خطبه ۸ مرداد ماه ۸۹

۸/۵/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم  راه خدایی زندگی کردن  رستگاری صلح توسعه آرامش معنویت اخلاق حقوق انسان و تعالی وکمال بشری  در آن است و در آخرت رهرو این راه مورد لطف و عنایت ویژه خدا قرار می گیرد بیان کردیم این راه راه عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد دینی داشتن رفتار تقوایی داشتن و اخلاق اسلامی دارا بودن است موانع راه خدا را مفصل برشمردیم و وارد این مرحله شدیم که راه خدا و اصل و اساس راه خدا چیست بیان شد که اولین و اساسی ترین و اساسا جوهره اصلی راه خدا ایمان هست ایمان الهی یعنی اعتقاد به محتوای نظری دین و التزام عملی و برنامه های رفتاری و اخلاقی ان داشتن یعنی انسان باطن خود را وجود خود را با اعتقادات الهی معماری کند قلبش وجودش پر از عشق محبت ایمان به خدا باشد و در پیش رویش این گونه ترسیم کند که رفتارش و اخلاقش همگی منبعث از برنامه ها و دستورات الهی باشد ایمان به این معناست در قرآن جایگاه ایمان بسیار بالاست چون خود ایمان  بسیار نقش دارد در تعالی انسان و قرآن کتاب هدایت و تعالی  انسان هست بدین خاطر در قرآن بر مسئله ایمان بسیار توجه شده ۸۱۴ بار در قرآن از ایمان به اشکال مختلف سخن گفته شده ۱۸ بار به انسان فرمان ایمان آوردن و مراعات ایمان داشتن شده و ۷۶ بار به صراحت گفته شده که راه رستگاری و فلاح و سعادت راه ایمان هست قرآن این موهبت و مائده آسمانی خدا برای ما هدیه ایمان آورده عزیزان باب سعادت انسان باب تعالی انسان باب عنایات خدا باب رهروی راه خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و حضرات معصومین (ع) ایمان است بیان شد که ایمان یک عنصر و یک خصلت باطنی است در دل جا دارد در نهاد انسان قرار می گیرد از مقوله اعتقادات هست اما ایمان محدود نمی شود تجلی اش در فضای باطن انسان ایمان ویژگی است خصوصیتی است خصلتی است که در نهاد انسان مستقر می شود اما تجلی عملی دارد به طوری که اگر تجلی عملی نداشته باشد مشخص می شود که ایمان شخص یا ضعیف است یا اصلا وجود ندارد به همین جهت است که رد تعریف ایمان امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) می فرمایند ایمان اعتقاد بالتقلب یا معرفته بالقلب و اقرار بلسان و عمل بالارکان  ایمان رد وجود انسان مستقر می شود اما تجلی عملی دارد به زبان می آید و موجب این می شود که عمل انسان رنگ و بوی خدایی گیرد همه چیز منبعث از تقوا باشد همه چیز در حوزه اخلاق متاثر از قرآن باشد جهان یک بازار بزرگی است یک فرصت بزرگ برای انسان هست لاکن این بازار و  فرصت بزرگ در درون خود تهدیدات بسیار دارد محیطی که انسان را مبتلا به گناه می کند مبتلا به انحراف می کند مبتلا به سقوط در باتلاق ابتذال اعتقادی رفتاری و اخلاقی می کندتهدیدها بسیار است در این بازار دنیا که سرمایه حقیقی انسان عمر است عمر به جبر قهرا می رود و در این فضای پر از تهدید و انحراف یک راه نجات وجود دارد و اون راه ایمان است این پیام خداست یاایهاالذین آمنوا حلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ای انسان ها ای کسانی که می خواهید در مسیر ایمان گام بردارید آیا می خواهید من شما را هدایت کنم به یک تجارت در این بازار پر از تهدید دنیا که شما را نجات دهد از زیان خسران رد حیات دنیوی و اخروی اون تجارت این است تومنون بالله و برسوله ایمان قدم اول ایمان است تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله اما ایمان باید تجلی عملی داشته باشد نباید محصور شده باشد در قلب در قلب و وجود ادعا کنیم که ایمان داریم اما رد محیط زندگی اسلامی رفتار نکنیم مجاهدت دینی نداشته باشیم لذا هرجا ایمان هست عمل صالح هم مقرون اون ذکر شده تجاهدون فی سبیل الله باموالکم  و انفسکم باید مجاهدت در راه خدا کرد چون این مجاهدت کاشف از درجه ایمان انسان هست ایمان یک مفهومی است که ردجات دارد ایمان انسان دارای درجاتی است این عمل و اخلاق انسان است که نشان می دهد اولا این شخص ایمان دارد اگر گناه کرد اگر کفر گفت این نشان می دهد ایمان ندارد و اگر ادعای اسلام و ایمان کرد و در حوزه ایمان هم وجود داشت برخی از اعمال او اما گناهی هم گاهی میکند این نشان می دهد این شخص دارای ضعف ایمان است ایمان انسان باید مقرون به عمل باشد و عمل انسان هست که نشان می دهد ایمان شخص در چه مرتبتی است تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالهکم و انفسکم ذالکم خیر لکم  ان کنتم تعلمون این بهترین راه برای انسان است اگر بخواهد بداند ضمیری روشن داشته باشد که رد حیات دنیا در این بازار دنیا چه کس سود می برد خدا می گوید من راهنمای  شما من راه را به شما نشان می دهم ایمان و مجاهدت اخلاقی و رفتاری در راه خدا که آثار و برکاتش یغفر لکم ذنوبکم آنگاه خدا گناهان شما را می بخشد و یدخلکم جنات تجری و تحت الانهار و در بهشت ما را جای میدهد و مساکن الطیبه و در خانه ها و قصرهای پاک در بهشت شما را ماوی می دهد فی جنات عدن ذلک فوز العظیم این همان رستگاری بزرگ است  عزیزان اگر ما بخواهیم آغاز کنیم راه خدا را باید ایمان بیاوریم اما چه ایمانی ایمانی که تمام عیار باشد عیارش بالا باشد ایمان ابتدایی انسان را یک موجود ابتدایی در راه بندگی خدا می کند و شخصی که درجه ایمانش پایین است در معرض تهدید و انحراف است هرچه ایمان بالاتر رود قدرت و قوت و صیانت او از انحراف بیشتر می شود او می تواند  مقاومت کند در قبال انحراف و تحریف  در مقابل قهاجم فرهنگی و نظامی می تواند مقاومت کند هرچه درجه ایمان بالاتر باشد ریسمان تعالی انسان به این هست که ایمان بالا قوی به نسبت به عوامل ضد ایمان مقاومت کند فمن یکفر بالطاغوت اون کسانی که به تمامی مظاهر ضد خدایی پشت می کنند هیچ رفتار و اخلاق و اعتبار ضد  خدایی را نمی پذیرند و یومن بالله اما با تمام وجود ایمان به خدا دارند فقداستمسک بالعروه الوثقی اینها هستند که به ریسمان محکم الهی چنگ زده اند و در دریای طوفانی و پر از حیوانات جرار غرق نمی شوند در رابطه با ایمان سرفصل ها و موضوعات بسیاری است که می توان به ۶ موضوع اشاره کرد که رد خطبه های دیگر پیرامون این سخن خواهیم گفت  ۱-جایگاه و نقش ایمان در رستگاری دنیوی و اخروی انسان ۲-آثار شوم بی ایمانی و بد ایمانی۳-ویژگی مومنان ، مومنان چه ویژگی دارندو شاخصه های رشد و ضعف ایمان چیست ۴-مومنان و نوع عملکرد آنان رد امتحانات الهی تا شما بگویید قالوا ربنا الله ما ایمان داریم امتحان پیش می آید مومنان رد امتحانات الهی چگونه عمل می کنند ۵- توصیه و سفارش های خداوند به مومنان یک سفارش های خاص خداوند  به مومنان دارد آنان چیست و ۶- چه کار کنیم که ایمانمان رشد کند و جلوگیری کنیم از سقوط و ضعف ایمان خود بنابراین ششمین عوامل رشد ایمان و شناخت عناصر نقص و ضعف ایمان است این مباحثی است که انشاالله در خطبه های دیگر که مباحث بسیار مهمی است رد سلوک الی الله محضر مبارک شما عرض می کنم اما یک نکته بسیاری می گویند که ایمان داشتن و حفظ ایمان کار بسیار مشکلی است  به ویژه رد آخرالزمان خداوند می فرماید این اندیشه اندیشه خوبی نیست یک زن در محیطی بود که پر از آلودگی اعتقادی انحراف اعتقادی بالا در اون محیط وجود داشت شوهری داشت که ادعای خدایی می کرد فرعون و در محیطی به سر می برد که همه بت پرست بودند  منحط منحرف بودند و در مقابل خداپرستان با شدت تمام برخورد می کردند اما این زن در اون محیط ایمان داشت و بر ایمانش  استوار بود و خداوند می گوید آسیه همسر فرعون را ملاحظه کنید این الگویی است برای شما ضرب الله مثل الذین آمنوا امراه الفرعون همسر فرعون برای مومنان یک داستان و یک اسطوره و یک اسوه است اون در اون محیط ایمانش را حفظ کرد و رشد ایمانی داشت به انسان ها می گوید شما در محیط خود بدتر از اون محیط که نیست الان فضای جهان بسیار آلوده است اما مدینه النور این انقلاب و این نظام فضایی را برای ما گشوده است یک حکومت الهی یک حکومت آسمانی یک  حکومت فقاهی که محیط را پر از ایمان کرده است این یک فرصت الهی است برای مومنان نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است عزیزان این فرصت را گرامی بداریم با ایمان و مجاهدت در راه خدا .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم تقدیر و تشکر ویزه دارم از ریاست محترم جمهور این عزیز پر تلاش هوشمند جدی  و ولایت مدار و همچنین وزیر محترم نفت و مسکن که در این چند روز اخیر به بوشهر تشریف آوردند و حضورشان در استان ولایت مدار بوشهر موجب رونق در عرصه های مورد نظر شد و الحمدالله  با نگاه ویژه ای که دولت خدمت گذار به استان بوشهر دارد می رود که الحمدالله استان بوشهر دارای یک جایگاه ویژه در کلان جغرافیای ایران رد عرصه توسعه و پیشرفت همه جانبه پایدار دینی باشد افتتاح پایگاه دو مجتمع پتروشیمی و رسیدن به خودکفایی و حتی از مرز خودکفایی گذشتن در عرصه اوره و آمونیاک  و دیگر مواد شیمیایی نشان از توانمندی ایران رد عرصه دانش و فناوری و قدرت بالا رد عرصه صنعت انرژی و قدرت مقاومت بسیار بالا در مقابل تحریم کشورهای  بیگانه و استکباری باشد ایران اسلمی در این فضایی که در شرایط کنونی به سر می  برد فضایی است که تقریبا می شود گفت اکثرکشورهای جهان دولت ها و مجامع اقتصادی سیاسی حقوقی و بین المللی یک اتحادیه شوم تشکیل داده اند همان کاری که با رسول خدا کرده اند منافقان مشرکان و کفار یک اتحادیه تشکیل دادند جهت تحریم نظام مقدس اسلامی ایران اما نمی دانند که همان طوری که تحریم حکومت نبوی رسول خدا موجب رشد و قوت ایمان تعالی آن حکومت شد تحریم در شرایط کنونی هم موجب توحید بالا توکل عالی و ترقی هرچه تمام تر ایران اسلامی خواهد شد ۳۱ سال ما در فضای تحریم بین المللی به سر می بریم حتی تحریم پزشکی که یکی از زشت ترین و ضد حقوق بشرترین شکل های تحریم هست اما ایران اسلامی پابرجا و محکم ایستاده است و با رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای می رود که انشاالله با تلاش  دولت خدمت گذار تمامی  تحریم ها را بشکند و خودکفایی علمی پیشرفت توسعه صنعت و تمامی امور مورد نیاز برسد بلکه مرجعیت این امور در جهان و نظام بین المللی دست یابدتشکر ویژه دارم از وزیر محترم نفت با نگاه ویژه ای که در عرصه آموزش خدمات رفاه فرهنگ و پیوست های فرهنگی استان دارند همچنین وزیر گرانقدر ولایت مدار و پر تلاش مسکن و شهرسازی که با افتتاح پروژه ها الحمدالله موجب این شدند که بسیاری از متقاضان مسکن صاحب مسکن شوند و کانون گرمی برای زندگی خود پیدا کنند فردا شنبه روز اهدای خون هست خون یک موهبت الهی است که به انسان داده است و انسان با هدیه آن  به دیگر انسان های نیازمند اهدای حیات می کند من احیا نفسا فکانما احی الناس جمیعا عزیزانی که توانایی دارند رد احیا خون محبت کنند در فضایی که الان هست مراکز مربوط به مسئله  خون و بهداشت آن همگی آماده هستند برای گرفتن خون نگهداری آن و اهدا امیدوارم کسانی که در این عرصه می توانند خدمت کنند انشاالله در این عرصه پر تلاش باشند روز پنجشنبه آینده روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است تاریخ جهان همیشه شاهد تضعیق حقوق بشر و از بین بردن کرامت انسانی توسطجهان استکبار بوده تمامی ادیان الهی به ویژه اسلام برای بزرگی انسان و بزرگواری آن و مراعات حقوق بشر خداوند آنان را تاسیس کرده و پیامبران را بدان مبعوث نموده است دین خدا دین تعالی انسان هست همینک جهان ضد حقوق بشر و جهان استکبار به اسم حقوق بشر به اسم حمایت از حقوق بشربزرگترین جنایات را علیه بشریت انجام می دهد و آن را حمایت از  حقوق بشر معرفی می کنند جنایات جنگی در ویتنام بمباران اتمی در ژاپن کشتار در امریکای لاتین  قتل عام مردم مسلمان در لبنان و فلسطین اشغالی و محاصره غزه و گسترش تروریسم دولتی اشغال و ارتکاب جنایات و ترویج فساد اخلاقی و آخرین تکنولوژی ماهواره ای گسترش کشت و عرضه مواد مخدر انحصار علم و آپاتاید فناوری استثمار رسانه ای مصادره کردن تمامی مجامع حقوقی جهان و  صدها جنایات دیگر به اسم حقوق بشر در جهان  توسط امریکای جنایتکار اسرائیل و کشورهای بی ریشه و روسیاه تاریخ در اروپا مرتکب می شوند جهان امروز جهان تحریف واژه هاست جنایت می کنند حمایت می نامند  فساد اخلاقی مرتکب می شوند اصلاح هنجار اجتماعی نام می گذاند  به اسم حقوق بشر بزرگترین جنایات علیه بشریت انجام می دهند و وقتی هم به اونها گفته می شود شما دارید جنایت می کنید می گویند نه ما  جنایت نمی کنیم فساد نمی کنیم ما داریم جهان را اصلاح می کنیم و اذا قیل لهم تفسدوا فی الارض اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض  قولوا انما نحن مصلحون وقتی به اونها گفته می شود شما دارید جنایت می کنید ضد حقوق بشر عمل می کنید می گویند نه مراعات  حقوق بشر می کنیم که ژاپن را بمباران اتمی می کنیم هزاران جنایت در عراق و افغانستان می کنیم غزه را محاصره می کنیم ما داریم اصلاح می کنیم نه ………….. ۱:۲:۶قالوا انما نحن مصلحون خداوند می فرماید علی انهمهم المفسدون اینها همان جنایتکاران هستند ولاکن لا یشعرون شعور ندارند درک ندارند مغز اونها فعالیت انسانی ندارد اینها دچار سفاهت انسانی شده اند همینک جهان می رود که ساختار تاریخی آن شاهد تحولی  عظیم باشد و اون رویکرد عمومی آزادگان جهان و ساختار عدالت محور حقوق بشر اسلامی با نگاه انتظار ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم مهدی فاطمه و اون هم با مشعل و نوری که همینک در جهان افروخته شده و آن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.