خطبه ۱۵ مرداد ماه ۸۹

۱۵/۵/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که ازراه خدا سخن بگوییم  راه خدایی زندگی کردن راهی که مورد رضایت خداست راه انبیاست راهه هدایت قرانی است و راه حضرات معصومین (ع) راهی که سرانجامش رضایت الهی سعادت دنیوی و رستگاری اخروی است راهی است که در اون راه خداوند دست رهرو  را می گیرد از بحران ها گرفتاری ها شدائد نجات می دهد او را بالا می برد محبوب  خود می کند و مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد راهی است که خداوند جهان خلقت را برای این آفریده است که انسان  در این راه گام بگذارد رشد کند تکامل یابد و به درجه عالیه معراج انسانی برسد صراط مستقیم و راه راست انسان که همان راه زندگی خدایی است خداوند در قرآن فرموده است عبودیت هست انعبدونی هذا صراط مستقیم عبودیت یعنی اعتقاد دینی داشتن رفتار دینی داشتن و اخلاق دینی دارا بودن هست اولین شاخصه راه خدا ایمان هست ایمان یعنی معماری وجود خود باطن خود ضمیر خود الهی کردن  بر مملکت جان خود خدا را حاکم کردن خدا را در زندگی حاضر و ناظر دیدن تربیت الهی داشتن آخرت بین بودن فریب دنیا نخوردن معصیت نکردن و با زبان ذاکر اله و با عمل مطیع فرمان خدا بودن هست ایمان یعنی باطن خود را به نور دین منور کردن و تجلی این نور باطن عمل طبق برنامه خدا داشتن هست لذا گفته اند ایمان بدون عمل ایمان نیست و عمل بدون ایمان مقبول نیست ایمان باید تجلی عملی داشته باشد و عمل ارزشمند اون عملی است که ریشه در ایمان داشته باشد در مقابل ایمان کفر و  شرک و نفاق است یعنی  کسی که ایمان ندارد یا کافر است یا مشرک است یا منافق است و خداوند فرموده است ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار الجهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریئه کسانی که ایمان ندارند کفر پیشه کرده اند شرک در اندیشه آنها است رهرو راه نفاق هستند اینان در جهنم جای دارند و بدترین مخلوقات خدا هستند اما کسانی که ایمان دارند ان الذین امنوا و عمل الصالحات اولئک هم خیر البریئه آنانی که ایمان دارند و عملی شایسته منطبق با برنامه  خدا انجام می دهند اینان برترین مخلوقات خدا هستند در رابطه با ایمان مباحث و موضوعات زیادی مطرح است که به برخی از اونها رد این فضای پر از نور و معرفت اشاره می کنم یکی از موضوعاتی که رد رابطه با ایمان مطرح است این است که جایگاه نقش ایمان رد رستگاری و سعادت دنیوی و اخروی است ایمان چه جایگاه و نقشی در دنیا و آخرت دارد و دوم آثار شوم بد ایمانی و بی ایمانی و بد ایمانی چه آثار مخربی دارد سوم ویژگی و اوصاف مومنان هست مومنان چه اوصافی دارند چه ویژگی هایی دارند و چهارم عملکرد مومنان در بحران ها و امتحانات الهی است خداوند مومنان را  با چه چیزهایی امتحان می کند و باید مومنان چه نوع عملی که مرزی خداست در این امتحانات به خرج دهند و پنجم توصیه وسفارش های خداوندی به مومنان  خداوند یک سری سفارش ها توصیه ها به مومنان دارد اون چه نکاتی است و نکته آخر ششم عوامل رشد ایمان چیست و موجبات ضعف ایمان کدام است چه عواملی هست که باعث رشد ایمان می شود که ما به اونها عمل کنیم و ایمانمان کامل شود قوی شود وچه عواملی موجب می شود که ایمان ضعیف شود وما از اونها  پرهیز کنیم اما جاییگاه ایمان و نقش ایمان در رستگاری و  سعادت دنیوی و اخروی انسان موضوع اول ایمان باب و کلید رستگاری انسان هست گام اول هست اگر کسی ایمان نداشته باشد تمامی اعمال  او مقبول نیست با ایمان عمل سنجیده می شود به همین خاطر است که خداوند در آیات شریفه بسیاری اولین نکته ای که می فرماید ایمان است ان الذین آمنوا بعد می فرماید و عمل الصالحات ایمان با ورود به مدینه النور محبوبیت خداست این ایمان آثار بسیار عالی دارد که رد قران بدان ها تصریع شده است و اشاره گردیده اولین اونها قبولی عمل است و گرفتن پاداش از خدا اگر انسانی بهترین کارها انجام دهد ولی اون عمل منبعث از ایمان نباشد آن شخص ایمان الهی نداشته باشد خداوند عمل او را نمی پذیرد و پاداشی الهی به او  نمی دهد و فقط مزد دنیوی او می برد و ان تعمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم اگر انسان ها ایمان داشته باشند و تقوا پیشه کنند در این صورت است که برای اونها اجر و مزد است و اگر ایمان نباشد تقوا نباشد هرکاری انسان کند اجری الهی نصیب او نمی شود دوم عدم ابتلا به خسران قهری دنیوی و  اخروی است انسان موجودی است که قهرا از زمان تولد  دچار زیان می شود زیرا که عمر او سرمایه اوست و عمر او لحظه لحظه از بین میرود به طوری که یک ساعت قبل دیگرنمی شود  اعاده کرد یکی از عواملی که موجب می شود و شاید مهم ترین عاملل است که انسان در این زیان کده دنیا متضرر نشود ایمان هست والعصر ان الانسان لفی خسر خداوند قسم می خورد که انسان در زیان و خسران است چون عمرش لحظه لحظه از بین می رود الاالذین آمنوا مگر اون کسانی که  ایمان دارند و عملوالصالحات و گناه نمی کنند سوم حسن عاقبت است و بهره مندی در آخرت همه انسان ها نگران هستند که عاقبت اونها در دنیا چه می شود اخرت اونها چگونه رقم می خورد  خداوند می فرماید اگر ایمان داشته باشید و گناه نکنید و بندگی خدا کنید هم حسن عاقبت دارید و هم سعادت در آخرت الاالذین امنوا و عمل الصالحات  توبی لهم و حسن معاد بی تردید کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام می دهند اینها دارای عاقبت به خیر و متنعم به نعمت بهشت برین هستند چهارمین اثر ایمان این هست که ایمان باب و کلید نیکوکاری است انسان رد زندگی بسیار می کوشد کارهی نیک انجام دهد کارهای  خیر انجام دهد اما اگر در پرتو ایمان نباشد اون کار خیر سود برای دیگران دارد برای خود اون شخص سودی ندارد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب نیکوکاری این نیست که شما نگاه به شرق و غرب کنید بلکه ولاکن البر نیکوکاری این هست من آمن بالله نیکوکاری ایمان به خداست والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین نیکوکاری این نیست که انسان نگاه کند به شرق و غرب و کارهای بیهوده نیکوکاری کلیدش ایمان به خداست پنجمین اثر ایمان رهروی راه خداست کسی که ایمان دارد بر مرکبی سوار است که اون مرکب در مسلک سلوک رضوان و محبت خدا در حرکت است و بشرالذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ای  رسول خدا مژده به مومنان که برای اونها قدم های راستین نزد خداوند است راهشان درست و راست هست ششمین اثر ایمان این هست که خداوند در بحران ها مومنان را نجات می دهد  ما همه در زندگی دچار بحرانیم دچار گرفتاری و سختی ها و شدائدیم شدائد شخصی اجتماعی خانوادگی انواع و اقسام اون خداوند می فرماید پیامبرانم و مومنان کسانی هستند که در دنیا و آخرت دست آنها را می گیرم و نجات می دهم ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا ما نجات می دهیم  پیامبرانمان و مومنان  را کذلک حقا علینا ننجی المومنین این حقی است که بر گردن ماست این را خدا می گوید این حقی است که بر گردن ماست که مومنان را نجات دهیم چون مومنان تکیه بر خدا کردند توکل به خدا دارند و خداوند هم کفی بالله وکیلا بهترین معتمد و وکیل هست برای انسان یکی دیگر از آثار ایمان محبوبیت مومنان نزد مردم هست ارزشمندی شخص مومن در جامعه است همه ما دوست داریم که در جامعه شخصی متشخص ارزشمند مورد توجه و مورد محبت مردم باشیم خداوند می فرماید راهش ایمان است ان الذین آمنوا و عملوالصالحات سیجعل هم الرحمان ودعی کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته می کنند خداوند در دل مردم محبت اونها قرار می دهد  اگر ما رابطه مان را با خدا حل کنیم خدا هم رابطه ما با مردم حل می کند امیرمومنان می فرماید من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا مردمانی که کار اخرتشان را  آباد می کنند خود خداوند متکفل می شود که دنیایشان را آباد کند ما فکر کردیم که در این دنیا اگر بکوشیم تلاش کنیم برای زندگی به دور از رنگ خدایی داشتن زندگیمان به جایی می رسیم با گناه فردی به جایی می رسد خدا می گوید اینگونه نیست امیرمونان می فرماید هرکس اخرت خود را با ایمانش و گناه نکرن آباد کند خداوند دنیایش را آباد می کند و از اون طرف  من اصلح ما بینه و بین الله هرکس بین خود و خدایش را اصلاح کند شیطنت نکند معصیت نکند ایمان داشته باشد خداوند اصلح الله ما بینه و بین الناس بین اون و مردم را اصلاح می کند محبوب مردم می شود یکی دیگر از آثار ایمان که همه انسان ها نیاز دارند این هست که بسیاری از انسان ها در معرض تهدید صید و به دام افتادن شیطان و  شیاطین و کسانی هستند که کمین کرده اند که انسان را نابود کرده اند یا انسان را از بین  ببرند یا شخصیت او مورد هجوم قرار  دهند یا او را به انحراف بکشانند یا فریب دهند کسانی که ایمان دارند خداوند از اونها دفاع می کند ان الله یدافع ان الذین آمنوا خود خداوند متکفل این است که دفاع از مومنان کند و چه کس می تواند در مقابل دفاع الهی به انسان مومن هجوم آورد یکی دیگر از آثار ایمان هدایت الهی است کسانی که مومن اند خود خداوند اونها را هدایت میکند به سمت و سویی که رشد و کمال در آن است ان الله لهادالذین  آمنوا الی صراط مستقیم خداوند خود هدایت می کند همه مومنان را به راه راست و بسیاری دیگر از اموری که انشاالله در آینده ذکر خواهم کرد.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم در هفته گذشته رژیم اشغالگر قدس بار دیگر به جنوب لبنان حمله کرد  و به آن منطقه مقاومت نور اسلام خسارات مالی و انسانی وارد کرد این در حالی است که برخی از سران سازشکار عرب به دنبال  طرح نوین صلح امریکایی هستند و با این وجود رژیماشغالگر قدس به لبنان حمله می کند این نشان می دهد که رژیم اشغالگر قدس به دنبال صلح آرامشدر منطقه نیست او به دنبال اهداف خود که سلطه است نیل تا فرات  است می باشد تمامی کشورهای اسلامی به ویژه عرب باید به ماهیت این رژیم پلید معرفت پیدا کنند و اگر دارند بدانند سازش و پیروی از طرح های امریکا برای سلطه اسرائیل بر منطقه خاور میانه و حذف فلسطین از  جغرافیای سیاسی و ظلم به مردم  فلسطین یک گناه نابخشودنی نظام سیاسی  و اسلامی جهان است این گناه  نابخشوده در تاریخ ماندگار خواهد ماند و سیاهی سیاسی این سران در جهان سیاست و اسلام و جهان عرب در تاریخ ثبت خواهد شد  در جهان راه نجات مردم فلسطین تشکیل جبهه متحد اسلامی و آزادگان جهان و همان راهی است که مقام  معظم رهبری فرمودند و باید سرنوشت مردم فلسطین مردمان فلسطین تعیین کنند نه تروریست های دولتی اسرائیلی و استکبار جهانی روز یکشنبه روز خبرنگار است خبرنگاری که خبرهای بسیار مهم و تاثیرگذار و دارای رسالتی بزرگ هست خبرنگار چشم و گوش و زبان مردم و جامعه هست مناسب هست که از خبرنگاران متعهد پیشکسوت تجلیل شود و رسالت خبرنگاری بار دیگر در فضای دانش محور خبرنگاری ترسیم شود تیز بینی  واقع نگری صداقت در عرضه هدفمندی در اصلاح امور  و ارتقای سطح توسعه وپیشرفت و چهارم ایجاد روح همدلی و فرهنگی و همیاری این رسالت هایی است که در عرصه فرهنگ خبرنگاری مناسب است عزیزان خبرنگار اندیشه کنند و مراعات نمایند هفته آینده آغاز ماه مبارک رمضان است ماه نور و  برکت و رحمت و مغفرت و الطاف بی پایان الهی شما همه عزیزان انشاالله مهمان خدا هستید ماه مبارک رمضان چنان ارزشی دارد که امام صادق (ع) می فرمایند که ماه رمضان چنان مقامی دارد که اگرمردمان می دانستند چه الطافی خداوند در ماه رمضان نصیب آنها می کند دوست داشتند تمام سال ماه مبارک رمضان می بود  شهرالله الاکبر هست ماه تجدید میثاق بندگی با خداست ماه توبه است جبران گذشته و ماه سرنوشت ساز برای سعادت رد  آینده است یک فرصت الهی است که خدا نصیب مومنان می کند لذا می فرماید یاایهاالذین آمنوا کتب  علیکم الصیام ای مومنان بر شما روزه واجب شده است از این ماه باید استفاده شود آغاز که می شود تا اختتامش به سرعت طی می شود الفرصه سریعه الفوت بتیعت الاوت این فرصت الهی دیر به دست می آید چه قدر اولیا خدا در انتظار حلول ماه مبارک رمضان هستند و این فرصت سریع از دست می رود و باید بنشینیم ببینیم خداوند عمر دیگری به ما می دهد برای رمضان آینده و  روزه داری دیگری بتیعه الاوت خیلی دیر به دست می اید به همین خاطر باید مومنان برنامه داشته باشند برای خودسازی و رشد تقوای خود در این ماه مراکز دینی برنامه ریزی کنند برنامه های فرهنگی تربیتی تعلیم تفسیر قران آموزش معارف بریا تمامی اقشار جامعه نوجوانان  جوانان بزرگسالان خواهران برادران ادرات و مراکز دولتی و نظامی در عرصه بصیرت زایی در حوزه دین و سیاست طرح و برنامه داشته باشند برای محاسن خود و امیدوارم در تمامی سطح استان حریم ماه مبارک رمضان را همگان پاس بدارند ماه خداست همانطوری که در این ماه عمل کوچک ثواب مضاعف دارد گناه نیز عقاب مضاعف دارد مراعات حریم ماه مبارک رمضان شود در سطح عموم جامعه و لایه های مختلف اجتماعی تقاضای دیگری که دارم این هست که رد ایام ماه رمضان توجه ویژه ای به جوانان و نوجوانان شو مساجد دربشان به روی آنها باز بانیان احترام کنند تکریم کنند این عزیزان چون اینان سرمایه های ملی  یک نظام هستند و در آخر از همه شما تقاضا دارم که به فقرا و مستمندان کمک کنید تمام خیریه ها تمام کسانی که می توانند کمک کنند خود اقدام کنند چون  یکی از کارهای مهم در ماه مبارک  رمضان کمک به فقرا و مستمندان در امر تغذیه است تمام  خیریه ها بکوشند با همت و تلاش  مضاعف  سفره فقراو مستمندان را نگذارند با اشک چشم همراه باشد از خود بزنند به دیگران بدهند چون اونیکه به دیگران داده می شود می ماند و اونی که استفاده می شود از بین می رود کاری کنیم سفره فقرای مومن مستمندان در ماه رمضان که ماه مهمانی خداست به کمک ما نعمت درش باشد اونوقت ما هم در  میزبانی در ماه رمضان با خدا مشارکت کردیم و خداوند اجر می دهد و برکت.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.