خطبه های نمازجمعه ۲۰ تیر ماه ۹۳

۲۰/۴/۹۳

خطبه اول

ماه مبارک رمضان ماه معماری تقوایی انسان هست که خداوند به او فرمان داده فرصتی است الهی و برای انسانی که می خواهد براساس دین به اوج کمال انسانی دست پیدا کند و از تعلقات انحرافی و ابتذالی دنیا نجات یابد گذشته اش را جبران کند و آینده اش را به نور محبت خدا رقم بزند ماه مبارک رمضان یک هدیه آسمانی خداست برای انسان هایی که می خواهند خدایی زندگی کنند فلسفه و هدف وجود روزه و مقصود از روزه داری اقتدار انسان بر نفس خود هست نفس مثل یک حیوانی چموش انسان را به سمت سقوط در باتلاق متعفن دنیا می کشاند و انسان باید با روزه داری اقتدار کنترل نفس خود را پیدا کند به سمت گناه نرود و به سوی تمام خوبی ها گام بردارد تقوا یعنی زندگی براساس دین تقوا یعنی زندگی تراز اسلام تقوا یعنی زندگی در مسیر سلوک خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام  است ماه رمضان ماته خودسازی است زدودن تمامی رذائل از خود و آراستن خود به جمیع فضائل برای رسیدن به مقام تقوا که همان مقام اقتدار تقوا بر نفس زندگی الهی داشتن باید انسان روزه واقعی داشته روزه ای که تمام وجود انسان انساک می کند که به سمت گناه گرایش پیدا کند و با تمام وجود انسان به سمت خوبی ها گام برمی دارد باید تمام وجود انسان روزه دار باشد نه تنها نخوردن و نیاشامیدن امام صادق(ع) می فرماید اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک وقتی می خواهید روزه دار باشید با تمام وجود روزه داری کنید زبانتان غیبت نکند ،گناه نکند گوشتان گناه نشنود ، قلبتان گناه به خود راه ندهد قدمتان ، قلمتان تمام وجودتان تحت کنترل شما باشد گناه نکند به همین خاطر هست حضرت زهرای اطهر (س) می فرماید ما یَصَنَعُ الصّائِمُ بِصِیامِهِ إذا لَمْ یَصُنْ لِسانَهُ روزه دار با روزه اش چه کار می کند او را دچار چه مشکلاتی می کند آنگاه که وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوارِحَهُ آنگاهی که گوشش ، چشمش ،لسانش تمام وجودش تحت کنترلش نیست تنها از روزه داری نمی خورد و نمی آشامد اما دیگر اعضای وجودش در پی گناه هست تحت کنترل او نیست این شخص نمی تواند آن روزه واقعی را انجام دهد بالتبع اون اقتدار شخصیت تقوایی پیدا نمی کند بدین خاطر هست باید انسان روزه دار برای روزه داری خودبرنامه داشته باشد چنان کند که ماه مبارک رمضان او را یک معماری تقوایی کند بر ایمانش دیانتش بر تقوایش بر اخلاقش بیفزاید این گونه نباشد که ماه رمضان تنها ثوابی جمع می کند و بعد از ماه با گناه از بین می رود باید ضعف ها تمایلات ابتذالات اخلاقی خود شناخت تذکیه کرد و خوبی ها را نیز شناخت و در خود جای داد ماه مبارک رمضان این چنین هست و اگر شما می بینید بسیاری از امور ثواب دارد این به جهت تشویق است که انسان کارها را انجام دهد که یا تذکیه کند برطرف کند ابتذالات را و از آن طرف درخود جای دهد فضائل را باید بعد از ماه مبارک رمضان آن انسانی نباشید که قبل از ماه بودید با ایمان تر باشیم باتقواتر باشیم با اخلاق تر باشیم آن وقت این ماه مبارک رمضان ماه الهی است پای سفره مهمانی خدا این انسان بهره مند شده از عنایات الهی بدین جهت هست که فرموده اند وجوب روزه داری در ماه مبارک رمضان برای تقواست لعلکم تتقون و اگر کسی دارای این مقام شد یعنی انسان طراز دین شد انسانی شد که تمام اندیشه رفتار و اخلاقش اسلامی شد این انسان، انسان تقوایی شد اولین اثر این رسیدن به این مقام این است که او محبوب خدا می شود ان الله یحب المتقین محبوب خدا می شود نه او محب هست و خدا محبوب فراتر از این هست خدا محب می شود و او محبوب اون که محبوب خدا و شما می دانید که محب تمام تلاش و نگاهش حراست حفاظت و رشد معبودش هست خدمت به معبودش هست انسانی که محبوب خدا شد خداوند به جمیع عالم وجود فرمان می دهد که خدمت گزار این انسان باشید این محبوب من هست مشکلاتش گرفتاریش شدائدش سختی هایش برطرف می شود توفیقات او فراوان می شود چون محبوب خداست دومین اثر تقوا معیت الهی است خدا با انسان متقی هست و کسی که خدا با او بود تمام دنیا علیه او باشد نمی تواند او را شکست دهد چون خدا با اوست در فضای زندگی مشکلات که می آید سختی ها می آید نمی تواند این انسان را زمین بزند چرا؟ چون خدا با اوست معیت الهی به انسان اقتدار می دهد به انسان توانمندی می دهد و شرایطی برای انسان فراهم می کند که به مشکلات بگوید خدا دارم و خدا در کنار او حامی اوست و مشکلات او برطرف می کند سومین اثر تقوا هدایت قرآنی است خیلی از ما قرآن می خوانیم اما قرآن دارای دو مرحله است یک مرحله بیا انسان می خواند می شنود گاهی هم می فهمد اما یک مرحله بالاتر است این قرآن از انسان دستگیری می کند موعظه می کند در زندگی انسان قرآن حضور پیدا می کند و انسان را به سمت خوبی ها می کشاند و از سقوط در سختی ها نجات می دهد هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین این قرآن بیانی است برای مردم یعنی مرحله اول فقط بیان اما برای اهل تقوا هدایت و موعظه هست چهارمین اثر تقوا عاقبت به خیری است فالصبر ان العاقبه للمتقین صبور باش که عاقبت و سرانجام ازآن متقین هست انسان در زندگی فرازونشیب بسیاری را ملاحظه می کند و تجربه می کند از همان دوران نوجوانی و جوانی و تشکیل زندگی و صاحب فرزندشدن و کار و تلاش فرازو نشیب های بسیاری است کسی موفق هست کسی پیروز هست کسی سرآمد هست که اهل تقوا باشد و العاقبه للمتقین عاقبت ازآن اهل تقواست همچنانی که نظام سیاسی تاریخی جهان در آینده ازآن متقین خواهد بود با ظهور مهدی آل محمد بدین جهت هست که کسانی که می خواهند موفق شوند باید بر مدار تقوا زندگی کنند شاید بی تقوایی در چند لحظه چند روز چندسال برای انسان ظاهرا ثمراتی داشته باشد اما مسیر غلط در آخر سقوط و پشیمانی در پی دارد مسیر تقوا شاید در آغاز سختی داشته باشد ولی سرانجامش موفقیت هست ماه مبارک رمضان ماه متقی شدن هست که محبوبیت معیت الهی هدایت قرآنی عاقبت به خیری و سعادت اخروی در پی دارد خدایا همه مرا اهل تقوا قرار بده در مسیر تقوا همه ما را یاری بفرما.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودند که مناسب هست بلکه ضرورت دارد این مطالب مهم و راهبردی را سرلوحه کار خود قرار دهند فرمودند ماه مبارک رمضان ماه تقابل شیطان و رفتارهای شیطانی با تقوا و عبودیت و رفتارهای روحانی و رحمانی است فرمودند این ماه ماهی است که از یک طرف شیطان و شیاطین به دنبال دام انسان در دلقه متعفن رفتارها و اندیشه های شیطانی هستند و از یک طرف خداوند با برنامه دینی به دنبال رسیدن انسان به مقام تقوا و عبودیت و رفتارهای رحمانی فرمودند شیطان در پی اختلال در دستگاه محاسبات و گمراهی انسان هست یعنی شیطان می آید نه دست انسان را می گیرد به سمت گناه می برد نه به فکر او در اندیشه او ایجاد یک سری امور انحرافی می کند محاسبات او را به هم می ریزد چیز بد را خوب جلوه می دهد و بد را خوب سراب را آب نشان می دهد و آب را سراب ، می آید در فکر و ذکر و اندیشه انسان اختلال ایجاد می کند خودش و کسانی که در مسیر شیطان هستند و زندگی انسان را به هم می ریزد گاهی در مسئله ازدواج گاهی در مسئله اقتصاد گاهی در مسئله فرهنگ گاهی در مسئله سیاست گاهی در مسئله امنیت و همه امور ریز و درشت زندگی شیطان به جنودش می آید و محاسبات صحیح انسان را از بین می برد و محاسبات غلط جایگزین او می کند آینده تاریک را روشن نشان می دهد و آینده روشن را تاریک این جاست که انسان باید با تقوا نظام زندگی خود را مدیریت کند انسان که تقوا داشت اگر شیاطین به او حمله کنند در جهت فریبش به راحتی متوجه می شود إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّروا فورا متذکر می شود فورا آگاه می شود اگر یک انسان ناباب آمد به خانه انسان برای خواستگاری فورا متوجه می شود چون با تقوا می خواهد قضاوت کند اگر در یک کار اقتصادی به دنبال فریبش بودند فورا متوجه می شود در مسائل سیاسی در مسائل فرهنگی فورا این انسان متقی درک می کند و آگاه می شود چون بر مدار تقوا زندگی می کند محبوب خداست خدا با اوست قرآن هدایتش می کند بر مدار دین حرکت می کند دینی مسائل و معادلات رابررسی می کند و متوجه می شوید اما شیطان می خواهد این محاسبه تقوایی را به هم بزند و محاسبه شیطانی را جایگزین او کند ماه مبارک رمضان فرمودند ماهی است که خداوند می خواهد انسان محاسباتش بر اساس تقوا و عبودیت الهی باشد فرمودند آمریکا هم این چنین است می خواهد محاسبات نظام را به هم بزند آینده روشنی که انقلاب رقم زده تاریک جلوه دهد و تاریکی هایی که در گذشته تجربه شده و الآن کشورهای دیگر تجربه می کنند روشن جلوه دهد می خواهد محاسبات را به هم بزند فرمودند در شرایط کنونی باید قوی با اقتدار با داشتن روحیه نگاه امیدوارانه کار و تلاش و شناخت رخنه های اقتصادی فرهنگی و امنیتی و بستن این راه ها هم افزایی و وحدت و تکیه بر مردم شرایط را چنان رقم زد که مسیر انقلاب به سمت آرمان ها به پیش رود فرمودند مسئولیت یک فرصت برای کار و تلاش و خدمت هست همه مسئولین در هر رده ای که باشند خداوند به آنها فرصت داده برای خدمت قبلا این فرصت ازآن دیگران بوده قطعا  آینده هم ازآن دیگری خواهد بود و مقام پست تمامی این عناوین ازآن دیگری بوده که الآن به فردی رسیده و این فرد هم چندی دیگر به شخص دیگری واگذار خواهد کرد این حتمی است تجربه شده یک فرصت کوتاه هست یک فرصت الهی است کوتاه برای شخص مسئول که بتواند خدمت به مردم کند ونه خود در قبال این فرصت به دنبال جاه و شوکت و مقامی دیگر باشد فرصتی است برای خدمت فرمودند هرسه قوا باید در کنار هم و براساس اصول انقلاب حرکت خود را تنظیم بکنن و از حاشیه سازی و حاشیه پردازی پرهیز کنند فرمودند در مسائل هسته ای از دولت حمایت می کنم دولت آگاه باشد اعتماد به امریکا هیچ گاه نتیجه نداده و ما باید به سمت تثبیت رسیدن به ۱۹۰ هزار سو برنامه ریزی هسته ای کنیم در حالی که الآن طرف مقابل ما به دنبال قانع کردن ما به ۱۰ هزار است فرمودند که اعتدال یعنی اسلام اعتدال یعنی برخورد قاطع مقتدرانه با دشمنان و رحمت و مهربانی در جامعه فرمودند نیروهای مومن نباید با عناوین مختلف از صحنه خارج کرد و فرمودند همه باید به دولت کمک کنند نظام اسلامی ما یک نظام ولایت محور هست همه باید در مسیر ولایت مداری و اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای گام بردارند امروز روز جهانی جمعیت هست مسئله جمعیت یک مسئله بنیادین و بسیار حیاتی و حساس برای یک نظام هست مقام معظم رهبری تاکید کردند باید ما در رابطه با رشد جمعیت تدابیری کارشناسانه داشته باشیم و به سمت رشد جمعیت گام برداریم که این خود لازم هست مسئولین نظام که پیرامون مدیریت این جریان به شکل جامع اقدام کنند و برنامه ریزی کنند روز شنبه روز عفاف و حجاب هست یک اصل مسلم و ضروری دین در تمام ادیان این گونه بوده لازم هست این اصل مراعات شود الآن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ما خانوادگی ما بسیاری از این امور نشات از عدم حجاب و عفاف هست بارها دلسوزان نظام تذکر دادند بارها از مسئولین تقاضا شده قوانین بسیاری تصویب شده اما متاسفانه اجرایی نمی شود بسیاری از طلاق هایی که در جامعه ما می بینیم با آمار بالا کارشناسان این امر آن را نشات از عدم عفاف و حجاب در جامعه می دانند چه خانوده هایی که صمیمی بودند از بین رفت چه طلاق هایی که صورت نگرفته چه مشکلات و معضلات اجتماعی که از این امر ایجاد نشده آیا حضرت زهرا راضی است به این شکل عفاف و حجاب آیا خدا راضی است آیا امام زمان راضی است چه قدر مقام معظم رهبری تذکر دادند چه قدر بزرگان دین تذکر دادند بیاییم جامعه خود را براساس دین مدیریت کنیم براساس دین براساس معنویت بر اساس اسلام براساس صیانت مقام زن بر اساس کرامت زن عفاف و حجاب یک اصل مسلم و بدون هیچ تخصیصی در فقه اسلامی است مراعات حال واجب است و باید انشاءالله مسئولین یک فکر در این رابطه یک اقدام مناسب و خداپسندانه کنند روز یکشنبه سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی است تبریک عرض می کنیم به بقیه الله الاعظم همچنین مقام معظم رهبری و همه مومنان فرموده اند ان احسن الحسن خلق الحسن زیباترین زیبایی ها بهترین چیز برای انسان اخلاق نیکوست اخلاق شخصی اخلاق خانوادگی اخلاق اجتماعی اخلاق کاری  انسان مسلمان انسانی است که مظهر اخلاق هست و امام حسن مجتبی نماد این نوع اخلاق بودند محکوم می کنیم حملات گسترده رژیم اشغالگر قدس به غزه صد شهید و بیش از ۸۰۰ مجروح تا کنون این حملات داشته سازمان ملل این را محکوم نمی کند دفاع رزمندگان غزه را محکوم می کند این نشان از ماهیت سازمان ملل هست مراکز حقوق بشری سکوت اختیار کردند اخیرا برخی از کشورهای اسلامی یادشان آمده که باید محکوم کنند ماه مبارک رمضان به مسلمین تعرض می شود می کشند اما سکوت کرده اند بسیاری این اسلامی ست ؟ بدین خاطر محکوم می کنیم این حملات را و از خداوند پیروزی نهایی مسلمین از خداوند خواستاریم و ظهور مهدی آل محمد را از خداوند مسالت داریم .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.