خطبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۹

۳۱/۲/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابرای گزارده ایم که از راه  خدا سخن بگوییم راه زندگی خدایی صراط مستقیم زندگی که اگر این راه را بپیماییم محبوب خدا می شویم و از اثار ملکوتی محبت خدا بهره مند می گردیم دچار بحران معنویت اعتقادات رفتار ومفاسد اخلاقی نمی شویم بلکه در این زمینه ها راه کمال طی می کنیم راه زندگی خدایی خداوند در قرآن می فرماید عبودیت است صراط مستقیم زندگی آسمانی فرموده است عبودیت است انعبدونی هذا صراط مستقیم عبودیت یعنی اعتقاد خود را معماری دینی کردن رفتار دینی و تقوایی و اخلاقی اسلامی و محمدی (ص) داشتن عبودیت تنها راه سعادت انسان است اما موانعی در این راه است رهزن هایی در این طریق وجود دارد که انسان را از طی طریق الی الله و زندگی خدایی و حیات به رنگ خدا دور می کند و انسان را از صراط مستقیم منحرف و در باتلاق بی دینی بی خدایی بداخلاقی ساقط می کنند و در اون فضای پر از تعفن انسان یک زندگی حیوانی در دنیا و در آخرت مبتلا به عذاب اخروی می کند به همین خاطر هست خداوند در قرآن سفارش می کند مراقب خود باشید در زندگی پاسبانی خویش دهید پاسبان خویش باشید مواظب خویش باشید نکند خدای نکرده طعمه  این رهزن ها شوید و ازراه خدا منحرف گردید یاایهاالذین امنوا ای مومنان علیکم انفسکم مواظب خود باشید لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ کسانیکه گمراه شده اند و گمراه اند بعد از آنی که شما هدایت شدید شما را منحرف نکند دچار انحطاط فکری ابتذال رفتاری و ابتذال اخلاقی نکند گمراه کنندگان چند راهکار عجیب دارند گاهی گمراهی در  فکر و اعتقاد ایجاد می کنند گاهی در رفتار و گاهی هم در اخلاق و خداوند می فرماید راه مستقیم من که عبودیت است در اون راه قرار داشته باشید و فریب انحراف گران  مخورید که اگر اینگونه شوید دچار تردید و ابتلا به راه هایی می شوید که در دنیا شوربختی و در اخرت نگون بختی در جهنم دارد ان هذا صراط مستقیما این راه من است عبودیت راه من است لا تتبع السبل دیگر راه ها مروید تتقبلکم عن سبیله شما متفرق می شوید واز راه خدا دور می شوید و مبتلا می شوید به انحطاط و انحراف بعد می فرماید ذالکم  بساکم به این سفارش من است به شما این سفارش خداست وصیت خداست ذالکم بساکم  به لعلکم تتقون باشد که شما اهل تقوا شوید و آنکس که اهل تقوا شد محبوب  خدا می گردد که ان الله یحب متقین رهزن هایی برشمردیم ابلیس شیاطین کفار و امروز در این فضای نورانی و پر معنویت یکی دیگر از رهزن های راه خدا را برمی شمریم گروهی که به دنلبال انحراف و انحطاط مومنان هستند که از راه دور شوند و آنها را مبتلا کنند به انحراف و انحطاط این گروه سران فکری و مکاتب اسلام ستیزی هستند کسانی که خواصند سردمدار مذاهب غیراسلامی هستند و اسلام ستیزی می کنند و مومنان و مسلمانان را یقین دارند و اراده کرده اند که از راه خدا بازدارند این سران اسلام ستیز و انحراف گر دو گروه هستند گروهی سران مذاهب دینی هستند مثل یهود و گروهی هم سران مذاهب غیر دینی هستند مثل سردمداران مکتب مارکسیستی اما اینان یک هدف  بیشتر دنبال نمی کنند که مومنان و کسانی که می خواهند  راه خدا را طی کنند و یک  زندگی پر از معنویت محبت لطف عنایت عروج محبت خدا و در صحنه شما عدالت توسعه و پیشرفت صلح داشته باشند  یک هدف این گروه دنبال نمی کند و آن این است که این موهبت که رد راه خدا وجود دارد از آنان بستاید و آنان را منحرف از این راه کند خداوند در قرآن خطاب به خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می کند و می فرماید الم تر الا الذین اوتوالنصیب من الکتاب آیا ملاحظه نکرده اید که اون کسانی که از قبل کتاب داده بودیم یهود و مسیحیان  یشترون البلاله به دنبال گمراهی رفتند و یریدون عن تزل السبیل و اینان  قصد داشتند که راه خدا را منحرف کنند و جامعه دینی را از راه خدا دور نگه دارند وحده طاعته من اهل الکتاب لو یزدونکم گروهی از اهل کتاب یهود مسیحیت و دیگر ادیان که نحس شده بودند  دوست داشتند که مسلمانان را گمراه کنند یا ایهاالذین آمنوا ای مومنان آیه بسیاری از  سردمداران یهود و مسیحیت ایه اموال مردم را می خورند یسدون عن سبیل الله و قصد دارند راه خدا را مسدود کنند و مردم را از طی طریق الی الله و زندگی خدایی بازدارند این گروهی بودند سران مذاهب دینی بودند که می خواستند راه خدا را نهی کنند و زندگی خدایی را از مردم بستایند منع کنند محروم کنند مردم را اما برخی دیگر افرادی هستند سران مذاهب غیر دینی هستند و من الناس من یشتریی لهوالحدیث برخی از مردم هستند که با سخنان بییهوده با مبانی غلط با استدلال های نارسا به دنبال یک سری بیهوده بازی  ها مطالب غلط هستند و یذل عن سبیل الله تا مردم را گمراه کنند از راه خدا این دو گروه سران مذاهب دینی غیر اسلامی اسلام ستیز و سران مکاتب  غیر دینی  مخالف اسلام با یک تهاجم نرم و فرهنگی در سه حوزه اعتقادی حقوقی و اخلاقی به جامعه اندیشه و تفکر و اعتقادات اسلامیی حمله می کنند ایجاد شبهه می کنند مسئله سازی  می کنند تردید ایجاد می کنند در اعتقادات اسلامی در رابطه با معاد در رابطه با ظهور در رابطه با اوصاف الهی در رابطه با نبوت پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله (ص) در رابطه با حقوق اسلامی ارث  زنان تردید ایجاد می کنند تشکیک می کنند مسئله سازی می کنند در رابطه با اخلاق اسلامی ایجاد مشکل  می کنند  اشکال می گیرند رفتارهای اسلام را در حالی که اینان خود می دانند مترقی ترین دین در  عالم وجود در شرایط معاصر اسلام است اینان با یک سری افکار و اندیشه بسیار ساده اندیشانه غیر بحرانی بدون استدلال این مطالب را بیان می کنند و وقتی دیدند جامعه اسلامی برای اونها جواب دارد شروع می کنند توجیه کردن چنانیکه می بینید در این  چند سال اخیر با کشیدن کاریکاتور و ساختن فیلم ها توهین به اسلام و رسول خدا را شروع کردند در قرن اخیر وقتی  دیدند نمی توانند با اسلام مبارزه کنند و شکست خوردند گفتند که اسلام نیز درست است چنانی که مسیحیت یهود و دیگر ادیان درست است و قائل به فلورالیزم دینی شدند فلورالیزم دینی یعنی همه دین درستی همه ادیان درست است بله همه ادیان درست است اما در زمان خود کلاس اول رفتن درست است اما در زمان خود اسلام در سلسله عمود زمانی ادیان آخرین دین خداست در زمان حضرت ابراهیم دین حضرت ابراهیم بعد از آن دین حضرت موسی بعد از ان دین حضرت عیسی موضوعیت داشته و وقتی که رسول خدا پیامبر اسلام مبعوث شد این اسلام است که دین عمومی جامعه اسلامی است و من یتخذ غیر اسلام دینا هرکس  غیر از اسلام دینی را برگزیند فلن یقبل منه از او قبول نمی شود پذیرفته نیست رد همین  آیه هم شک کردند تردید ایجاد کردند گفتند این اسلام یعنی تسلیم خدا شدن و در تمامی ادیان تسلیم خدایی است در حالی که این آیه اگر شما ملاحظه کنید سوره ال عمران آیه ۸۵ می بینید که قبل از ان بله در رابطه با ادیان الهی بود ولی بعد از ان خطاب  می کند خداوند که باید همه انسان ها تابع رسول خدا باشند به همین خاطر می بینید رسول خدا با سران مسیحیت در زمان خود مناظره کردند و  چون قبول نکردند پیامبر مباهله کرد یعنی گفت اگر شما قانع نمی شوید به حقانیت اسلام و به بیابان می رویم و نفرین می کنیم که خداوند قوم دروغگو را ازبین ببرد و اونها حاضر نشدند در زمان امام رضا (ع) یک مناظره ای بزرگ در دربار مامون صورت گرفت که در  اونجا جاسلیق رهبر استخوان مسیحی راس الجالود رییس علمای یهود عمران صائبی بزرگ مذهب صائب و نسناس متکلم بزرگ روم حضور داشتند فربد اکبر رییس زرتشتیان حضور داشت و امام رضا همه اونها را شکست داد و دین در جامعه فرهنگ جهانی اون زمان عرضه شد و نشان داده شد که وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ دینی که این حضرا قائل شدند یک نوع شکست هست در قبال  حقانیت اسلامی هست اما فلورالیزم با این بیانات شکست خورده است تنها صراط مستقیم الهی اسلام هست عبودیت است بندگی خداست و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت به همین خاطر گروه دیگری که رهزن راه  خدا هستند سران و سردمداران مذاهب غیر اسلامی اسلام ستیزند .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم تقدیر و تشکر می کنم از روحانیت معزز مدیران مسئولان حوزه علمیه قم که تشریف آوردند از فضای معنوی و توسعه و پیشرفت استان گرانقدر و ولایت مدار بوشهر بازدید داشتند همینک استان بوشهر  چنان شده است که تمامی شخصیت ها مسئولین نهادها برای استان بوشهر جایگاه ویژه ای قائلند و به طور منظم و مرتب تشریف می آورند و بزرگی این مردم را نظاره می کنند استان گرانقدر ولایت مدار فرهنک  دوست تاریخی بوشهر به زودی نمایشگاه توسعه پیشرفت رد تمامیعرصه ها و نماد تعالی فرهنگ دینی و ولایت مداری خواهد شد خورشید حیات استان عزیزمان بوشهر می رود که طلوعی دوباره یابد و با تابشش تاریخ این استان جلوه کند و تمام عرصه های پیشرفت و توسعه چه در بعد عمرانی و چه د رحوزه فرهنگی جلوه ای دیگر دهد و نمادی از اقتدار تاریخی  ماهیت و جوهره دینی این مردم گردد در هفته گذشته اجلاس گروه ۱۵ در تهران داشتیم و همچنین نشست سه جانبه ایران ترکیه و برزیل در این اجلاس تصمیمات بسیار مهمی گرفته شد به ویژه در عرصه انرژی هسته ای که موافقت نامه ای مهم تنظیم وامضا شد که ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت سه و نیم درصد  در خاک ترکیه تبدیل به ۱۲۰ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصد هسته ای شود و در راکتور تحقیق هسته ای تهران به کار گرفته شود این طراحی یک طراحی بسیار دقیق پخته سلسله وار بود که توسط ریاست محترم  جمهور و کارگروه هسته ای ایشان طراحی شد و آثار بسیار مهمی در فضای سیاسی و علمی جهان گذاشت امریکا و سران ایران ستیز اتحادیه اروپا تصمیم داشتند در نشست آینده شورای امنیت تهدیدی بزرگ علیه ایران طراحی کنند اما با این کار هم جلو تحریم گرفته شد و هم حسن نیت ایران اسلامی در عرصه صلح آمیز استفاده کردن انرژی هسته ای  بار دیگر بیان شد و هم خواسته نظام در امر انرژی هسته ای طراحی نوین معاصر به روز و بهینه شد سران کشورهایی که در این جلسه اجلاس یک و دو حضور داشتند برخی از انان با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و معظم اله مطالب بسیار مهمی درباره مسائل بین المللی بیان کردند که از ان جمله این کلام ایشان است که فرمودند تنها راه تغییر شرایط ظالمانه و ناعادلانه موجود در جهان گسترش روابط دولت های مستقل با هم  است و بعد فرمودند پیشرفت های شگرف ایران نتیجه تحریم های کشورهای غرب است سفارش می کنم رد این زمینه دولت محترم با مراقبت های ویژه این مسدئله تبدبل سوخت در کشور ترکیه دنبال کند و نگذارد که بیگانگان به ویژه دولت های مخالف پیشرفت  توسعه  علمی و هسته ای ایران بار دیگر کارشکنی کنند و مشکلاتی برای ایران اسلامی ایجاد کنند تشکر و قدردانی می کنم از مردم عزیز استان که رد روز شهادت حضرت زهرا بار دیگر به صحنه آمدند و نشان دادند که فرهنگ فاطمی دارند و در تشییع دو شهید گمنام گرانقدر حضوری  فعال و جدی داشتند به ویزه بنیاد حفظ و آثار شهدا که در این مدت زحمات بسیار زیاددی کشید روز دوشنبه مطابق با سوم خرداد روز مقاومت ایثار  پیروزی و حماسه آزادسازی حماسه خرمشهر هست گرامی میداریم ان روز را و هیچ گاه عظمت و اقتدار نیروهای مسلح ارتش و  سپاه عزیز بسیجیان گرانقدر در تاریخ اسلام و ایران فراموش نخواهد شد در فضایی که دشمن خرمشهر را تسخیر کرده بود و  تسخیر خرمشهر را نماد پیروزی خود می دانست و بر روی اون تمامی شبکه های رسانه ای سخن می گفتند و قدرت ارتش بعثی عراق را به رخ می کشیدند نیروهای مسلح ایران به یکباره خرمشهر را فتح کرد و فتح خرمشهر نماد انحطاط و ابتذال ارتش عراق است هفته ای که در ان به سر می بردیم هفته خیرین مدرسه ساز بود استان بوشهر با شرایط خاصی که دارد و در مسیر توسعه و پیشرفت است نیاز است که مدارس به روز با سازه های بسیار عالی در حوزه های مختلف آموزشی به ویژه اموزش دانش و علومی که صنایع ان در استان بوشهر هست  مثل صنعت نفت گاز پتروشیمی تجارت شیلات کشاورزی انرژی هسته ای  صید و صیادی و دریانوردی در مراکز آموزشی به ویژه مراکز آموزش عالی تهیه شود ساخته شود و در خدمت جوانا و دوستان گزارده شود هفته آینده نیزکنگره بزرگداشت فقید بزرگوار حاج میرزا احمد دشتی نیز داریم امیدواریم مسئولین با تمام جدیت در این رابطه کوشش کنند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.