خطبه ۴ تیر ماه ۸۹

۴/۴/۸۹

خطبه اول

برادران وخواهران نمازگذار خودم و  شما را به درنظرداشت  خدا و به مقدم داشت رضایت او  و رضایت محض و دوری از گناهان دعوت و سفارش می کنم میلاد با سعادت امیرالمومنین ….. امام العارفین حب الصالحین امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) به محضر همه پیروان و دوستدارانش تبریک و تهنیت عرض می کنم توصیه به تقوای این خطبه را زا زبان مبارک امیرالمومنین تقدیم محضرتون می کنم حضرت فرازی از خطبه نهج البلاغه می فرماید اوصیکم الناس بتقوالله ای مردم شما را به تقوای الهی توصیه می کنم وکثره حمله ی علی آلاه علیکم و نعمائه علیکم و بلاده …… و شما را به ستایش خدا بزرگ و یکتا به خاطر نعمت هایش به خاطر الطافش توصیه می کنم و اوصیکم بذکرالموت و اغفال غفلته عنه شما را توصیه می کنم به یاد مرگ و یاد ارتحال و کوچ  کردن از این دنیا و کم کردن غفلت از مرگ و …………………. ۴:۱۲چگونه شما غفلت می کنید از مسئله مرگی  که او از شما غافل نیست …………………. نگاه کنید به گذشتگان شما که از بین شما رفتند از سقوط شما جدا شدند و به خیر رفتگان پیوستند آیا  مرگ رفتگان شما شما را م…………………. عبرت نیست ماه رجب است ماه ماه استغفار است ماه ماه مقدمه است برای ضیافته الله و ماه رمضان پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود این ماه انقدر رحمت درش فراوان است که به هر بهانه ای مضمون روایات است که خداوند می خواهد بنده اش را ببخشد و به بهانه روزه به بهانه استغفار لذا فرمود هرچه می توانید در ماه رجب استغفار کنید و بگویید استغفروالله واتوب علیه  عرضه می داریم بار پروردگارا وقت زوال است روز جمعه است در آستانه ایام البیض ماه رجب در آستانه اعتکاف بندگان تو بهترین ساعت  برای استجاب دعوات است بار پروردگارا با تمام بدی هایمان رو به تو آورده ایم که تو ما را امر به دعا کردی تو تضمین نمودی استجابت دعوات ما را خدایا ………………….۶:۱۶ اگر تو مرا از درگاهت برانی به چه کسی پناه ببرم …………………. اگر درگاهت مرا ناامید کنی دست رد به سینه من زنی به چه کسی پناهنده شوم …………………. وای بر من از خجالت من وای بر من  از شرمندگی من از رسوایی من و وا افسوس بر من از اعمال بد من و آلودگی های من …………………. از تو می خواهم ای خدایی که گناهان  بزرگ بنده ات را می بخشی ……………………… از خلاف ها و تخلفات هلاک آور بنده ات درگذری …………………. رسوای های درونی مرا  ببخشی …………………. و در بازار قیامت این بنده روسیاه پشیمانت را وا نگذاری گذشت خودت آمرزش خودت را شمال حالش بنمایی . آمین  یا رب العالمین . اما فردا سالروز میلاد مولود کعبه است امیرالمومنین (ع) امیرالمومنین که اگر بنا باشد از فضائلش کسی سخن بگوید یقینا زبان او یارای بیان فضائل  او را ندارد کما اینکه ………۸:۲۶ درباره حضرت و فضائلش می گوید ما اقول فی رجل اقل اعدائه و  فی فضله من چه بگویم درباره مردی که دشمنانش نتوانستند فضائلش را انکار کنند و لب به اقرار گشودند و……. می گوید علی نسخته مفرده علی یه نسخه بیشتر نیست و مانند ندارد در عالم ……. می گوید من یه مسیحی ام موظف به نوشتن کتاب درباره فضائل علی ابن ابیطالب و مسلمان ها نیستم اما من به عنوان یک انسان آزاداندیش به دنبال ره فضیلتی گشتم دیدم سرچشمه اون فضیلت در وجود مقدس علی ابن ابیطالب است و بر خود واجب دانستم که درباره علی و  فضلائل علی کتاب بنویسمچه باید گفت درباره علی اما به اندازه وسع که توانمان که بسیار ناچیز است عرضی می کنیم در باقی مانده از خطبه نخست از فضائل امیرالمومنین علی ، کیفیت ولادت حضرت خود یک برجسته ترین فضائل علی است که برای هیچ کس غیر از علی رخ نداد و محقق نشد این پدیده که رد خانه خدا در کعبه معظمه به دنیا بیاید فاطمهبنت اسد آنگاه که درد زایمان میگیرد او را در کنار کعبه معظمه است دیوار کعبه شکافته می شود و او دعوت  می شود به درون خانه خدا مردمی که دور کعبه بودند این صحنه را تماشا  می کنند و همه انگشت به دهان  و حیرت زده می مانند که اینچه صحنه ای است که بانویی وارد شد و دیوار کعبه دوباره به هم آمد و بسته شد تا سه روز این بانوی مکرمه مهمان مخصوص پروردگار است در خانه خدا کعبه و دهن به دهن این خبر  در مکه گشت ازدحام جمعیت اطراف کعبه ولوله ای است در مردم که این چه اتفاق نادر و کمیاب و بی نظیری است که امروز به وقوع پیوسته بعد از سه روز می بینند دیوار کعبه  باز شکافته می  شود فاطمه بنت اسد قدم بیرون می گذارد و در حالی که قرص قمر در آغوش دارد و علی مرتضی را در بغل دارد وقتی مقایسه می کنیم با مریم ….۱۱:۵۳. مادر عیسی علیهم السلام الله می بینیم  آنچنان که معروف است وقتتی حضرت مریم  درد زایمان می گیرد به بیت المقدس  پناهنده می شود ندایی می آید که اخرجی از اینجا بیرون برو هذه  بیت العباده لا بیت الولاده  اینجا محل عبادت خداست اینجا که زایشگاه نیست و او به بیرون از خانه هدایت می شود اما مادر علی این گونه دعوت می شود به درون خانه خدا کعبه این فرق  علی بود این بزرگی بی نظیر علی بود اما از  قرآن هم اشاره ای کنم به یکی دو …………………. و برداشتی کنم مبنی  بر فضل و بزرگی بی نظیر علی………………….. آخر  سوره مبارکه رعد خداوند بزرگ می فرماید و یقول الذین کفروا …..۱۳:۴ کفرپیشگان کافران ای پیغمبر رسالت تو را انکار می کنند پیغمبری تو را نمی پذیرند قل به ایشان بگو …………………. برای من شهادت خدا مبنی  بر رسالتم کافی است و من عنده و علم کتاب و اون کسی که علم الکتاب نزد اوست شهادت خدا و کسی که علم الکتاب نزد اوست برای من و رسالت من کافیه شما می خواهید  انکار هم بکنید بکنید علم کتاب نزد کیست علم الکتاب چیست  مفسرین افکار مختلفی دارند آیا علم کتاب دارابودن اسم اعظم الهی است که با اون قدرت تصرف در عالم را انسان پیدا می کند یا آگاهی پیدا کردن به ما فی لوح محفوظ آنچه نزد خداست یا  آگاهی به اسرار کتب آسمانی مثل قران ودیگر کتب آسمانی است یا شاید هم جامع بین همه این ها باشد این علم کتاب چیست وقتی نگاه می کنیم به سوره نمل آیاتی که ۸ یا ۴۰ داستان حضرت سلیمان و هدهد آنگاه که هدهد غائب است و جویای حال او می شود سلیمان بعد از اینکه حاضر می شود خبری می دهد که در مملکت طبس یک شخصی است که مردم را به خورشید پرستی دعوت کرده و  بعضی از آنها خدای یکتا را نمی پرستند حضرت  سلیمان نامه ای به او می نویسد و او را دعوت می کند به یکتا پرستی و وحدانیت خدا وقتی که نامه به ایشان می رسد او در جواب یک هدیه گران قیمت را می فرستد و فکر می کند که با هدیه می تواند سلیمان را سر جایش بنشاند و اون را به سکوت دعوت کند کاری به کار این نداشته باشدتا ریاستش را بکند اما وقتی اون هدیه میاد به سلیمان می رسد سلیمان هدیه را برمی گرداند و می گوید که من با لشکری به سوی اومی روم وقتی این خبر به او می رسد خودش بلند می شود و حرکت می کنه  میگه خود من برم سفیر فایده ای ندارد برم ببینم این سلیمان کیه و حرف حسابش چیه خبر می رسد به حضرت سلیمان که این شخص دارد به سمت تو حرکت می کنه سلیمان در جمعینشسته است ذرو می کند به بزرگان و می فرماید …………………. ۱۶:۱۱ خب اینا دارن میان و تسلیم من می شن کدام یک از شما برا قدرت نمایی بیشتر خودمان و حقانیت ما را  بهتر به اثبات برسونیم میتواند قبل از اینکه اینها برسند به سرزمین ما برود و اون تخت  و عرش عظیم اون پادشاه را بردارد و بیاورد اینجا که وقتی برسند اینجا ببینند  تخت و عرششون اینجا حاضر است لذا قدرت الهی بیشتر پی ببرند کی می تونه این کار را کند دو نفر پاسخ دادند ………………….۱۶:۴۸ یه کسی که از اجنه بود گفت که ای حضرت سلیمان من میتونم این کار را بکنم قبل از اینکه این جلسه تمام بشه مثلا  ۱۰ دقیقه نیم ساعت هر چقدر طول بکشد …………………. ولی یه کسی دیگه هم گفت که ای پیغمبر خدا سلیمان من می تونم این خواسته تو را برآورده کنم …………………. قبل از اینکه پلک چشمت را بهم زنی من عرش و تخت و  تاج او را از اون مملکت اینجا حاضر می کنم  خب خیلی کار بزرگ و خارق العاده ای است و این کار را کرد تو روایات هست که اون شخص هاتف ابن بردیا بود وزیر  سلیمان بود از نزدیکان سلیمان بود این کار عجیب را در کمتر خلقه العین انجام داد اونوقت اینجا قران می فرماید ………………….۱۸:۰۰این من من بعضیه هست تبعیض می خواهد بگوید یک مقدار کمی  از علم الکتاب بلد بود این کار عجیب را انجام داد حالا برمی گردیم به اون …………………. مورد بحثمان در سورهرعد …………………. اخر اونجا می فرماید که و من عنده و علم الکتاب کسی که همه علم الکتاب نزد اونه می بینید ممکنه که ذره ای از علم الکتاب بلد بود این کار عجیب را انجام داد حالا کسی که تمام علم الکتاب نزد اون هست چه کار می تواند کند در عالم حالا ببینید چی به پیغمبر خدا به منکران رسالتش مامور است بگوید حالا بالفرض شما انکار من کردید  باکی نیست خدا شهادت می دهد  به رسالت من و من عنده و عندالکتاب این چیه روایت ابوسعید قدریش از پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمدابن عبدالله سوال می کند از معنی اون …………………. سوره نمل ………………….۱۹:۲۲ اونی که یک ذره از علم کتاب داشت کیه ؟ حضرت می فرماید …………………. سلیمان ابن داوود او وصی و وزیر و جانشین برادرت سلیمان ابن داوود که در روایت می گن…. ابوسعید می گوید سوال کردم از حضرت رسول معنای من عنده و علم الکتاب چیه این چیست این …………………. مورد بحث سوره رعد را پیغمبر می فرماید …………………. این فضل علی است این مقام علی است و این بلندای دست نایافتنی عظمت علی است …………………. دیگری نیز می خواستم استفاده کنم …… به ابراهیم خلیل الرحمان در تقاضایش که می گوید …………………. و مقایسه می کنم با امیرالمونین و این و این روایتش که فرمود …………………. که به همین تیتر بحث اکتفا می کنم و به دو روایت اشاره می کنم و عرض را تمام می کنم ابن حجر ارسلانی از علمای بزرگ عامه است ایشان از کتاب  …….. روایت می کند که جناب خلیفه دوم این جمله را گفته ……………………  نسبت به افراد شریف افراد با شخصیت محبت و دوستی داشته باشید …………….. درباره رابطه نسبت به حفظ آبرویتان بترسید از ارتباط با افراد ……….. واعلموا و بدانید ……………….. شرافتی کامل نمیشود انا بولایت علی ابن ابیطالب در کتب معتبر برادران اهل سنت ما مثل خوارزمی……………………. و کتب دیگر این روایتی که الان عرض می کنم نقل شده است  که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود …………….. خدای بزرگ برای برادرم علی فضایل فراوانی قرار داده است که از بس زیاد است قابل شماره نیست …………………….. هرکسی یکی از فضایل علی را نقل کند و ذکر کند در حالی که به اون اقرار و اعتراف دارد خداوند گناهانش را می بخشد  ……………………… روایت طولانی است هر کس روایتی را در وصف علی بنویسد گوش کند ببیند ذکر کند آنچنان توفیقاتی خدا بهش می دهد ثواب و اجری دارد تا برسد به اینجا ثم قال بعد پیغمبر فرمود انظر علی اخی علی عباده نگاه به چهره برادرم علی عبادت است و ذکره و عباده ذکر و یاد علی کردن عبادت است ……………………..۲۳:۴۴ اصلا ایمان بنده پذیرفته شده نیست به درگاه حضرت حق مگر با دو چیز ولایت علی ابن ابیطالب و دو برائت جستن از دشمنان علی  این علیست این جایگاه علی است ایمان بستگی دارد به ولایتش من چه بگویم درباره شخصیتی که وقتی اولا هیچ صحابی از صحابی رسول الله به خودشان جرات نمی دادند که خودرا قیاس کنند با علی علی کجا ما کجا حتی در بعضی از صحنه های مهم تاریخ کهمردم دیگری را برتری دادند و ترجیح دادند  اینگونه می گفتند اقیلونی اقیلونی مرا رهاکنید وقتی علی است جای سخن ما نیست …………………..۲۴:۵۰ وقتی علی جامعه است و علی وجود دارد من بهترین شما نیستم  این علیست فقط باید عرض کنیم که خدایا پروردگارا تو را سپاس می گویم با ذره ذره وجودمان به عدد تمام خلائق تو را سپاس می گوییم که ما را از شیعیان و محبن علی ابن ابیطالب قرار دادی خدایا ما را آشنا کردی با علی ما را آشنا کردی با ولایت علی توفیق شکرگذاری این نعمت بی مانند را با تبعیت از دستوراتش و عمل در زندگی ما عنایت بفرما.

خطبه دوم

برادران وخواهرانم زندگیفان و زودگذر را در راه بندگی خدا صرف کنیم اوقات زندگیمان تقسیم کنیم سهمی از اون را برای ارتباط با خدا انس با قران و دعا و تفکر قرار دهیم که سعادت در دنیا و آخرت در ارتباط با ذات ربوبی حق است مناسبت های مختلفی پیش رو داریم . میلاد با سعادت امیرالمومنین داریم امشب و فردا که تبریک مجدد عرض می کنم  به محضر مبارک امام زمان و شما شیعیان و محبین علی انشالله مجالس ذکر فضایل علی برگزار می شود مردم شرکت کنند و  برمحتوای مجالس هرچه می شود بیفزاییم ایام البیض  هست ایام ارتحال …..۲۹:۲۵.بنی هاشم زینب کبری است ۱۵ رجب تسلیت عرض می کنم و به روح بلند ایشان درود می فرستیم ایام بسیار بافضیلتی است ۱۳ و ۱۴ و۱۵ رجب آنهایی که موفق به اعتکاف می شوند خوش بحالشان و آنهایی که موفق نمی شوند سعی کنند به روزه داری این ایام سعی کنند که  انس بیشتری با مساجد و خلوت کردن با خداوندشان و ایام ……. بعد از نماز ظهر و عصر ……اعتکاف فرصتی است برای انس بهتر با خدا فلسفه و حکمت اعتکاف این است که  هرچند اسلام عزیز با جداشدن از دنیا به تمام مخالف است این اغتنام اندک در زمان های خاص بریدن از کاترهای روزمره فرصتی گذاشتن برای انس با خدا برای پرداختن به خود و پرونده اعمال خود برای تذکر و یادآوری مرگ و قیامت بسیار پسندیده است پیامبر عظیم الشان الام در دهه اخر ماه رمضان معمولا مرتکب می شدند و در این ایام که عزیزان ما در ماه رجب هم ……… می شوند از ایام بسیار بافضیلت است که انشالله در جامعه با همه شرایط اعتکاف معتکف شوند و از فرصت بسیار مغتنمی که به دست می آید حداکثر استفاده را ببرند یک توصیه می کنم به مسئولین برگزاری اعتکاف علی رغم اینکه سعی کنید غنا و محتوا بخشیده شود به مراسم اعتکاف اما فراموش نکنیم که اون خلوتی که بنده باید با خدا داشته باشد علی الخصوص در اعتکاف این را از بین نبریم اونقدر برنامه هایی تدارک نشود که شخص فراموش کند که او برای خلوت خدا آمده بود آمده بود برای این که با خدای خود حرف بزند انشالله این هم مد نظر باشد که عزیزان ما و جوان های ما از اعتکاف حداکثر استفاده را ببرند نکته سوم دیدار مردم ولایت مدار بوشهر با ولی امر مسلمین جهان رهبر عظیم و فرزانه حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای فردا انشالله محقق خواهد شد در روز میلاد امیرالمونین علی (ع) واقعا این یک افتخار بی نظیری است که نصیب مردم عزیز بوشهر شد مردمی که در ولایت مداری و در استقامت در مقابل حمله های دشمن نسبت به دین زبان زدند از مقام معظم رهبری و دفتر معظم اله و هم چنین از نماینده معظمشان در استان حضرت ایت الله صفایی بوشهری  کمال تشکر می کنم از ناحیه مردم عزیز که این  فرصت را به وجود آوردند و فردا تعدا کثیری از مردان و زنان استان عزیزمان به دیدار مقام معظم رهبری مشرف می شوند انشالله سعی می شود با مستندسازی خوب این برنامه این روز روزی ماندگاردر تاریخ استان ما تبدیل شود که سالیان سال بتوانیم از اون بهره ببریم مطلب چهارم هفتم تیرماه هست سالروز شهادت شهید مظلوم ایت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام در سال ۱۳۶۰ است یکشنبه ۷ تیرماه سال ۶۰ بود که جمعیت زیادی از مسئولین نظام مقدس ما از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه و مجریه و هیئت دولت جمعی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی گرد هم آمدند شب هنگام برای جلسه قرائت قران آغازسین جلسه شد شهید ایت الله بهشتی آغاز به سخنت کرد این جمله را فرمود که نگذاریم کسانی که مکتبی نیستند کسانی که با مردم و آبروی مردم بازی می کنندبیایند مسئولیت ها را بگیرند در همین زمان بود که صدای مهیبی شنیده شد و نگذشت که دفتر مرکزی جمهوری اسلامی به خاتک تبدیل شد و غم و اندوه جانکاهی تمام مردم ایران را فرا گرفت یاد و خاطره  شهدای ۷ تیر را گرامی می داریم و به روحشان درود می فرستیم امام راحل در جمله ای فرمودند ملت ایران در این حادثه بزرگ ۷۲ تن بیگناه به عدد شهدای کربلا را از دست دادند من مایلم یک درسی را از زندگی شهید مظلوم بهشتی عرض کنم و آن دو نکته است ۱-ایشان شیفته خدمت بودند نه تشنه قدرت که این را با صراحت فرمودند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت امروز  همه مسئولین عزیز ما باید درس را واقعا داشته باشند در سیره زندگی و مسئولیتشان مسئولیت جامعه اسلامی یعنی خئمت یعنی گره از کارمسلمین باز کردن نه فقط کسی یا کسانی با اهداف و اغراضی  ماه ها سال ها طرح و برنامه بریزند بیایند برای پستی بگیرند گویا این پست و مقام یک گنجی است برای او و افرادش که تا قیامت برایش بماند تو این مسیر برای رسیدن به پست و مقام ها اتهام ها زده شود گناه ها شود که این با سره شهید بهشتی و پیامبر و اهل بیت  منافات دارد نکته دوم از شهید بهشتی ان بود که شهید مظلوم  در عین فقر و متانت در مقابل کسانی که برعلیه ش بودند نشان می داد  انجام وظیفه میکرد می دیید وظیفه اش چیه گوشش بدهکار حرف ها و شبهه های دشمنان نبود و لذا امام فرمود بهشتی مظلوم بود مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود به همین مناسبت هفته اول تیرماه را هفته قوه قضاییه نامگذاری کرده اند تبرک عرض می کنم به همه دست اندرکاران قوه قضاییه و دادگستری تشکر می کنیم  از همه زحماتشان کاری بسیار سخت است کاری قضاوت امیدواریم خدا به همه شان توفیق روزافزون محمت کند یک جمله ای در حساسیت این حرفه و شغل از امام راحل یادداشت کرده ام که تمام معنا درش است می فرماید حتی مسئولیت قضیه قضا از سایر مسئولیت های که در کشور است بالاتر است برای اینکه قاضیان متولی اموری هستند که جان مردم مال مردم نوامیس مردم در گرو کارهای انها و قضاوت انها والقاضی علی طریق جهنمباید توجه کنند که خدایی نکرده جانی در پی فتوای اونها قضاوت اونها بدون مجوز شرعی از بین نرود مالی حیثیتی آبرویی از بین نرود که بسیار این مطلب اهمیت داشت هرچه قدر ثواب عظیمی دارد این مسئله اما خطرات بزرگی هم متوجه عزیزان و سرورانی است که در این مسیر وارد شدند امیدوارم که دستگاه قضای ما پاک تر از همیشه سالم تر از همیشه موفق باشند و ادمه مسیرشان با نظارت فوق جدی داشته باشند از ورود هرگونه ناسالمی در این قوه پاک و عظیم و در بین زحمتکشان این عرصه جلوگیری کنند که خدایی ناخواسته اگر یک در هزار قوه قضاییه پیدا شود که مثلا یک تخلفی بکند از دستور شرع یا تقاضایی کند از یک ارباب رجوع دشمنان اون را بزرگ می کنند و آبروی قوه قضایی ابروی دادگستری آبروی نظام ماست تشکر می کنم از همه زحمتکشان این عرصه و توفیق روزافزونشان را از خدا مسئلت دارم پنجم این ماه روز مبارزه با مواد مخدر است یک جمله کوتاه عرض کنم که اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی اقتصادی  و بهداشتی امروز جهان است ازنظر اجتماعی امنیت خانواده ها به هم می زند امنیت جامعه را به هم میزند از حیث اقتصادی بیچاره می کند به فلاکت می کشاند خانواده ها و جامعه را و از حیث بهداشتی مهم ترین عوامل ابتلا به بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت بی و امثال اینها باید خیلی مواظب باشند جوان های عزیز خانواده ها مسئولین پیشگیری در این امر جهت آشنا کردن این عزیزان خصوصا جوان ها که امروز استکبار جهانی برای به استثمار کشیدن جوامع در حال توسعه رو آورده به ترویج این مواد مخدر به انواع جدید به شیوه های مد روز که باید خیلی مواظب باشند دشمن در جنگ نرم با ماست به شیوه ترویج بی بندو باری بی حجابی بی عفتی و ترویج مواد مخدر می خواهد جامعه ما را از درون خالی کند همه بیدار شویم پدر و مادرها خود جوان ها از همه مهم ترند امروز بی حجابی دل خیلی از متدینین رابه خون آورده این مذاهب بی حجابی در شهرها و در کوچه ها خیابان ها و پاساژهای خیابانی به چشم میایند اینها صحنه هایی نیست که در شان حکومت اسلامی باشد باید با اینها برخوردی جدی شود من تعجب می کنم از بعضی ها که تا حرف از مبارزه با ظواهر بی حجابی و فساد و بی حیایی میاد  یادشان از کار فرهنگی می افتد سی سال گفته شده کار فرهنگی هم شده الان هم باید شود کسی نگفته نشه اما اگر یک گروهی از روی عناد لجاجت می خواهند بیایند به اسلام به شهدا به احکاممسلم دین ریشخند بزنند ما باید بنشینیم نه این مردم تقاضای برخورد شدید در عین حال قانونی با مظاهر بی حجابی و بی عفتی دارد یک نکته آخر از سخنان مقام رهبری در دیدار جمعی از اعضای بسیج دانشگاه ها یک نکته مهم را تصریح فرمودند باید اویزه گوش همه مسئولین و مردم باشد و این بود که فرمودند امروزمهم ترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هرگونه سخن و حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد و موجب شکاف و انشقاق در جامعه و ظلم بشود بر خلاف مصالح کشور و نظام است و باصراحت فرمودند نظر رهبری در این برهه حساس این است که باید وحدت و یکپارچگی و همدلی را حفظ کنیم بعضی ها تفسیر می کنند که نه  منظور آقا این است میگوید با این صراحت فرمود نظر رهبری این است که امروز باید همه در کنار هم باشیم وحدت داشته باشیم البته اونهایی که از شاخص های نظام خارج شده اند و امروزدیگر  اونها نیستند قضیه شان جداست اما اون های که هنوز در مجموعه نظام اند اینها نباید عزل شوند ما …….۴۴:۱۱..می کنیم درباره اونها و خدایی ناخواسته ایجاد بلوا و تشنج در جامعه شود که دشمن همین را می خواهد .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.