خطبه ۲۵ تیر ماه ۸۹

۲۵/۴/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده اییم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که در ان سعادت آرامش آسایش رفاه صلح توسعه معنویت در دنیا و رستگاری و محبوبیت الهی در آخرت در پی دارد راهی که خداوند دست انسان را می گیرد در بحرانها گرفتاری ها شدائد یاری می رساندو در فضای صعود در مسلک سلوک الهی انسان را به اوج محبوبیت می رساند بزرگترن دغدغه انسان در حیات دنیا شناخت راه موفقیت است صراط مستقیم موفقیت است به همین خاطر است که خداوند بر تمامی  مکلفین واجب کرده اسنت که روزانه ده بار از خداوند صراط مستقیم و محبوبیت الهی درخواست کنند در سوره حمد در نماز  همان راه خدا راه خدایی زندگی کردن و خداوند خود تفسیر کرده است که صراط مستقیم و راه خدا غعبودیت است اناعبدونی هذا صراط مستقیم اعتقاد دینی داشتن رفتار دینی داشتن اخلاق دینی داشتن همان عبودیت الهی است و همان صراط مستقیم تعالی انسان عرض شد این راه موانع رهزن بسیار دارد به برخی از اونها پرداختیم و امروز رهزن دیگری سد دیگری مورد بحث پژوهش و تحقیق  قرار می دهیم چرا که اگر موانع یک راه  را بشناسیم و از  انها پرهیز کنیم موفقیت امکان دارد ولی اگر موانع و عوامل توقف را شناسایی نکنیم بالتبع گرفتار دام آنها خواهیم شد یکی از موانع عوام فریبان فرهنگ ابتذالی هستند انسان هایی که عوام فریبی می کنند و فرهنگ ابتذال را در جامعه انسانی ترویج می کنند دو  خصوصیت دارد یک  عوامل فریب اند ۲- به دنبال حاکمیت فرهنگ ابتذالی هستند خداوند در قران می فرماید این گروه ان چنین اند  و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها خزوا اولئک لهم عذاب مهیب برخی از مردم این گونه هستند که به دنبال طراحی برنامه ریزی تهیه اموری هستند که با گفتارشان با کردارشان انسان  ها را جاهلانه بفریبند و انان را از راه خدا بازدارند اینان دین را به تمسخر می گیرند و مبانی غلط خود را در جامعه صحیح و مدرن جلوه می دهند دین را ارتجاعی و افکار منحط خود را مدرن روشن فکرانه جلوه می دهند خداوند می فرماید  اولئک لهم عذاب مهیب عذابی دردناک و ذلت بار در انتظار آنان است در فضای جامعه دینی همواره این افراد گاهی خود آگاه و گاهی ناخودآگاه محیط دینی را دچار انحراف می کنند گاهی با اندیشه های منحط خود اتخلاق فاسد خود در جامعه بدون اینکه طراحی کنند در کنار انسان ها قرار می گیرندو جامعه را منحرف میکنند انسان ها را منحرف می کنند ناخودآگاه به خاطر اون انحطاط درونی وابتذال درونی دوست بد محیط بد حتی خانواده بد ،بدون اینکه قصد گمراهی داشته باشند به خاطر اینکه گمراه اند این گمراهی را به دیگران سرایت می دهند اما برخی دیگر با تهیه  برنامه و نقشه قبلی وارد می شوند و با یک بسته فریب با برنامه خاص با ابزاری متناسب با برنامه فریب خود جامعه را به ابتذال و انحطاط می کشند هر دو گروه خروجی انها یکی است و اون انحراف انحطاط وابتذال و  ترویج و اشاعه ان در جامعه و توقف انسان از حضور در راه خدا و صعود به سوی مسلک عالی تعالی انسان حوزه فعالیت این افراد چند بخش است بخش اول اعتقادی است این گروه چه آنانی که با برنامه وارد شده اند مثل جامهلان مشرکان کافرین صدر اسلام و الان کشورهای استکباری چه آنان که خود به خاطرابتذال درونی محیط را آلوده می کنند در حوزه اعتقاد اصل اولیه اینان این است که ایمان مردم را تضعیف کنند تردید و تشکیک در مبانی مسلم دین کنند در حوزه وحی و نبوت در حوزه امامت و عدالت در حوزه معاد و قیامت و در حوزه قدرت و عدالت الهی تشکییک می کنند ایمان مردم را مورد هجوم قرار می دهند تدین مردم را مورد هجوم قرار می دهند و فضایی در اندیشه و نهاد انسان ها ایجاد می کنند که انسان هایی که باید وجودشان مملکت ایمان الهی باشد ایمان کم کم از وجودشان زدوده می شود الان شما می بینید ماهواره ها رسانه های مکتوب رسانه های صوتی و تصویری به اشکال  مختلف ایمان مسلمین و مردم را نشانه گرفته اند تشکیک می کنند در همه امور اینجاست که نخبگان و شخصیت های علمی دینی باید که خواص نام دارند باید با قدرت تمام و با یک مبانی دقیق دانش و مسائل فلسفی و ایمانی و امور معرفتی وارد شوند و  جوابگوی این تهاجم باشند و مردم نیز هیچگاه طعمه این تهاجم اعتقادی نشوند دومین حوزه تهاجم و عملکرد این عوام فریبان فرهنگ ابتذالی حوزه رفتار هست انان با برنامه ریزی های خاص اعمل بد ناهنجاری های رفتاری را در جامعه ترویج می کنند و به عنوان یک هنجار به عنوان  یک کار خوب در جامعه معرفی می کنند رفتارهایی که همه اونها در درون خود ابتذال دارد آنان به عنوان یک کار بسیار عالی اجتماعی معرفی می کنند بدهکاری  تخلفات مدنی اختلاص رشوه سوء استفاده مردم آزاری این کارها را به عنوان یک کار منطقی زیبا جلوه میکند این کار را و توجیه می کند این کار را سومین حوزه نفوذ انها مسائل اخلاقی  است ترویج مفاسد فحشا تضعیف معنویت تضعیف حضور مردم در دعا و مراسم و مناسبت ها اشاعه  فرهنگ برهنگی از بین بردن روابط صمیمی و الهی در خانه و خانواده شکستن حریم پدر و مادر برای فرزندان در جامعه و بسیاری از این امور مورد تهاجم قرار می دهندو با برنامه ریزی ها تهیه فیلم ها داستان ها سخنرانی ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم مفاسد اخلاقی را مصالح اخلاقی نشان می دهند در عرصه علم نیز تهاجم دارند این گروه و جامعه جوان و نوجوان از تحصیل تحقیق پژوهش باز می دارند که جامعه مورد هدف در عرصه علم و خودکفایی علمی نرسد و محتاج دیگران باشد در حوزه  سیاسی این گروه این چنین عمل می کنند  شایعات را گسترش می دهند شخصیت های مفید را تخریب می کنند نخبگان را مورد تهاجم فرب قرار می دهند و می خرند روح ناامییدی سیاسی در جامعه می دمند  تئوری خروج از حاکمییت و ستیز با ولایت و رهبری در جامعه ترویج می کنند همان کارهایی که با امیرمومنان کردند سیاه نمایی می کنند نظام را ناکارآمد جلوه می دهند و می کوشند که مردم آرام آرام روحیه انقلابی خود از دست دهند و ازنظام فاصله گیرند  با اموری که برای یک انقلاب عادی است .عرصه دیگری که مورد نظر این گروه است برای سد راه خدا و زندگی خدایی داشتن  حوزه قومی گرایی است اختلافات قومی به راه می اندازند  اختلافات مذهبی به راه می اندازند جامعه را مورد تهاجم تفرقه سپس تزاحم و تعارض قرار داده و جامعه را به آشوب می  کشند اینان یکی از عوامل حضور انسان در راه خداست زندگی خدای کردن یعنی جامعه ای پر از معنویت صلح آرامش رفاه در سایه ولایت و به رنگ خدا . اما این افراد چه خودآگاه چه ناخوداگاه با برنامه ریزی های بسیار دقیق می آیند و فضای جامعه را به آشوب می کشانند جامعه را از جهت اعتقادی از جهت رفتاری اخلاقی علمی سیاسی و قومی مورد تهاجم قرار می دهند انسان ها را درگیر خود می کنند و نمی گذارند به خدا و دین خدا فکر کنند عزیزان دشمن را بشناسیم و موانع راه خدا را دریابیم از آنان  پرهیز کنیم و نگذاریم آنها در جامعه تاثیر گذار انحرافی داشته باشند تا بتوانیم در راه خدا و در مسیر عبودیت الهی الهی زندگی کنیم .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم حلول ماه شعبان  ، شعبان المعظم  به همه شیفتگان راه خدا مسلمانان شیعیان تبریک عرض می کنم ماه شعبان ماه بسیار پرفضیلتی است همان طور که ماه رمضان ماه خداست و ماه رجب ماه امیرمونان هست ماه شعبان ماه خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) ماه شعبان هم خود اصلتا ارزشمند هست ماهی است که انسان باید فضای معنوی فضای تعالی خود را پاس بدارد و با اعمال مراقبه محاسبه و انجام عبادت هایی که در این ماه وارد شده است به تعالی برسد ارزش مقدمی نیز دارد و اون باب ماه مبارک رمضان است برای هر چیزی دربی است و باب شهر الرمضان مقبولیت اعمال انسان در ماه شعبان هست ماه شعبان ماهی است که رسول خدا در خطبه ای فرمودند که خدا رحمت کند اون کسانی که در ماه شعبان که ماه من است من را یاری می کند و یاری من به این شکل است که روزه ماه شعبان را فراموش نکنند اعمال بسیاری در این ماه وارد شده است عزیزان بزرگترین عمل در این ماه تفکر است تفکر الساعته افضل من عبادت حین السنه یک ساعت تفکر در حال خود نگاه به کارنامه حیات خود گذشته خود نگاه به آینده خود و حسابرسی  الهی و مرگ و قیامت خود و رسیدن به این معنا که باید از گذشته مان توبه کنیم یا از نقصانمان یا از عصیانمان یا آینده مان از گذشته مان عبرت بگیریم و آینده ای بس بندگی پر از اخلاص یک زندگی به رنگ خدا داشته باشیم این یک ساعت ففکر تمام زندگی انسان را ترسیم می کند لذا می فرمایند عبادت تفکرساعته افضل من عبادت حین السنه بنشینیم ببینیم  اگر الان رد قیامت بودیم با این اعمال با این کارهایی که کردیم چه جایگاهی داشتیم در نزد خداوند در نزد انبیا در نزد اولیا الهی چه جایگاهی داشتیم عزیزان همه ما محتاج رحمت خدایی هستیم ابلیس چند هزار سال عبادت خدا کرد یک گناه کرد به آدم سجده نکرد با آنکه فرمان خدا بود خداوند فرمود فخرج فانک رجیم  فان علیک  لعن الی یوم الدین از درگاه بیرون رو و تا روز  قیامت لعنت خدا بر تو  باد حالا خودمان را ببینیم آیا به اندازه ابلیس عبادت کرده ایم یا به اندازه ابلیس گناهی مرتکب  شده ایم می بینیم بالعکس است اما خداوند گفته ای انسان من بنا گذاشته ام که به انسان به خاطر اینکه در این موجود اشرف مخلوقات است پیامبران هستند به ویزه خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) بر خود فرض کرده ام رحمت را بر خود فرض کرده ام نوشته ام رحمت را یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ای بندگان که گناه کرده اید ناامید نباشید ان الله یغفرالذنوب جمیعا همه گناهان را می بخشم اما یک قدم از شما بقیه کارها از من خدا ………………………. ۲۷:۱۰ کسی که می خواهد بیاید در خانه خدا راهی ندارد راهش همین است تفکر ساعت و توبه انسان که توبه کرد  می شود محبوبخدا ان الله یحب التوابین نه اینکه  توبه کننده محب خداست و خدا محبوبش نه بالعکس خدا محب است او محبوبش ماه شعبان ماه انس با خداست ماه جلب  نظر الهی است با همین تفکر ساده بنشینیم این همه کار این همه فضای زندگی ما را به خودش جلب نکند این قدر کار ما را به خود فرو نبرد که کار به کردگار نداشته باشیم بیاییم برای خود نیز برای آخرت خود نیز وقت بگذاریم ما اینقدر کهبریا دنیای خود وقت می گذاریم برای آخرت خود وقت نمی گذاریم اینقدر که برای دیگران وقت می گذاریم برای خود وقت نمی گذاریم به همین خاطر است خداوند می فرماید یحفظ علیکم انفسکم مواظب خود باشید والتنظر نفس ما قدمت لقد ببینید در آخرت چه جایگاهی دارید در این ماه بعد از تفکر به این معنایی که عرض شد استغفار خیلی مهم است هر روزهفتاد بار استغفار کردن روزه گرفتن صدقه دادن که انسان را از آتش جهنم مبرا می دارد ذکر لااله الاالله و صلوات بر محمد و ال محمد خدمت به مردم به فقرا به ایتام و مساکین عزیزان اگر  شما می خواهید خدا دستتان را بگیرد  دست فقیر را بگیرید  اگر می خواهید خدا هیچ وقت شما را تنها نگذارد یتیمی را تنها نگذارید به تمامی مسئولان در رتبه اول و در مرتبه بعد به دیگران عرض می کنم اگر می خواهید خدا از شما راضی باشد خدمت به مردم کنید به ویژه فقرا ایتام مستمندان اونهایی که دستشان به دهانشان نمی رسد خدمت به مردم کنید به همان مقداری که شما دارید خدمت به مردم می کنید خدا به شما خدمت می کند هم وظیفه است و هم آثار خیر دارد رفع کدورت آشتی کردن و آشتی دادن از مواردی است که در این ماه وارد شده دعا و انس با خدا  به ویژه مناجات شعبانیه خواندن بسیار موثر است دیروز سالروز تولد گوهربار حضرت اباعبدالله الحسین بود امامی که پیامبر  فرمودند حسین منی و انا من حسین حسین از  وجود من ریشه گرفته و نام و نشان من هم از حسین ریشه دارد اگر حسین نبود اسلام و پیامبر نبود و در  بحران ها فرمود بحران ها که چون بیابان تاریک حیات انسان را می گیرد چون دریای طوفانی کشتی اندیشه و افکار انسان را مورد هجوم قرار می دهد و فرمودند میزان حسین است ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه لذا ما حسین را داریم مکتب اهل بیت حسین دارد چون حسین دارد بر کشتی نجات است دارای مصباح الهدی است امروز تولد حضرت ابوالفضل العباس المدار کربلاست این نماد ولایت مداری  ایثار  فداکاری چون پاسداران  عزیز ما راه حسین را می پیمایند و منصوب هستند ریشه در خون  حسین دارند این  عزیزان سپاهی ما روز تولد حضرت سیدالشهدا را روز پاسدار نیز نامیده اند اون فریاد حلم ناصر ینصرنی حسین علیه السلام سپاه پاسداران در این انقلاب پاسخ داد سپاه  پاسداران و بسیج نور چشم امت اسلامی هستند هر چه این انقلاب دارد در عرصه دفاع مقدس چه نظامی چه فرهنگی مدیون نیروهای مسلح سپاه عزیزبسیجیان گرامی و ارتشیان دلاور هست سپاه در همه  عرصه ها بی نظیر وارد شده چه در عرصه نظامی چه  فرهنگی چه سازندگی  سپاه بازوان ولایت و سپر مستحکم  دفاع از نظام و شمشیر بران مرگ استکبار جهانی است سپاه می رود که با هدایت های فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سپاه حضرت بقیه الله الاعظم شود و این صلح پیروزی  قریب است و دور نیست امروز نیز به خاطر جانبازی ابوالفضل العباس روز جانباز است گرامی میداریم این روز را این عزیزانی که با صبر و حوصله شهدای  زنده این امت هستند تمامی مسئولین تقاضا می کنم در خدمت خانواده های این عزیزان ایثارگران جانبازان و خود جانبازان  هیچ کوتاهی نکنند هرچه از دستشان می رسد انجام دهند فردا نیز روز تولد حضرت زین العابدین امام الساجدین علی ابن الحسین است کسی که کتابش صحیفه سجادیه سرشار از معارف  و کشف مطالب  عالیه الهی است این ایام را تبریک عرض می کنیم حضرت بقیه الله الاعظم و مقام  معظم رهبری مسلمانان و همه شیعیان امروز روز بهزیستی و تامین اجتماعی نیز هست قدردانی می کنیم از زحمات این عزیزان در طول انقلاب سازمان بهزیستی تامین اجتماعی هر دو خیلی خدمت کرده اند امیدواریم با همکاری مردم این دو نهاد خدمت گذار روزافزون توفیقش افزون گردد فردا  ۲۶ تیر سالروز آغاز به کار شورای محترم نگهبان هست قدردانی می کنیم از زحمات این عزیزان در طول تاریخ انقلاب اگر می بینید مشروطه انچنان شد که در درونش افکار و اندیشه های اروپایی و در درونش که رضاشاه ملعون بیرون امد این به این خاطر  بود که شورای نگهبان اون زمان را از کار انداختند در حالی که در قانون مشروطیت بود و اونها را از فضای سیاسی کنار گذاردند و انگلیس آمد و حاکم شد از طریق رضا خان شورای نگهبان الان حافظ مبانی اصیل دین و دیانت و اسلام در چارچوب قانون اساسی است در همه ابعاد فصل الخطاب قانونی شورای نگهبان است تضعیف شورای نگهبان تضعیف اسلام و تضعیف نظام است و تقویت آن تقویت اسلام و نظام است .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.