خطبه های نمازجمعه ۲۹ بهمن ماه

۲۹/۱۱/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خدا با ماست و ما نیز با خداییم  راهی که راه انبیا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) هست راه اهل بیت عصمت و طهارت راه قران راه نزول عنایات الهی است راهی که خود خدا در بحران ها شداید گرفتاری ها به یاری رهرو این راه می آید و او را در فضای سخت زندگی کمک میکند  و در اخرت مورد موهبت و محبت قرار می دهد راه خدا که همان صراط مستقیم است عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن جوهره عبودیت ایمان است ایمان یعنی بر مملکت جان انسان خدا حاکم بودن و بر طریق حیات انسان نگاه آخرت گرایی وجود داشتن ایمان به قرآن اعتقاد به ختم نبوت رسول اکرم واهل بیت عصمت و طهارت و در یک کلام دیانت تدین به مفاد دین اسلام در رابطه با ایمان سخن بسیار است موضوعات بسیاری مطرح است یکی از اون موضوعات صفات و ویژگی های انسان مومن است که انسان با اون صفات و ویزگی ها ملقب به مومن می شود ایمان در وجوش قرار می گیرد و در فضای آسمانی زندگی او به عنوان انسانی با ایمان تلقی می شود و در دیوان آسمانی اعمال انسانی فرشتگان او را به وصف ایمان می نگارند اوصاف انسان مومن بسیاری برشمردیم و بیان شد یکی از ویژگی های انسان مومن اخلاق مداری و تخلق به اخلاق حسنه و پرهیز از صفات و اخلاق سیئه است آثار عالیه خوش اخلاقی در دنیا و آخرت برشمردیم و آثار شوم بداخلاقی در دنیا و آخرت بیان کردیم و در این خطبه پیرامون اقسام فضاهای اخلاقی و موارد اخلاق سخن می گوییم اخلاق در چهار حوزه ویژه رد حیات انسان می تواند وجود داشته باشد ۱-اخلاق فردی یعنی یک شخص باید دارای چه نوع اخلاقی باشد در فضای زندگی شخصی خود دوم اخلاق خانوادگی یک انسان باید رد خانواده خود دارای چه اخلاقی باشد چگونه با همسر فرزند پدر و مادر اقوام خویشان برخوردکند نوع تعامل او چگونه باشد سوم اخلاق عمومی با محیط جامعه مردم چگونه برخورد کند چه رفتاری داشته باشد و چهارم اخلاق اجرایی اداری و کاری هرکس شغلی دارد یک انسان در محیط شغل خود باید با مردمان با ارباب رجوع چگونه برخورد کند این یکی از مباحث بسیار مهم علوم انسانی است که تمامی اندیشمندان و متفکران علوم انسانی پیرامون آن سخن بسیار گفتند اما امروز ما به اخلاق فردی می پردازیم عرض شد اخلاق فردی یعنی یک فرد در فضای وجود خود باید دارای چه اخلاقی باشد که اون اخلاق به رنگ خداباشد الهی باشد آسمانی باشد اخلاق فردی دارای دو بعد است بعد ظاهری و بعد باطنی یعنی یک فرد باید هم دارای اخلاق ظاهری شخصی باشد هم دارای اخلاق باطنی شخصی باشد اخلاق ظاهری شخصی سه شکل تجلی می کند یک در سخن و بیان دوم در نوع تعامل و برخورد با دیگران و سوم پوشش و ظاهر آشکار وی و اخلاق فردی باطنی همان روحیات و خصوصیات اخلاق باطنی انسان هست یک فرد باید در اخلاق ظاهری خود در عرصه سخن سه خصوصیت داشته باشد ۱- با سخن خود گناه نکند سخنی بر زبان نیاورد که او را از خدا دور کند و چیزی که انسان را از خدا دور می کند گناه است و یکی از موارد گناه سخن هست سخن گناه مثل غیبت دروغ تهمت تحقیر دیگران افترا زمینه سازی برای سقوط شخصیتی دیگران انسان باید در عرصه سخن و کلام گناه بر زبانش جاری نشود و عزیزان بیشترین گناه انسان از ناحیه زبان است شما میبینید که انسان در طول روز بیشترین فعلی که از او سر می زند با زبان است و این زبان اگر به گناه بگردد در طول روز انسان صدها گناه می کند به همین خاطر در احادیث است ای انسان ها همانطور که به گنج خود قفل می زنید که طلا و جواهرات شما مصون ماند بر دهان خود نیز مهر بزنید تا سخن گناه اززبان شما صادر نشود بیشترین جهنمیان در آخرت کسانی هستند که گناه زبانی کردند اگر ما بتوانیم از همان جوانی تحت تربیت پدر و مادر مربیان و علمای اخلاقی ساختار شخصیتی بیانی خود را الهی کنیم نهادینه کنیم سخن وری خود را در  خداپسندی هر سخنی که خداپسندانه است به زبان آورریم هر چیزی که دوست داریم دیگران رد قبال ما بگویند ما درباره دیگران بگوییم و هرچیزی که نداریم دیگران در قبال ما بگویند ما رد رابطه با دیگران بر زبان جاری نکنیم اگر این نهادینه نشود از همان جوانی و نوجوانی انسان می تواند این زبانی که سر سبز را به باد می دهد کنترل کند در قرآن کریم آمده است و قولوا الناس حسنی با مردم خوش سخن باش هم سخن خوب بگو و هم خوب سخن بگو سخن خوب چیست یعنی سخنانی بگو که درش گناه نیست روحیه بخشی به مردمان است هدایت مردمان است ایجاد تعالی برای اطرافیان می کند این میشه سخن خوب و خوب سخن بگو و زیبا بیان کن با ادب سخن بگو سخن مودبانه بیان کن امام صادق در تفسیر همین آیه می فرماید قولوا لناس بگویید برای مردم وقتی سخن می خواهید بگویید برای مردم این چنین بگویید احسن ما تحبون ان یقال فیکم برای مردم در رابطه با مردم اینگونه سخن بگوکه چه جور دوس داری دیگران در قبال تو سخن بگویند تو بهتر از این برای اونها بگو عزیزان اگر ما یک جامعه ای داشته باشیم که از حیث ادب سخن و سخن دینی و سخن در عرصه تعدب و ادب نسبت به همدیگر صحیح شده باشد و به هنجار بسیاری از مشکلات جامعه از بین می رود مشکلات خانوادگی مشکلات شخصی اجتماعی بسیاری منشا آن سخن است زبان است لذا باید انسان دارای اخلاق بیانی باشد بیانات او اخلاقی باشد گناه نباشد عزیزان گاهی یک تهمت یک غیبت یک ایجاد اختلاف بین زن و شوهر پدر و مادر فرزند اطرافیان یک نسل را آلوده اختلاف می کند صله  رحم را  که امروز یکی از واجبات مهم دینی است همین سخن مانع می شود به همین خاطر انسان باید در عرصه ادب سخنوری متخلق باشد پس یکی از اخلاق ظاهری فردی انسان سخن  هست و سخن باید بدون گناه باشد دو زیبا باشد سخن زیبا باشد و زیباسخن باشد الفاظ خوب استفاده شود بلند نباشد مطابق با فرهنگ همان جامعه باشد  به همین خاطر شما در قران می بینید که خداوند می فرماید ای مومنان صدای خود را بالاتر از صدای رسول خدا نبرید مودب سخن بگویید زیبا سخن بگوید و سخن زیبا بگویید سومین ویژگی یک سخن اخلاقی موثربودن است سخنی بگویید که موثر است تاثیر داشته باشد سخنان لغو بیهوده بی اثر چرا انسان بر زبان جاری کند به همین خاطر در روایات بسیار آمده است از سخنان لغو بیهوده پرهیز کنید سخنان موثر بگویید که هم بر روان دیگران تاثیر می گذارد وهم خود شما منتفع می شوید از این سخن خوبو اثرگذار در محیط خانواده روایات بسیار داریم ای پدران بیان کنید به فرزندانتان که دوستشان داریم دوستشان داریم به همسر خود اظهار محبت کنیم بیان کنید تاثیرگذار است زن نسبت به شوهرش شوهر نسبت به زنش هر دو نسبت به فرزندانشان اینان نسبت به والدینشان فرزندان بگویید که دوستشان دارید بگویید که محبت دارید اگر پدر و مادر نسبت به فرزند اظهار محبت نکند این جوان این نوجوان نیازمند محبت هست اگر پدر و مادر نکند جذب دیگران می شوند برای محبت محیط خانه را گرم  با سخن محبتانه سخن های صمیمی سخن های گرم ایجاد روحیه نشاط شادابی دینی در خانه با سخن ایجاد می شود و به همین خاطر است که در دین اسلام تاکید شده که وقتی به خانه می روید سلام کنید همسرتان کاری انجام داده تشکرکنید اگر فرزندتان دچار مشکلات زندگی است کودک است نوجوان است جوان است یا شوهر دچار مشکلات اجتماعی است اقتصادی است یا همسر در خانه گرفتار مشکلات عدیده زندگی است به خانه می روید کنار هم هستید زبان تشکر زبان محبت زبان بال داشته باشید نه زبان نیش و بار چون اگر این هم که نباشد مشکلات که هست این مشکل هم به اونها اضافه می شود عزیزان مشکل زبان از مشکلات دیگر بسیار سخت تر است اگر زن و شوهر فرزندان نداشته باشند بخورند نداشته باشند زندگی متوسط داشته باشند اما در بین خود یک رابطه صمیمی داشته باشند نسبت به هم با زبان اظهار محبت کنند بار سنگین زندگی توسط همین خوش زبانی برداشته می شود. اما اگر زبان خوشو خوش زبانی نباشد سختی زندگی که هست گران بدزبانی هم به اون اضافه می شود و فضا و گرمای زندگی و صمیمت مثل زنجیری که بود از هم که گسست زندگی هم از بین می رود شما کجا دیدید که در زندگی فرزندی به خاطر ضعف مالی اظهار نارضایتی کند از خانه بیرون بیاید اختلاف پیدا شود ولی می بینید این بد زبانی عدم تعامل صحیح بد زبانی اعضای خانواده و محیط این موجب می شود که همه این روابط گرم به یک رابطه بسیار سخت وارد شود به همین خاطر انسان مومن  یکی از اخلاق ظاهری او خوش سخنی و سخن خوش سخن اخلاقی زیبا سخن گفتن و موثر سخن گفتن است گاهی امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) به خانه تشریف می بردند حضرت زهرا را و بچه ها می دیدند که در نهایت فقر زندگی می کند ایشان با یک بیان خوش فضای خانه را معطر می کردند وخوش زبانی وخوش سخنی یاامیرمومنان در کوران و بحران زندگی سیاسی و اجتماعی خود خسته می شدند می رفتند منزل خانه فاطمه بهشت او بود و یکی از تجلیات این بهشت خوش سخنی حضرت زهرا بود گاهی می رفتند منزل بچه ها را می دید بی وقت خوابیده هستند ملاحظه می کرد می دید بچه ها در هم هستند خیلی تاب وتوان روزهای قبل را ندارند و حضرت زهرا بیان میکردند که یا بنت رسول الله این بچه ها چرا امروز یا زود خوابیده اند یا  آزرده و پژمرده اند می گفت یا ……۲۷:۴ ما سه روز است که غذا نداریم می گفت خب چرا به من نگفتی حضرت زهرا می فرمودند ما شرم داریم به شما چیزی بگوییم که در توان شما نیست اینقدر خوش سخنی اینقدر حریم مرد نگه داشتن و او هم این همه حریم زهرا را نگه داشتن خب این خانه درش نور خدا هست در این خانه حسن وحسین (ع) تولید می شود این همه آثار دارد که رسول خدا در مقابل این در قرار می گیرد و تعظیم می کند در قبال درب این خانه این اخلاق سخن وری بسیار است حتی اگر به انسان در محیط جامعه خانه برخورد بد شد سخن بد شنید او نباید بدسخن باشد والا مثل او می شود که با او برخورد بد کرد اذا مروباللغو گاهی انسان در محیط اجتماع سخن بد می شنود به او بد سخن می گویند خداوند می فرماید مرو کراما شما خوبی کنید واذا خاتمه الجاهلون گاهی به جهالت با شما  سخن می گویند قالوا سلاما شما با اونها خوب سخن بگویید شما یکبار رسول خدا را نمی بینید در تاریخ که با این همه بدی که با او کردند با یک سخن بد تند از او شنیده شود به همسرانش به فرزندانش سخنی تند گفته باشد در خانه باید مرد زن بچه ها گل همیشه بهار بی خار باشند خانه معطر باشد به بیان اخلاقی خوب و فضای الهی خوب .

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامونچند موضوع به اختصار سخن می گوییم در هفته وحدت و در آستانه میلاد گوهر گران عالم خلقت رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) نور عالم وجود و واسطه فیض هدایت انسان و همچنین سالروز تولد آسمانی امام صادق  احیاگر اسلام راستین قرار داریم خداوند در قرآن تعابیر بلندی از رسول خدا کرده است که مبین عظمت آن یگانه عالم خلقت است و لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسوا منهم خداوند منت گذارد و احسان کرد بر مومنان آنگاه که از میان خود آنها فردی که زمینی بود آسمانی کرد رسول خود کرد بشیر و نظیر کرد وتمام مفاد آسمانی هدایت انسان را به دست او به جامعه رساند و منشا تولد و طلوع اهل بیت عصمت و طهارت از حضرت زهرا تا حضرت مهدی (عج) شد  یتلوا علهم آیاته آیات الهی را  از آسمان تلقی کرد اخذ کرد و بر شما خواند و یزیکهم و شما را از آلودگی ها پاک کرد از گناه پاک کرد از رذایل اخلاقی پاک کرد با هدایت هایش ودر آخرت با شفاعتش و یعلمهم کتاب والحکمه و به همگان مومنان کتاب خدا را تعلیم نمود و حکمت به آنان آموخت حکمت یعنی اندیشه و سخن محکم صحیح و پایدار و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین با آنکه بی تردید همگی تا قبل از بعثت رسول خدا این چنین بودند که در گمراهی آشکار بودند همینک راه صحیح اسلام هست صراط مستقیم اسلام است بعد از رسول خدا تحریف ها انحراف ها انحطاط بسیاری در حوزه اسلامی صورت گرفت اما باز فرزندی از فرزندان رسول خدا امام صادق آمد و اسلام را حیاتی دوباره بخشید و احیا کرد این روز آسمانی را به حضرت بقیه الله الاعظم مقام  معظم رهبری عالم وجود مسلمانان تبریک عرض می کنیم تقدیر و تشکر ویژه از ریاست محترم جمهور و هیئت گرانقدر دولت به جهت تشریف فرمایی به استان بوشهر و تصویب ۲۹۰ مصوبه تاثیرگذار در عرصه توسعه عمرانی و فرهنگی بسیار این سفر مبارک بود و آینده ای بسیار تابناک برای مردم ولایت مدار و این استان دارالحماسه رقم زد به واقع می توان گفت همانطوری که قبلا  رییس محترم جمهور و دولت نسبت به بوشهر عنایت ویژه ای داشتند اما این سفر تحولی عظیم در نگاه دولت نسبت به استان بوشهر ایجاد کرد به طوری که فرمودند  باید با نگاه دیگری به استان بوشهر و این مردم عزیز نگریست تخصیص اعتبارات بسیار خوب فرهنگی هر سال سی میلیارد تومان به غیر از بودجه فرهنگی سالیانه بدون سقف اعتباری و فرمودند که هر مقدار در بوشهر کار فرهنگی شود دولت خود را موظف می داند حمایت کند و بعد از فضای معنویکه در کارگروه فرهنگی ایجاد شد و استان بوشهر کاملا تحلیل فرهنگی سیاسی و موقعیتی بین المللی گردید و اهمیت استراتژیک استان بوشهر مشخص شد و الحمدالله نگاه دانش بنیانفرهنگی که همینک استان بوشهر دارد تبیین شد  ریاست محترم جمهور فرمودند استان بوشهر برای ما دیگر یک استانی است که باید فرهنگ ایران را طراحی کند و تولیدات نوین فرهنگی داشته باشد مصوبات بسیار عالی است و الحمدالله با کارشناسی بسیار خوب و هماهنگی  ریاست محترم جمهور و هیئت گرانقدر دولت با استان میتوان گفت که یک وفاق همدلی وهمیاری در این استان عزیز همینک حاکم است که می توان گفت در هیچ یک استانی این چنین نیست  استان بوشهر در آستانه تحول عظیم عمرانی و فرهنگی است  این لیاقت این استان مردم عزیز این استان است که باید درخور این مردم خدمت به آنان شود مردم استان بوشهر بی نظیر هستند در همه عرصه ها لایق همه نوع خدمت از ناحیه مسئولین هستند تشکر می کنم از شما مردم مردم این استان که دارای تاریخی تابان به بلندای خورشید آفتابی است در اون استقبال بی نظیری که ریاست جمهور فرمودند واقعا این استقبال بی نظیر است استقبالی بی نظیر پر از بصیرت پر از شور شعور ولایت مداری حماسه ای آفریدید که در کتاب تابان تاریخ استان بوشهر یک ورق زرینی است در آن هماثر ملی داشت نشان دادید که چگونه از نظام چگونه از ولایت چگونه از ریاست محترم جمهورو دولت اسلامی حمایت می کنید و از آن طرف به تمام جهان نشان دادید که اگر  فتنه گران اندکی فتنه ایجاد می کنند اما حماسه استقبال استان بوشهر از ریاست محترم جمهور و دولتشان یک دست محکم مشت محکم بر دهان یاوه گویان جهانی است تمام رسانه های خارجی رسانه های امریکای اسرائیلی رسانه های دگر اندیش معاند تبلیغ می کردند که مردم ایران در مسیر حمایت از دولت اندکی عقب نشسته اند اما مردم بوشهر نشان دادند که گذشته از اینکه حمایت می کنند خواهان نابودی فتنه و فتنه گران داخلی و خارجی هستند مردم استان از همه کسانی که در این استقبال حضور داشتند یا دل به این استقبال داده بودند مانعی بود برای حضور تشکر و قدردانی می کنم از استاندار محترم معاونین ایشان مسئولین که در این چند ماهه اخیر بسیار تلاش کردند از کارگروه های مختلفی که تشکیل شد شبانه روزی کار کردند سفرهای بسیاری به تهران داشتند چانه زنی های بسیار انجام دادند جدا تشکر می کنم از نماینده محترم استان بوشهر در مجلس خبرگان نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی رسانه ها رسانه ملی سپاه بسیج ارتش عزیز نیروهای امنیتی روحانیت معزز ائمه محترم جمعه نیروهای انتظامی و همه عزیزانی که تلاش کردند مدیران کل فرمانداران همه این استان استان نور است استانی که خدا به آن عنایت ویژه ای دارد دست خدا در این استان میتوان مشاهده کرد مردمان این استان پاکند چون دریا گرمند چون آفتاب و پرخروش در مقابل استعمار ایستاده اند مثل امواج خروشان دریا دلشان پر از محبت به اهل بیت است و چشمشان همواره در انتظار موعو عمم حضرت مهدی فاطمه (عج) است مجددا هم از ریاست جمهور و هم از هیئت گرانقدر دولت مسئولین استانی و شما مردم که بی نظیر هستید در همه عرصه ها پیشتازید تشکر و قدردانی می کنم اما  سران فتنه ومزدوران گوش به فرمان امریکا و اسراییل و انگلیس بار دیگر در ۲۵ بهمن فتنه دیگری ایجاد کدند نشان دادندکه چه قدر دچار انحراف و انحطاط  هستند و چه قدر دور از انقلاب شده اند وبه جبهه استکبار ضدانقلاب وستیز با ولایت سقوط کرده اند انچنان شده اند که عمله دست استکبار گردیده اند گوش به فرمان و مطیع اتاق فکرهای استکباری گردیده اند ان همه انحطاط این همه ابتذال ان همه سقوط در باتلاق متعفن ضد انقلابی این در تاریخ  یکی از عجایب است اینان در ۲۵ بهمن به خاطر چند هدف این فتنه را به راه انداختند یک خنثی سازی راهپیمای حماسی ۲۲ بهمن مردم ایران این سیل جمعیت این خروش عرشی مردم ایران در حمایت از انقلاب و ولایت می خواستند این را کمرنگ جلوه دهند خنثی کنند یریدون لیدفع نورالله بادفائهم  می خواستند این نور خدا را با چند شعار خنثی کنند اما خداوند خود می فرماید والله متم نور خود خدا محافظ نورش است حافظ انقلاب است ولو کره الکافرون هرچند کافرهاگوش به فرمان کفار خوش ندارند اینان می خواستند این شکوه و جلال و عظمت راهپیمای ۲۲ بهمن را خنثی کنند مثل  همان حماسه ای که شما آفریدید در انتخابات ۸۸ و اون جنایات کردندو میخواستند اون عظمت را خنثی کنند اون مشارکت جدی ۸۵ درصدی مردم را خنثی کنند و انچنان بلوا کردند می خواستند این چنین هم در این زمان کنند دومین هدف انان که امریکا و اسراییل به آنان فرمان داده بود این بود که مردم سرزمین های اسلامی با نگاه انقلاب اسلامی بیدار شده اند و علیه مستبدین و دیکتاتورهای خود قیام کرده اند ایران اسلامی برای اینها الگو شده شما نیز در ایران شلوغ کنید که بگویندایران هم مثل اونها شده می گویند ایران هم این چنین است یعنی همسان نمایی ایران اسلامی مثل تونس ان چقدرفکر شیطانی و عمل شیطانی است انان با اندیشه آمده بودند که انقلابات اسلامی سرزمین های اسلامی را کنترل کنند با این کار یعنی فتنه اونها از فتنه ملی دیگر گذشته شده فتنه فراملی و سرزمین های اسلامی یعنی اینها فتنه گر سرزمین های اسلامی اند آنان می خواستند الگو بودن انقلاب اسلامی ایران را زیر سوال ببرند می خواستند مردم سرزمین های  اسلامی را دلسرد کنند که شما به دنبال انقلاب هستید ایران هم انقلاب شده شما ملاحظه کنید ما داریم اعتراض می کنیم چند انسان من هرچه فکر کردم که بیماری اینها را تبیین کنم که اینها چه بیماری دارند این بیماری ملاحظه کردم جنونگاوی قدرت دارند اخه انسان این همه بی حیا این همه ساقط از فضای فکری مگر امام نگفت هرگاه امریکا از کسی حمایت کرد اسراییل حمایت کرد سلطنت طلب حمایت کرد اینها بدانید که منحرف هستند شما ببینید رادیوهای این طایفه نانجیب از چه کسی حمایت می کند اوباما از چه کسی حمایت می کند اتحادیه زشت اروپا از که حمایت می کند اسراییل از که حمایت می کند از شما دارد حمایت می کند شما چقدر نافکرید چه قدرفکرشما مختل شده آلزایمر سیاسی گرفتید چقدر شما دچار انحراف شدید که هرچه رادیوهای بیگانه می گوید شما عمل می کنید کار دیگر اینها این بود که میخواستند رسانه های بین المللی را از سرزمین های اسلامی که درش انقلاب بود معطوف ایران کنند و این رسانه ها به مسئله ایران بپردازند و شعاع کار بزرگ مردم مسلمان مصر و تونس و بحرین و اردن و دیگر سرزمین ها انعکاس ندهند و به ایران بپردازند  این هم هدفی دیگر بود یکی از اهداف دیگر اینها این بود که اسراییل و امریکا می خواستند زهرچشمی به انقلاب ایران نشان دهند بگویند اگر شما حمایت می کنید از مردم مصر این جریان ۲۵بهمن هم به تلافی اون اینان اهداف دیگری هم داشتند که اسراییل و امریکا به اینان فرمان داده بود و اون احیا مجدد جسد متعفن فتنه بود اینها مرده های سیاسی هستندجسد اینان در عرصه سیاست متعفن است در ترازوی سیاسی اینها وزنی ندارند میخواستند دوباره احیا شوند و با اینکار این هدف هم داشتند دیگری کسب درآمد سیاسی و مالی بود اسناد بسیاری است که به زودی فاش خواهد شد چه موسوی کروبی خاتمی از کشورهای اتحادیه اروپا از امریکا از اسراییل از عربستان سعودی پول گرفته اند اهداف دیگر اینان هزینه کردن نظام و مشغول کردن نظام اسلامی به خود بود کهبه سرزمین های اسلامی نپردازد درگیری داخلی ایجاد کنند یکی دیگر از اهداف اینها فشار سرزمین های اسلامی بر امریکا و اسراییل  بسیار بود می خواستند با این فتنه ۲۵ بهمن و شعارهایی که به حمایت اسراییل و امریکا اینان می دهند و علیه کشورهای اسلامی این فشارها کم کنند اما با چه اسمی اینها آمدند به صحنه اسم حمایت از مصر خب شما بودید که چند ماه قبل می گفتید نه غزه نه لبنان چطور شده اخیرا دیگر عاشق مردم مصر شدید مگر مردم غزه مسلمان نیستند مگر مردم  لبنان حزب الله   لبنان مسلمان نیستند که سالهاست مورد تهاجم اسراییل است شما اونجا که گفتید نه غزه نه لبنان خودشان میگفتند جانم فدای خودمان جانم فدای ایران هم که شما نمیکنید حالا چطور شده حمایت از مردم مصر می کنید و بعد که آمدید حرفی از مصر که نزدید حرف از شهنه زدید شما سران فتنه و کسانی که از اونها حمایت کردند یا با سکوت گاهی با زبان با بنان نوشته اند اعلامیه گاهی با بنین آقازاده های منحرف بنده هشدار می دهم باید قوه محترم قضاییه اولا برخورد قاطع با سران فتنه به ویژه موسوی کروبی و خاتمی کند و با اون کسانی که حمایت از اینان کند وهنوز حمایت می کند هشدار می دهنم که این آخرین فرصت است والا خودمردم ولایت مدار استان بوشهر و ایران شما را مجازات انقلابی خواهد کرد این برخی از  اهداف اینها بود اگرفکر نمیکردند مردم ایران با بصیرت ولایت مداریوحضور موثر و به موقع در صحنه مثل این استقبالی که شما از ریاست محترم جمهور و هیئت دولت کردید هیچ گاه نظام آرمان های حضرت امام و ولایت مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای را رها نخواهد کرد مردم استان ولایت مداربوشهرهمچون اصحاب وفادار اباعبدالله الحسین هیچ گاه حتی لحظه ای فرزند برومند حضرت اباعبدالله الحسین حتی رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای تنها نخواهد گذاشت ما آموخته ایم عبرت گرفته ایم کهنباید چونمردمان کوفه رهبر خود را تنها گذاریم در همین مکان مقدس و در این فضای نورانی عبادت الهی اعلام می کنم که اگر مقام معظم رهبری فرمان دهد اجازه دهد همین جوانان و مردم استان بوشهر ریشه فتنه و فتنه گران را از جای درخواهند آورد و نیازی به دیگر نیروها نیست چون ما مردم بوشهر انگلیس واستعمار مختلف اروپا را از این استان با شکست و ایجاد یک ننگ تاریخی برای آنان از این خطه بیرون ریختیم و شما می بینید بوشهر را نتوانستند بگیرند بلکه بوشهری ها جانشان را ستاندند ودر گورستان مرگ استکبار جایشان دادند شما فکر کردید  دیگر می توانید مثل طلحه و زبیر مثل عمروعاص ها برای ایران اسلامی مسئله درست کنید شما حدتان این نیست که برای انقلاب بخواهید مشکل درست کنید چنانی که هنر شما یک بیانیه و آتش زدن سطل های آشغال است حد شما این است فکر می کنید جنگ صفین به پا می کنید جنگ جمل به پا می کنید نه و اگر هم بخواهد این چنین بکنید شمشیر علی ابن ابیطالب  و این مردم سرشما را از تن جدا خواهد کرد. من توصیه می کنم به برادر بزرگوارم حضرت ایت اله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه تا انان چون بنی صدر با لباس زنانه فرار نکرده اند محاکمه شان کنند مردم بوشهر با اون تاریخ ولایت مدارانه با مقام معظم رهبری عهد کرده ایم پیمان بسته ایم تمام مردم بوشهر که تا هستیم نگذاریم به حریم ولات خدشه ای وارد آید و با جان از مقام معظم رهبری دفاع خواهیم کرد . قلب های پاک مردم ولایت مدار بوشهر مالامال از عشق به مقام معظم رهبری حضرت ایت اله العظمی خامنه ای است .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.