سخنرانی مدیر کل استاندارد استان و ریاست سازمان ورزش و جوانان استان

در قالب سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه این هفته

ظهر امروز و در قالب سخنرانی پیش از خطبه مدیر کل اداره استاندارد و ریاست سازمان ورزش و جوانان استان دقایقی را برای نماز گزاران گرامی صحبت و ضمن محکوم کردن جنایات ضد بشری رژیم کودک کش صهیونیستی گزارشی از عملکرد سازمان خود را ارائه کردند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.