خطبه ۱ مرداد ماه ۸۹

۱/۵/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراینگزاردیم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که در آن سعادت عنایت الهی است راهی که انبییا امامان و اولیا خداست راه بهشت و رستگاری است صراط مستقیم تعالی انسان است و در این راه خداوند با انسان است و انسان با خدا وکسی که با خدا بود خدا  دارد و کسی که خدا دارد همه چیز دارد هرچند هیچ چیز دنیوی نداشته باشد بیان شد که راه خدا در قرآن عبودیت نام گذارده شده اناعبدونی هذا صراط مستقیم بندگی من کنید در راه من باشید که این همان صراط مستقیم و خدایی زندگی کردن است در خطبه های قبل موانع راه خدا را برشمردیم عواملی که موجب می شود انسان از راه خدا  منحرف شود در این راه نیاید یا متوقف شود بیان شد ابلیس و شیاطین کفار مستکبران سران مکاتب اسلام ستیز دنیاگران آخرت گریز عوام فریبان فرهنگ ابتذالی سردمداران خط های منحرف سیاسی و هوای نفس عواملی هستند که انسان را از راه خدا بازمیدارند و در این رابطه مبسوط سخن گفتیم و امیدوارم بتوانیم این موانع را برطرف کنیم گرفتار دام و صید آنها نشویم و از امروز به اصل محتوای راه خدا و شاخصه های خدایی زندگی  کردن می پردازیم اولین ویژگی راه خدا وصراط مستقیم و خدایی زندگی کردن ایمان است گام اول ایمان و ارتقا سطح ان در حیات دنیاست ایمان یعنی اعتقاد دینی داشتن یعنی ساختمان باطن و نهاد خود را بر مبنای  خدا پرستی و اطاعت از خدا معماری کردن است سرزمین جان و مملکت وجود خود را با شکوفه های ایمان به خدا اعتقاد به خدا اعتقاد به آخرت اعتقاد و باور راه انبیا و آخرینشان خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و مکتب اهل بیت (ع) معماری کردن آبیاری کردن است ایمان یعنی سراسر وجود خود را به نور خدا پرستی تدین و مبانی دین و رهروی سیره رسول خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت طراحی کردن است نور ایمان خداوند در وجود هر کس مستقر کرد او خورشیدی می شود بر زمین که نورش آسمان را خیره می کند اولین گام در راه خدایی زندگی کردن و تعالی در مسلک سلوک الی الله ایمان هست ایمان دارای دو حوزه است دو بخش است بخش اول ایمان به اصول و مبانی اصل اعتقادات  خداپرستی قبول وحیانی بودن قرآن وعمل به آن ختمیمرتبت دانستن رسول خدا و پذیرش زندگی بر سیره آن حضرت پذیرش  و ایمان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت پل دانستن و موقت دانستن دنیا دار مجاز دانستن دنیا و زندگی اصل دانستن اخرت و دار قرار پنداشتن ان  و عرصه دنیا را فرصتی برای ارتقا سطح معنویت خویش دانستن هست این گام اول هست حوزه اول ایمان هست ایمان به مبانی اعتقادی دوم ایمان به صحت و تنها راه رستگاری دانستن اصول و مبانی عملی اسلام که به  عنوان فروع دین مطرح هست اعتقاد به اینکه تنها راه صحیح سلامت انسان و سعادت انسان و رستگاری انسان عمل به دستورات دین و مبانی عملی دینی است ایمان تنها در حوزه ذهن نهاد باطن انسان مستقر نیست بلکه بیش از ان آثار دارد ایمان گذشته از اینکه نهاد باطنی انسان را منور می کند به خداپرستی و تعالی دینی و تدین عالی موجب این می شود که انسان در عرصه عمل مطابق با دین و تدین الهی عمل کند به همین خاطر است در آیات شریفه قران د ر روایات ایمان را مقرون به عمل دانسته اند یعنی اگرکسی بگوید من مومنم  ایمان دارم اما عمل به مبانی دین نکند این معلوم می شود که در ایمانش خدشه ای است مرتبت ایمان او  ضعیف است به همین خاطر است که خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند الایمان  معرفت بالقلب ایمان اعتقاد قلبی است فضای وجودی انسان را منور می کند به نور خداپرستی  و قول بالسان اثر این ایمان قلبی بر زبان جاری می شود زبانش ثنای خداست شهادت به وحدانیت الهی و رسالت خاتم الانبیا و حضرات معصومین ومبانی اصیل دین است قول  بلسان و عمل  بالارکان و در عرصه زندگی این ایمان نمودعملی دارد که اون تدین عملی و التزام عملی  به تعالی دین است اهل نماز هست اهل روزه است گناه نمی کند در فضای اجتماعی خادم مردم هست و بدون  ریا و بااخلاص بندگی خدا می کند لذا ایمان یک حوزه ذهنی یک  حوزه اعتقادی سرشتی دارد باطنی دارد اما تجلی عملی نیز دارد به زبان جاری می شود اهل دعاست اهل ذکر است اهل ثنای خداست و از اون  طرف اثر وتجلی عملی نیز دارد گناه نمی کند و ملتزم به انجام تکالیف هست باز رسول خاتم می فرمایند لایقبل الایمان و لا عمل اگر کسی بگوید من ایمان دارم عمل نکند ایمانش مقبول نیست و لا عمل و لاایمان عملی بدون ایمان هم  قبول نیست اگر بهترین کارها شود اما شخص ایمان به خدا نداشته باشد این فقط در دنیا اثر بخش است مفید است مقبول است در عرش و آخرت نیست باز می فرمایند الایمان والعمل اخوان ایمان و عمل دو برادرند شریکان فی قرن اینان مثل دو برادر شریک هستند که در یک فضا هستند لایقبل الله عهدهما خداوند یکی از انها را به تنهایی قبول نمی کند الا بصاحبه عمل با اییمان پذیرفته می شود و ایمان با عمل لیس الایمان ب تحلی و تمنی ایمان به این نیست که انسان فقط دست به دعا بردارد  آرزو کند تقاضا داشته باشد و لاکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال ایمان چیزی است که خالص در وجود انسان مستقر شود خداپرست باشد با خدا باشد براعمالش خدا را حاضر و ناظر بداند تمام وجودش تمام قلبش  بر مملکت قلبش حکومت الهی باشد و عملش این را نشان دهد این ایمان هست به همین خاطر در تعریف ایمان این چنین گفته اند که ایمان یعنی بر وجود و مملکت جان انسان خداپرستی و تدین حاکم  باشد و زبان و عمل آن را نشان دهد و تصدیق کند . ایمان با اسلام فرق دارد اسلام درجه پایین تری از ایمان هست اسلام یعنی به زبان و به ظاهر بیان کردن این که من مسلمانم  شهادت به وحدانیت الهی و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت محمدابن عبدالله (ص) هست که آثار حقوقی و قضایی خاصی بر این معنا بار می شود اون شخص دیگر مسلمان است و باید حقوق اسلامی اون را مراعات کرد ولی ایمان یک درجه بالاتر است یعنی از ظاهر عبورکردن این معنا و بر قلب نشستن لذا بادیه نشینان صدر اسلام اینها واقعا اسلام به قلبشان نفوذ نکرده بود ظاهرا مسلمان بودند آمدند خدمت خدا گفتند که ما ایمان داریم آیه نازل  شد قالت الاعراب  آمنا بادیه نشینان آنهایی که دارای فرهنگ جاهلیت عرب بودند به ظاهر مسلمان شده بودند آمدند و می گویند ما ایمان داریم قل بگو یا رسول الله لم تومنوا شما ایمان نیاورده اید هنوز و لاکن قولوا شما بگوید اسلمنا اسلام آورده ایم و لما یدخل الایمان فی قلوبکم اما هنوز ایمان در قلبهای شماست جایی نگرفته اسلام و اسلام آوردن اولین گام هست برای حضور در صراط مستقیم اما تعالی در این راه ایمان لازم دارد ایمان یک موهبت الهی است که نصیب محبوبان خدا می شود به همین خاطر خداوند می فرماید کسانی که ایمان دارند و ایمانشان مقرون هست به عمل صالح اینها بهشت ازآن آنان است و حسن عاقبت برای آنان الذین آمنوا و عملوالصالحات کسانی که ایمان اورده اند و کارهای شایسته انجام می دهند توبی لهم حسن معاد بهشت ازآن آنان وحسن عاقبت برای ایشان من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا کسانی که به خدا ایمان آورده اند و به روز آخرت اعتقاد دارند  ببینید خیلی اخرت و معادگرایی مهم است هرچی انسان ها گناه می کنند بدین خاطر است که غافلند از این معنا که آخرتی دارند و فکر می کنند تمام حیاتشان دنیاست کسانی که ایمان به خدا آورده اند و به روز آخرت ایمان دارند و عمل صالحا و عمل شایسته انجام می دهند باز ایمان در کنار عمل فلهم اجرهم برای آنان  اجری درخورشان هست من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا کسانی که ایمان آورده اند به خدا و روز آخرت و کار شایسته انجام می دهند فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون اینان هیچ نگران نباشند هیچ غم و اندوهی به خود راه ندهند چرا که بر مملکت وجودشان خدا سلطنت می کند عزیزان هرکس خدا داشت هیچ نیز نداشت هر کس خدا داشت هیچ نداشت همه چیزدارد  چون خدا دارد و اگر کسی همه چیز دنیا داشت مقام داشت شهرت داشت شهوت داشت همه چیز داشت خدا را ندارد . هیچ ندارد چون خدا ندارد کل شیء هالک همه چیز ما از بین می رود تنها چیزی که برای ما می ماند درجه ایمان ما  نسبت به خداست . غافل نباشید فریب این دنیای زودگذر نخوریم ثروت ها شهرت ها مقام ها شهوت ها زیبایی های دنیا ما را از خدا دور نکند این فضایل امتحان الهی است برای ما .

خطبه دوم

در خطبه دومپیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم امروز سالروز تولد گوهر بار حضرت علی اکبر(ع) اشبه الناس برسول الله خلقا خلقا و منطقا هست جایگاه ان بزرگوار در تاریخ اسلام بس بزرگ هست به ویژه در حماسه بزرگ کربلا و اون بزرگواری ها سلحشوری هایی که در اون عرصه از  خود نشان دادند مادری پارسا به نام لیلا و پدری که سرور همه شهیدان طول تاریخ هست حضرت اباعبدالله الحسین هست اولین نوه حضرت اباعبدالله هست اولین نوه حضرت امیرمومنان و فاطمه زهرا است و فردی است که در تاریخ همه بزرگان صحابی از او به عنوان بزرگمردی که  دوباره حیات پیامبر را تجدید و احیا کرد نام می برم به همین خاطر امروز روز جوان لقب گرفته است چون جوانی بود که در تاریخ تمامی جوانان باید از الگوگیری کنند ایران اسلامی یکی از کشورهای جوان ایران هست واستان بوشهر دومین استان جوان این مملکت حضرت بقیه الله الاعظم هست از همه مسئولان همه ککسانی که در ایین عرصه می توانند خدمت کنند تقاضا دارم به ویژهمسئولان گرانقدر استان ولایت مدار وگرانقدر بوشهر که در رابطه با جوانان عنایت ویژه ای داشته باشند در زمینه های فرهنگی با احداث فرهنگ سراها کمک به مساجد کانون ها هیئات مذهبی طراحی  برنامه های دیینی و قرآنی و هنری در این فضایی که تهاجم فرهنگی با تمام وجود حمله کرده است دوم در عرصه های  آموزشی ساخت مدارس هنرستان های فنی و حرفه ای به ویزه حوزه انرژی اتمی و صنعت نفت احداث دانشکده های مختلف و تجهیز مدارس و آزمایشگاه و لابراتورهای فنی اجاد اردوهای علمی تشوییق نخبگان که همینک جوانان نخبه استان بوشهر نه در سطح استان و ایران  بلکه در سطح بین المللی افتخارآفرین اند در عرصه تفریحی رفاهی ورزشی بکوشند که اینشاءالله هم در حوزه اییجاد فضاهای تفریحی رفاهی آموزشی وهم کمک های مالی این جوانان در این فضاها رشد کنند اشتغال یکی از دغدغه های جوانان است با برنامه ریزی که دولت محترم دارند مسئولان استان نیز با برنامه ریزی طوری طراحی کنند که انشائالله این جوانان عزیزبا اطمینان خاطر تحصیل کنند و فضا برای اشتغال اونها در این استانی که سراسر کار هست سراسر فضاهای صنعتی است فضاهای خدماتی است مشغول  به کار شوند و در این راه کارگروهی جهت بالارفتن نرخ اشتغال در جامعه ایجاد شود کاگاه های زودبازده تشکیل دادند مشغول به کار شدند حمایت های مالی تسعیلات بانکی به اونها اعطا شود آموزش  های لازم در عرصه های کار به اونها آموزش داده شود تا انشاالله به رشد و توسعه بپردازند تسهیلات برای ازدواج آسان یکی از مهم ترین کارها برای جوانان عزیزاست و در آخر گسترش خانه سازی برای سکونت زوج های جوان که ازدواج می کنند و خانه ندارند یا ازدواجشان به تاخیر می افتد به خاطر نداشتن خانه این ها تقاضاهای جوانان هست دغدغه جوانان هست هم ایران کشوری است جوان هم استان بوشهر استانی است جوان به همین خاطر باید در این رابطه اندیشه کارشناسانه برنامه ریزی جامع شناسی شود و با یک پشتکار قوی و شتاب لازم مشکل جوانان در سطح این استان برطرف شود اما نکته دیگری که من خطابم به جوانان عزیز است جوانان عزیز  شما در یک کشور انقلابی اسلامی ایمانی کشور حضرت بقیه الله الاعظم به سر می برید بکوشید با رشد ایمان و قرب به خدا و حضرت بقیه الله الاعظم عنایات خدا را به خود جلب کنید در حوزه دانش دانش آموختگی نخبگانی سرلوحه خود قرار دهید تحصیلات عالی داشته باشید تقویت روح ایمان و بندگی خدا سرلوحه رفتار باشد در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت به خرج دهید در حوزه حفظ سلامت جسمی و روحی خود در محیط های سالم ورزشی فرهنگی حضور داشته باشید و کانون گرم خانواده خود را به پدر و مادر و خویشان تقویت کنید و این کانون را گرم نگه دارید روزچهارشنبه روز کارآفرینی و  و آموزش  فنی و حرفه ای است تبریک عرض می کنم این روز را به تمامی کارآفرینان و تلاشگران عرصه اموزش های فنی و حرفه ای از تمامی جوانان تقاضا می کنم هنگام تحصیل و بعد از تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای بروند و حوزه مهارت افزایی را طی کنند به ویژه در استان جوانان استان آموزش هایی ببینند که در  عرصه بازار کار  در استان مهم است عرصه های صنعت نفت پتروشیمی گاز تجارت کشتی سازی این امور مهم را دنبال کنند مراکز فنی حرفه ای نیز مسئولان به گسترش  این مراکز بپردازند سطح آموزش را بالا ببرند و آموزش های مورد نیاز استان را تقویت کنند ورود استاندار جدید را  تبریک  عرض می کنیم و امیدواریم در  عرصه توسعه و پیشرفت در همه زمینه ها موفق با شند از تمامی مسئولان مردم روحانیت تقاضا میکنم در این فضای اخلاقی استان که واقعا بی نظیر است در سطح کشور با استاندار جدید همکاری کنند و از  استاندار جدید تقاضا می کنم که در عرصه های رشد عمرانی و توسعه همه جانبه استان رشد  فرهنگی و مبانی دین و خدمت هرچه تمام تر به مردم ولایت مدار و گرانقدر کوشا باشند مردم  استان بوشهر مردمانی پاک نجیب بزرگوار تاریخی بس تابناک دارند مهربانی و محبت و احترام وخدمت این مردم نیاز دارند توسعه در عرصه های عمرانی فرهنگی و خدماتی نیازمردم هست امیدوارم انشاالله استاندار جدید که ازچهره های فرهنگی هستند موفق باشند پیروزی بزرگ در  عرصه بین المللی برای نظام در رشد  سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۸۶  درصد یکی از بزرگترین پیروزی های نظام مقدس هست درحالی که کشورهای توسعه یافته ای مثل چین ۱۲- درصد  امریکا ۶۰- درصد ترکیه ۵۷- درصد برزیل ۴۲- درصد هست اما ایران اسلامی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۸۶+ درصد رشد داردو این یکی از بزرگترین افتخارات نظام دولت خدمت گذار هست که در این فضای تحریم و بین المللی این چچنین رشد دارد تشکر ویژه دارم از وزارت محترم نفت به ویژه وزیر بزرگوار دانشمند که با حرکت های دقیق بازرگانی نفت طراحی های کردند که در این فضایی که شورای امنیت و امریکا تحریم کرده اند همه جانبه عرصه سرمایه گذاری در صنعت نفت او با قراردادهایی که در کشورهای تازه استقلال یافته مثل ترکیه انجام دادند نشان دادند ایران اسلامی هیچ گاه شکست از امریکا نخواهد خورد محکوم می کنیم بار دیگر عملیات تروریستی  مزدوران امریکا در زاهدان و تسلیت عرض می کنیم به مردم زلزله زده هرمزگان و فارس اما روز سه شنبه روز تولد نور است تولد حضرت بقیه الله الاعظم مهدی ال محمد او عصاره تمامی فضائل انبیا و ائمه است کسی که وعده اش در کتب آسمانی امده لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباده الصالحون خداوند می فرماید ما در کتاب  زبور تورات نوشته ایم که در آخرالزمان زمین به دست صالحان خواهد افتاد عظمت وجود مبارک حضرت بقیه الله الاعظم چنان است که امام صادق می فرماید او ادرکته و لخدمته و  ایام حیاتی اگر من در زمان آقا امام زمان بودم تمام زندگیم وقف خدمتگذاری و نوکری ایشان می کردم اینقدر  این امام که ما افتخار معمومیت ایشان را داریم مهمه تقاضا می کنم از همه مسئولان تکایا مساجد هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی این روز را گرامی بدارند در دو بعد ظاهری  ظاهر استان ظاهری باشد که نشان دهد که تولد حضرت مهدی است و فضای استان پر از جشن و سرور و ازجانبی دیگر غنی سازی محتوایی برنامه ها گفتمان مهدویت سخنرانی های پر محتوا که انشاالله مردم در زمینه فرهنگ مهدویت رشد کنند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.