خطبه ۲۶ شهریور ماه ۸۹

۲۶/۶/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سختن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که در آن سعادت دنیوی و تعالی اعتقادی شایستگی رفتاری و فضائل اخلاقی در آن است راهی که رستگاری آخرت  و نجات از  عذاب علیم جهنم در پی دارد راهی که بهشت برین خاستگاه اوست و نظر لطف الهی متوجه آن راهی که خداوند رهروانش را در گرفتاری ها در بحران ها خود نجات می دهد راهی که خلاف از آن زیان و خسران به بار می اورد بیان شد که راه خدا و صراط مستقیم حیات انسان عبودیت است و اساسا فلسفه خلقت انسان این چنین است ما خلقت جن و الانس و لیعبدون ما انسان را نیافریدیم مگر بدین خاطر که در مقام عبودیت خدا برآید ان یعبدونی هذا صراط مستقیم صراط مستقیم الهی عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد دینی داشتن رفتار دینی داشتن و اخلاق دینی داشتن سراسر وجودش ایمان به خدا باشد و به گاه هجوم معصیت خدا را ناظر بر اعمال خود ببیند و ترک معصیت کند تمام وجودش بندگی خدا باشد نگاهش به دنیا به اندازه ای باشد که در دنیا می ماند و به آخرت به مقداری که در آخرت رستگار است رفتارش شایسته پاک سیره زندگی اش سیره رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی و ویژگی های اخلاقی اش فضائل سفارش شده اهل بیت عصمت و طهارت باشد موانع این راه برشمردیم و بیان کردیم که جوهره عبودیت ایمان هست بدون ایمان به خدا و به مبانی دین هیچ عملی اثرگذار در تکامل و تعالی شخصیت انسان سعادت انسان در دنیا و رستگاری انسان در آخرت نیست بیان کردیم  که پیرامون ایمان سخن بسیار است و عزیزان اگر می خواهیم در دنیا به جایی برسیم که مورد لطف و عنایت ویژه خدا قرار گیریم راهش  ایمان است ایمان است ایمان است ایمان تقوا است تقوا است تقوا مراعات اخلاق است موضوعات زیادی پیرامون ایمان مطرح است جایگاه و نقش ایمان در سعادت دنیوی و رستگاری اخروی انساان ایمان چه نقشی در سعادت انسان دارد که این بحث شد و سخن در این باره گفتیم دوم آثار شوم بی ایمانی و بد ایمانی اگر انسانی ایمان نداشت یا کم ایمان بود یا بد ایمان بود چه آثار شومی دارد که امروز بدان می پردازیم سوم ویژگی های اوصاف مومنان مومنان دارای چه ویژگی ها و اوصافی هستند که ما نیز چون آنان شویم چهارم امتحانات الهی برای اهل ایمان مومنان در امتحانات قرار می گیرند و باید چگونه در امتحانات عمل کنند که ایمانشان حفظ شود پنجم توصیه ها سفارش های خداوند بهه مومنان خداوند در قرآن سفارش های خاصی به مومنان دارد توصیه های خاصی می کند که مومنان باید انها را بشنوند و عمل کنند و ششم عوامل رشد ایمان چیست چگونه ایمان خود را رشد دهیم و عواملی که باعث تقلیل ایمان و ضعف ایمان می شوند چیست امروز پیرامون آثار شوم بی ایمانی و بد ایمانی سخن می گوییم یکی از آثار شوم بی ایمانی و بد ایمانی عدم بخشودگی گناهان انسان است انسانی که ایمان ندارد گناهانی که می کند خداوند نمی بخشد چون کلید بخشش خدا کلید گنج رحمت خدا ایمان است اگر کسی ایمان به خدا ایمان به آخرت ایمان به قران ایمان به نبوت رسول خدا و امامت خاندان معصومش نداشته باشد گناهانش بخشوده نمی شود شرط قبولی توبه ایمان است دوم کسانی که ایمان ندارند خداوند آنها را هدایت نمی کند در گمراهی خود باقی می گذارد ان الذین لا یومنون بایات الله کسانی که ایمان به آیات خدا ندارند لایهدیهم الله خدا اونها را هدایت نمی کند هدایت از آن مومنان است من یومن بالله یهدی قلبه کسی که ایمان به خدا دارد خدا او را هدایت می کند کسی که ایمان ندارد خدا قلب او را وجود او را هدایت نمی کند و در گمراهی و ضلالت باقی  می گذارد یکی دیگر از آثار بد بی ایمانی و بد ایمانی این هست که هر عمل خوب انجام نیز دهد عملش به حساب  نمی آید و برای آخرت  چیزی برای او باقی نمی ماند اولئک لم یومن آنانی که ایمان ندارند آنانی که ایمان نداشتند فاحبط الله اعمالهم خداوند اعمالشان را از بین می برد بی مقدار می کند بی ارزش  می کند یکی دیگر از آثار شوم بد ایمانی و بی ایمانی عذاب الهی است کَذَلِکَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ عذاب خدا بر کسانی وارد می شود و حتمیت دارد که مبتلا به فسق و فجورند و ایمان ندارند یکی دیگر از آثار بد بی ایمانی ایجاد غفلت  خود بزرگ بینی خواب آلودگی در حیات دنیوی است کسی که ایمان ندارد مبتلا می شود به غفلت فکر می کند کارهاییکه انجام می دهد خوب است در حالی که آثار بد بسیار مخربی برای شخصیت دنیوی و  اخروی او در پی دارد ان الذین لا یومنون بالاخره و کسانی که ایمان ندارند زینا لهم اعمالهم کسانی که ایمان ندارند ایمان به آخرت ندارند ایمان به خدا ندارند خداوند می فرماید ما اعمال بسیار بدشان برای اونها زیبا جلوه می دهیم که در خواب غفلت خوب عمل کردن خود بمانند بیدار نشوند و وقتی  بیدار شوند که کار از کار گذشته است یکی دیگر از آثار بی ایمانی عدم توانایی در هدایت پذیری و قبول سفارش های انسان های دلسوز است …………….. ۱۴:۱ کسانی که ایمان ندارند گویا در گوششان مانعی است برای شنوایی قدرت شناخت ندارند قدرت قبولی و پذیرش راهنمایی ندارند  در گمراهی خود باقی می ماند یکی دیگر از آثار بد بی ایمانی بیماری معنوی قلب است قلب اونها هیچ چیزی نمی تواند بپذیرد  چون ایمان ندارد و به خدا وصل نیستند و اذا ذکر الله وحده زمانی که ذکر خدا برای آنها می شود اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ قلب اینها ناراحت می شوند قلب اینها مکدر  می شود از مباحث دینی از مجالس دینی از ذکر خدا ناراحت می شوند فالذین لایومنون بالاخره کسانی که ایمان به آخرت ندارند ایمان به دین ندارند  قلوبهم منکره و هم مستکبرون کسانی که این چنین اند قلب اونها سیاهی گرفته و اونها استکبار در بندگی خدا دارند و در آخر اثر دیگر بی ایمانی این است که دوستان اونها اطرافیان اونها شیاطینی می شوند که اونها را رد ضلالت باقی می گذارند انا جعلناالشیاطین اولیاء للذین لا یومنون خداوند می فرماید کسانی که ایمان ندارند ما برای اونها افرادی قرار می دهیم که اطرافشان باشند و آنان را بفریبند.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار بانمایندگان محترم خبرگان مطالب بسیار مهمی ایراد کردند که می تواند آن بیانات بسیار گوهر بار یک منشور باشد برای فضای کنونی جامعه اسلامی ایران مطالب مهمی بیان کردند که بنده به برخی از اینها اشاره می کنم فرمودند که دشمن مبتلا به بیش  فعالی صفیحانه شده تحرکات کورکورانه خارجی و برنامه ریزی جهت مزدوری عمله خود در داخل پروژه سیاسی آنان است استفاده از رسانه ها رسانه های الکترونیکی و اینترنتی و ماهواره ای فشارهای اقتصادی سیاسی و  فرهنگی به جبهه انقلاب سی سال است اعمال می کنند اما در  طول این سی سال تاریخ اینگونه به ما نشان داده است که جبهه استکبار رو به ضعف و جبهه انقلاب تقویت شده است فرمودند این به این خاطر است که جامعه اسلامی ما بر حق است و خداوند حق را کمک می کنند و آنان بر باطلند و ان الباطل کان ذهوقا فرمودند ایمان این مردم تقوای این مردم اخلاق این مردم تزکیه نفس این مردم پاکی باطن این مردم چچنان کرده است که جامعه اسلامی ما چنان قدرتی پیدا کرده است که جامعه استکبار هر چه براین کوه استوار  بکوبد این کوه استوارتر و جبهه استکبار و جبهه دین ستیز جهانی بیشتر تضعیف می شود فرمودند باید همگان روح امید و امیدواری به توسعه و پیشرفت در همه عرصه ها در جامعه بدمند یکی از پروژه های مهم دشمن ایجاد روح یاس در همه ابعاد در جامعه است که اگر یاس و ناامیدی در جامعه سایه بیفکند قطعا جامعه ما دچار تزلزل خواهد شد فرمودند باید دشمن شناسی کنیم ببینیم دشمن از چه راهکارهایی به ما هجوم می آورد و فرمودند دو راهکار پیش روی آنها است  ۱- جداکردن مردم از مسئولان ۲- جدا کردن مردم ازبینات دینی و فرهنگ دینی باید از دولت خدمتگذار حمایت کرد خدماتی که می کنند  شبانه روز در تلاشند زحمت می کشند اینان منتخبین مردم هستند صادقانه در پی خدمت اند می کوشند توسعه و پیشرفت به بار می آورند  فرمودند همگان باید حمایت از دولت خدمت گذار کند فشارها که طبیعی است در سطح جهان به ویژه فشارهای اقتصادی وجود دارد و یک کشور انقلابی اسلامی با تهاجم های سخت استکبار روبه روست قطعا مشکلات اقتصادی است مردم مسلمانان باید همه مقاومت کنند کمک به دولت کنند دولت کمک کند به مردم یدواحد زیر لقای ولایت باید یک سامانه قوی جهت برتری اسلام و مسلمین در جهان ایجاد کنیم الان دولت خدمتگذار کارهای بسیار مهمی انجام داده است که هیچ کس نمی تواند آنها را نادیده بگیرد آمارهای بسیار خوب کارهای بسیار شایسته که در طول تاریخ ایران صورت نگرفته خودکفایی در  عرصه تولید بنزین کار بسیار بزرگی است ۶۶ میلیون لیتر در روز بنزین تولید کردن و خود کفا شدن با اینکه یکی از اهرم های فشار جهان استکبار همین تحریم بنزین به ایران  بود که با درایت وزیر محترم نفت و تلاشگران عرصه نفت ما الان خودکفا هستیم رد عرصه توسعه شاخص های بسیار عالی ما الان داریم شبانه روز در تلاشند این دولت شما می بینید که تمام وزرا هرکدام استانی می روند کوشش می کنند کار می کنند مشکلات بسیار هست اما اینان صادقانه در خدمت اند و فضا را چنان کرده اند که الحمدلله این شاخص نرخ تورم به یک رقمی شدن الحمدلله رسیده است اینها نعمت های خداست پیام مقام معظم رهبری حمایت از دولت است چنانی که بارها فرمودند تضعیف دولت تضعیف مسئولان کاری است که بیگانه می خواهد یکی از راهکارهای دیگر دشمن جداکردن مردم از  بینات انقلاب راه امام و فرهنگ دینی است راه امام که تجلی دارد در هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرهنگ دینی که جوهره این انقلاب است باید حفظ شود و این سفارش اکیید مقام رهبری است .

روز چهارشنبه ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس است حماسه ای بزرگ رد تاریخ اسلام ایران و جهان تمام  جبهه کفر یک طرف بودند وجبهه اسلام در ایران تشکیل شده بود طرف دیگر اما خدا خواست که۹ به دست سپاه عزیزبسیجیان عزیز ارتش گرانقدر شما مردم و هدایت های حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران و اسلام به بار آورده شود و یک نقطه روشن در جهان برای آزادگان و  مستضعفان تحقق بپذیرد گرامی می داریم این هفته را و من از تمام رسانه ها به ویژه رسانه ملی تقاضا دارم اون حماسه را به بهترین شکل ارائه کنند یاد و خاطره شهدا و امام  شهدا را گرامی می داریم تشکر ویژه دارم از وزیر محترم نفت و نیرو فرماندهی نیروی دریایی سپاه و همچنین نیروی دریایی ارتش که تشریف آوردند و با این تشریف فرمایی در  بوشهر خدمات بسیاری عرضه کردند مشکل تاریخی آب و برق بوشهر در دیداری که با بنده داشتند و از قبل نیز برنلمه ریزی  کرده بودیم به محضر ایشان بیان کردیم این مشکل مشکل تاریخی استان است استان بوشهر استان کم بارشی است گرما فضای پر التهاب تابستان نیازمند این هست که طراحی نوینی در عرصه تامین آب و برق شود صحبت های شد کمک های قبلا کرده بودن  که حل شد باید مسئله ریشه ای حل شود و این نیاز دارد به یک همایش دانش محور که انشالله با یک برنامه ریزی خاص این مشکل حل شود سند چشم انداز تامین آب و برق   استان تامین نقشه توسعه آب و برق استفاده  بهینه منابع تولید آب و برق استقلال برق منطقه بوشهر از فارس در جهت سرعت بخشیدن به عمل و ارائه  تسهیلات بیشتر نوسازی استاندارد  شبکه توزیع آب و برق  هست خواسته هایی بود که عرض شد یکی از خواسته هایی که رد ضمن بیان شد این بود که سه ماه برق بوشهر بدون یارانه است نه ماه با یارانه است اما متاسفانه قبض برق سر سال ابتدا سال و عید  به دست مردم می رسد با قیمت های بالا  بنده تقاضا کردم و پذیرفتند انشالله استان هم عملیاتی کند  که این پولی که می خواهند بگیرند در طول سال تقسیم شود و فشار بر  مردم نیاد که الحمدلله  پذیرفتند و امیدواریم استان عملیاتی کند کمک به سیل زدگان پاکستان یک ضرورت هست برادران مسلمانمان نیاز دارند و محکوم می کنیم حتک حرمت به قرآن کریم و اخرین کتاب آسمانی و الهی توسط مزدوران صهیونیستی و امریکا . اینان بعد از ماه مبارک رمضان که مردم قرآن به سر گرفتند انان قران به زیر پا بردند قران کتاب خداست خود خدا متکفل حفظ قرآن است و عذاب کسانی که به قرآن توهین می کنند انا نحن نزلناالذکر و انا له و لحافظون می فرماید ما  قرآن را نازل کرده ایم و ما قرآن را حفظ می کنیم طرف شما دیگه مسلمین تنها نیستند صهیونیست ها امریکایی ها  شما خود را در مقابل خدا قرار دادید و به زودی این عذاب را خواهید دید .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.