خطبه ۱۲ آذر ماه ۸۹

۱۲/۹/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابرای گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خدا باماست و ما نیز با خدا هستیم راهی که خود خداوند در بحران ها سختی ها گرفتاری ها شدائد دست انسان را می گیرد نجات می دهد و در فضاهای ملکوتی معنوی الهی توفیق حضور می دهد راهی که در دنیا محبوبیت الهی در پی دارد و در آخرت شفاعت خداوندی راهی که راه انبیا و اولیا خداست راه نجات است راه سعادت است صراط مستقیمی است که همه انسان ها واجب است از خدا آن را بخواهند صراط مستقیم تعالی انسان است راه خدا راه عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن و جوهره و رکن اساسی  عبودیت ایمان هست ایمان یعنی اعتقاد و با تمام جان باور داشتن ذات اقدس باری تعالی و وحدانیتش قدرتش و خود در محضر خدا دیدن اعتقاد به ختم نبوت و پیامبری خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) داشتن است راه تعالی را سیره نبوی و استمرار ان در چهره نورانی و آسمانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دیدن است اعتقاد به قرآن وپیروی آن اعتقاد ژرف  به آخرت و معاد و حساب وکتاب انسانی در اون برهه و حیات الهی و جاوید را در اونجا دیدن هست در رابطه با ایمان سخن بسیار است اما یکی از موضوعاتی که در رابطه با ایمان مطرح هست این هست که مومنان چه صفات و ویژگی ها دارند یک انسان باایمان که شما می گویید راه را ایمان است یک انسان با ایمان باید چه خصوصیاتی داشته باشد که به برخی از اونها در خطبه های اول نمازهای جمعه قبل برشمردیم اعتقاد راسخ به خداوند داشتن اهل قران بودن روحتوکل به خدا داشتن تقوامدار بودن اهل گناه نبودن اخلاق محور بودن امانت دار بودن وفای به عهد داشتن روحیه سیاسی عدم پذیرش تسلط کافران بر فضاهای اسلامی داشتن اهل لغو و بیهوده کاری نبودن اهل انفاق و خدمت به مردم بودن اهل زکات و پرداخت حقوق دینی به مردم دارا بودن اهل ذکر و انس با خدا بودن و قلبی پر از خشیت الهی داشتن اینها برخی از اوصاف مومنان هست و امروز به وصف دیگری از ویزگی ها خوی ها و اوصاف مومنان می پردازیم و آن محبت  به خدا داشتن است ان الذین آمنوا  اشد حبا لله کسانی که اهل ایمان هستند محبوب ترین کس برای آنها خداست تمام وجودشان محبت به خداست محبت به خدا یعنی قلب انسان روح انسان نهاد انسان مالامال از معرفت عظمت خدا و دوم میل و شوق به محبت ذات اقدس باری تعالی و سوم اثر این محبت ها بندگی خدا کردن هست یعنی محبت انسانبه خدا نشان از معرفت بالای انسان دارد نشان از عرفان انسان دارد و اثر این محبت تابعیت است پیروی از خدا و دین خدا است انسان محب با محبتش به محبوب مسیری طی می کند که اون محبوب طی میکند اولین اثری که محبت می گذارد بر محب توجه ش به محبوب است کانون زندگی اون مدار زندگی اوتوجه به  محبوبش است نگاه به محبوبش است نگاه می کند محبوبش به چه شکل به چه جهت می رود و می خواهد محب هم با همان نگاه و جهت  حرکت کند کوشش می کند محبوبش را بشناسدد خواسته هایش را درک کند بداند محبوبش دارای چه ویژگی هایی است چه خصوصیاتی است چه خواسته هایی دارد سپس تمام اون خواسته را انجام می دهد خواسته های محبوبش را انجام می دهد ولو با سختی ها مشکلات و فشارهای بسیار زیاد داشته باشد پرهیز می کند از کارهایی که محبوبش را از او روی می گرداند کاری نمی کند محبوبش از او ببرد و او را رها کند میزان و معیار و ملاک مثبت و منفی بودن اشخاص نگاه محبوبش است به این افراد اگر اون افراد از دید محبوبش مثبت اند  خوبند محب می فرماید خوب است و اگر از دیدگاه محبوب بد است  محب می گوید اینها بد هستند دشمن دشمنان محبوبش است و دوست دوستان محبوبش است مومنان کسانی هستند که محبوبشان خداست ان الذین آمنوا اشد حبا لله مومنان کسانی هستند که بیش از همه کس و همه چیز خدا را دوست دارند محب خدا هستند و محبوبشان خداست به همین خاطر معیار و ملاک در زندگی اونها سمت و سوی زندگی اونها تایید و تکذیب در زندگی اونها تمام زندگی اونها خدامحوری است اگر می خواهند شیئی را انتخاب کنند می بینند آیا خدا راضی است یا نه اگر می خواهند کسی را تایید کنند  میبینند خدا راضی نیست میگویند نه تمامی امور بر این سمت است که خدا چه می خواهد و چه می گوید در تمامی مراحل زندگی معیارشان خداست ان الذین آمنوا اشد حبا لله پس بنابرای محب مومن به خدا یک مقدمه بزرگ دارد و اون معرفت و عرفان اوست و عظمت خدا و یک اثر دارد و آن تابعیت است چرا که محب تابع محبوبش است به همین خاطر خداوند در قران می فرماید ای رسولم قل ان کنتم تحبون الله ای پیامبر به مومنان بگواگر آنان محبت به خدا دارند و خدا محبوب آنها  هست فالتبعونی بگویید این محبت باید اثر داشته باشد و اثرش پیروی از خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت است لذا محبت نشان از معرفت واثر آن تابعیت و تقوا است اما انسان ها در زندگی گاهی راه انحراف می پیمایند زندگی اونها خدامحور نیست در انتخابشان در زندگی شان در اعمالشان در اندیشه شان خدامحوری نیست و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا برخی از مردم خیر خدا را انتخاب می کنند یحبونهم یحب الله مثل خدا اونها را دوست دارند اما والذین امنوا اشد حبا لله اما مومنان این گونه نیستند که غیر خدا را دیگران را محبوب بدانند و بدارند و معیار زندگی آنها شخصی غیر خدا باشد و من الناس من یتخذمن دون الله انداد یحبونهم یحب الله مثل خدا اونها را دوست دارند حتی برخی این گونه اند وقتی امر دایر می شود که امر خدا اطاعت کنند یا امر دیگری امر دیگر یرا مقدم می دارند اما الذین آمنوا اشد حبا لله مومنان با تمام وجود خدا را دوست دارند و محبوب ترین کس برای اونها خداست و در تمامی زندگی خدا محورند لذا اهل گناه نیستند کسی که گناه می کند خدا را نشناخته و کسی که خدا نشناخت خدا محبوبش نخواهد کرد اشد حبا لله نخواهد بود امام باقر (ع) می فرماید ما عرف الله من عصا کسی اهل گناه است خدا را نشناخته و اگر ادعا کند که من محبت خدا در دل دارم این چیزی است عجیب ………………… ۱۸:۳ گناه میکنی و می فرمایی که ما خدا را دوست داریم  بعد می فرماید هذا لامرک این کار سوگند می خورم فی البحال بعید این چیز عجیبی است لو کان حبک اگر دوست داری شما نسبت به خدا صادقا راستین بود ……………………… شما اطاعتش می کردید چرا که ان المحب زیرا که انسان دوستدار لمن یحب برای محبوبش مطیع است در سوره توبه آیه ۲۴ خداوند سخنی عجیب می گوید قل پیامبرم بگو قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ بگو ما مسلمین هستیم بگو به مومنین اگر پدران شما  و ابنائکم فرزندان شما و اخوانکم برادران شما و ازواجکم همسران شما و عشیرتکم خویشان شما وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها و اموالی که در پی اون هستید و جمع کردید وَ تِجارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها و تجارتی که خیلی خوف دارید که کساس شود وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها  و خانه ها که شما پسندیده اید که در اون جا اقامت گزینید أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ محبوب تر باشد برای شما از خدا و پیامبرش و جهاد فی سبیله ومجاهدت در راه خدا اگر اینان اقوام خویشان پدر مادر فرزند برادر مال و مقام ثروت شهرت شهوت تمامی اینها برای شما محبوبتر از خدا و پیامبر وتدین دینش باشد فَتَرَبَّصُوا تا خدا عذابش بر شما نازل کند حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ خداوند گناهکاران منحرسین را هدایت نمی کند و انسان باید در زندگی خدامحور باشد کیف یعدی حب اله امیر مومنان می فرماید چگونه کسی می تواند ادعا کند که حب خد ا در دل دارد کیف یدعی حب الله من سکن قلبه و حب الدنیا کسی که در دل حب دنیا تمام وجودش علاقه مندی به ظاهر حیات دنیوی است چگونه می تواند بگوید که من محبت خدا در دل دارم  پس قلب حرم الله قلب حرم خداست لاتسکنوا حرم الله خیرالله پس نباید غیرخدا را در حرم خدا که قلب انسان است انسان سکونت بدهد انسان با تمام وجودش محبت به خدا داشته باشد محبتی که قبل زا آن عرفان و معرفت است و محبت به بار می اورد و بعد از اون تابعیت است که اثر محبت است عزیزان اگر شما بخواهید بدانید که چقدر در نزد خدا منزلت دارید امیرمومنان می گوید هر کس که بخواهد بداند در نزد خدا چقدر منزلت دارد نگاه کند ببیند خدا در نزد او چقدر منزلت دارد اگر تمام وجودش خداست بداند که در نزد خدا بسیار ارزشمند است من کان لله کان الله له هرکس تمام وجودش برای خدا باشد خدا نیز با تمام قدرتش از او حمایت می کند به همین خاطر یکی از ویژگی های انسان مومن این است که خداوند در زندگی اش محبوب ترین کس باشد معیار زندگی اش باشد خدامدار و خدامحور باشد .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم محکوم میکنیم ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط سرویس های جاسوسی جهان استکبار دانشمندان ونخبگان هسته ای ایران در  یک جهاد علمی چنان پرشتاب  ایران اسلامی را به خودکفایی فناوری هسته ای رساندند که موجب بهت وحیرت جهانیان شدند و این آغازی است برای حضور در عرصه های علوم و دانش فناوری های استراتژیک و دشمنان به جهان استکبار به ویژه استکبار علمی به دنبال این هست که راه توسعه وپیشرفت علمی ایران اسلامی را مسدود کند و دست به این کارها می زند بداند که راه پیشرفت علمی در همه عرصه های جنبش نرم افزاری خودکفایی علمی تولید علم و مرجعیت علمی چنان مستحکم  برای نخبگان هست که هیچ قدرتی نمیتواند این راه با این اقدامات  مسدود شدنی نیست ماهیت جهان استکبار با این ترورها برای همه مشخص شده وخواهد شد راه توسعه وپیشرفت و رسیدن به قله های تعالی اسلامی در  همه عرصه های توسعه بر مبنای فرهنگ دینی و عدالت این فرایندی است که جهان به سمت و سوی اون حرکت می کند روز سه شنبه ۱۶ آذر روز دانشجوست گرامی میداریم این روز را دانشجو اساتید دانشگاه یکی از ارکان مهم استقلال در عرصه های مختلف و توسعه و پیشرفت یک اقلیم است به همینخاطر توسعه امور دانشگاهی در دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری و فضاسازی برای خودکفایی وتولید علم و رسیدن به نظریه پردازی با احداث کرسی های نظریه پردازی و فضاهای بین المللی را معطوف کردند و حضور در این عرصه ها پروژه ای است که باید دانشجویان بپیمایند که این نگاه مقام رهبری است مسئولین باید توجه ویژه ای به امر دانشگاهی داشته باشند که بیش از این باید باشد و فضاها باید برای حضور دانشگاهیان با نگاه فرهنگ دینی در عرصه های علمی بیش از این باشد امروز روز جهانی معلولان است این عزیزان یکی از توانمند ترین انسان ها در جغرافیای مردمی هستند  محدودیت هایی که دارند نادیده می نگارند و با قدرت امید نشاط در عرصه های مختلف موفق  اند در عرصه های علمی فرهنگی حتی ورزشی با موفقیت های بزرگ روبه رو هستند تقاضا می کنم از مسئولان عزیز که با فضاسازی ها و برنامه ریزی کارشناسانه هم در  عرصه توفیقات روزافزون این عزیزان و هم استفاده صحیح و بهینه از محیط های زندگی برای اونها وایجاد اشتغال به این عزیزان کمک کنند تشکرو قدردانی می کنم از برگزیدگان همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی که واقعا برگ زرین دیگری شد بر کتاب تابناک تاریخ استان  بوشهرخداوند هرکس در هر جایی به فرهنگ حسینی کمک می کند خدا یاری اش دهد روز سه شنبه آغاز ماه محرم است ماه محرم و صفر ماه حزن اهل بیت است ماهی که در آن آموزه های مکتب حسینی برای شناخت اسلام ناب محمدی (ص) در تاریخ برقرار شده از همه مراکز مذهبی تقاضا می کنم با محتوابخشی به برنامه ها آموزه های امام حسین را به مخاطبان خود تعلیم دهد  تشکر و قدردانی می کنم از فرماندهی ریاست عقیدتی سیاسی منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرسنل شما نمازگزاران که فضای امروز نماز جمعه ما را معطر کردید با حضورشکوهمند خود خداوند انشالله موفق بدارد شما را و در همه عرصه ها توفیقات روزافزون به شما دهد نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیرویی است بزرگ قدرتمند راهبردی خداوند شما را در همه امور موفق بدارد تشکر و قدردانی میکنم از فرماندهی سپاه امام صادق و همه سپاهیان عزیز بسیجیان که در دهه بسیج و دهه ولایت با تمام وجود در فضای استان نورافشانی بسیجی کردند و آموزه های بسیج را به تمام مردم استان ارائه کردند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.