خطبه های نمازجمعه ۲۹ آبان ماه ۸۸

۲۹/۸/۸۸

خطبه اول

در خطبه  اول بنابراین گزاردیم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تسریع کرده است که آنان را دوست ندارد از کسانی سخن بگوییم که مورد مهر و محبت خدا نیستند و در بحران ها گرفتاری های سخت زندگی در دنیا و آخرت  مشمول مهربانی خدا لطف و عنایت خدا نمی باشند تا بعد از معرفت بدین معنا همچون آنان نشویم راه و رسم آنان پیشه نکنیم تا  مورد این منقبط و بغض و  عدم محبت خدا نگردیم بیان شد در  قران کریم ۱۱ گروه هستند که بیان شده است محبوب خدا  نیستند اولین اونها مفسدین هست ان الله لا یحب ال مفسدینبی تردید خدا مفسدین تبهکاران آلوده گران و کسانی که در  پی ابتذال در زندگی و جامعه هستند دوست ندارد بیان شد که فساد اقسامی دارد فساد شخصی فساد خانوادگی فساد اجتماعی فساد اداری فساد فرهنگی فساد اخلاقی فساد اقتصادی فساد بین المللی فساد نظامی و انتظامی و فساد سیاسی که به برخی از انان  پرداختیم و امروز پیرامون فساد فرهنگی سخن می گوییم فرهنگ یعنی مجموعه ای از باورهای بنیادین و ریشه ای و ارزش های رفتاری و اخلاقی است فرهنگ  متشکل از  اعتقادات و باورهای یک شخص و جامعه و محموعه ای  است از هنجارهای رفتاری و اخلاقی فرهنگ هر شخص قوم و ملت نشان از نوع شخصیت و درجه رشد یا ابتذال اون شخص و جامعه دارد تعالی فرهنگی  یک جامعه به درجه  بالای ایمان به خدا و مراعات اخلاق انسانی داشتنن معرفت دینی تقوامداری و درجه بالای تحصیل علوم و دانش در عرصه های مختلف و مراعات حقوق  شهروندی در عرصه اجتماع ما هست قوم و گروهی با فرهنگ هستند و دارای رشد  فرهنگی که دارای  شاخصه های خاص فرهنگی  باشند دارای باورهای بنیادین اصبل و واقعی که  همان ایمان به خداست دارای  رفتارهی خدا پسند که همان تقوامداری است و همچنین حائز خصلت های  بالای اخلاقی باشند که همان اخلاق علوی و محمدی (ص) است و فساد فرهنگی یعنی انحطاط انحراف در باور  اخلاق و رفتار و آداب و رسوم یک  قوم و جامعه اگر اندیشه های ناثواب داشته باشند اعتقادات  منحرف داشته باشند رفتارهای خداپسند  نداشته باشند اخلاق اونها دارای یک اخلاق  عالیه انسانی نباشد  آداب و رسوم صحیح نداشته باشند اون شخص و جامعه اون ملت دچار فساد فرهنگی شده است و مفسد فرهنگی و فسادگر فرهنگی  کسی است که در پی ابتذال انحطاط و تحریف فرهنگ جامعه است اندیشه اش در این است که در جامعه ابتذال ایجاد کند در اندیشه انحطاط در جامعه ایجاد  کند در مبانی صحیح دینی تحریف کند و جامعه را از خدا دور کند مفسد فرهنگی این گونه است مفسد فرهنگی  دو گروه هستند مفسد داخلی شخص گروهی که در متن جامعه هست و جامعه را به ابتذال می کشاند و تحت هر عنوانی و مفسد خارجی کسانی که بیگانه اند اما اندیشه فساد فرهنگی و تتحریف و تبدیل  فساد فرهنگی به یک جامعه دارند و  باتمام وجود و با آخرین تکنولوژی فساد  به شکل تهاجم نرم با اینترنت ماهواره رادیو و تلوزیون رسانه ها به یک جامعه حمله می کند و قلب مردم را در خانه هایشان نشانه می گیرد و یک جامعه و افراد اون را هم در  اندیشه هم در رفتار و هم در اخلاق به ابتذال می کشاند فساد فرهنگی  اقسامی دارد که به برخی از اونها اشاره می کنم امیدوارم محقیقین دانش پژوهان فضلای حوزه دانشجویان عزیز اساتید دانشگاه پیرامون این سرفصل های اقسام فساد فرهنگی کار تحقیقی انجام دهند و به صورت مکتوب و با  ایجاد کنفرانس های علمی جامعه را از این فساد ها و اقسام آن مبری بدانند و دفاع کنند از این نوع تهاجم ها یکی از اقسام فساد  فرهنگی تحجر هست تحجر یعنی کهنه پرستی نداشتن  روح به روز  فرهنگی اندیشه های وا پس گرایی در همه عرصه های  زندگی و فرهنگ کسی که دارای تحجر هست به دنبال این است که زندگی اجتماعی در یک محیطی قرار دهد که دچار چالش عدم تناسب اندیشه و واقع گردد افکار فرهنگی اون افکار قدیمی است اندیشه های اون لاندیشه های قدیمی است تفکر اون دارای  یک تفکری است که با اجتهاد نظام اسلامی همراه نیست یکی از نمونه های  این شکل تحجر این هست که قائل هست که به هیچ صورت نباید در جهان انقلابی صورت بگیرد تا ظهور آقا امام  زمان نباید انقللابی صورت بگیرد و تمامی حکومت ها باید به دست غیر عالمان دین باشد و حرام هست کسی دارای حکومت دینی و دارای مملکتی  دارای یک نظام دینی باشد این یک نوع تحجر است چرا؟ چون نمی تواند درک کند که خداوند  راضی نیست مذاق دین این گونه نیست مزامین و محتوای دین این گونه نیست که بعد از غیبت مردم مسلمین و جامعه بشری به دست کسانی باشد که هم  در اندیشه ستم کردند و هم در عمل یکی دیگر از اقسام  فساد فرهنگی خرافه پرستی است که متاسفانه بیگانگان همینک در جامعه ما در پی ترویج اون هستند امور غیر واقعی را والقع جلوه دادن مجالس خاص گرفتن ادعای ارتباط با  حضرات معصومین داشتن شفا از درخت و این امور خواستن و بسیاری از اموری که از اندیشه های خود انسان  تراوش می کند نه متن دین یکی دیگر  از اقسام فساد فرهنگی دگر اندیشی خود باختگی و  الگوگیری از  فرهنگ منحط غرب هست اندیشه های بلند اسلامی محتوای بسیار غنی  و فاخر متون  دینی اسلامی را ما کنار بگذاریم الگوهای بسیار والا و بزرگوار دینی مثل امیرمومنان علی ابن ابیطالب را کنار بگذاریم و مبانی دین  را کنار بگذاریم خودباخته شویم و به دنبال فرهنگ امتحان داده مردود  غرب و غیر اسلام برویم قسم دیگر  از فساد فرهنگی تضعیف و انحراف و تحریف اعتقادات  دینی و ملی است اعتقادات دینی تضعیف شود انحراف در آن ایجاد شود تضعیف شود و مبانی دین و آداب ملی یک کشور مورد تهاجم قرار گیرد تضعیف شود این خود یک نوع فساد فرهنگی است بداخلاقی و بی اخلاقی و ترویج مفاسد اخلاقی در سطح جامعه بداخلاقی در سطح خانواده بداخلاقی یا بی اخلاقی و ترویج مفاسد  به ویژه مفاسد اخلاقی عدم مراعات  قانون مدنی و حقوق شهروندی در یک جامعه این هم نوع  دیگری از فساد فرهنگی  است انسان ها حقوق همدیگر را مراعات نکنند زن و شوهر مراعات  حقوق هم نکنند فرزند مراعات حقوق والدین نکند در جامعه مردم مراعات حقوق هم نکنند در ادارات مراجعین مراعات حقوق کارمندان و بالعکس نکنند این هم  قسم دیگری از فساد فرهنگی است ترویج ابتذال و از بین بردن روح معنویت در یک جامعه انسان  موجودی است معنوی اخلاقی اگر یک جامعه روح  اخلاق و معنویت جامعه گرفته شود یک جامعه ای درست می شود  که همه انسان ها در پی بهره کشی از هم خواهند بود ظاهر گرایی و بی محتوایی  فرهنگی برنامه های دینی به ظاهر مسائل دینی توجه شود اما به محتوای  برنامه های دینی توجه نشود برای حضرت اباعبدالله الحسین جلسه گرفته مراسم گرفته شود اما ظاهری مردم پسند داشته باشد اما ازحیث محتوا هیچ چیزی بر معرفت مردم و اعتقادات مردم و تعالی رفتاری و اخلاقی اضافه نکند اگر نکاهد اشاعه فرهنگ  برهنگی و تضعیف کانون خانواده این هم یک  قسم از فساد فرهنگی است این گونه شود در یک جامعه که برهنگی بد حجابی بی حجابی رسم شود نهادینه شود و روز به روز بر درجه اش اضافه شود که این خود هم موجب تضعیف شخصیتی خود شخص بدحجاب و بی حجاب و هم موجب  تزلزلدر کانون گرم خانواده ها خواهد شد و آخر عدم کارآمدی برنامه های فرهنگی و نداشتن کار  کارشناسی و نقشه بزرگ ایجاد ارتقای روح فرهنگ دینی در جامعه است و مسئولین  کسانی که موظف هستند به  تعالی فرهنگی  کار کارشناسی نکنند برنامه ریزی نکنند و اگر هم کار کارشناسی و برنامه ریزی کنند غیراصولی و ناصواب باشد مسئولین فرهنگی جامعه به ویژه کسانی که موظف هستند در این عرصه کار کنند همانند وزارت ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات  مراکز حوزوی مراکز مردم نهاد  فرهنگی مثل مساجد کانون ها همه باید در مقابل این تهاجم  فرهنگی دشمن آماده باش باشند برنامه ریزی کنند طراحی و کار کارشناسی کنند نقشه بزرگ  تعالی فرهنگی جامعه را ترسیم کنند آسیب های وارده و احتمالی فرهنگی دشمن بر  جامعه را شناسایی کنند طراحی پیشگیری داشته باشند طراحی  دفع داشته باشند و از اون طرف برنامه حفظ فرهنگ جامعه و  ارتقای اون داشته باشند الان جنگی که دشمن آغاز کرده یک جنگ  پنهان هست جنگ تحمیلی یک جنگ آشکار بود نیروهای مدافع در مقابل دشمن آشکار می ایستادند و با مجاهدت آنان را شکست دادند نمی گذاشتند  به حدود و صدور نظام اسلامی نفوذ کنند اما در این جنگ فرهنگی که جنگ پنهان هست تیر  دشمن در خانه ها قلب و روح انسان ها را نشانه گرفته و به همین خاطر باید تمام جامعه ما دلسوزان جامعه ما به ویژه نهادهای دولتی مثل وزارت ارشاد سازمان تبلیغات و تمامی  لایه های فرهنگ جامعه با تمام توان مثل زمان دفاع مقدس  حضور داشته باشند در عرصه حفظ فرهنگ دینی جامعه و دفع تهاجم فرهنگی دشمن قطعا اگر ما در  این عرصه کوتاهی کنیم هم در نزد خدا و آقا امام زمان و خون شهدا مسئولیم و از اون طرف هم شکست آرام آرام به جامعه تزریق خواهد شد ما الان نیازمند یک نهضت فرهنگی عمیق تحت لقا و ولایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هستیم و اون بزرگوار بارها این نکته را تذکر داده است که دشمن  تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی ناتوی فرهنگی آغاز کرد ما نیازمند یک نهضت فرهنگی عمیق  متاثر از اندیشه های مقام معظم رهبری هستیم ما باید آماده باش فرهنگی و دفاع مقدس فرهنگی را آغاز کنیم .

خطبه دوم

در خطبه دوم  پیرامون چند نکته به اختصار سخن می گوییم ماه معظم پر برکت پر از دعا مناجات  و عهد با خدای ذیحجه آغاز شده است بکوشیم انشاءالله از معنویت این ماه و الطاف الهی خداوند و بندگانش در این ماه با توبه استغفار دعا و مناجات استفاده کنیم آغاز این دهه سالروز ازدواج امیرمومنان و حضرت صدیقه طاهره علیهم السلام است که بدین مناسبت روز ازدواج و خانواده نامگذاری شده پیشنهاد می کنم به مسئولین و جامعه در امر ازدواج برای جوانان برنامه ریزی کند تدبیر در انتخاب همسر جوانان عزیز تدبیر در انتخاب همسر نکته  بسیار مهمی است و  ضامن استمرار کانون گرم خانواده است مشاوره نظرخواهی آینده اندیشی برای ازدواج امر مهمی است تسهیل در امر ازدواج توسط مسئولین و خانواده ها ازدواج آسان ازدواج با معونه کم موجب این می شود که  رغبت به ازدواج بیشتر  شود و از اون طرف فشارهای اقتصادی بر زوجین کمتر گردد تفاهم و سازش بین زن و مرد در زندگی و درک متقابل نکته بسیار مهمی است در استمرار گرمی و صمیمیت در زندگی  ساده زیستی و  پرهیز از تجمل گرایی مراعات تقوا و اخلاق الهی در زندگی موجب این می شود کانون  گرم در خانواده برقرار و انشاءالله این خانواده موجب رشد فرهنگ دینی  علم دانش و بزرگی در عرصه های مختلف گردد روز چهارشنبه ۷ ذیحجه روز شهادت امام محمد باقر (ع) امام باقر امامی است که در تورات از اون نام  برده شده و خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) سلام خود را به جابرابن عبدالله انصاری امر فرمودند که به امام باقر این سلام را برسانند امام باقر در  بحرانی ترین شرایط تاریخ اسلام به  امامت رسید  در اواخر دوره حاکمیت غاصبانه بنی امیه و شروع حاکمیت بنی عباس و اون حضرت از این موقعیت استفاده کرد و اسلامی که می رفت به اندراس و نابودی  کشیده  شود احیا کرد این  شهادت را به محضر مبارک و قدسی آقا امام زمان و مقام معظم رهبری و شیعیان تسلیت عرض می کنم و به همه مسئولین فرهنگی تقاضا می کنم که انشاءالله این روز را گرامی بدارند و با مراسم تعزیت با محتوا افکار اون امام اندیشه های اون امام را به جامعه معرفی کند روز پنجشنبه روز فرمان تشکیل بسیج  متضعفین توسط رهبر کبیر انقلاب امام راحل هست بسیج مظهر اقتدار مردمی نظام اسلامی ماست و  ضامن بقا استواری و پایداری حکومت اسلامی خدمات بسیج در تمامی مراحل انقلاب به هرکسی پوشیده نیست در دفاع مقدس بسیج با تمام وجود وارد عرصه شد و دشمن را به عقب راند و نماد مجاهدت اسلامی هم در حوزه تعالی فرهنگی و هم در حوزه رشادت نظامی شد به همه اصحاب رسانه  به ویژه صدا و سیما پیشنهاد می کنم این ایام را گرامی بدارند و به نسل جدید  بسیج متضعفین را خوب معرفی کنند بزرگان این  عرصه الگوهای عالی برای الگوگیری جوانان ما هستند ما یک ملتی هستیم که باید در تمامی زمینه ها بسیجی بیاندیشیم بسیج یعنی شخصی معتقد به دین با  فرهنگ ولایت مدار پافشار بر مبانی و اصول دین رهرو راه امام و مقام معظم  رهبری آخرت گرا و جان بر کف برای اقتدار نظام اسلامی از خدا می خواهم که این نهاد مقدس را برای اسلام و مسلمین جهان بشریت حفظ کند تعالی ببخشد و همه ما بسیجی باشیم و قدردان این نعمت خدا هفته آینده روز عرفه هست روز جمعه است بسیار مهم  هست روز عرفه روز عبادت استغفار و بندگی خداست تقاضا می کنم از همه مسئولین فرهنگی فضا را برای عبادت برای مردم فراهم اورند و با برنامه های  معنوی روح معویت و فرهنگ دینی به جامعه عرضه کند و در  آخر محکوم می کنیم حمله  و یورش ناجوانمردانه ارتش امریکا عربستان صعوری به یمن به شیعیان اون منطقه اهل  یک کشور خواهان برخی از حقوق باشند اجتماع کنند درخواست کنند اما جواب اونها این گونه شود که کشوری دیگر بیاید و به اونها حمله ای نظامی کند محکوم می کنیم تمامی این امور را و امیدواریم انشاءالله با ظهور آقا امام زمان روحی و ارواح الفدی همه بشریت به حقوق واقعی خود برسند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.