سخنرانی مدیرکل راه و شهرسازی استان و رئیس پارک علم و فن آوری خلیج فارس بوشهر

پیش از خطبه های نماز جمعه

در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته جناب آقای مهندس دستغیبی مدیر کل راه و شهرسازی استان و جناب آقای دکتر رزمی نیا رئیس پارک علم و فن آوری خلیج فارس بوشهر دقایقی را برای نمازگزاران صحبت و گزارشی از عملکرد سازمان خود را ارائه نمودند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.