سخنرانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته

جمعه 30 اردیبهشت ماه

جمعه این هفته ۳۰ اردیبهشت ماه و پیش از خطبه های نمازجمعه دکتر برجویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دقایقی را برای نمازگزاران در خصوص جمعیت و فرزند آوری صحبت کرد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.