خطبه ۱۸ تیر ماه ۸۹

۱۸/۴/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایمکه از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خداوند به تمام انبیا و اولیائش  ابلاغ کرده است که به جامعه بشری برسانید و آنان را بدین راه هدایت کنید راهی است که سعادت اسان در دنیا در پی دارد و در آخرت نجات و رستگاری است راهی است که رهوروانش خدا دارند و خداوند در تمامی بحران ها و شدائد زندگی منجی این انسان است و یاور او در مسیر تعالی وکمال است راه خدایی زندگیکردن و صراط مستقیم حیات انسان عبودیت است اناعبدونی هذا صراط مستقیم ای بندگانم پیرو دستورات و برنامه من باشید که این همان صراط مستقیم سعادت است عبودیت یعنی اعتقاد دینی و اسلامی داشتن رفتار وعمل تقوایی  داشتن و مزین به رذائل اخلاقی و  اخلاقی همچون رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) داشتن ولی این راه رهزن بسیار دارد و موانع بی شمار که به برخی از انها پرداختیم و در خطبه اول نماز جمعه قبل بیان کردیم که مهم ترین مانع و اثرگذار ترین عاملی که می تواند انسن را از  این راه خارج کند یا متوقف کند نفس انسان هست امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) میفرمایند اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک کینه توز ترین دشمن شما و سخت ترین دشمن انسان نفس اماره اوست نفسی است که در درون انسان قرار دارد واو را به بدی انحطاط انحراف وابتذال دعوت می کند اما همین نفس اگر بتواند انسان با تزکیه یعنی پالایش پیراستن نفس از ابتذال از رذائل و تهلیه یعنی آراستن نفس به فضائل همت بگمارد همین نفس به جایی می رسد که به مقام تجلیه می رسد و اون این است که وجودش سراسر خیر و جام جهان نمای عالی و اخلاق انسانی میشود  انسان در طول تاریخ افرادی می بیند که مظهر شر و شرارت مظهر انحطاط و انحراف اند مثل  فرعون اما برخی از انسان ها نیز به مقامی می رسند که اون مقام جایگاهش  فقط خدا می داند و بس این نفس اگرکنترل شود فضای وجودی  انسان مملکت وجودی انسان به دست انسان و تحت هدایت دین باشد این انسان رشد میکند به تعالی میرسد به مقاماتی میرسد این انسان که فرشتگان ملائک به وجودش فخر می کنند و در خدمت او هستند ولی همین  انسان اگر نفسش را کنترل نکند تربیت نکند این نفس انسان را به جایی میکشاند که مقابل دین و خدا و رسول خدا می ایستد برای تربیت نفس باید ایمان را بالا یرد تنها راه تربیت نفس بالا بردن ایمان هست و یکی از برترین و موثرترین راه هایارتقا ایمان عدم ارتکاب گناه است عدم ارتکاب معصیت است و از اون طرف انجام واجبات و تکالیف کارهای شایسته داشتن و اخلاق پسندیده الهی در وجود خود نهادینه کردن هست برای اینکه انسان بتواند در مسیر تربیت نفس از طریق ایمان و عمل صالح توانایی پیدا کند و رشد کند علما علم اخلاق و عرفان با استفاده از متون فاخر دینی سه عنصرمهم طراحی کرده اند مشارته مراقبه و محاسبه مشارته یعنی انسان گذشته خودش را در آیینه بازکابی شخصیت خودش بررسی کند ضعف های خودش را دریابد گناهان خودش را ملاحظه کند در گذشته عادت های ناروا و میل هایش به سمت و سوی گناه ببیند اول توبه از گذشته اش کند چه توبه از عصیان چه توبه از نقصان کاستی ها در طریق بندگی همه ضعف های خودش را ملاحظه کند همه کاستی های خودش ملاحظه کند همه عادت های ناهنجار خودش ملاحظه کند خودش را زیر ذره بین نقد بازکابی و بازرسی قرار دهد کتاب نفس خودش را خوب ورق زند ضعفها را ببیند توبه کند آنگاه بررسی کند قوت های خودش چیست نکات مثبتی که دارد چیست آنگاه با خودش عهد و پیمان ببندد  که بدی ها کاستی ها مرتکب نشود وخوبی ها را به انجام رساند ما گاهی بیش از آنی که به خود نگاه کنیم  به دیگران نگاه می کنیم خداوند در قرآن می فرماید أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ ای مردم شما دیگران را به نیکی و نیکوکاری هدایت می کنید اما خود را فراموش کرده اید ما باید کتاب وجود خود را ورق زنیم باید شخصیت خود را که تا کنون معماری کرده ایم به خوب یا بد بررسی کنیم ملاحظه کنیم چه میل هایی به گناه که در وجود ما هست چه انگیزه هایی به معصیت که در وجود ما هست چه اخلاق رذیله ای که رد وجود ما هست چه گناهانی مرتکب ده ایم و هنوز  میل به ارتکابش در نهاد ما هست همه را بررسی کنیم و عهد و پیمان ببندیم که دیگر مرتکب نمی شویم و به جایش این دیوهای  رذالت را از وجودمان به در می کنیم و فرشته ایمان تقوا و فضائل در وجودمان قرار می دهیم این مشارته گفته میشود عهد کنیم دوم مراقبه هستاین عهد را که کردیم باید مراقبه کنیم مراقبه یعنی مواظبت و انجام دادن اون عهدو پیمانی که در حوزه شخصیت سازی جدید الهی با خدا بستیم باید مواظبت کنم دنیا فضایی است که انسان را به سمت و سوی باتلاق انحطاط میکشاند باید مواظب خودمان باشیم خدا رحمت کند پدر مرحوم میرزا علی آقای قاضی این بزرگمرد معرفت و عرفان از نجف که آمده بودند ایران مرحوم میرزای شیرازی به ایشون سفارش کرده بودند که روزی یک ساعت بنشین مشارته کن مدام مراقب خودت باش که نکند خدای نکرده از مسیر تعالی و کمال خارج شوی نقل می کنند از خود این بزرگمرد که روزی نشسته بودند در کنار دره ای در تبریز حالتی برای اون رخ داد و ابلیس را دیدند  و ابلیس بدو هشدار داد که اگر یک لحظه از خود غافل شوی مثل همین شرایطی که الان داری کنار دره نشسته ای و میشه پرتت کرد تو را پرت می کنم در باتلاق متعفن ارتکاب معاصی باید مراقب خود  باشیم فضا دنیا زیبایی های دنیا انسان را به  خود جلب می کند از راه خدا باز می دارد و این یکی از راههای ابلیس است قسم خورده است رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنی‏ لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ خدایا قسم به جلال و عظمتت با دنیا و زینت دنییا پست مقام شهرت شهوت ثروت همه را فریب می دهد وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعینَ همه را اغفال میکنم مگر آنانی  که در راه تو هستند و زندگی خدایی دارند الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگانی که مخلصانه صد در صد  مطیع تو هستند خداوند می فرماید هذا صراط الیه مستقیم این همان راه راست الهی است باید انسان پاسداری وجودش دهد که مبتلا نشود و غافل نشود یک  لحظه غفلت سقوط در پی دارد و بعد از عهد و پیمان بستن به بندگی خدا و زدودن رذائل از وجود خود و مراقبت کردن که انشاءالله مرتب در طول روز بندگی خدا می کنم و مواظبت می کند محاسبه هست بعد از اتمام روز انسان باید بنشیند حساب خودش را بکند نگاه کند اون خوبی هایی که انجام داده از خدا بخواهد بهتر از این نصیبش کند بیشتر از این نصیبش  کند و اون گناهانی  که انجام داده یا بداخلاقی هایی که کرده توبه کند و فردا اهل پیمان ببندد که مرتکب نشود اگر ما الان حساب خودمان نکنیم خداوند هم الان حسابرس ما هست و هم در قیامت ان تبدوا  ما فی انفسکم حبوا تخفوه یحاسبکم بالله اگر شما کاری مخفیانه انجام دهید یا اظهارش کنید که گناه باشد خداوند دقیق حساب ان را دارد کتاب الله حسیبا و خداوند برای حسابرسی  اعمال کافی است امیرمومنان (ع) می فرمایند عبادالله زنوا انفسکممن  قبل ان توزنوا ای انسان ها وزن کنید شخصیت معنوی خودتان را قبل از انی که شما را وزن کنند یعنی آخرت شب اول قبر حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا حسابرس وجود خود باشید حسابکنید خودتان را ورق  وجود را رقم بزنید ورق بزنید و ملاحظه کنید که چکار کردید به کجارسیدید قبل ازآنی که به حساب شما رسند امام کاظم می فرمایند لیس منا من لم یحاسب نفسه از ما نیست یعنی از  شیعیان نیست کسی که مرتب در هر روز نفسش را محاسبه نمی کند اعمالش را محاسبه نمی کند فان عمل خیرا اگر کار خیری انجام داده استواد الله منه از خدا بخواهد که خدا بیش از این نصیبش کند اعمال خیر و حمد الله علیک و  ستایش کند خدا را و ان عمل شرا استغفرالله منه و تاب علیک اگر گناهی کرده توبه کند و از خدا طلب بخششکند و فردا بنابراین گذارد که دیگر مرتکب نشود این مسلک اهل بیت عصمت و طهارت است این شیعه است این اسلام هست اسلام به زبان نیست به شخصیت اسلامی داشتن به معماری الهی خود کردن و به سلوک در مسلک اهل بیت گام گذاشتن است انسان انگونه محشور می شود که خود را معماری در دنیا کرده است بیاییم از مکتب اهل بیت و از هدایت های رحمانه الهی استفاده کنیم خودمان را آنگونه معماری کنیم که خدا خواسته است .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم تقدیر و قدردانی دارم از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و دفتر گرانقدر معظم اله که پذیرای مردم ولایت مدار استان بوشهر در یوم الله ولایت روز سیزده رجب بودند و واقعا حماسه ای بزرگ  در تاریخ ایران و بوشهر آفریده شد دیدار و همه مردم عزیز استان بوشهر چه اون بزرگوارانی که در اون دیدار حضور داشتند و چه مردمان عزیز وگرانقدری که به جهت محدودیت نتوانستند در اون فضای نورانی و پر از عطر ولایت حاضر باشند از سپاه امام صادق سپاه پاسداران بسیج استانداری صدا و سیما  پلیس راهور هلال احمر نهادهای مردمی که متصدی تدارکات بودند جدا تشکر می کنم از گروه های فرهنگی قاریان قرآن مداحان همخوانان جدا قدردانی می کنم حماسه ای آفریدند  مردم بوشهر که انعکاس بسیار وسیع و فراملی داشت بازتاب این دیدار  آنچنان گسترده بود که هنوز که هنوز است تماسگرفته می شود تشکر می شود و بازتاب سیاسی  فرهنگی و تاریخی آن بیان می شود امیدواریم انشاءالله این دیدار  هر ساله باشد و مردم ولایت مدار بوشهر در کنار ولایت و دیدار ولایت نائل شوند و متنعم به عطر بیان و حضورولی امر مسلمین باشند هرچه هست بزرگی مقام معظم رهبری است افتخار بنده این است که خادم مردمان این استان هستم بیش از این ارزشی  برای من نیست اگر ارزش برای هر مسئولی باشد هر روحانی باشد در هر مقام به اندازه خدمت به مردمان  استان بوشهر است من از همین جا از همه مسئولان چهه روحانی چه غیر روحانی تقاضا می کنم تکریم این مردم تعظیم این مردم سرلوحه کار قرار دهند مردمان استان بوشهر مردمان بزرگی هستند تاریخ استان بوشهر تاریخ بزرگی و بزرگواری است ملاک بنده برای ارزش گذاری  شخصیت ها در این استان و کلان ایران خدمت به این مردم هست خدمت صادقانه کارشناسانه این مردم مردمان بزرگی هستند ارزش بنده به این است که خاک پاک این مردم  برای شفاعت آخرت کف دست داشته  باشم همه مسئولان در هر رده رد هر لباس ارزششان به قدر خدمت به این مردم هست این مردم تاریخی  بزرگ دارند قیمتی بزرگ دارند ارزشی بزرگ دارند دوران طلایی استان بوشهر باید احیا شود این جوانان  این بزرگان همان طوری که مقام معظم رهبری  فرمودند میراث دار بزرگ روحانیت و سردارانی چون رییس علی دلواری هستند همه باید به این مردم خدمت کنیم خدمت صادقانه بی توقع و بدون بیان همه باید خودشان هزینه این مردم کنند نه این مردم را هزینه خود کنند بنده  به هیچ صورت اجازه نمی دهم به هر شخصیت که این مردم را هزینه خود کند و خود هزینه مردم نشود انگونه تکریم و تجلیل از مردم بوشهر می کنند تمام مسئولین در هر رده باید خدمت گذار صدیق  و ولایت مدار این مردم باشند این مردم لطمات زیادی در تاریخ دیده اند مشکلات زیادی داشته اند و الان نیز دارند باید  این مشکلات را برطرف کنند به ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی فرهنگی و اشتغال برای جوانان جوانان  استان جدا تشکر می کنم از نگاه مقام معظم رهبری به این استان که واقعا اون خورشید پنهان این استان را تجلی بخشیدند و آغازی برای طلوع مجدد استان بوشهر در بیانشان لحاظ کردند روز دوشنبه ۲۱ تیر روز عفاف و حجاب است رضاخان مزدور انگلیس با برنامه های خاصی ورود پیدا کردند و حجاب را از تن مردمان ایران به ویژه زنان کشف کردند حجاب نشان از ارزش زن دارد هر چیز گرانقدر در عالم وجود در پوشش است مروارید حجاب صدف دارد انگلیس و کشورهای بیگانه در پی این بودند که معنویت و ارزش زن را در ایران از بین ببرند و رضا خان را مامور کردند اتاتورک را در ترکیه مامور کردند و کشف حجاب کرد الان آماری که امارگران عرصه اسیب های اجتماعی در حوزه طلاق بیان کرده اند ۵۰ درصد ازطلاق ها نشات از بی حجابی و بی عفتی است طلاق آثار مخرب اجتماعی و فرهنگی دارد  خواهران عزیز بیایند خودشان  متکفلل هدایت جامعه به سمت و سوی حجاب شوند اگر حجاب نباشد کانون گرم زندگی به سردی میگراید نظام زندگی متلاشی می شود این طور آمار طلاق بالا می رود از همه مسئولان تقاضا دارم محبت کنند در حوزه کار خودشان در محیط اجتماعی مراعات حجاب کنند مراعات دین کنند دل حضرت زهرا را نلرزانند اشک حضرت بقیه الله الاعظم در این محیط روان نکنند مراعات تقوا کنند روز پنجشنبه هفته آینده روز تولد حضرت اباعبدالله الحسین است روز پاسدار هست تبریک عرض می کنم و گرامی می داریم اون روز را به پاسداران عزیز ارتشیان گرانقدر این روز را تبریک گفته و امیدوارمدر یک برنامه بسیار خوب از پاسداران عزیز فرماندهان  شهدای پاسدار تجلیل شود محکوم می کنیم حمله ضد انسانی و خلاف شرع کج اندیشان به عزاداران حضرت موسی ابن جعفر (ع) در کاظمین اهل بیت ما مظلوم بودند هم در حیاتشان هم در شهادتشان و روز یخواهد  آمد که حضرت بقیه الله الاعظم روحی  و ارواح العالمین الفدی انشاءالله چنان کند که نام اهل بیت و شیعه اهل بیت و مسلمین چون خورشید در آسمان جهان بدرخشد . اخرین  تست گرم نیروگاه هسته ای با موفقیت انجام شده و به امید خدا در  همین شهریور بهره برداری آغاز خواهد شد که این جشن هسته ای ایران اسلامی است در جغرافیای تابناک بوشهر عزیز امیدوارم با برنامه ریزی دقیق و پخته این کار صورت گیرد اما امشب شب مبعث رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) هست می توان گفت که ارزشمند ترین شب از ناحیه خداست که به جامعه بشری حضرت رسول را به پیامبری مبعوث کرد و دین اسلام را به جامعه انسانی ارزانی داشت و آن بزرگمرد تاریخ بشریت حضرت ختمی مرتبت را مبعوث کرد به رسالت دین اسلام امشب یکی از شب های بزرگ سال است احیا  ان نماز های خاص دعا و مناجات های که دارد برای کسانی که می خواهند در این ماه انس با خدا انیس خدا باشند بسیار موثر است عزیزان ما هرچه داریم از خاندان رسول خدا داریم همه ما مدیون این خانواده هستیم خداوند می فرماید لقد من الله علی المومنین اذ بعث  فیهم رسولا منهم خداوند منت بر مومنین گذاشت هدیه به مومنین داد چی ؟ پیامبر و بعثت او که چه کار کند یقلوا علیهم آیاته آیاتش بر انان بخواند و یزیکهم آنان را پاک کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه و آنان کتاب و حکمت یاد دهد و ان کانوا من قبل التی ضلال مبین وبی تردید انان در گذشته در گمراهی آشکار بودند راه راه رسول خداست راه راه اهل بیت عصمت و طهارت است یک راه مستقیم بیشتر نیست و اون راه رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) هست تبریک عرض می کنم به حضرت بقیه الله الاعظم و مقام معظم رهبری شما عزیزان و مسلمین و شیعیان این شب نورانی که پر از گل واژه های نور هست به حضرت ختمی مرتبت .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.