سخنرانی دبیر شورای نگهبان در استان و مدیر کل بهزیستی استان

در قالب سخنرانی پیش از خطبه

ظهر امروز و در قالب سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته آقای رضایی  دبیر شورای نگهبان در استان بوشهر و آقای اسدی راد مدیر کل بهزیستی استان دقایقی برای نمازگزاران صحبت و عملکرد خود را برای مردم شریف بوشهر بیان کردند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.