خطبه های نمازجمعه ۲۳ مهر ماه ۸۹

۲۳/۷/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگیکردن راهی که راه کتب آسمانی قران راه انبیا راه اولیا خداست راهی که در آن سعادت و رستگاری در پی دارد و راه های دیگر شقاوت شوربختی و بدفرجامی راه خدا صراط مستقیم الهی عبودیت است انعبدونی هذا صراط مستقیم بندگی من کنید که این همان صراط مستقیم الهی است مهم ترین رکن  راه خدایی زندگی کردن ایمان هست ایمان یعنی اعتقاد به مفاد دین داشتن با تمام وجود تمام قلب را مملکت وجود خدا کردن تمام وجود را پر  از مهر و محبت خدا و دین خدا نمودناعتقاد به آخرت داشتن راه سعادت و رستگاری را تنها دین مداری دانستن و  به دستورات دینی اعتقاد ژرف داشتن هست بیان شد که در رابطه با ایمان موضوعات بسیاری است که قابل طرح است که ما شش موضوع از موضوعات مهم پیرامون ایمان محضر مبارک شما عرض کردیم یکی از آن موضوعات ویژگی ها و اوصاف انسان مومن است انسان باایمان انسان مومن دارای چه ویژگی ها و چه اوصافی است برخی از اون اوصاف را برشمردیم و بیان کردیم خداترسی و خود در محضر خدا دانستن  قرآن باوری و رشد ایمانی قرانی داشتن روح توکل مداومت و خشوع رد نماز انفاق و خدمت به مردم تقوا مداری اخلاق محوری و عدم پذیرش ولایت کافران از ویژگی های مومنان  هست وامروز به یکی دیگر از ویژگی های انسان مومن می پردازیم که آن عفت و حیای انسانی است یکی از ویژگی های انسان مومن  مراعات عفت و حیای الهی وعفیف بودن هست انسان مومن انسانی است عفیف و دارای عفاف و عفت بالایی است در سوره مومنون واوایل سوره انفال وقتی خداوند ویژگی های انسان مومن  را بر می شمرد یکی از ویژگی های آن انسان های مومن مراعات عفاف بیان می کند قد افلح المومنون الذینهم فی صلاتهم خاشعون الذینهم ان الغو معرضون و الذینهم لذکاه فاعلون والذینهم لفروجهم حافظون  عفاف یعنی حفظ و خویشتن داری در عدم ارتکاب گناه عفت یک معنای عام دارد و عفاف یعنی خویشتن داری و مصون داری خود از ارتکاب گناه به ویژه دو گناه عمده یکی گناهان جنسی دیگری گناهان تغذیه ای به همین خاطر است که نوعا  کلمه عفاف و عفت در قبال گناهان جنسی استفاده می  شود و در یک استعمال کمتر در قبال گناهان اقتصادی و تغذیه ای لذا عفاف یعنی خویشتن داری و خود نگه داری  حفظ خود از ارتکاب گناهان به ویژه دو گناه جنسی و اقتصادی وتغذیه ای امیرمومنان می فرماید افضل العباده والعفاف بهترین عبادت عفاف است عفت داشتن است باز آن یگانه دوران میفرمایند والمجاهد شهید فی سبیل الله بد اعظمت اجرمممن قدر والعفو می فرماید رزمنده ای که در  راه خدا شهید شده اجر اون بیش از کسی نیست که قادر است گناه کند مرتکب بی عفتی شود اما خود را نگه می دارد و گناه نمیکند لکاد العفیف هر آن نزدیک است که شخص عفیف و با عفت ان یکون ملک من الملائکه که در ردیف ملائک قرار بگیرد لذا انسانی که عفت دارد حیا دارد در فضاهایی که گناه های جنسی و مفاسد اخلاقی وجود دارد و شرایط فراهم است برای ارتکاب خود را نگه می دارد این شخص عفیف …….۱۸:۵ همسان ملائک است امیرمومنین  می فرماید العفت راس کل خیر عفت در راس همه خیرات  است انسانی که خویش را  از گناهان جنسی و مفاسد تغذیه ای و پرهیز کرد از لقمه حرام خود را حفظ کرد از گناهان دیگر پرهیز می کند خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرماید احب العفاف الی الله تعالی محبوب ترین عفت در نزد خدا عفاف البطن والفرج عفت در رابطه با مفاسد جنسی و لقمه حرام است بهترین عفت و عفاف این است که انسان مرتکب خوردن لقمه حرام نشود مرتکب مفاسد اخلاقی و مسائل حرام جنسی نشود ثمره عفت دیانت است انسانی که عفیف شد خود مصون می دارد از بسیاری از مشکلاتی که در دنیا و اخرت میتواند دچار او شود ثمره العفه الصیانه کسی که عفت دارد گناهش کم و در نزد خدا بسیار ارزشمند است من عفو خف وزر و عظم عند الله قدر کسی که عفیف است گناهانش کم و در نزد خدا ارزشش بسیار است و یکی دیگر از آثار  عفت اخلاق خوب و عفیف است کسی که عفت دارد کسی که خویش را نگه می دارد از ارتکاب مفاسد اخلاقی و مفاسد اقتصادی نه مرتکب گناهان اخلاقی و جنسی و نه مرتکب اکل لقه حرام نمی شود اخلاق او نیکو می شود چون مورد توجه خداست من عفت اطراف حسنت اوصاف کسی که خویش را نگه می دارد از ارتکاب گناه اخلاق او نیکومی شود بی عفتی در جامعه موجب این می شود که شخصیت و ساختار شخصیتی که عفت ندارد متزلزل  شود و دچار آسیب های روحی واجتماعی شود مرتب دچار اضطراب استرس وناراحتی است  این در فضای  شخصیتی خودش اما در فضای جامعه موجب تزلزل  شکست در پیکره سالم اجتماع می شود موجب می شود جامعه ای که سالم بوده جامعه ای که دارای ساختاری صحیح بوده این شخصی که عفیف نیست عفت ندارد وارد  شود در جامعه جامعه را دچار چالش کند دچار بحران کند و مشکلات برای او ایجاد کند جامعه سالم بیمار کند و در یک جامعه بیمار شما می دانید وقتی که یک جامعه بیمار شد بیماری گسترش  پیدا می کند و بعد از چندی کل  جامعه دچار فساد می ود به همین خاطر است یکی از اوصاف مومنان عزیزان نماز گذار عفیف بودن هست عفت همانطوری که عرض شد یعنی خویشتن داری پاکدامنی پاک باطنی از  ارتکاب گناه به ویژه دو گناه عمده گناهان جنسی و گناهان تغذیه ای لذا انسان های مومن کسانی هستند عفیف پاک پاکدامن و در عرصه غذا به هیچ صورت لقمه حرام نمی خورند رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) فرمودند  ان احب ال خلائق الی الله محبوب ترین انسان به نزد خدا  چه کسی است   شاب حدث السن جوانی که تازه شخصیت اون شکل گرفته تازه وارد عرصه جامعه شده جوان هست و زیبا فی صوره حسنه دارای زیبایی است اما جعل الشبابه و وجماله و لله جوانی اش و زیبایی اش به خاطر خدا حفظ می کند از گناه  و از اون طرف در راه خدا بندگی می کند لفی طاعته در راه  طاعه خدا این قدرت جوانی و این فضای زیبایی که خود دارد وجامعه دارد خرج می کند و ذالک الذی یواحی به الرحمان ملائکه خداوند به این جوان افتخار می کند در میان ملائک یقول خداوند می گوید هذا عبدی حقا این همان بنده خوب من است به همین خاطر جوان با ظاهری زیبا و  با قدرت جوانی بالا اگر متصف به وصف ایمان شود و دارای عفت بالا هم رد عرصه مسائل اخلاقی و اقتصادی باشد این جوان محبوب ترین فرد نزد خداست به همین خاطذر ویژگی مومن این است یکی از ویژگی های مومن این است که عفیف باشد پاکباشد هم باطنش پاک و هم ظاهرش پاک در فضاهایی که انسان می تواند مفاسد و معصیت های جنسی و  اقتصادی مرتکب شود خویشتن دار باشد به خاطر خدا وقتی به خاطر خدا جلو نفس اماره اش گرفت انوقت خدا به او عنایت ویژه میکند من خاف مقام ربه ی  ونحه النفس ان الهوی فان الجنه الماوی کسانی که خوف خدا دارند و نفس را نهی می کنند از ارتکاب گناه بهشت ازان آنان است .

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم روز سه شنبه سالروز میلاد آسمانی  حضرت امام علی ابن موسی الرضا قائم آل محمد  گرامی میداریم آن روز بزرگ و به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم مقام معظم رهبری جمیع خدمت گذاران نظام شیعیان به ویژه مردم عزیز وولایت مدار استان بوشهر تبریک می گوییم از همه کسانی که در جشن زیرسایه خورشید در این استان زحمت کشیدند تلاش کردند خدام عزیز آستان قدس رضوی کمال تشکر دارم  و قدردانی می کنم سفر تاریخی ریاست محترم جمهور به لبنان یک حرکت حماسی است نماد محبوبیت ایران اسلامی نشان بالا و بارز مودت دوستی و وحدت دولت های اسلامی به ویزه ایران اسلامی و لبنان عزیز نمایشگر استکبار ستیزی مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای دولت محترم ریاست محترم  جمهور مردم عزیز و گرانقدر ایران که حمایت همه جانبه از مردم لبنان به ویژه حزب الله عزیز است استقبال  پرشور و پرمعنایی که مردم شریف لبنان از ریاست محترم جمهور داشتند به تمام جهان اعلام داشت ایران گذشته از اینکه منزوی نیست محبوب هست و در بین تمامی آزادی خواهان جهان انسان های با بصیرت آگاه دارای محبوبیت فوق العاده است آنانی که ادعای حمایت از حقوق بشر می کنند و به دروغ مردم جهان را م فریبند و به سردمداری امریکا ببینند که مردم چگونه از ریاست محترم جمهور ایران استقبال می کنند پرچم سه رنگ منقوش به نان الله و الله اکبر به اهتزاز در می آورند و پرچم ننگین امریکا را به آتش می کشند این نشان می دهد که انقلاب ما دولت ما نظام ما رو به قدرت و نظام های استکباری به ویژه امریکا و رژیم اشغالگر قدس رو به ضعف است پروژه اسلام ستیزی  ایران هراسی استکبار به شکست انجامیده و همینک ایران دوستی و اسلام خواهی در تمام منطقه گسترده  شده ایجاد تفرقه و  ایجاد شکست در پیکره واحد جهان اسلام که اندیشه استکبار بود این تئوری این سیاست شکست خورده شده و وحدت اسلامی در تمام جغرافیای اسلام حاکم است قدردانی می کنیم  این حرکت رییس جمهور را و برای دولتمحترم آرزوی توفیقات  روزافزون داریم  امروز روز جهانی نابینایان و روز عصای سپید است  روشن دلان عزیز از بهترین مردم پاک ترین و باخداترذین انسان ها در طول تاریخ بوده اند همینک نیز با یاری خدا تلاش وافر روح امید و امیدواری و فضاسازی که مسئولین در راه موفقیت آنها گسترده اند دارای تحصیلات عالیه خدمات کارآمد وکاملا در جامعه به عنوان قشری محبوب و  عزیزشمرده می شوند  از جمیع مسئولین تقاضا دارم برای تحصیل انان رفاه و اتشتغال آنان بیش از این کوشا باشند که اجری مضاعف در پی دارد  روز شنبه روز پیوند اولیا و مربیان است دانش آموزان  پایه های ملی یک نظام هستند اولیا ومربیان هدایت گران و معلمان آن عزیزان می باشند و آنان در دو خانه فرزانگی و مهر و محبت باید هماهنگاولیا و مربیان در خدمت آنان باشند  فضایی پاک در درون خانواده و مدرسه یک فضایی پر از محبت و تشویق و تحصیل خودکفایی تحصیلی در پی داشته باشیم در آینده نزدیک به تولید علم و نظریه پردازی بپردازیم انشالله روز دوشنبه روز تربیت بدنی است ورزش همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند یک  مقوله بسیار مهم در جامعه است هم موجب سالم سازی شخص و جامعه می شود و هم عنصری مهم در دفع تهاجم فرهنگی و القای روح خمودگی و افسردگی در جامعه است با برنامه ریزی و طراحی در دو عرصه نرم افزاری  و سخت افزاری ورزشی  امیدواریم انشالله در جامعه ای برای جوانان و سالمندان و میانسالان  فراهم اورده شود که در ان ورزش و نشاط و امید و سلامت در جامعه نهادینه گردد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.