمایی ایجاد شود و یک فضایی پر از خطا و اشتباه توسط همین کذب صورت گرفته و فضا از بین رفته صمیمیت از بینرفته یکدلی همراهی از بین رفته خداوند در قرآن می فرماید انما یفترالکذب الذین لایومنون بآیات الله کسانی که ایمان ندارند قرآن را قبول ندارند اینها افرادی هستند که اهل دروغند و اولئک هم الکاذبون اینها افرادی هستند که عنوان کاذب دروغگو. در دنیا و آخرت بر اونها صادق است پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند ایاکم والکذب برحذر باشید ای مردم از دروغ فان الکذب یهدی الی الفجور والفجور یهدی الی النار کذب انسان ها را به پلیدی سمت می دهد می کشاند و بدی ها هم انسان را به جهنم می کشاند یعنی کلید جهنم دروغ هست انسانی عادت کرده زبانش به دروغ این انسان می پردازد به کارهای بد نیز بدین خاطر هست که امام عسگری می فرماید جعلت الخبائث کلها فی بیت تمامی بدی ها اگر در یک مکان قرار داده شود جعل مفتاح الکذب کلید این جا و این مکان خبیث کلید اون کذب استیعنی تا کذب نباشد تا انسان دروغگو نباشد می تواند خودش را حفظ کند از بدی ها اما همین که با دروغ واردصحمنه اجتماع شد و زبانش روشش منشش روحیه اش اینگونه شد وارد اون خبیث کده و جایی می شود که دیگر ارتکاب به دیگر رذائل برای او دیگرمنعی ندارد امیر مومنان می فرماید لاسوء اسوعمن الکذب هیچ بدی بدتر از دروغ نیست و باز رسول خدا (ص) می فرمایند اقل الناس مروه بی مروت ترین مردم من کان کاذبا کسی است که اهل دروغ هست مروت ندارد چون انسانی که دروغ میگوید دیگران را به سمتی می برد که نسبت به این دروغ فکر کنند اعتقاد کنند و عمل کنند و عمل اینها موجی می شود که با یک عمل ناشایست دیگران تحت ظلم قرار بگیرند شما می بینید در صحنه اجتماع گاهی شخصی با یک دروغ چه قدر در مسئله اقتصادی به دیگران ضربه می زند شخصی می آید در یک معامله دروغی می گوید چه مشکلاتی ایجاد می شود در مبحث ضمانت او میگوید من پرداخت می کنم دروغ می گوید ضامن باید چه مشکلاتی برایش ایجاد شود که بازپرداخت این لقساط کند گاهی نسبت به فردی از خانواده شخصی می آید یک دروغ می گوید نظام اون خانواده را بهم می زند در رابطه با یک انسان پاکدامن پسری دختری شریف بزرگوار شخصی می آید یک حرفی می زند که پدر و مادر او خیلی دچار اضطراب و تشویش  می کند دختر و پسر را در خانه دچار بحران می کنددر تمامی عرصه ها باید ملاحظه کرد دروغ گفتن کذب گفتن یک روحیه ای است که انسان را هم خود شخص دروغگو دچار بحران می کند چون کشف می شود در همین دنیا هم کشف می شود اینطور نیست که در آخرت تنها باشد در همین دنیا هم بسیاری از این دروغ ها کشف می شود عاقبه الکذب ملامه و ندامه عاقبت دروغ پشیمانی و دست حسرت بر پیشانی زدن هست کسی با دروغ به جایی نرسیده بلکه بالعکس شخصیت او در محیط اجتماعی در محیط خانوادگی از بین رفته شایان ذکر هست که دروغ اقسامی دارد که باید ما اطلاع پیدا کنیم از اون اقسام گاهی خود شخص یک دروغ می سازد خود ساخته هست این دروغ اون را تحویل جامعه می دهد تحویل خانواده میدهد تحویل فردی می دهد بیان می کند که خود ساخته گاهی خود نساخته دیگران ساختند این دروغ این شخص میاد اون دروغ را بیان می کند پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید این هم دروغ است که یک شخصی یک دروغی ساخته فرد دیگری می آید اون دروغ را به جامعه می گوید بیانش می کند ترویجش می کند شخصی که دروغ ساخته منشاءش بوده اون دروغگو اون کسی که دروغ را بیان کرده رفته به اشخاصی این مطلب  را گفته اون شخص هم دروغگوست  کفی بالمرءکذبا کافیست برای یک شخص که بدو گفته شود دروغگو اییحدث بکلما سمع هرچیزی که شنیده ولو به دروغ اینو بیان کند ولو خودش دروغ نساخته ولی چون بیانش می کند گاهی شخص اینگونه می شود قسم دروغ این است که مسئله ای را می شنود بدون اینکه بررسی کند بدون اینکه مطالعه کند بدون اینکه عواقب این مساله در بیانش بیاندیشد بیان می کند خبری به او می رسد این خبر را می رود در جاهای دیگر بیان می کند خبر خوبی نیست خبری است در رابطه با خانواده ای شخصی فردی مساله ای را می شنود بدون اینکخ تحقیق کند راست است دروغ است می رود و اون را بیان می کند امام مجتبی (ع) می فرماید بین الحق و الباطل اربع ال اسابع بین حق و باطل چهار انگشته زیرا بین گوش و چشم چهار انگشته فما رایته و بعینه هرچی چشمت دید فهو الحق این حقه اگر چشمت دید و قد تسمع بعزنیک باطلا کثیرا اما بدان که خیلی مسائل که انسان می شنود باطل هست اونی که چشمت دیده حقیقت دارد اونی که خودت دیدی اونی که خودت ملاحظه کردی اون حقیقت دارده ولی اونی که شنیدی اون معلوم نیست کثیری از معلومات و شنیده های انسان صحیح نیست حالا انسانی که یه چیزی شنیده برود و این رابیان کند در رابطه با خانم در رابطه با یک آقا در رابطه با فرزند در رابطه با همکار در رابطه با خانواده مسئله ای را شنیده که فلانی فلان کار بد را کرده برود این را بیان کند پس بنابراین گاهی انسان خود دروغ می سازد گاهی دروغ دیگر ساخته را بیان می کنمد گاهی نه شنیده و بدی دیگران را می رود بیان می کند هرچند برای او مشخص نیست که دیگران دروغ ساخته اند می رود بیان می کند اینم نوعی دروغ است که باید از اون انسان پرهیز کند نباید بیان کند میگه شنیده ها این هست اینطورگفته اند و وقتی به اونها گفته می شود چرا این مطالب بد را بیان می کنیئ میگن ما که نمیگیم این را شنیدیم فلانی دروغ ساخته ما نمی دونستیم ما بیان کردیم هر چیز خوب دیگران را بیان کنیم و چیزهای بدی که می بینیم یا می شنویم اگر شنیدیم بد دیگران در پیش خود نگه داریم و برررسی کنیم آیا صحیحئ است یا نیست و اون چیزی هم که دیدیم یا شنیدیم و بد دیگران را دیدیم لازم نیست جایی بیان کنیم می توانیم مسئله را جوری حمل کنیم که شاید اشتباه شده یا اشتباه  کرده شاید اینطور نبوده که من فکر می کنم  می شود حمل کرد حملش کنیم اگر نشد چیز بدی بود پیش خودمون نگه داریم انسان پیش خودش نگه دارد انسان سینه اش باید خزانه الاسرار باشد حریم دیگران را حفظ کند نکند خدایی نکرده انسان نسبت به شخصیدروغ بگوید یا دروغ دیگران را بیان کند شایعه کند و یا شنیده ای برایش هنوز محرض نیست که صحیح نیست یا هست برود در جامعهبیان کند برود به اون شخص بیان کند تازه اونایی که دیده بایدسینه اش خزانه الاسرار باشد برای خودش نگه دارد آبروی دیگران را حفظ کند اگر ما ابروی دیگران را حفظ کردیم خدا هم آبروی ما را حفظ می کنه لذا فرموده اند انسان باید چندتا صفت داشته باشد که یکی از صافت الهی و اون ستاریت است انسان باید ستار باشد بدی دیگران را دید اشتباه دیگران را دید در سینه اش نگه دارد حالا یک موقع هست نسبت به اون فرد و شخص نظرخواهی می کنند مشورت خواهی می کنند خب به اندازه ای که نیاز هست بیان کند اون چیز دیگری است اما ابتدا به ساکن برای اینکه آبروی این فرد در جامعه ببرد خیلی بد هست بیان شده در دو جا دروغ جایزه اونم به قدر ضرورت یکی اصلاح ذات بین دعوای بین زن و شوهریست پدر و فرزندی است مادر و فرزندی است دوتا دوست مومن و مسلمان هستند گفتند به خاطر اینکه این مسئله حل شود انشاءالله این صمیمیت برقرار شود بروید به این شخص مثلا بگویید فلانی خیلی در رابطه با حضرتعالی نزد ما تعریف و تمجید کرد این گفتند برای اصلاح ذات بین اونم به قدر ضرورت نه دیگه وقتی همکه اصلاح شد بین اینها همینطور دروغ ادامه بده نه به قدری که مسئله را حل کند دیگری دفع شر ظالمین ظالمی است به انسان ظلم می کند برای دفع شر انسان می تونه به این شخص دروغ بگوید که ظلمش از بین برود امام صادق می فرماید الکذب مذموم الا فی امرین کذب بسیار بد هست مگر در دو جا جایز هست ۱-دفع شر ظلمه برای اینکه شر انسان های ظالم را دفع کند مثلا میاد در منزل انسان می گوید در و پنجره و زندگیتان را از بین می برم آبروتان از بین می برم مگر اینکه شما به من پول بدید خب این شخص می تواند پول تو خانه داشته باشد بگوید من ندارم فردا به شما می دم یا مقداری پول دارد می گوید شما بیشتر از این ندارید بهم بدید بگوید نه دروغ بگوید اینجا مشکلی ندارد و دیگری اصلاح الذات البین به خاطر اینکه مسئله اختلافی بین یک خانواده حل کند به اندازه ضرورت برای حل درمان مثل اندازه ای که انسان دوا می خورد به همان مقدار برای درمان این اختلاف انسان دروغ بگوید همین مقدار جائز هست بدین خاطر دروغ یک عنصر بسیار بد در سطح زندگی انسان هست که باید انسان از او پرهیز کند.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در پیامی که به همایشی که در قم برگزار می شد نکاتی مهم در رابطه با جغرافیای جمعیت و رشد نرخ آن بیان کردند که برای مسئولین و متصدیان امر یک سیاست راهبردی غنی در منابع انسانی است فرمودند که باید در رشد نرخ جمعیت مسئولین توجه ویژه ای کنند چرا که اگر جمعیت و رشد جمعیت ایجاد نشود ایران اسلامی ۱-دچار کمبود منابع انسانی خواهد شد و دوم اینکه جمعیت ایران در آینده دچار پیری  و فرسودگی خواهد گشت فرموده بودند در سابق که ما نیاز داریم در جامعه و در آینده نه چندان دور ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت ایران اسلامی باشد چرا که ما اگر بخواهیم در جهان قدرت رقابت داشته باشیم قدرت دفاع داشته باشیم برای پیشرفت و توسعه منابع انسانی نخبه داشته باشیم باید در نرخ رشد جمعیت عنایت داشته باشیم و تلاش کنیم متاسفانه در سال های قبل با یک سیاست  اشتباه جلو رشد جمعیت گرفته شد با دلیل هایی که اکثرا اقتصادی بود که موجب می شود اگر فرزند زیادشود مشکلات اقتصادی تو خانواده ایجاد می شود مشکلات تربیتی ایجاد می شود و با یک نگاه این چنینی آمدند و روی کنترل جمعیت در ایران و توقف رشد برنامه دادند کتار کردند و این مسئله کم جمعیتیدر ایران متاسفانه محقق شده و شما می دانید وقتی که رشد جمعیت و وجود فرزند در خانواده کم شود به مرور جمعیت رو به پیری می رود یکباره دیده می شود که مقدار زیادی از جمعیت بازنشسته شده اما نیروی کار نیروی نخبه تولید نشده و این خطری است که در آینده ایران را تهدید می کرد که الحمدالله نخبگان این را شناسایی کردند مقام معظم رهبری تاکید کرد و حضرت روی این مسئله تاکید کردند که باید روی این مسئله باید مسئولین تلاش کنند فضا را آماده کنند نگران اقتصاد نباشند بگویند آقا چون اقتصاد مشکل دارد چون تربیت مشکل دارد جمعیت نباشد بروند این دو را درست کنند بروند اقتصاد و فرهنگ و زیرساخت را درست کنند نه اینکه به خاطر اینها نباشد ازدواج ها نباشد سن ازدواج بالا رود خانواده ها فرزند کم داشته باشند اینها را درست کنند اینها را مدیریت کنند زیرساخت های آموزشی و تربیتی زیرساخت های اقتصادی اینها را درست کنند تا جمعیت یک رشد سیال و مناسب داشته باشد نگران این نباشند اگر فرزند درست شد تربیت در خانه و بیرون مشکل پیدا میکند خب بروند اون را درست کنند چرا خانواده ها را ازفرزنددار شدن و ایران را از یک جمعیت مناسب محروم کنند لذا هشدار دادند و این تذکر را بیان کردند روز دوشنبه ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی است گرامی می داریم این روز را و مبارزه با استکبار جهانی یکی از ابعاد جوهره انقلاب اسلامی و اساسا اسلام هست اسلام در  کنار ومن بالله یکفر بالطاغوت دارد در فضای فروع دین تبری دارد لذا اگر ما نسبت به دشمن شناسایی نداشته باشیم دشمن شناس نباشیم نسبت به دشمن موضع گیر نباشیم نسبت به دشمن خوش بین باشیم اعتماد کنیم قطعا اسلام در همین جا ضربه می خوره الان نماد استکبار جهانی امریکاست و از ابتدای انقلاب ما امریکا با تمام توان خود مقابل انقلاب قرار گرفته از کودتای ۲۸ مرداد که شروع کردند و استبداد را استمرار دادند در ایران و بعد از انقلاب در ایران نیزسفارت خانه ای را که لانه جاسوسی شد جنگ ها تحریم ها تهدیدها جلوگیری از محکومیت های کشورهای علیه ایران در شورای امنیت دشمن سازی برای ایران تهاجم نرم سخت هرکاری که می توانسته علیه ایران کرده چیزی را در پلیدی کم نگذاشته انقلاب اسلامی ایران اگر بخواهد مستحکم استوار بر همان  آرمان ها و ارزش های انقلاب باشد و به فرموده امام راحل و مقام معظم رهبری باید به امریکا اعتماد نداشته باشد و در مقابل اونها استوار و پایدار باشد و شعار مرگ بر امریکا را هیچوقت فراموش نکند امریکا اموال ایران را بلوکه کرده حتی دوا و وسایل پزشکی را برای ایران تحریم کرده دانش علم و فناوری مبادلات ارزی همه کاری را دراین رابطه که توانسته کرده او عروسک خیمه شب بازی صهیونیزم بین الملل هست اعتماد به امریکا یعنی اعتماد به کانون شرارت و جنایت و شما می بینید او با دوستان خودجاسوسی می کند الان شما در اتحادیه اروپا ملاحظه می کنید تمامی سران اتحادیه اروپا توسط امریکا جاسوسی شدند او از دوست نمیگذرد تا چه رسد به کسی که در مقابل او ایستاده جوهره نظام امریکا تسلیم دیگران با تذویر یا زور چپاول ثروت ها و سلطه طلبی است ایران اسلامی هیچگاه نمی تواند در مقابل امریکا کوچکترین سازش کند سازش با امریکا یعنی سازش با دشمن همان اشتباهاتی که بسیاری از سران سیاسی جهان انجام دادند که نمونه اش شما در مصر می بینید واونها انقلابیون مصر را به سمت خود چرخش دادند ومی دانستند اینها انقلابیون اند و میخواستند امریکا  را مدیریت کنند اما امریکا می دانست اینها چه روحیه ای داشتند اونها را زمین زد ومخالفین اونها روی کار آورد دولت کودتا روی کار آورد تاریخ حیات و عمر پلید امریکا نشان از این داارد که امریکا قابل اعتماد نیست امریکا نمی توان در کنارش زیست و امریکا بر اون جامعه تسلط پیدا نکند تنها راه کار ما با امریکا این است که اول امریکا صداقت نشان دهد از گذشته خود در رابطه با ایران عذرخواهی کند اموال ایران را که بلوکه کرده پس دهد تهدیدها و تحریم ها را بردارد حسن نیت نشان دهد آنوقت ببینیم می شود با این جسومه ی استثمار استعمار می توان عملی انجام داد تعاملی داشت یا نه جوهره وجودی امریکا استفاده زالوصفتانه از دیگران هست. هفته بسیج دانش آموزیرا گرامی می داریم و یاد و خاطره شهدای دانش آموز نیز گرامی می داریم روز سه شنبه آغاز ماه حرام الحرام هست ماه قیام جهاد شهادت و آموزش راه و رسم دفاع مقدس از ارزش ها و آرمان ها با نام حسین و فرزندان گرامی اش ماه ولایت مداری سوگو اشکهست تقاضا دارم از تمامی شخصیت های فرهنگی به ویژه روحانیت حسینیه ها هیئات ومساجد در رابطه با آموزش و بیان عظمت نهضت کربلا صحبت شود و با یک برنامه ریزی صحیح در این رابطه با حفظ …… شرعی مراسم عزاداری برگزار شود  همچنین هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر هست گرامی می داریم کاریست بزرگامر به معروف و نهی از منکر یعنی هدایت دیگران وهمچنین سوم محرم الحرام سالروز شهادت شهید والا مقان حجت الاسلام والمسلمین عاشوری است یاد و خاطره این عزیز نیز گرامی می داریم تشکر و قدردانی می کنم از مسئولین استان در امر توسعه و پیشرفت به ویژه افتتاح بزرگراه امام علی و میدان الغدیر استان بوشهر یک استانی است با ظرفیت ها و قابلیت های بسیار بالا که باید مطالعه کنند در این ظرفیت ها و قابلیت ها و برنامه ریزی دانشبنیان داشته باشند و مدیریت کارآمد و نگاه بین المللی به استان بوشهر کنند می تواند این استان آلبوم توسعه و پیشرفت پایدار همه جانبه و دینی ایران در حوزه خلیج فارس باشد استان بوشهر به تنهایی می تواند قدرت رقابت داشته باشد با تمام کشورهای حوزه خلیج فارس ولی انسان های بزرگ می خواهد در بوشهر این چنین فکر کنند و برنامه ریزی کنند کار کنند این استان از کوچک بینی و کوتاه بینی در مدیریت ضربات بسیار زیاد خوردهما نیاز داریم که استان بوشهر در افق بین المللی چون استانی است بین المللی برنامه ریزی شود برای اون ئنه اینکه هنوز ما اندر خم یککوچه باشیم شما می بینید در بسیاری ا شاخصه و توسعه وپیشرفت در استان بوشهر به خاطر نبود زیرساخت ها پایین هست این شاخص در این رابطه باید مسئولین همینطور که تا الان زحمات بسیاری کشیده اند با مهربانی با دلسوزی با نگاه به آینده برنامه ریزی کنند که این استان با این همه ظرفیت نفت گاز پتروشیمی شیلات کشاورزی ۹۳۷ کیلومتر مرز دریایی موقعیت استراتژیک عرصه تجارت در دو عرصه تجارت سنتی و الکترونیک این استان و این جمعیت کم ۱میلیون و ۷۰ هزار نفر کمتر ازشهرستان های جاهای دیگر ما نباید یک بیکار داشته باشیم با این همه فضای اجتماعی نباید یک شهری عقب افتاده داشته باشیم یک روستای عقب افتاده داشته باشیم نباید یک مدرسه ای داشته باشیم که بچه های اون مدرسه از ترس نروند داخل کلاس درس بخوانند باید راه های ما حمل ونقل ریلی و حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی ما دارای آخرین استانداردهای جهانی باشد فضای شهری ما روستایی ما دارای بهترین شرایط زیستی باشد این همه امکانات این همه درآمد در این استان هست این همه شرایط کار هست ایشاءالله مسئولین تلاش کنند کوشش کنند مثل زحمتی که در رابطه با این بزرگراه کشیدند انشاءالله شرایطی فراهم آورند که در یک برنامه ریزی علمی بارها من تاکید کردم بهترین مردم این استان دارد شریف ترین مردم و نجیب ترین و بی مطالبه ترین مردم این استان دارد قدر بدانند مسئولین و تا می توانند خدمت به این مردم کنند این استان رااز این شرایط بیرون آورند شبانه روز تلاش کنند این مردم لایق این هستند که شبانه روز مسئولین تلاش کنند خدمت به مردم کنند خدمت به این جوان ها کنند این محرومیت و مظلومیت باید از این استان برداشته شود با تلاش کوشش همدلی وفاق  و برنامه ریزی علمی و نگاه بلند  و بین المللی به این استان کنند اونوقت می شود کار کرد توصیه میکنم با پیش بینی که شده شرایط بارش هایموسمی و سیل در استان محتمل هست هم به مردم که در مسیر سیل هستند سفارش می کنیممراقب باشند اون شرایط حفاظتی و امنیتی از زندگی خود فراهم آورند وجان خود و از طرفی مسئولین نیز با برنامه ریزی پیشگیری کنند از آسیب .

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.