خطبه ۲۸ خرداد ماه ۸۹

۲۸/۳/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابرای گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که سعادت انسان در دنیا و آخرت در آن است در این  راه خدا دست انسان در گرفتاری ها بحران ها می گیرد هدایت می کند نجات می دهد و در مسیر نعالی انسان قرار گرفته و به درجه محبوبیت الهی می رسد رستگاری اخروی نصیب انسان می گردد و این راه همان راه انبیا اولیا و خوبان خداست اگر در این راه نباشیم خدا به ما نظری نمی کند ما را رها می کند رد تمامی گرفتاری ها و بحران های  دنیوی و اخروی تنها می مانیم  اگر ما با خدا باشیم خدا نیز با ماست اگر دور از خدا باشیم خدا با ما نیست هر کس خدا داشت هیچ چیز هم نداشت همه چیز دارد چون خدا دارد و اگر کسی همه چیز داشت خدا را نداشت هیچ چیز ندارد چون خدا را ندارد من کان لله کان الله له هرکس در راه خدا بود در طریق بندگی خدا بود خدا نیز با اوست من کان لله کان الله له هرکس برای خدا زندگی کرد خدا نیز برای اوخدایی می کند دست او را می گیرد در بحران ها نجاتش می دهد من ابدا الله هرکس بندگی خدا کرد ابدالله له و کل شی ء خدا همه اشیا را بنده او می کند در تحت قدرت او قرار می دهد به همین خاطر ما باید  ابتدا راه زندگی خدایی را پیدا کنیم معرفت به آن داشته باشیم و در این راه زندگی کنیم تا متنعم به این محبت ها و آثار عالیه رهروی راه خدا گردیم بسیاری از ما به دنبال عزتیم می خواهیم عزیز باشیم می خواهیم انسانی با ارزش ارزشمند نزد خدا در آسمان ها نزد ملائک نزد مردمان در آخرت و دنیا باشیم عزیزان این عزت تنها یک راه دارد و اون زندگی خدایی کردن و خدایی زندگی کردن است امام حسن مجتبی (ع)
می فرماید اذا اردت عزا بلا عشیره اگر شما می خواهید عزت داشته باشید بدون اینکه عده و عده داشته باشید و دارای یک شخصیت با شکوه باشید بدون اینکه دارای یک مقام بزرگ سیاسی باشید فخرج من ظل معصیته الله از زندگی غیر خدایی زندگی پر از گناه دور شوید و به سمت و سوی خدایی زندگیکردن روی آورید الی عزطاعته الله صراط مستقیم تعالی انسان راه بزرگی انسان راه عبودیت است راه بندگی خداست بندگی خدا یعنی اعتقاد رفتار اخلاقمان همان باشد که خدا راضی است انعبدونی هذا صراط مستقیم بندگی من کنید که این راه مستقیم الهی است رهزن در این راه بسیار است مانع بسیار است موانع را برشمردیم و در خطبه اول نماز جمعه هفته قبل گفتیم یکی از موانع بلکه بالاترین مانع راه خدایی زندگی کردن نفس اماره انسان است مادر بت ها بت نفس است اعدا عدوک دشمن ترین دشمن انسان امیرمومنان می فرماید نفسک التی بین جمعین همان نفس خودت هست نفس اماره ای هست که در نهاد توست نفس اماره انسان را به معصیت گناه دوری از راه خدا می کشاند انسان را در باتلاق متعفن دنیاگرایی و دوری از خدا سقوط  می دهد چنان می کند که تمام حیات انسان مبتلا شده است به گناه دوری از خدا در حالی که این انسان می توانست اگر در راه خدا قرار بگیرد  به درجه محبوبیت عند الله برسدیک زندگی پر از آرامش آسایش محبت خدا و رستگاری در آخرت داشته باشد هوای نفس چنان می کند بر انسان که گناه رابرای  او زیبا جلوه می دهد به درجه ای می رساند که معجزات الهی را که خود  دیده انکار می کند آیات الهی را که موافق نفسش نیست قبولنمی کند و به مسخره می گیرد  ثم کان عاقبته ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ الَّذینَ أَساءُوا السّوأی أَن کَذَّبوا بِآیاتِ اللَّهِ وَکانوا بِ‌ها یَستَهزِئونَ کسانی که هوای نفس بر اونها سلطه دارد آنان را وادار به گناه می کند کارشان به اینجا می کشد که تکذیب آیات الهی می کنند حتی آیات الهی را به مسخره می گیرند به همین خاطر خداوند تهدید می کند میگه این کسان که هوای نفس بر اونها غالب شده گناه می کنند یا رسول الله بگو به انها وقل اعملوا بکنید هر کاری که می خواهید بکنید فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کارهای شما زیر نظر خداست خدا می بیند چه کار می کنید شما هم خدا هم پیامبرش و هم ائمه و مومنان قل اعملوا بکنید آن کارهایی که می کنید اما بدانید همه کارهای شما خدا می بیند پیامبر
می بیند مومنان می بینند …………………. به زودی مرگ فرا می رسد و شما می دانید و خدای  شما و حسابرسی و ینبئکم بما کن تعملوا اونجاست که خبردار می شوید چه به روز خود  آورده اید اونجاست که دست حسرت به پیشانی می زنید و می گویید واحسراتا …………………….. ای وای که در محضر خدا در دنیا چه کردیم چه قدر گناه کردیم چه قدر دور از خدا شدیم هوای نفس اگر در وجود انسان سلطه پیدا کرد میل به گناه اشتیاق به گناه فریب نفس اماره و اینکه انسان دور از  زندگی خدایی شود بسیار خواد بود . و ما باید کاری کنیم که این هوای نفس کنترل شود روزی یک از افراد مومن خدمت مقدس اردبیلی  رسید گفت حضرت آقا شما گناه می کنید چیزی نگفتند اصرار کردند گفتند شما گناه می کنید گفت خیر گفت میل به گناه هم دارید چیزی نگفتند اصرار کردند گفتند خیر گفت چجور می شود نه گناه کنید نه  میل به گناه داشته باشید گفت عزیزم آیا انسانی کصافات در مزبله  کصافات و فضولات حیوانی می خورد گفت خیر گفت میل به اون هم هست گفت گناه هزار هزار از این بدتر است گناه یعنی خود را از خدا دور کردن و در محضر خدا بی ادبی کردن یک  غلام حبشی  بود آمد خدمت رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) گفت یا رسول الله من خیلی گناه کرده ام خدا من را می بخشد ایشان فرمود آری خدا می بخشد مقداری  این غلام دور شدند باز برگشتند گفتند یا رسول الله خیلی گناه کرده ام گناهان عجیب خیلی  گناه کرده ام خدا من را می بخشد رسول خدا فرمودند آری خدا ارحم الراحمین است ان الله یغفرالذنوب جمیعا خیلی خوش حال شدند این غلام از رسول خدا دور شدند که خارج شوند از مدینه دوباره برگشتند گفتند یا رسول الله می دانم خدا مرا می بخشد اما شما بفرمایید آنگاه که گناه می کردم خداوند مرا می دیده فرمودند آری ان الله …………………… این قدر این غلام گریه کرد این قدر گریه کرد از هوش رفت اگر هوای نفس در وجود انسان حاکم باشد در محضر خدا خود را مفتضح می کند ما باید در رابطه با نفس دو کار کنیم یکی تزکیه است یعنی پالایش وپاکی باطن خود از میل به گناه و دوم تهویه است یعنی آراستن نفس خود به میل به بندگی به خدا آراستگی به اخلاق پسندیده و فضائل انسانی و تزکیه یعنی پاکی خود و پالایش از رذائل انسانی و میل به گناه اگر انسان خویش را پاک کند تزکیه کند و در درون خود اخلاق و فضائل انسانی قرار دهد یک حالت بسیار انسانی برای انسان  دست می دهد و اون تجویه است تجویه یعنی شکوفایی استعداد انسانی برای کشف محبت های  خدا به  او و شهود عالی عالم خلقت .بنابراین شما در آیات شریفه ملاحظه می کنید که خداوند می فرماید قد افلح من تزکی این تزکیه است قد افلح من تزکی  رستگار اون کسی است که تزکیه کرد و ذکراسم ربه ی آنگاه تخلیه کرد خود را مزین به ذکر خدا کرد به فضائل الهی کرد ……………………۱۸:۴۷ آنگاه خداوند نمازی به او می دهد که نمازز الهی است معراج مومن است چرا نمازهای ما بی تاثیر است چرا نمازهای ما اثر روی وجود ما و جامعه ندارد چون این مسیر را  نپیمودیم قد افلح من تزکی و ذکراسم ربه ی فصلی نپیموده ایم تزکیه نکرده ایم تهویه نکرده ایم لذا نماز ما نمازی است که از شخصی صادر می شود که اون شخص خود آلوده است و نماز هم به جایی نمی رسد روزی رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) وقتی که لشکر اسلام از یک جنگبر می گشتند وارد مدینه که شدند رسول خدا به آنان گفت …………………….  ۲۰:۹ گفت ای درود به این قومی که از  جهاد اصغر برگشتند و به دوششان جهاد اکبر است گفتند یا رسول الله جهاد اکبر چیست گفت جهاد نفس جهاد با نفس  خود شما که میل به گناه پیدا نکنید در جهاد اصغر دشمن بیرون است اما در جهاد اکبر دشمن در دل شما است دل شما را می برد شما را می کشد به گناه از درون خود لذا این جهاد اکبر است و امیر مومنان می فرمایند الخیر کله و  صیانته انسان نفسه تمای خیر این است که انسان نفس اماره خودش را کنترل کند و بداند که اعجز الناس ناتوان ترین مردم من اجز اصلاح نفسه ناتوان ترین مردم اون کسی است که نمی تواند هوای نفس خودشرا کنترل و اصلاح کند زیرک ترین و پخته  ترین مردم این کسان اند این کلام رسول خداست …………………. ۲۱:۴۳ زیرک ترین پخته ترین مردم کسانی هستند که این گونه اند که من حاسب نفسه نفسش را کنترل می کند حسابرسی می کند و عمل ما بعد الموت هر کاری تو این دنیا می کند برای بعد از مرگش است برای آخرتش هست نفسش را کنترل می کند و کارش با نگاه آخرت است و احمق الحمقا احمق  ترین ابلح ترین انسان ها کسی است من التبع نفسه و هوی که به دنبال هوای نفس هست دور از خدا هست اما از خدا همه چیز می داند کسی  که دور از خداست نمی تواند از خدا همه چیز بخواهد .

 

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم در هفته قبل سفر ریاست محترم جمهور به استان ولایت مدار بوشهر داشتیم که در این سفر امضا و قرارداد احداث تجویز چند فاز از فازهای توسعه میدان گاز پارس جنوبی امضا شد این نشان از اقتدار علمی پژوهشی در صنایع استراتژیک دارد و هم چنین قدرت اقتصادی  صنعتی جمهوری اسلامی ایران  است با انکه بسیاری ازکشورهای استکباری ایران اسلامی را تحریم کرده اند تحریم کشورهای استکباری هیچ گاه نمی تواند موجب تضعیف نظام اسلامی شود چنانکه تاریخ گواه بر ان است بلکه مایه خودکفای رشد علمی رسیدن به مرجعیت علمی و توانمندی در  عرصه صنعت توسعه و پیشرفت خواهد شد از ریاست محترم جمهور وزیر محترم نفت نمایندگان محترم استان بوشهر جدا سپاسگذارم از مسئولین گرامی استان تقدیر و تشکر می کنم که در این سفر با کارهایی که در این توسعه و پیشرفت استان شده بود با مذاکره ای که با ریاست محترم جمهور شد بحران و مشکل احداث راه آهن استان در همین سفر بحمدالله ریاست محترم جمهور حل کردند و انشاءالله راه آهن نیز به طور جدی در فضای استان بوشهر احداث آن تجویز آن پییگیری خواهد شد روز چهارشنبه هفته آینده تولد امام محمد تقی حضرت جواد هست بزرگواری که با تولدش  یک معجزه دیگر چون معجزه تولد حضرت یحیی و حضرت عیسی  آفرید امام علی ابن موسی الرضا فرزندی نداشتند و دشمنان جهان اسلام و تشیع با یک نگاه خاص می گفتند که شما می گفتید که ۱۲ امام دارید امام هشتم  شما ابتر است و فرزندی ندارد که با تولد حضرت جواد و به امامت رسیدن او در سن کودکی و بیان عظمت علمی ایشان در همان کودکی خود این امامت در کودکی وتولد در این شرایط خود دلیل بر حقانیت جهان اسلام و تشیع گردید و تبریک  عرض می کنیم خدمت حضرت بقیه الله الاعظم مقام معظم رهبری و همه مسلمین و شیعیان روز سه شنبه روز اصناف و روز تبلیغ فرهنگ اسلامی است اصناف عزیز از اقشار مومن متدین و بزرگوار جامعه هستند امیدوارم با همان نگاه دینی و فرهنگخدمت به مردم به جامعه خدمت کنند و گروه های اندکی که گران فروشند با مردم خوب برخورد نمی کنند خود اصناف با اونها برخورد کنند و در سطح جامعه یک محیطی پر از مهر و محبت صفا و صمیمیت  و خدمت به مردم رقم بزند مردم نیازمند همکاری همیاری و توجه هستند کمات اینکه خود اصناف هم نیازمند این امور هستند زندگی در اجتماع متقابل هست تعامل هست بین همه  سطوح جامعه اگر ما با مردم خوب باشیم مردم هم  با ما خوب هستند لذا من تقاضا دارم در این شرایطی که جامعه ما نیاز به مهرورزی دارد و به ویژه در عرصه اقتصادی اصناف عزیز با یک نگاه پر از مهر و محبت با مردم برخورد کند و اون تعداد قلیلی که به دنبال اختلاص و احتکار و گران فروشی هستند خود اصناف با اونها برخورد کند تبلیغ دینی یکی از امور مهم است همه ما موظفیم که دین خدا را تبلیغ کنیم به ویژه مسئولینی که در این عرصه موظف هستند و مسئولیت دارند و روحانیت عزیز باید با تمام وجود در عرصه هدایت جامعه کوشا باشند ماه رجب هست ماه بندگی خداست ماه انس خداست ماه استغفار هست ماهی است که درهای رحمت خدا بر روی  انسان باز می شود دعاها نمازها ذکرها به آسمان می رود و آنجا  کاری می کند و انسان را نجات می دهد بیاییم در این ماه که خود هم اصالت دارد این ماه و هم مقدمه ورود ماه مهمانی خداست کاری کنیم که محبوب خدا شویم به ویژه اینکه روزه این ماه بالاخص در ایام نورانی ایام البیض سیزدهم و چهردهم و پانزدهم ایام اعتکاف است انشاءالله حضور اعتکافی داشته باشیم و به امید خدا با نورانیت و معنویت روزه بگیریم و عبادت کنیم که خداوند نظر ویژه ای به ما داشته باشد مقام معظم رهبری عنایت ویژه ای  به مردم ولایت مدار استان بوشهر دارند و با تقاضایی که حقیر ازایشان کرد و درخواست کردم که مردم استان بوشهر ولایت مدار هستند در تمام وجودشان عشق و محبت به خاندان علی و اولاد علی و حضرت عالی است همه مشتاق زیارت شما هستند و لحظه شماری  می کنند برای دیدار شما  با بزرگواری قبول کردند و دفتر  ایشان طراحی کردند انشاءالله روز تولد ولایت ۱۳ رجب دیدار با ولایت برای مردم عزیزو گرانقدر استان بوشهر صورت خواهد گرفت و با تماموجود در اونجا فریاد خواهیم زد که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند انشاءالله ستادی تشکیل شده طراحی می کنند برنامه ریزی می کنند تعدادی خاص چون محدود هست حسینیه حضرت امام انشاءالله تشریف می برند و معظم اله را دیدار خواهند کرد امیدوارم با یک برنامه ریزی خوب توسط مسئولین که متصدی  این امر هستند یک دیدار با شکوه و حماسی و بیاد ماندنی برای تاریخ استان بوشهر و ایران اسلامی رقم بزنند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.