سخنرانی مشاور وزیر و فرمانده مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی

در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته بوشهر

در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه این هفته بوشهر آقای مهرداد پاکار مشاور وزیر و فرمانده مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی دقایقی را برای نمازگزاران نمازجمعه بوشهر سخنرانی و از برنامه های و عملکرد جهاد کشاورزی صحبت کردند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.