خطبه های نمازجمعه ۲۱ فروردین ماه ۸۸

خطبه مورخ ۲۱-۱-۸۸

 

 
 

خطبه اول نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری :۲۱/۱/۸۸                                                                                      

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما نمازگزاران عزیز را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم که مراعات تقوی سفارش خداست، پیامبر است، توصیه اهل بیت عصمت و طهارت علیه آلاف التحیه و السنا. طهارت و سنا بهترین زاد و توشه است. بهترین طریق است برای کسب سعادت. در رستگاری در آخرت. خدایا همه ما را از اهل تقوا قرار بده. رهرو امام و متقین و علی ابن ابیطالب گردان.

در خطبه های اول بنابراین گذاشتیم که از محبوبان خدا سخن بگوییم. بدانیم محبوبان خدا کیستند. چه خصوصیت و ویژگی دارند و آثار محبت خدا بر آنها چیست. تا ما نیز راه و رسم آنان پیشه کنیم. محبوب خدا شویم و از آثار ملکوتی و عرشی محبت خدا بهرمند گردیم. یک حیات و زندگی داشته باشیم که پر از محبت خدا به ما باشد. ما در حیات دنیوی خود محبوب خدا باشیم و خدا محب ما باشد. در قرآن کریم نه گروه محبوب خدا شمرده شده اند که یک گروه آنها توابین بودند که پیرامون آنها سخن گفتیم و پایان رساندیم و در نماز قبل گروه دیگری را شروع کردیم و اون متقیان بودند.

یکی دیگر از محبوبان خدا متقین هستند. تقوا یعنی مراعات دین خدا کردن. تقوا یعنی از ارتکاب گناه پرهیز کردن. تقوا یعنی اعتقاد دینی داشتن. رفتار دینی داشتن،اخلاق دینی داشتن ، تقوا یعنی اطاعت تمام از برنامه­های دین، پیروی از آیین و دین اسلام، تقوی یعنی خود­نگه­داری و حفظ خود از سقوط از در باتلاق متعفن گناه. تقوا یعنی زندگی خود را دینی کردن، برنامه­ریزی دینی کردن، در خط رسول خدا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت بودن. تقوا جوهره سعادت انسان است و کلید محبت خدا و طریق میل به جنت­المأوای آخرت.

در رابطه با تقوا در نماز قبل و اهمیت آن و توجه قرآن روایات و سیره اهل بیت سخن گفتیم و عرایضی تقدیم شد. امروز مقداری از ارزش و آثار تقوا سخن خواهیم گفت که اگر شما اهل تقوا باشد چه آثار و برکاتی دارد. اولین اثر تقوا و ارزش تقوا این است که اگر کسی تقوا داشت محبوب خدا می­شد. گاهی انسان محب است و خدا مجبوبش. این خیلی هنر است که انسان چنان بزرگ شود، به تعالی برسد که تمام محبتش معطوف خدا شود و در مسیر جلب محبت خدا گام بردارد. اما هنرمندی این است که انسان کار می کند کارستان. به مقامی برسد که او محبوب شود و خدا محب او و این خیلی مقام برای یک انسان است که محبوب خدا شود و از آثار این محبت بهره­مند گردد که کوچکترین این اثر محبت خدا به محبوبش بخشش تمام گناهش است. بنا بر این اولین اثر تقوا محبوبیت شخص نزد خداست. لذا خداوند مکرر در قرآن فرموده، در این آیه با تأکید فرموده آن است: « یحب المتقین.»   بی­تردید خدا متقین را دوست دارد و در سوره توبه آیات ۴ و۷ و آل عمران آیه ۷۶

دومین اثر تقوا هدایت ویژه الهی است که نصیب شخص متقی می­گردد و قرآن کتاب هدایت خداست، خاتم الکتب است.

بعد از قران دیگر کتاب آسمانی نداریم. اما قرآن دو بعد دارد. یکی بعد بیانی و عرضه مطالب که اون عمومی است و بعد دیگرش هدایت ویژه و راهنمایی­های خاص. اون بعد اول عمومی است. نصیب همه می­شود: « هذا بیان للناس.» اما اون بعد دوم که بعد هدایت خصوصی و ویژه است تنها نصیب اهل تقوی می­شود. « هذا بیان للناس و هدیً و موعظهً للمتقین.» این بیان است برای مردم. یک عرضه مطالبی است یک عرضه مطالبی است برای مردم. اما « هدیً و موعظهً للمتقین.» اما هدایت و پندی است ویژه برای اهل تقوا. سوره آل عمران آیه ۱۳۸ که خیلی مهم است قرآنی که آمده انسانها را هدایت کند     می­گوید انسانها به خاطر ظرفیت و استعدادی که دارند دو گروه می شوند. آنانی که تنها استعداد نگاه دارند و قرائت به قرآن این قرآن برای اونها بیان است. اما آنانی که دلی به خدا بسته­اند، در راه خدا هستند و طبق برنامه دین عمل می­کنند این کتاب ویژگی دیگری برای آنها دارد: « هدیً و موعظهً للمتقین.»

سومین اثر تقوا این است که خداوند راه برون­رفت از بحران و بن­بستهای زندگی را برای متقین ارائه می کند. ما در زندگی قطعاً دچار بحرانها و بن­بست­هایی خواهیم شد. ساده­ترین اونها بن­بست­های مالی است. بحرانهای عاطفی، اجتماعی، خانوادگی است، سیاسی، نظامی. زندگی انسان پر از بحران است، پر از بن­بست است. خداوند می فرماید اگر راه تقوا را پیش گیرید من راه برون­رفت را به شما نشان خواهم داد. شما رو نجات خواهم داد. از این گرداب بیرون خواهم آورد و در مسائل اقتصادی خود متکفل زندگی شما خواهم شد: من یتق الله یجعل له مخرجاً» هر کس تقوا پیشه کند، راه برون­رفت از بحران را بدو نشان خواهم داد و قرار خواهم داد « و یرزق من حیث لایحتسب» و بدو رزق و روزی خواهم داد از جایی که او گمان نمی­کرد. این اثر تقواست. بدین خاطر است که قرآن این همه بر تقوا و مراعات آن پافشاری می­کند. پیامبر اعظم این همه در رابطه با تقوا سفارش می­کند. این همه اهل بیت در رابطه با تقوا عنایت دارند. در تمام وصایاشان ابتدا وصیت به تقوا است. ارکان خطبه­های نماز جمعه است. این همه تقوا مهمه چون این آثار داره.

چهارمین اثر تقوا ساده شدن مشکلات و گرفتاریها در زندگی به عنایت خداست. ما در زندگی، چه شخصی و چه اجتماعی مشکلات به ما روی می­آورد، یا خود مشکل­ساز می­شیم. خداوند می­فرماید اگر کسی اهل تقوا باشد زندگی را برای اون ساده می­کنم. « من یتق الله یجعل له من امره یسری.» هر کس تقوا پیشه کند زندگی پر از آسایش و آرامش و آسانی برای اون فراهم می­کنم. سوره طلاق آیه ۴ قبل سوره طلاق. آیه ۲ بود.

پنجمین اثر تقوا اعطای قدرت شناخت حق از باطل است. خیلی برای انسان مهم است حق را از باطل بشناسد، معرفت فرقانی و فرق فی­مابین حق از باطل را بداند. در مواضع گوناگون بداند چه خطی خوب است چه خطی بد است. چه جناحی خوب است، چه جناحی بد است. چه فردی باید تأیید کند، چه فردی نباید تعیین کند. در چه مسیری رود، در چه مسیری نرود، چه کار کند، چه کار نکند، بر سر دوراهی­ها کدام را انتخاب کند. خداوند می­فرماید شما دیندار باشید من خودم راه به شما نشان می­دهم. خودم. یا ایها الذین آمنوا ان تقواالله ای کسانی که ایمان آورده­اید اگر مراعات تقوا کنید یجعل لکم فرقاناً خداوند برای شما قدرت شناخت می­دهد. (سوره انفال آیه ۲۹ ) لذا در مواقع سخت و بحرانی که تمام ذهن انسان متوقف شده در انتخاب، خداوند می فرماید اگر شما تقوا داشته باشید من خودم به ذهن شما، به قلب شما که کدام راه را انتخاب کنید.

یکی دیگر از آثار تقوا که به عنوان آخرین اثر من اثر در این خطبه محضر شما عرض می­کنم و دیگر آثار را در نمازهای آینده این است که خداوند می فرماید اگر کسی اهل تقوا باشد من همیشه در کنار او خواهم بود. پس یکی از آثار تقوا معیت الهی است و شما می­دانید اگر کسی با خدا بود هیچ چیز نداشت نه قدرت داشت نه ثروت و نه لشکر و نه اطرافیان فقط تقوا داشت و در کنارش به واسطه این تقوا خدا بود همه چیز دارد. او خدا را دارد و اگر کسی همه چیز داشت تقوا نداشت هیچ چیزی ندارد چون خدا با او نیست. عزیزان بیایید در زندگی تقوا داشته باشیم. بیایید در زندگی با خدا باشیم در راه بندگی خدا گام بگذاریم تا خدا در کنار ما باشد. خدا با ما باشد. حضرت موسی علی نبینا و علی آله تحیه و سنا با برادرش انسانهایی بودند که کارگری و چوپانی می­کردند، گرسنگی می­کشیدند. در نهج­البلاغه است. این قدر از سبزی بیابان خورده بودند که بدن آنها رنگ گرفته بود. سبزی درون چشمشان از بیرون نمایان بود. برای این که پیامبران کارگری می­کردند. طرف مقابل آنها و فرعون بود که ادعای خدایی می­کرد. جنود اون جغرافیایی وسیعی را تحت سیطره داشت. خداوند خطاب کرد به حضرت موسی و هارون و فرمود: « اذهبا الی فرعون.» بروید به طرف فرعون « انه طغی» طغیان کرده، ادعای خدایگانی می­کند.  «فقولا قولاً لیناً» با او با آرامش سخن بگویید. « لعله یتذکر او یخشی.» شاید به راه آید. حضرت موسی و هارون گفتند: « قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا، او أن یطغی.» می­ترسیم فرعون بر ما تندی کند یا بر شدت طغیانش بیشتر شود. من ناتوان ضعیف که برخوردار از هیچ چیز نیستم. جز خداداری خداسالاری دین مدار برم، در مقابل فرعون با اون قدرت. خداوند فرمود: « قال لا تخافا» نترسید « اننی معکما» من با شمایم. « اسمع» می شنوم و می بینم شما من را دارید. منی که « ان الله علی کل شیء قدیر» فرعون چه دارد. رفتند. حضرت موسی چون خدا داشت با آب نیل فرعون را شکست داد. چون خدا داشت و فرعون شکست خورد چون خدا نداشت.

عزیزان بیایید اهل تقوا باشید تا خدا با ما باشد. خدایا همه ما را اهل تقوا قرار بده از نعمات و برکات تقوا ما را بهره مند بگردان. قرائت سوره قل هوا… احد

 

خطبه دوم نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری:۲۱/۱/۸۸                                                                          

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما نمازگزاران محترم و بزرگوار و خودم را مجدداً به مراعات تقوی الهی سفارش می کنم چرا که کلید رستگاری است و طریق نجات به فلاح و کامیاز به عنایات خداوندی خطبه دوم را در سه بخش به اختصار محضر مبارک شما عرض می کنم بخش اول تحلیل سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العطفی خامنه ای در ابتدا سال جاری است که چهارم نکته مهم داشت اصلاح الگوی مصرف که صحبت کردیم همگامه پیشرفت و عدالت که در این رابطه نیز مطالبی به اختصار در گذشته عرض شد و نکته و موضوع سوم مبانی اصولی انقلاب در رابطه با استکبار بویژه از دیدگاه معظم است امریکا در تمامی کشورای اسلامی و ایران سابقه ای بسیار سیاه دارد .

هرجا استکبار است هر جا نام آمریکاست آثار شوم رابطه در همه ابعاد ملاحظه می شود سلطه اقتصادی سیاسی فرهنگیث نظامی و اجتماعی تاریخ ایران گواه است که از اون زمانی که آمریکا راه یافته به کشور ما با خود ظلم و ستم ابتذال در همه ابعاد آورده یا کودتا آمده در ۲۸ مرداد رژیمی در نهایت ظلم و ستم بر ما تحصیل کرده خبایت های بی شما و در مملکت ما یا خود یا رژیم دست نشانده است اعمال کرده فرهنگ دینی ما ۱ خواسته تحریف و به انحراف یک نه قوانین ظالمانه خواسته بر ما تحصیل کند مثل کاپیتالاسیون جنایت ها کرده در منطقه اسرائیل را این رژیم غاصب و غیر مشروع به حوزه جغرافیایی اسلامی تحصیل کرده و به عنوان یک چماق برسه منطقه اسلامی قرار داد تتخمین کرده به سلاح اتمی در مقابل انقلاب شکوهمند اسلامی مه به رهبری امام ایستاده و جنایت کرد تمرینها بر ما در جهان اقتصاد ایجاد کرده حتی تحریمهای علمی و پزشکی قطعنامه ها علیه ایران اسلامی طراحی کرده کودتا طراحی کرده خود شر مطلق عالم است ما را به عنوان سه در خطاب کرده اموال ایران را ر بانک ها بلوکه کرد بانگ های خود و از هیچ جنایتی فرو گزاری نکرد .

خوب یک رژیم این چنین نظام اسلامی چگونه باید با او برخورد کند و همیشه با ما از موضع قدرت وارد شده دیگر کشورها را تحقیر می کند . رژیم اسلامیث و مقام معظم رهبری که نماد عزت اسلام و ایران است چگونه باید با او برخورد کند مقام معظم رهبری فرمودند که باید امریکا از ۳۰:۵۴ از همینه اش از ستودش از ظلم و ستیزش باید فرود آید به دیگران به کشورها ی دیگر احترام گذارد جبران گذشته کند آنگاه نظام اسلامی در رابطه با آمریکا نگاه می کند و نوع رابطه را مشخص می کند ما با اسلامیست خداوند به ما عزت داده است و الله العز در سوله ی و تیمومنین تنها عزت ازان خدا پیامبر و مومنان است و لکن المنافقین یعلمون اما کسانی که نفاق در دل دارند آگاه بدان نیستند سوره منافقون آیه ۸ خداوند با اسلام در رهبریت فقیهی و اسلامی به ما عزت داده است چنانیم که هر اینک می توانیم برای کشورهای استکباری نوع برخورد با خود تعیین کنیم اینگونه نیت که دیگر آمریکا برای ما تعیین تکلیف کند شرط بگذارد ما که نوع رابطه را تعیین می کنیم پیش شرط می گذاریم و می گوییم ما خواهان رابطه با شما نیستیم اگر شما می خواهید باید خود را صلاح کنید همان نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند کاری نکنید امریکا که مثل روی از درون شکسته بشوید که صدای آن دنیا و تاریخ بردارد شما در حال فروپاشی هستید هر جا ریاست جمهورشما می رود با تظاهرات مردمی روبروست با آتش زون پرقمپا روبروست شما منفور ترین دولت در جهانند اگر بخواهید آبرومند شوید باید گذشته را جبران کثیر باید به راهی بیابید که به دیگران به ویژه مسلمین احترام بگذارید و شما به خون مردم جهان به ویژه مسلمین آغشته است لذا همین است که مقام معظم رهبری می فرماید جبران کنند به راه بیایند اصلاح کنند و اون خوبی استکباری را کنار بگذارند .

تا ما بدانیم با شما چگونه رابطه بر قرار کنیم بخش دوم از این خطبه به دو کلمه است اول هایش با شکوه اصلاح الگوی مصرف کارکنان دولت در استان بر نحوه که من از هین جا از برگزا ر کنندگان طراحان و شرکت کنندگان در این پیش ویژه دارم و این نشان دارد که این استان ولایت مدارا است این استانی است که دل به مقام معظم رهبری دارد و جان در راه اجرایی شدن منویات معظم استان ما پرشتاب می رود به سمتی که پیشتاز در هم ولایت مواردی شود و الگوی شود برای دیگر استانها دومین موضوعی که در این بخش عرض می کنم دستگیری چند باند و شبکه فساد خود دینی و ضد فرهنگی با مبنای تهاجم سیاسی فرهنگ اینترنتی که در هفته میل دستگیر شدند و از همین جا من از برادران سپاه پاسداران صمیمانه تشکر می کنم که این چنین هوشمندانه انقلاب و دوم دین فرهنگ را محافظت می کنند و پاسداری می کنند سایت های مختلف اینترنتی با یک سامانه و سازمانه خاص با خود بر اندازی رزم و تهاجم ضد دینی و فرهنگی ایران را نشانه گرفته بودند اما این عزیزات آمدند و این با بزرگ که اعترافاتشان همه گفتنه اند که با کشورهای بیگانه در ارتباط بوده اند و با عناصر ضد انقلاب در دالخل و قصد بر اندازی داشتن این عزیزان این پاسداران انقلاب آمدند و ایشان را دستگیر و با نوشان را متلاشی کردند سایت های وسیع با تعداد زیاد هزاران همه او نحا را مفهوم کرد و من از همین جا از شما پدران ما دران خواهران و برادرانم بویژه جوانان تقاضا دارم که سلاح جدید استکبار سلاح جدید الکترونیک است سلاح اینترنت و امورمشابهین است یک ابراز بسیار خود استکبار از اون استفاده های ضد انقلابی می کند متوجه باشید و فریب نخورید بخش سوم در نکته است عرض می کنم و آن این است که امروز سالگرد امیر سپهری علی صیاد شیرازی است نماد ولایت مدار ارتش دبیر و بزرگوار ی ما اسلام رهبریت ارتش نظام شکوهمند اسلامی ارتشی که می رود با فرماندهی مقام دعا می کنیم مه که نظام این ارتش و این سپاه این بسیج ما به فرماندهی مقام معظم رهبری در کنار حضرت حجت ابن الحسین حکومت اند جهانی به پا کنند گرامی می داریم سالروز شهادت این شهید بزرگوارا شهید صیاد شیرازی چند حقیر چیست داشتند که این چنین بلورد تکریم و تجلیلند که من به برخی از آنها به جهت اینکه آثار هدایتی دارد اشاره می کنم ۱ اعتقاد دینی بسیار قوی داشتند ۲ دارای مرتبط و درجه ولایت مداری بودند مطیع امام مقام معظم رهبری بودند ۳ اندیشمند نظام داشتند و در حوزه اجراء عملیات خویش قدم بودند هارزم همگام و متحد با دیگر نیروهای نظام مثل سپاه  بودند و پنج دارای روح معنویت و عبادت بودند بویژه در رابطه با نماز و محبت به حضرت حجت ابن الحسین 

لذا صیاد شیرازی را چنین کرده که بعد از ۱۰ سال این چنین شده است چون شهید زنده است و شهیدی چون او با این ویژگی همراه چون خورشید در آسمان پر ستاره ارتش می درخشید دومین مناسبت سالروز تامین بنیاد مسکن حساب ۱۰۰ امام است که در سال ۱۳۸۵ امام به تاسیس آن فرمان دارند و چه خدماتی که در رابطه با مسکن به مستضعفین این بزرگواران که نداده اند و همینک نیز با طرح ارزشمند دوست محترم طرح مسکن مهر است امیدواریم در ایران اسلامی هیچ کس بی مسکن نماید طراحی شود کسانی که مسکن ندارند سرپناهی داشته باشند بویژه جوانان که می خواهند ازدواج کنند چون اگر مسکن نباشد مقدسی از ذهن اسلام متوجه این شکل خواهد بود انشاء اله صاحبخانه و موجرها به مستاجر ها نگاه مهربان با عطوفت نگاه کنند چون فرزندان خود بدانند سخت نگیرد ت خدا هم سخت نگیرد حدیث داریم من نفس کربه مومن اگر کسی مشقل یک مومن را بر طرف کند به طرف خواهد کرد .

فرج اله … تعالی عن رب الدنیا الاخره خداوند گرفتاری دنیا و آخرش راغ این کلام سالار شهیدان است .

کتاب موضوعه کلمات امام حسین صفحه ۷۵۲ ندا بیاییم همدم همراه در کنار هم خدمت کنیم خدمت به مومن اثر آن سید الشهدا می فرماید خدمت خداست به شما .

بسمک العظیم العظم العزل العجل الا اکرم الهی به حق فاطمه ام ابیها و بینها و سه المستعد فیها صلوات ظهورا ما را تعجیل بفرما وجود مبارکش را

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.