سخنرانی ریاست جهاد دانشگاهی در جمه نمازگزاران جمعه

در قالب سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته

ظهر امروز و در قالب سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه  علی احمدی زاده  رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر دقایقی را برای نمازگزاران بوشهری صحبت و گزارشی از فعالیت های جهاد دانشگاهی را ارائه کرد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.