خطبه ۲۰فروردین ماه ۸۹

۲۰ / ۱/ ۸۹

خطبه اول

در خطبه های اول نماز جمعه سال قبل دباره محبوبان  خدا سخن به تفصیل گفتیم سپس به کسانی پرداختیم که خداوند درباره آنان به  صراح گفته بود که انان را دوست ندارد و در خطبه های نماز جمعه امسال انشاءالله پیرامون راه خدا سخن می گوییم راه زندگی خدایی چیست کدام است ؟ طریق الی الله چگونه است راه سعادت و رستگاری دینی چگونه است و چه آثاری دارد  راه زندگی پاک و مترقی دینی چه ویژگی هایی دارد می خواهیم بدانیم راهی که خدا برای سعادت ما برگزیذده است چیست تا بدان عمل کنیم و از آثار و برکات این راه در دنیا و آخرت بهره مند گردیم اساسا خدا انسان را آفریده است که در راه او زندگی کننئ رد مسیری که خدا خود برگزیده است برای انسان راه بپیماید در حیات دنیوی اش اساسا کتاب های آسمانی و ارسال کتب عرشی و بعثت انبیا برای این معنا بوده است که انسان بداند راه خدا چیست معرفت به راه خدا پیدا کند زندگی اش خدایی کند از ظلمت  حیوانیت بیرون آید و به عرش نور برسد به همین خاطر هست که آیات زیادی در قرآن تصریع به این معنا دارد الر کتاب انزلناه علیک ل تخرج الناس من الظلمات  الی النور باذن  ربهم الی صراطهم عزیز الحمید این کتابی استکه رسول خدا بر تو نازل شده است تا مردم را به راه خدا آوری و از ظلمات زندگی حیوانی و غیر دینی نجات دهی و در مسیر زندگی نورانی  و آسمانی اونها را قرار دهیم ما رد زندگی دنیوی باید بدانیم که راهی که برای زندگیمان خدا انتخاب کرده است چیست تا در همان راه زندگی کنیم ما فی العقد  جن و الانس الا لیعبدون خداوند می فرماید ما انسان و دیگر  موجودات را نیافریدیم مگر برای اینکه درطریق ما باشند در راه ما  زندگی کنند فحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا شما گمان می کنید که خدا شما را آفریده است بیهوده بدون برنامه بدون ارائه راه سعادت و رستگاری خداوند انسان را آفریده است که در یک مسیری خاص زندگی کند و در اون مسیر خدایی شود در اون مسیر رتحالی الهی پیدا کند رفتاری شایسته داشته باشد و اخلاقی اسلامی خداوند در قرآن راه خدا را به چند لفظ تعریف کرده است صراط مستقیم سبیل الله از الفاظی  است که خداوند در قران برای راه زندگی خدایی انتخاب کرده است و اینقدر معرفت برای آن مهم است و زندگی در صراط مستقیم مهم هست که ده بار واجب کرده است که تمامی انسان های مکلف از خدا بخواهند  که خدا آنان را هدایت کند به صراط مستقیم به راه خدا به زندگی خدایی زندگی که رنگ خدا دارد لذا در نمازهای پنجگانه ده بار واجب هست سوره حمد  خوانده شود و گفته شود اهدنا الصراط المستقیم خداوند نهی کرده است  انسان ها را که  راهی غیر از صراط مستقیم و راه خدا را انتخاب کنند ان هذا صراط مستقیما فتبعوه  این راه مستقیم من است این راه  خداست تابع این راه باشید اینگونه زندگی کنید و لاتتبعوا السبل دیگر راه ها را انتخاب نکنید برنگزینید در اون راه ها نروید  و تفرقکم عن سبیله شما را از  راه خدا دور می کند بعد می فرماید ذالکم وصاکنت این وصیت خداست  به شما لعلکم تتقون باشد که شما این راه را برگزینید بنابراین موضوع سخن ما در خطبه های اول نماز شناخت راه خداست راهی که برای زندگی ما در دنیا برگزیده و واجب کرده ما این راه را برویم اولا بدان معرفت پیدا کنیم راه زندگی  خدایی را بشناسیم دوم بدان عمل کنیم و سوم در مقابل وسوسه های فریبنده و فشارهای بیرونی و درونی مقاومت  کنیم و از این راه منحرف نشویم هرکس راه خدا انتخاب کند و در این مسیر باشد امتحانات است فشارها هست اما ان الذین قالوا ربنا الله کسانی که  می گویند راه ما راه خداست ثم الستقاموا سپس در مقابل فشارها وسوسه ها مقاومت کردند تتنزل علیهم الملائکه خداوند امدادهای غیبی را نصیب اونها می کند ان لاتخافوا و لاتحزنوا هیچگاه نباید اینان بترسند وخوف به خود راه دهند و اقشروا بالجنه الذی کنتم توعدون و مژده که بهشت از آن اینان خواهد بود بنابراین مهم ترین وظیفه انسان شناخت راه زندگی خدایی است سپس عمل به آن و بعد از آن مقاومت در مقابل تمامی عواملی که انسان را می خواهد از مسیر بندگی خدا و زندگی خدایی خارج کند زندگی خدایی و در راه خدا زندگی  کردن آثار بسیاری دارد که به برخی از  اونها اشاره می کنم اول سعادت و رستگاری دنیوی واخروی کسی که زندگی اش رنگ خدایی داشته باشد به رنگ خدا باشد همیشه یک زندگی پر از سعادت رستگاری و دارای الطاف و عنایت الهی است دوم پاکی و پاکیزگی در همه عرصه های فردی اجتماعی باطنی و ظاهری است انسانی که خدایی زندگی می کند باطنی پاک دارد ظاهری پاکیزه دارد در حیات فردی اش انس با خدا دارد و در عرصه اجتماع خادم جمیع مردم و محبوب همه است مورد اعتماد هست مورد اتکا هست گلی است خوشبو و درختی است پر ثمر  که سایه اش بر همه افراد جامعه است سوم دوری از زندگی آلوده و گرفتاری در باتلاق متعفن گناه است انسانی که در راه خدا زندگی می کند در باتلاق تعفن گناه و معصیت زندگی نمی کند و شیطان بر اون تسلط ندارد چهارم رشد معنوی و مادی مورد نیاز انسانی که در راه خدا زندگی می کند اهل نماز شب است اهل دعا است اهل اشک هست اهل نماز اول وقت است درش با خداست دستش به طرف خدا دراز  است بر مملکت قلبش خدا حکومت می کند نه دیو هوا و هوس و پنجم پیشرفت توسعه عدالت محور و عدم وجود فقر فساد و تبعیض در جامعه و ششم هدایت ویزه الهی کسی که زندگی اش زندگی خدایی است خود خدا دستش می گیرد یهدی به الله من  اتبع رضوانه سبل السلام کسانی که در راه خدا هستند به دنبال رضایت خدا هستند خود خداوند دستشان را می گیردو آنان را هدایت می کند این آثار و برکات عالی زندگی در راه خداست .

خطبه دوم

در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدارجمعی از مسئولان با معظم اله نکات مهمی ایراد فرمودند که بنده به اختصار و به اشاره  به چند محور از سخنان معظم اله اشاره می کنم فرمودند همه ما مسئولان در آخرت مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت هرکس مسئولیتش بیشتر بازخواست و سوال از او بیشتر است سوال می کنند که چه کرده ای و چرا کرده ای و اگر بگوید اطلاع نداشتم از ان کار سئوال می کند چرا اطلاع نداشتی به همین خاطر هست مسئولان گرامی نظام با هدایت الهی قرآنی که مقام معظم رهبری بدان ها عنایت کردند بدانند همه مسئولند از همان  آغاز مسئولیت قبول مقام همان ثانیه اول تا آخردر قبال اسلام ایران شهدا امام شهدا این مردم مسئولند کاری بس بزرگ قبول کرده اند و باید به لحظه لحظه اون پاسخگو باشند به همین خاطر  معرفت علمی و کاری و شغلی که دارند  جدیت با اون همت مضاعف وتلاش مضاعف که در کار باید داشته باشند و مردم داری مسئولان علیکم و مردم داری خدمت به مردم به ویژه بیکاران مستمندان اینها از عواملی است که موجب سعادت انسان و مسئولان در دنیا آخرت خواهد شد نکته دومی که فرمودند بیان داشتند که ما باید به قله های پیشرفت نگاه کنیم همت ما بلند  باشد افق دید ما بلند باشد بسنده نکنیم مثلا در دانش و فناوری  به خودکفایی تنها بلکه بعد از خودکفایی باید نگاه ما به مرجعیت علمی جهان باشد چنان رشد کنیم افق  چنان بلند باشد که از همینک با یک برنامه ریزی و یک سند چشم انداز قوی در آینده ای بسیار نزدیک به قله های توسعه  و پیشرفت برسیم یکپارچگی در عرصه عمل بین قوای سه گانه از ضروریت های پیشرفت دانستند اختلاف سلیقه اختلاف فکر این فرمودند  نه مقدور است و نه مطلوب  باید تضارب  آرا باشد اما مانع کار نباشد مانع حرکت نباشد مثل یک کاروان که اگر اختلاف اهل کاروان این گونه شود که مانع حرکت شود کاروان رد بیابان متوقف می شود اختلاف گفتمان تضارب آرا  باید چنان باشد که در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و مانع نباشد  و در آخر فرمودند باید جامعه ما هم باطن دینی و هم ظاهری  عمومی در عرصه فرهنگ  دینی باید جامعه ما ظاهرشهرهای ما نشان دهد که این کشور جمهوری اسلامی ایران است  معماری طرز پوشش تعاملات اجتماعی برخوردهای مردمی شعارهای مکتوب بر درو دیوار نوع برخورد مردم با ارباب رجوع و مسئولین با مردم همه اینها باید طوری باشد که نشان دهد این کشور دینی است اسلامی است حجاب باید به عنوان نماد تعالی زنان در کشور به طور عمومی نمود پیدا کند در همه اشکالش و این سخنی است بسیار مهم از نگاه رهبری که باید ظاهر مملکت ما همچنانی که باطنش باید باشد باید متناسب با فرهنگ دینی باشد امروز سالروز دستیابی ملی و فناوری صلح امیز هستهای ایران اسلامی است  تبریک عرض می کنیم خدمت مردم عزیز و گرانقدر ایران به ویژه نخبگان و دتنشوران عرصه هسته ای امیدواریم انشاءالله به زودی مراکز هسته ای ما بهره برداری های لازم برسند . امروز نیز روز هنر و هنرمند انقلاب اسلامی است .هنر متعهد وانقلابی همواره موجب اعتلا حیات بشری بوده و امیدوارم مسئولان گرامی در عرصه یاری رسانی به هنرمندان استان و هنر  آیینی استان خدمات ویژه ای هم در حوزه نرم افزار و سخت افزار داشته باشند هفته سلامت هست همانطور که قبلا هم عرض شد سلامت یکی از مهم ترین اهداف  و زیرساخت های حیات بشری است باید بسیج سلامت با کاردانی کارشناسی و برنامه ریزی بهینه در عرصه های جامعه  نهادینه شود تا انشائالله جامعه ای پر از پاکی و سلامت داشته باشیم تشکر و قدر دانی می کنم از تمام کسان که رد اجرایی شدن مصوبات سفر دوم ریاست محترم جمهور  به استان کوشیدند و اعتباراتی که به عهده وزارت محترم نفت بود مقدار زیادی از آن اجرایی شد از معاون رییس جمهور وزیر مح ترم نفت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران فرماندهی و بسیج قرارگاه خاتم مدرییت ارشد استان استاندار محترم معاومنین محترم نمایندگان بیار گرانقدر و همه کسانی که رد این عرصه کوشیدند و فصل نوین رد توسعه استان رقم  خورده است عزیزان استان بوشهر در آستانه تحول عظیم و شگرف است بایید با برنامه ریزی و داشتن سند چشم انداز بومی استان دقیق کارشناسانه و نقشه راه برای رسیدن به اون افق و مدیریت بهینه  کارآمد با همتی و تلاشی مضاعف استان بوشهر به جایگاه  واقعی خود دست یابد انشاءالله روز ۲۱ فروردین نیز روز تاسیس بنیاد مسکن اسلامی و افتتاح حساب صد امام هست گرامی می داریم  یاد و خاطره امام عزیز و تقدی و تشکر
میکنیم ازاین بنیاد بسیار گرانقدر و خدوم که الحمدالله خدمات بسیار خوبی تا این زمان داشته اند و امیدواریم که انشاءالله این بنیاد با همکاری مسئولان مربوطه یک برنامه رزی کنند که در تمامی موارد موظفی خود خانه هایی داریم فقرا مستضعفان کسانی که مشکل مسکن دارند بسازند که این مشکل نیز برطرف شود خدمت به محرومان یعنی خدمت به دیین خدمت به مستضعفان یعنی به محبوبین خدا پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) در معراج خود سخنانی با خداوند داشتند  خداوند بدو فرمود یا احمد ………..گفتند ای رسول خدا با محبوبان من نشست و برخاست داشته باشد عرض کرد محبوبان شما کیستند فرمود الفقرا فقیران مستضعفان اونهایی که مشکل زندگی دارند عزیزان خدمت به مردم خدمت به فقرا  خدمت به جوانان اینها یک نعمت خداست به کسی که می خواهد خدمت کند توفیق  پیدا می کند که خدمت به محبوبان خدا کند عزیزان هر کس می تواند به ویژه مسئولان خدمت به مردم و فقرا کند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.