خطبه های نمازجمعه ۱۳ آذر ماه ۸۸

۱۳/۹/۸۸

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قران تسریع کرده است که انان را دوست ندارد آنان را مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد در بحران ها در گرفتاری ها به خاطر عدم محبوبیت آنان نزد خدا مورد لطف و عنایت خدا قرار نمی گیرند محرومند از مهر و محبت خدا در قرآن ۱۱ گروه نام برده شده است که آنان محبوب خدا نیستند یکی از آنان مفسدین است  یعنی کسانی که خود آلوده اند به جامعه را آلوده می کنند تبهکارند و تبهکاری می کنند عرض شد که فساد انواع و اقسامی دارد فساد شخصی فساد خانوادگی فساد اجتماعی فساد اداری فساد فرهنگی فساد اخلاقی فساد اقتصادی فساد بین المللی فساد نظامی و فساد سیاسی که به چند قسم از انواع این فسادها پرداختیم و امروز پیرامون  فساد اقتصادی به اختصار سخن می گوییم یکی از بزرگترین نوع فساد در حیات بشر فساد اقتصادی است چراکه فساد اقتصادی موجب می شود تمامی محیط فردی و اجتماعی جلامعه دچار بحران شود و معادلات زندگی انسان به هم  بخورد و اندیشعه انسان و جامعه محصور شود در حل بحران های اقتصادی فساد اقتصادی یعنی فساد و اخلال در زندگی مالی در حیطه اجتماع فساد اقتصادی یعنی ایجاد اخلال و ضرر و زیان در عرصه معاش و امور اقتصادی مردم در تمامی عرصه های  تولید عرضه و مصرف فساد اقتصادی دارای ماهیتی اتست که در جوهره وجودی خود موجب ضرر و زیان در عرصه امور اقتصادی جامعه می شود در تولید موجب اخلال در عرضه موجب بحران و در مصرف عامل عدم بهینه مصرف کردن اموال و نعمت های خدا می شود فساد اقتصادی اگر در یک جامعه ای  حاکم شد و بر فرد و خانواده ای در یک نظام مستقر شد تمام لایه های جامعه و خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد فساد اقتصادی در جوهره وجودی خودش مخل است ضرر و زیان در تمامی  عرصه های اقتصادی جامعه ایجاد می کند و موجب رکود  تولید عدم صحت عرضه و  عدم استفاده صحیح در مصرف می شود و مفسد اقتصادی کسی است که اخلالگر است و به دنبال  سودجویی غیرمشروع خود در امور اقتصادی از جامعه است مفسد اقتصادی چنان می کند که خود می بیند  تمام سرمایه های جامعه تا آنجایی که دستش می رسد به سود خود مصادره می کند و در تمامی عرصه های  اقتصادی سودجویی خود به عنوان اصل اساسی مسلم می شمارد و در تمام جامعه و اطرافیان خود را به سود خود بهره کشی می کند مفسد اقتصادی گاهی بین المللی است مثل نظام سرمایه داری استکبار جهانی  گاهی فردی است و گاهی اجتماعی اگر جامعه دارای سلامت اقتصادی نباشد و صلاح اقتصادی در یک جامعه حاکم نباشد قطعا اون  جامعه به خاطر فساد اقتصادی در تمامی عرصه های فرهنگی سیاسی علمی امنیتی دچار بحران و گرفتاری خواهد شد به همین خاطر است که نظام اسلامی همواره در اندیشه برقراری  سلاح اقتصادی و اندیشه سالم و در پی این است که  فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی را از جامعه بزداید همانطوری که  عرض شد فساد اقتصادی در سه شکل می تواند تجلی کند یکی در عرصه تولید مفسدین اقتصادی و فساد اقتصادی  موجب شود که تولید به خوبی صورت نگیرد و معادلات اقتصادی در عرصه تولید تحت تاثیر اندیشه های  مفسدین اقتصادی قرار گیرد و همچنین در مرحله عرضه و ارائه مفسدین اقتصادی در عرضه کالا سود جویی خود و بهره  کشی از مردم طراحی کنند و در مرحله مصرف نیز مردم به خوبی و بهینه  استفاده از کالا و نعمات الهی نکنند در مرحله تولید اشکالی که فساد اقتصادی می توان برشمرد یکی رباخواری است مردمی که نیازمندند تولید گرانی که نیاز به سرمایه دارند اشخاصی که رد زندگی دچار بحران شدند یا آغاز کسب و کار آنها است نیاز به سرمایه دارند افرادی  گروه هایی با رباخواری آنان را صید کنند و تمام زندگی اقتصادی آن ها را  ببلعند رباخواری یکی از زشت ترین  شکل کسب  درآمد هست به این معنا که رباخوار می آید و تمامی سرمایه شخص مستضعفی را به سود خود مصادره می کند در قران کریم ربا خواری مصادف  با جنگ با خدا و رسول خدا شمرده است و امام صادق (ع) فرموده که یک درهم درآمد از ربا گناهش سنگین تر است از هفتاد عمل خلاف و نامشروع یک درهم از ربا و رباخوار به هیچ صورت از درآمدی که به واسطه ربا به  دست می اورد زندگی با این دارایی  نخواهد کرد و تمام دارایی او صرف خوش گذرانی دیگران و  عذاب دنیا و آخرت او خواهد شد امام باقر (ع) فرمودند ان الله لعن  آکل الربا خدا  کسانی که رباخوار هستند لعنت کرده است و موکل و ربادهنده و کاتب و اون کسی که  قرارداد این ربا خواری را می نویسد و شاهدین و هرکس شاهد ربا است اخبث المکاسب کسب الربا پلیدترین نوع درآمد این هست که انسان پول را از طریق ربا به دست آورد  یکی از اشکال فساد اقتصادی در مرحله تولید رباخواری است جامعه اسلامی  بازار اسلامی محیط اسلامی باید مبری از انواع اشکال ربا و رباخواتری باید باشد  به هر شکل به واسطه هر شخص با هر توجیهی همانطوری که حضرت امام فرموده اند مقام معظم رهبری فرموده است ربا و رباخواری در  هر شکل و هر توجیه ممنوع است حرام است یکی دیگر از اشکال  دیگر فساد اقتصادی در مرحله تولید کاهلی و سستی در امر تولید و کار است کسانی که می توانند کارگاه های  خودبازده اقتصادی داشته باشند کاهلی  کنند کاستی کنند کار نکنند رانت خواری به هر شکل  آن چه رانت خواری اطلاعی  اشخاصی مطلع باشند که در جایی  یک ثمره اقتصادی وجود دارد فورا  بروند اونجا سرمایه گذاری کنند رانت خواری قدرت قدرت داشته باشند مساوات با مردم  مراعات نکنند و بروند  به خاطر قدرتی که دارند مقامی که دارند مجوز بگیرند و جوانان و فقرا و مستضعفان و مردم عادی نتوانند از  این موقعیت اقتصادی استفاده کنند و رانت خواران  به دنبال رانت و تسلط اقتصادی خود باشند بی کیفیتی  کالا یکی از فسادهای اقتصادی در عرصه تولید هست در مرحله عرضه امور اقتصادی فسادهایی  نیز آنجا وجود دارد مثل کم فروشی بد فروشی  گران فروشی  احتکار  قاچاق کلاه برداری های اقتصادی و حرام فروشی اینها هم از  موارد فساد اقتصادی است رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرماید در مرحله احتکار می فرماید المحتکر فی سوقنا در جامعه اسلامی کسی که احتکار می کند کالملحد فی کتاب اللَّه مثل  کسی است که خدا را قبول ندارد و  در کتاب خدا او را به عنوان فردی که منکر خداست نام برده شده در  رابطه با کم فروشی بد فروشی سوره متففین نازل شده ویل للمتففین وای بر کسانی که  کم گذار هستند در عرضه فروش کالا وقتی برای خود جنسی  می خواهند بخرند یستعفون دقیق می کشند و  آنگاه که می خواهند چیزی بفروشند به دیگری کم می گذارند بنابراین  یکی از موارد فساد فساد اقتصادی است و فساد اقتصادی یعنی اخلال و ایجاد  ضرر و زیان د رعرصه معاش و امور اقتصادی مردم در عرصه های تولید عرضه و مصرف در حوزه مصرف هم فساد اخلاقی مثل تجمل گرایی اسراف عدم پرداخت  به موقع بدهی این هم  از موارد فساد اقتصادی است و مفسد  اقتصادی یکی از بدترین زشت ترین خبیث ترین شخصیت های در عرصه اجتماع است چون ضرری که به اجتماع می زند یک  ضرر عادی نیست یک ضرری نیست که ساخت جامعه را تحت تاثیر قرار  می دهد  زندگی را تحت تاثیر  خود قرار می دهد در همه حوزره های آسایش و امنیت شخصی اجتماعی امور آموزشی  و امنیتی و فرهنگی و سیاسی  جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و  به عقب می راند .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع  سخن می گوییم روز یکشنبه  ۱۸ ذیحجه مصادف است با عیدالله  اکبر عید غدیر هعید ولایت عید امامت خاندان رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی روزی سرنوشت ساز که چون خورشید بر تارک تاریخ اسلام می درخشد و در این باره آیات روایات اشعار زیادی از بزرگان اهل معرفت و عرفان سروده شده بیان شده که کاشف از این است واقعه غدیر ثابت است و مفاد آن ولایت و ضامت امیرمومنان و فرزندان اوست  و سعادت انسان در تبعیت و رهبری از امیرمومنان علی ابن ابیطالب است در قرآن آیه تبلیغ در این باره نازل شده است یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ای پیامبر آنچه که  از ناحیه ذات اقدس باری تعالی بر تو نازل شده بیان کن و به مردم برسان و بگو وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  که اگر این کار نکنی رسالت این امر را انجام نداده ای وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ و خوف از بحران اجتماعی نداشته باش که افرادی کسی مخالفت کند خدا  نظام اسلامی را تو را مصون و محفوظ نگاه خواهد داشت و آنگاه که در  واقعه غدیر و در منطقه غدیر این عمل  صورت گرفت آیه آمد اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً امروز  روز اتمام نعمت است روز اکمال دین است  و همین که علی ابن ابیطالب منصوب  شد به ولایت و زعامت همینک راضی هستم که دین  شما اسلام باشد مقام علی ابن ابیطالب چنان عظیم است که رد حد بیان  این چنین نیست لاکن دهه ولایت که  سرآمد آن در روز غدیذر است بنده به تمامی  نهادهای دولتی مراکز مردم  نهاد مساجد هیئات و همه شما عزیزان سفارش می کنم این عید را بزرگ بپندارید چون عیدالله الاکبر  است در برنامه هایی که از حضور فعال و برنامه ها گذشته از شکل زیبا  و محتوای غنی آموزشی و معرفتی باشد این عید را  به حضرت بقیه الله الاعظم و مقام معظم رهبری  و همه مسلمین شیعیان ومردم عزیز ولایت مدار بافرهنگ و گرانقدر استان  بوشهر تبریک عرض می کنم روز دوشنبه ۱۶ آذر روز دانشجو است دانشجویان عزیز و دانشگاهیان  سرمایه های ملی این کشورند و علم و دانش عامل پیشرفت  و توسعه هر نظام می باشد و دانشگاه  جایگاه توسعه علمی و فناوری و تولید علم و جنبش  نرم افزاری است با برنامه ریزی های  دقیق با طراحی های کارآمد و به روز و فوق روز مسئولین امر دانشگاه را چنان کنند که عرصه تولید علم و فناوری تحصیل علوم  به شکل بسیار پژوهش محور و دارای شاخصه های بسیار بالای آموزشی و تحصیلی باشد که سرآمد اینها تولید علم و فناوری  به ویژه در علوم استراتژیک باشد امکانات رفاهی امکانات  آموزشی امکانات تحقیقی لازم است بیش از این فراهم  آید که  جامعه دانشگاهی بسیار  قوی در این عصر علم و دانش داشته باشیم روز  پنجشنبه روز حقوق بشر هست یکی از مضموم ترین  مفاهیم در جهان کنونی جهان کنونی  جهان نقض حقوق بشر هست تحریف مفاد و بیانیه حقوق بشر هست که توسط مدعیان حمایت از حقوق بشر  صورت می گیرد  جهان استکبار همینک شدید ترین ضربات به اسم مراعات حقوق بشر به حقوق بشر می زند و مردم مظلوم جهان را به اسم مراعات حقوق بشر مورد ستم و ظلم قرار می دهد مراکز مهم حقوق  بشر مثل سازمان ملل مثل شورای امنیت سازمان حقوق بشر و همه سازمان ها و مراکزی  که برای حقوق بشر تاسیس  شده الان به دست استکبار و ستم  پیشگان به حقوق بشر اداره می شود باید حتما در ساختار سازمان ملل شورای امنیت سازمان حقوق بشر تجدید نظر شود ناکارامدی این  سازمان ها تثبیت شده کدام قضاوت شورای امنیت سازمان ملل  سازمان حقوق بشر شما می بینید که رد تاریخحیات بشر به سود محرومان و جهان  در حال توسعه و جهان سوم باشد هرچه هست به سود استکبار هست کدام قطع نامه به زیان استکبار صادر شده است به زیان رژیم اشغالگر قدس صادر شده است و عملیاتی  شده است هرچه هست به ضرر و زیان آزادی خواهان  انقلابیون جهان در  حال توسعه و جهان سوم هست این سازمان ملل سازمان ملل استکبار است شورای امنیت جهان استکبار است سازمان حقوق بشر مستکبرین است نه مستضعفین قطعا باید در ساختار  سازمان این گونه نهادها تغییرات جدی صورت گیرد محکوم میکنیم قطع نامه محکومیت فعالیت های  صلح آمیز ایران اسلامی توسط شورای حکام  آژانس هسته ای . از  مسئولین محترم تقاضا مندیم با حداقل همکاری  قانون مند با آژانس هسته ای با تمام توان در توسعه وپیشرفت ایران  اقدام کنند که این مردم هیچ گاه از حق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.