خطبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۸۹

۲۴/۲/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابرای گزاردیم که از راه خدا سخن بگوییم  راه زندگی خدایی زندگانی که هم باطن /ان دارای محتوای خدایی است و هم ظاهر آن به رنگ خداست می خواهیم بدانیم صراط مستقیم و راه زندگی که مرزی خدا است کدام است کدام راه است که خداوند برای انسان رقم زده که د راون راه تعالی می یابد رشد می یابد و کمال می رسد محبوب خدا می گردد و در اخرت رستگار و در بهشت برین جای می گیرد خداوند در قرآن فرموده است انعبدونی هذا صراط مستقیم راه خدا راه عبودیت است و بیان شد عبودیت یعنی اعتقاد خدایی داشتن رفتاری تقوایی داشتن گناه نکردن و اخلاقی پسندیده ذات باری تعالی داشتن صراط مستقیم صراط عبودیت است و  عبودیت یعنی مطابق برنامه دین و دستورات خدا زندگی کردن راه عبودیت انسان را از سقوطدر  باتلاق متعفن حیات حیوانی نجات می دهد و انسان را بالا می برد والای می کند محبوب خدا می کند و از آثار عالیه محبت خدا بهره مندش  می کند ودر آخرت در بهشت با بهشتیان  هم بهشت می گردد بیان شد که این راه موانعی دارد رهزن هایی دارد افراد موجودات و گروه هایی هستند که نمی خواهند انسان در این راه قدم بزند رشد یابد و خدایی شود برخی از آنها را برشمردیم و گفتیم ابلیس و شیاطین یکی از این گروه ها هستند و امروز به گروه دیگری خواهیم پرداخت و اون کفار هستند در قرآن آمده است ان الذین کفروا و سدوا ان سبیل الله قد ظلوا ضلال بعیدا کسانی که کافرند و در مقام بستن راه خدا بر خداجویان هستند در گمراهی بس بزرگ و به دور از واقعیت اند کفار کسانی هستند که یا خداوند را قبول ندارند و یا اگر قبول دارند اسلام را قبول ندارند یا اساسا بی خدا هستند لاقید هستند مارکسیس هستند خدا را قبول ندارند با یک  اندیشه بسیار سخیف غیر علمی جاهلانه خدا را قبول ندارند و یا اگر خدا را قبول ندارند اسلام را اگر خدا را قبول دارند اسلام را نپذیرفته اند این گروه های کافر به دو قسم اند یا اسلام  ستیز نیستند گوشه ای نشسته اند فردی کافر است گوشه ای نشسته یا گروهی هست کشوری است اسلام تتیز نیست یا خیر اسلام ستیز هستند و ستیز اونها یا به شکا تهاجم نرم هست تهاجم فرهنگی است اعتقادات اسلامی را زیرسئوال می برند یا به شکل تهاجم سخت هست به جهان اسلام به کشورهای اسلامی و مسلمین تهاجم نظامی می کند مرا از کفاری که مانع رشد انسان در راه خداست و در راه عبودیت کفاری هستند که اسلام ستیزند و ستیز اونها یا به شکل تهاجم نرم و فرهنگی و اعتقادی است یا به شکل تهاجم سخت هست و به شکل نظامیبه جهان اسلام حمله می کند به اشکال مختلف جهان اسلام و مسلمین مورد تهاجم این گروه کفار اسلام ستیز قرار می گیرد و در تاریخ همواره شیوه و سیستم تهاجم اونها و مانع شدن راه خدا توسط اونها به یک شکل  هست هرچند ابزار اونها تغییر می کند یکی از شیوه های اونها  سرمایه گذاری کلان برای  اینکه راه خدا مسدود شود و مردم در راه خدا و عبودیت الهی گام نگذارند  الاالذین کفروا ینفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل الله  کفار اموالشان را انفاق می کنند هزینه می کنند که راه خدا را ببندند زندگی خدایی را در جامعه مبهم و گم کند راه خدا راهی که بندگان انسان باید بپیماید که رشد کند اینان با اشکال مختلف با تخصیص اعتبار و هزینه های هنگفت کاری می کنند که راه خدا بر مردمان بسته شود در صدر اسلام چه قدر  کفار قریش کفار عرب هزینه کرده اند بودجه ها را تا مردم از کنار رسول خدا خاتم الانبیامحمد مصطفی (ص) دور  شوند و شما می بینید مجالس امریکا اتحادیه اروپا چه هزینه هایی می کنند برای سد کردن راه خدا و ایجاد انحراف در زندگی انسان ان الذین کفروا ینفقون اموالهم دارایی های خود را انفاق می کنند هزینه می کنند که راه خدا بسته شود بر مردم یکی دیگر از راه کارهای کفار برای بسته شدن راه خدا این هست که فریب  کاری وعده های دروغین به جامعه های بشری می دهد  و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا  و لحم الخطایائکم کسانی که کافرند مومنان را مورد خطاب قرار می دهند و اشکال مختلف در صدر اسلام زبانی بود مستقیم ولی الان هم مستقیم هست و هم به شکل رسانه ای صدا و سیما اینترنت ماهواره رسانه های مکتوب  خطاب می کنند به مومنان راه ما راه صحیح است در راه ما آیید و تمام مشکلاتتون را ما برطرف می کنیم و لحم خطایاکم حتی در عرصه سنجش در توسعه و پیشرفت خطاب به مومنان می کنند که کدام  یک از ما پیشرفته تریم قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقَامًا میگه شما بررسی کنید کدام یک از ماها تظاهر پیشرفت کردیم چه پیشرفتی پیشرفت تکنولوژی برای نابودی بشر انحطاط اخلاقی این را به عنوان پیشرفت برای خود تلقی می کنند به دور از معنویت به دور از اخلاق به دور از تدین جامعه بشری را استعمار می کنند استثمار می کنند مورد تهاجم نظامی قرار می دهند از سرمایه های کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه استفاده می کنند برای خود و بعد این را به عنوان پیشرفت برای خود تلقی می کنند در صدر اسلام نیز ابوجعد این طوری بود به مسلمین مومنان می گفت کدام یک از ما قوی تر هستیم ما که پولداریم یا شما که مستضعف و فقیرید فقط رسول خدا را دارید و خدا . سومین راهکار کفار برای انحراف مردم از راه خدا و زندگی الهی تهاجم اعتقادی است در صدر اسلام افرادی بودند حتی عنوان روشن فکر جاهلی هم داشتند شاعر بودند  نویسنده بودند خطیب بودند نویسنده بودند متفکر  بودند سیاست مدار بودند اینان می امدند در سرزمینهای اسلامی ایجاد شک و تردید در اعتقادات مردم می کردند قال الذین کفروا لا تاتین الساعه اصلا  معادی در کار نیست بعد از مرگ چیزی نیست الا الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار اینها  قرآن را رد می کردند قال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القران کفار می گفتند به این قران گوش ندهید حتی توهین به پیامبر می کردند و قال الکافرون هذا ساحر کذاب این شخص این پیامبر ساحر است دروغگو است در حوزه ایمان به دین و رفتار دینی تهاجم اعتقادی می کنند در صدر  اسلام این چنین بود الان نیز این چنین است بسیاری از شبکه های ماهواره ای بسیاری از  شخصیت های مرتجع و جاهل در کشورهای حتی امریکا و اروپا توهین  به رسول خدا و قرآن می کنند اعتقادات  اسلامی را زیر سئوال می برند و حاضر به مناظره هم نیستند ایجاد تحریک می کنند ایجاد تشدید می کنند چهارمین راهکار کفار برای سد کردن راه عبودیت خدا که تنها راه کمال انسانی است تهاجم سخت تهاجم نظامی و تهاجمفرهنگی و اخلاقی است والذین کفروا یقاتلون  فی سبیل الطاغوت کفار به جنگ با مسلمین می پردازند و مومنان اما در راه استکبار یان تهاجم سخت است تهاجم نظامی که با ابزار و عدوات سخت نظامی صورت می گیرد  اما یک تهاجم نرم دیگری نیز دارند یریدون و یفقه و نورالله باتبائهم کفار قصد این دارند که نور خدا را دین خدا را راه  خدا را راه عبودیت خدا را خاموش کند از طریق سخن پراکنی والله متم النور اما خدا بنابراین گزارده که نورش را به کمال  رساند ولو کره الکافرون هر چند کفار خوش ندارند الان که ما در صدر  اسلام در تاریخ می بینیم که چه تهاجم های سختی به جهان اسلام شد چه جنگ هایی به  رسول خدا تحمیل شد و از اون طرف چه قدر شایعه چه قدر مسائل غیرواقعی پیرامون اسلام و شخصیت های اسلامی طرح کردند تا بتوانند جامعه اسلامی را از راه خدا و زندگی خدایی دور کنند اما  نتوانستند پنجمین راهکار ایجاد اتحادیه اسلام ستیزی  است در صدر اسلام اینان با هم متحد شدند جنگ احزاب به راه انداختند شیوه های مختلفی طراحی کردند برای اتحاد خود که علیه اسلام و رسول خدا اهمال فشار کنند اما مسلمین به رهبری رسول خدا و به فرماندهی جنگی حمزه و امیرمومنان همه این توطئه ها را شکست دادند والذین کفروا بعضهم اولیاء بحث کفار با هم اتحادیه تشکیل می دهند برای شکست جهان اسلام و شما  می بینید الان چه قدر کشورهای استکباری این چنین عمل می کنند به دور هم جمع می شوند نشست ها دارند کنفرانس ها می گیرند تا اینکه بتوانند ایران اسلامی و جهان اسلام را تحت فشار قراردهند بنابراین یکی دیگر ازعوامل وموانع رشد در راه خدا و عبودیت کفار هستند و خداوند در قران خطاب می کند  به همه مومنان که لایتخذالمومنون الکافرون الاولیا هیچ گاه مومنان نباید کفار را دوست خود بپندارند ولو اونها توسعه یافته باشندپیشرفت کنند الساعه نباید اونها دوست خود بدانند چون اونها از این دوستی استفاده می کنند و ضربات جبران ناپذیری به جهان اسلام می زنند چرا که خداوند فرموده است إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ بدترین جنبنده در نزد خدا الذین کفروا کسانی هستند که کفارند و هم لا یومنون و ایمان نمی آورند .

خطبه دوم

در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن می گوییم تقدیر و تشکر ویژه دارم از وزیر محترم نفت دکتر میرکاظمی و هیئت همراهش که به استان ولایتمدار بوشهر تشریف آوردند و خدماتبسیار  شایانی در این سفر به مردم و کسانی که در عرصه ولایت و خدمت کوشا هستند نمودند وزارت نفت در هر سرزمینی که قرار می گیرد با خود برکات بسیاری می آورد اما یک سری از آسیب ها قهری است آسیب های زیست محیطی آسیب های آموزشی آسیب های فرهنگی آسیب های خدماتی که باید در این رابطه اندیشمندانه و کارشناسانه برنامه ریزی شود جهت رفع اونها و از اون طرف ارتقا سطح توسعه وپیشرفت همه جانبه در اون بشه که الحمدالله با نشستی که بنده در تهران  قریب به هشت ساعت با وزیر محترم نفت و معاونین گرامی ایشون و مسئولان داشتم و سپس به دعوت بنده روز بعدش تشریف اوردند در استان و با یک برنامه ریزی  بسیار دقیق و کارشناسانه وزارت نفت خدمات بسیار شایانی به استان نمودند  اشتغال یکی از مسائل مهمی است که جوانان این استان درگیر اون هستند تحصیل کرده اند ولی کار نیست با اینکه  فضای استان یک فضای کار و تلاش هست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باید پذیرای جوانان این استان باشد برای اشتغال جوانانی تحصیل کرده متدین با فرهنگ ولایت مدار و بومی این استان که می توانند به خاطر انس با این فضا و این فرهنگ خدمات بسیار  شایانی داشته باشند و الحمدالله با دستوراتی که داده شد و سال جاری سال اشتغال جوانان عزیز ما در استان خواهد بود خدمات عمومی و رفاهی یکی دیگر از درخواست هایی بود که مطرح شد که پذیرفته شد و این خدمات به زودی آغازمیشود خراگعزیز ما مدت ها بود درگیر مشکل رفت و آمد بودند کشتی نبود وزیر محترم نفت کشتی وزارت نفت را هدیه کردند به مردم خارگ و بوشهر ۸۰میلیارد تومان هدیه  کردند به اهالی خارگ جهت توسعه و مصوبات سفر دوم ریاست جمهور که بسیار مهم بود در توسعه بوشهر و دچار مشکل شده بود طراحی و اجرایی شد و مشکلی که بود با سرعت الحمدالله حل کردند یکی از مشکلات استان بوشهر نبود دانشکده هنرستان دبیرستان دبستان نفت بود که با تقاضایی که شد الحمدالله در تهران پذیرفتند که هنرستان نفت و گاز و پتروشیمی در بوشهر احداث شود جوانان از همان آغاز تحصیلات متناسب با کار در وزارت نفت داشته باشند نگویند جوانان بوشهری متخصص نیستند آشنا به نفت نیستند دانشکده پتروشیمی و گاز که الحمدالله طراحی شده مقداری هم اجرایی شده الان دچار یک مشکل اندکی است که این هم حل شد و تا اخر امسال انشاءالله به اتمام می رسد به بهره برداری خواهد رسید و فضای آموزشی در  عرصه صنعت نفت در بوشهر پرشتاب پیش خواهد رفت امور فرهنگی یکیاز مسائل بسیار مهمی  است که لازم بود به خاطر جغرافیای خاص استان بوشهر همجواری با آب های بین المللی حضور نیروهای متخصص سیال خارجی و داخلی به استان و از  آنطرف کانون تهاجم فرهنگی دشمن هست بوشهر واز اون طرف سنگر اول فرهنگی است لذا لازم بود  وزارت نفت در این زمینه سرمایه گذاری کند که الحمدالله این مهم حاصل شد و با ایجاد یک کارگروه فرهنگی به امید خدا مشکلات فرهنگی استان رد همه سطوح برطرف خواهد شد مشکل دیگری که در این رابطه وجود داشت چون استان بوشهر جوانانش مردمانش به ورزش خیلی اهمیت می دهند و ورزش یکی از عوامل مهم در عرصه دفع تهاجم فرهنگی است و موجب ایجاد نشاط و شادابی در جامعه می شود الحمدالله  برنامه ریزی شد مشکلات ورزش استان را نیز تا آنجای که مرتبط با وزارت نفت می شد حل شد اینها خدماتی است که در این سفر عرضه شد و من تقاضا دارم از همه وزیران که به بوشهر تشریف بیارت از وزیر محترم نیرو تقاضا دارم و دعوت می کنم که به بوشهر تشریف بیارن و در عرصه برق و آب که مشکل استان هست انشاءالله طراحی کنن قبوض یکباره قبل از عید با حجم بالا به دست مردم داده نشود برق تابستان شرایط خاص هست بوشهر همانطوری که سال قبل وزارت نیرو همت کردند امسال نیز حمایت کنند در  فضای استان به خاطر گرمای خاص برق قطع نشود و آب نیز به امید خدا طراحی شود که مردم از این نعمت محروم نباشد ارزش بنده به این هست که خدمت گذار این مردم باشم خدمت گذاری به این مردم بزرگترین افتخار بنده و امثال بنده است لبخند یک کودک یتیم برای بنده از تمام امور بالاتر است خداوند همه شما را حفظ کند و در آینده بوشهری ببینیم توسعه یافته و برخوردار از همه نعمت های الهی به ویژه بریا جوانا  روز سه شنبه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است میراث فرهنگی نماد هویت یک  قوم هست باییدبرنامه ریزی شود تمامی نمادها و اشیایی که میراث فرهنگی این قوم ایران اسلام و ایین استان گرانقدر هست جمع آوری شود تبیین شود برنامه ریزی شود طراحی شود تا در جهان و ایران نشان دهیم که بوشهر عزیز نماد فرهنگ دینی استواری  و پایداری در مقابل بیگانگان و سرزمین بزرگان دین و آیین هست بزرگانی چون مرحومه علامه بلادی سید مرتضی اهرمی سید علی نقیی دشتی و مرحوم حجت و شهدای بزرگی چون عاشوری ها در هفته ها ی گذشته رزمایش بزرگ دریاییی ولایت ۸۹ داشتیم با همکاریی نیروهای مسلح ارتش عزیز و سپاه گرانقدر که نشان از اقتدار نظامی در آبراه های بین المللی داشت و اما هفته اینده دوشنبه سالروز  شهادت حضرت صدیقه زهراست چه لقبی می توان به چه وصف می توان بیان کرد که توصیف این بزرگ بانوی جهان عالم باشد خورشید فروزانی در خانه نبوت و  سرچشمه فیاض جوشش ولایت وپرچم دار هدایت در عرصه امامت احادیث بسیار زیادی در شان حضرت زهراست که نمی توان در این مقال بیان کرد اما مصیبت حضرت زهرا بر عرشیان و مردمان بس گران آمد به ویزه به امیرمومنان و فرزندانش در بستر قرار داشت به اسما گفت یا اسما رخت خواب من را به سوی قبله بگستران درب اتاق را ببند کسی وارد نشود نزدیک ظهر به داخل بیا اگر صدایی از من نشنیدی بدان که به محبوبم پدرم پیوستم آرزوی فاطمه زهرا این بود که بعد از پدر با این فشارها این ناراحتی ها هرچه سریعتر بپیوندد به همین خاطر دعا می کرد اللهم الجعل وفاتی سریعا خدایا مرگم را هرچه زودتر برسان نزدیکی های ظهر  اسما به اتاق آمد صدا زد السلام علیک یا بنت رسول الله هیچ صدایی نشنید اشک هایش سرازیر شد اما دید امام حسن و امام حسین که کودکی بیش نبودند از در منزل دوان دوان به طرف اتاق مادر دوید آمد جلو اتاق ایستاد گفت که عزیزان مادر خوابه توی اتاق نروید بچه ها گفتند وقت خواب مادر ما نیست ما می خواهیم خدمت مادر برویم   به دست های اسما زدند این دو کودک آمدند کنار مادر امام حسن گفت السلام علیک یا بنت رسول الله انا الحسن سلام مادرم من حسن هستم امام حسین گفت السلام علیک یا اما مادرم سلام انا الحسین من حسین هستم دیدند مادر جواب
نمی دهد فریاد زدند مادرجان جواب ما را بده اگرجواب ما را ندهی ما می میریم اسما این دو  آقازاده را بلند کرد گفت بگین پدر بیاد یروید مسجد بگید پدر بیاید این بچه ها می دویدند گاهی زمین می خوردند گاهی بلند
می شدند می گفتند وا محمدا وا حمزتا ……. به مسجد آمدند این فریادی که می زدند مردمانی که در مسجد بودند آقا امیرالمومنین متوجه در شد دید این دو کودک فریاد می زنند …….امیرالمومنین با صورت به زمین خوردند  بین مسجد و خانه راهی نبود امیرالمومنین چند بار روی زمین نشستند و بلند شدند آمدند کنار  فاطمه زهرا نشستند گفتند فاطمه جان تو هم علی را تنها گذاشتی وصیت کرده بود که شبانه غسلم دهید کفنم کنید دفنم کنید اسما آب می ریخت حضرت غسل می دادند اما حضرت  زهرا وصیت کرده بودند مرا با پیرلهن غسل دهید فلسفه  اینکه حضرت را با پیراهن غسل بدهد وقتی معلوم شد که دست علی ابن ابیطالب به پهلوی  شکسته حضرت زهرا رسید و بازوی ورم کرده اش حضرت را غریبانه شبانه دفن کردند کنار قبر نشستند و شروع کردند  به مرثیه خواندن گفتند یا رسول الله ودیعه به من داده بودی زهرا را به من امانت سپرده بودی الان این امانت را  خدمت شما پس می دهم ولی شرمنده ام زهرا سالم تحویل من داده بودی ولی الان با صورت نیلی با روی برافکنده پهلوی شکسته گفتند زهرا جان شب های من در فراق تو تا صبح بیداری است و روزها در غم فراقت با اشک همراه است گفتند یا رسول الله زهرا به تو نمی گوید چه برش گذشت خود سئوال کن تا به تو بگوید چه قدر سختی ها ما دیدیم .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.