خطبه های نمازجمعه ۱۲ اسفند ماه ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۰.۱۲.۱۲

خطبه ی اول:

درخطبه ی اول بنا براین گذارده اییم که ازراه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که راه قرآن است،راه اولیاء خدا است راه ائمه اطهار صلوات الله اجمعین وراه خاتم المرسلین محمد ابن عبدلله است.راه خدا عبودیت است،عبودیت یعنی اعتقاد،رفتار واخلاق دینی داشتن وجوهره ی عبودیت ایمان است ایمان یعنی اعتقاد وبرسراسرقلب انسان خدا حاکم بودن،دنیا را فرصتی برای کسب سعادت و ورستگاری اُخروی دانستن قرآن سرلوحه ی زندگی وسیره ی رسول خدا واهل بیت علیه ام السلام را راه کمال دانستن.یکی ازاوصاف مومنان اخلاق مداری است ویکی از ابعاد مهم اخلاق مومنان،اخلاق خانوادگی ست ودراخلاق خانوادگی یک بُعد ازابعاد مهم آن پدرومادر داری است حفظ حریم آسمانی پدرومادر ودراین رابطه سخن گفتیم،مطالبی بیان شد.انسان در زندگی خود دورانی دارد دوره ی کودکی ونوجوانی،دوره ی جوانی،میانسالی،دوران کهنسالی وپیری درهمه حال انسان باید حریم پدرومادر را حفظ کند انسان به هرسنی هم که برسد والدین او،پدرومادر او،پدر او هستند مادر اوهستند واو فرزند این دو عزیزاست.باید چند نکته انسان درتمامی مراحل زندگی اش برای پدرومادر درنظام زندگی خود لحاظ کند،یک محبت؛قلب اوسراسرمحبت،عشق،علاقه به پدرومادر باشد نکند دردلش کینه،قهر،بغض پدرومادر باشد درزندگی با اوقهر باشد قهربا پدرومادر موجب حِرمان درزندگی وعذاب درآخرت است پدرومادر هرکاری که کرده باشند نباید فرزندان با آنها قهرکنند نباید آنها را ترک کنند درحدیث است پدر ومادر، اگرفاجرهم باشند،فاسق هم باشند باید احترام آنها را داشت حریم آنها را حفظ کرد باید دل انسان مالامال ازمحبت به پدرومادر باشد دوم سپاسگذاری که در خطبه های نماز جمعه های قبل عرض کردم با زبان،با عمل، وباقلب سپاس گذار زحمات پدرومادر باشد دیگری حمایت وخدمت ،فرزندان باید حامی پدرومادر باشند باید خدمت گذار پدرومادر باشند،انسان به هیچ صورت نمی تواند خدمت پدرومادر درکودکی خود جبران کند برای آنها،به هیچ صورت نمی شود ولی تکلیف است باید بامحبت وسپاس گذاری درخدمت پدرومادر باشد.در یکی ازسخنان حضرت موسی (ع) با ذات اقدس باری تعالی خداوند بدو گفت: یا موسی شما همنشینی دربهشت دارید.گفت همنشین من چه کسی است؟گفت فردی است قصاب در فلان محل از منطقه ای که زندگی می کنی.حضرت موسی رفت آن شخص را دید،دید که یک فرد بسیارعادی ست گفت با او سخن بگویم تا بدانم درجه ی معرفت،علم وکمالات او چقدر است صحبت کرد دید فرد عادی ست،تعجب کرد که چرا خداوند فردی این چنین همنشین او دربهشت کرده.ازاو تقاضا کرد که اجازه میدهید من امشب مهمان شما باشم؟آن فرد گفت: اشکالی ندارد.حضرت موسی میخواست بدید که او چگونه انسانی ست در نهان.با او به منزل رفت اندکی که گذشت پذیرایی کرد ازحضرت موسی،دید او رفت در یک اتاق دیگری ومادر پیری آنجا دارد،پدر پیری دارد.او دست وپای پدرومادر راشست غذا را آماده کرد به پدرومادر داد،آنها را در شست وشو کمک کرد مثل یک خادم مثل یک شخصی که خدمت کار است برای شخص دیگری.با تمام عشق وعلاقه در خدمت این مادر است ومادر دست بلند میکند وبرای او دعا می کند هنگام خدمت کاری او،هنگام غذا خوردن شد غذا آماده کرد لقمه میکرد میداد دست این مادر،واو برایش دعا میکرد.شب که شد دید او رختخواب مادر راگستراند آن را دربستر گذاشت بعد خود رفت به بستر خوابید ومادر همینطور برای این فرزند دعا می کرد.حضرت موسی  گفت این خدمت به مادر این گونه کرده است که خداوند اورا همنشین من در بهشت کرد این چنین خدمت به پدرومادر ارزش دارد.خدمت به پدرومادر یک تکلیف،ویک گنج است برای سعادت انسان.امام صادق علیه آلاف التحیه والثناء می فرمایند:(یَجبُ للوالدین علی الوَلَد) واجب است که بچه ها برای پدر ومادر سه کار کنند،یک (شکرهما علی کل حال)شکرگذار پدرومادرباشند(به طاعتهما) اطاعت ازآنها کنند در فرامینی که میدهند،اوامری که صادر میکنند ونهی هایی که میکنند (ونصیحَتِهُما فی السّروالعَلانیَه) خیرخواه آنها باشند چه درآشکار چه درپنهان.رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند: خداوند چهارچیز رادرچهارچیز گذاشته است یک؛(برکه العِلم فی تعظیم الاستاذ) علمی که میخواهد برکت داشته باشدهم درتحصیل شخص موفق باشد هم در ارائه قدرت داشته باشد یک محصل موفق باشد باید استادش را تکریم کند،تعظیم کند پس برکت علم درتعظیم استاد است.دوم؛(بقاءالایمان فی تعظیم الله) اگرانسان میخواهد ایمانش باقی باشد باید خدا را درهمه حال ناظروخداوند راعظیم با قدرت در عالم وجود بپندارد.سوم؛(لذت العیش فی برالوالدین)خوشی زندگی انسان در نیکی کردن به پدرومادر است اگرانسان میخواهد زندگی خوشی داشته باشد،زندگی آبادی داشته باشد،زندگی پرازصحت وسلامت وعزت داشته باشد باید خدمت به پدرومادر بکند(ونجاه من النّار)وخداوند نجات ازآتش جهنم رادرچه گذاشته است؟(فی ترک ایذاء الخلق)در ترک مردم آزاری.لذا لذت زندگی در خدمت به پدرومادر است.محبت،سپاس گذاری،حمایت وخدمت واز آن طرف اطاعت،اطاعت ازپدرومادر تاآنجایی که خلاف شرع صورت نگیرد،انسان در هرسنی پدرومادر امری داشت،نهی داشت وخلاف شرع نبود انسان باید اطاعت کند حتی در حوضه ی فقه این چنین است که اگر پدرومادر میخواستند دختر خودرا شوهر دهند به فردی پدربزرگ پدری نهی کرد فرزند پسرباید اطاعت کند دختر رانباید بدهد.اگر پدرنهی کرد ازمسافرت برای فرزندش که شصت سالش است نوه هم دارد نباید برود حرام است.پدرومادر اینقدر حق به گردن انسان دارند تاجاییکه خلاف شرع نیست.ودلسوزترین انسانها به حال انسان والدین هستند روزی فردی مادر پیری داشت بخاطر امری مسئله ای،(نمایینی) که دیگران کرده بودند بامادر دعوا کرد این دعوا به حیاط رسید ودرحیاط چاهی بود مادر عقب عقب که میرفت درچاه افتاد این فرزند وقتی که دید مادردر چاه افتاده است به شدت ناراحت شد به خودآمد به سرچاه رفت که ببیند حال مادرچگونه است دید مادر،در درون چاه افتاده تمام این بدن خونین،شکستگی وفرزند این بدن را که در،دهانه ی چاه قرارداده بود که نگاه کند دید یک صدای آرام ازمادرش به گوش میرسد دقت کرد دید به او خطاب میکند،فرزندم ازچاه کنار برو،درون چاه می افتی.این قدر مادروپدر فرزند را دوست دارند قدربدانیم حریم پدرومادر،را وبدانیم که اگر درقبال پدرومادر بدی کنیم مطابق آن بدی خواهیم دید.فردی بود پدر پیرخود را به دوش گرفته بود که او را دربیابان رها کند،سابق خانه ی سالمندان نبود میبردند درغارها میگذاشتند درکشورهای دیگر،پدر رابه دوش گرفته بود داشت میبرد زیردرختی نشست این پدر را،روی زمین گذاشت دید پدرلبخند میزند،گفت پدر من شمارا میخواهم درغاربگذارم آنجا،زندگی سختی خواهی داشت واحتمال داردحیوانات به توحمله کنند،چه کارکنم؟ نمیگذارند تورا درمنزل نگه بدارم به خاطر مشکلاتی که است ولی شما ناراحت نیستید،لبخند میزنید گفت که فرزندم لبخندم برای این است که منم پدرم را،یک روز به دوش گرفتم که درغار بگذارم همینجا، زمینش  گذاشتم والان تویی که یک  عمر برایت زحمت کشیده ام همان بلایی که من به سرپدرم آورده ام،توهم بر سرمن می آوری،که از مکافات عمل غافل مشو!

 

خطبه ی دوم:

 

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصارسخن میگوییم؛روز سه شنبه سالروز رحلت حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیها است محضرمبارک حضرت بقیه الله العظم،مقام معظم رهبری حوزه های علمیه وشیعیان تسلیت میگوییم.حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همچون جده اش حضرت زهرا سلام الله علیها نماد ولایت مداری وجان نثاری درراه حفظ حریم ولایت وطریق مقاومت درمقابل دشمنان ضد ولایت بود.آستانه اش سایه سار کسب علم ومعرفت وجهاد،وشهادت است ودرآخرالزمان سرچشمه فیاض معرفت دینی،ومکتب اهل بیت وبیداری اسلامی است.خداراقسم میدهیم به مقربان درگاهش همه ی مارا دردنیا،پیرواهل بیت ودر آخرت مورد شفاعتشان قرار دهد.هفته ی پیش رویی که داریم مناسبت هاس چندی ست مثل هفته ی منابع طبیعی که یکی ازامور بسیارمهم درعرصه ی محیط زیست است اما مهمترین مسئله ای که ما،هم اینک درآن قرارداریم انتخابات مجلس شورای اسلامی ست.امروز حماسه ی دیگری درایران اسلامی به وقوع پیوسته،حماسه ی حضور مردم ولایت مدار برای نشان دادن درجه ی ولایت مداری،بصیرت،معرفت،هوشمندی،مقاومت،بیداری،اسلام خواهی و مشارکت جدی در ساختارسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ونشان دادن این معنا به جهان که مردم ایران با بصیرتی که ازخورشید فروزان جهان اسلام نماد اقتداروعزت اسلامی وعلوی حضرت امام خامنه ای کسب کرده اند باتمام وجود،درعرصه ی انتخابات حضورپیدا کرده اند وهم اینک شما میبینید درفضای ایران اسلامی چه حماسه ی بزرگی رقم میخورد حماسه ای که قطعا هم درفضای جغرافیای ملی،تاثیر بسزایی خواهد داشت وهم درفضای فراملی وبین المللی تمام نقشه های دشمنان را برآب خواهد کرد شما ملاحظه کرده ایید دراین هفته های اخیرچقدر مراکز تبلیغی جهان استکباربا فشارهای مختلف با کانال های شنیداری،دیداری،رسانه های مکتوب ودیجیتال چه فشاری ماهواره ها برفضای ایران نیاورده اند باتمام قدرت وارد شدند مزدوران داخلی خود رانیز فعال کردند که یک انتخابات حداقلی برگزار شودوآنان جانی که دارند ودرآستانه ای از دست دادن هستند توسط این حضورحداقلی تازه کنند رمقی تازه کنند چندصباحی بمانند اما مردم عزیزایران مردم استان ولایت مدار بوشهربه فرمان مقام معظم رهبری وارد صحنه شدند ومشت محکمی به دهان استکبارجهانی زدند.الان سراسرایران اسلامی استان عزیزتاریخی دینی ومقاوم ولایت مدار بوشهر مردم پای صندوق های رای هستند وبایک اسلام خواهی،ولایت مداری،ومقاومت وبیداری ودشمن ستیزی الحمدلله فضایی رافراهم کرده اند که قطعا شما خواهید دید،همگان را مبهوت خواهند نمود هرچند دشمنان بازخواهند گفت مردم به صحنه نیامدند اما دشمن بداند که هم خودشان میدانند هم ایران اسلامی وجهان میداند وهم یک لحظه ولایت وانقلاب خود را تنها نخواهند گذارد.وتقاضا دارم درساعات باقی مانده نیزمردم حضورفعال داشته باشند یک جهاد سیاسی ست ویک ضربه ی نهایی به پیکرنیمه جان جهان سلطه.جدا تشکر میکنم ازعزیزانی که درامر انتخابات شرکت فعال داشتند وبدانند برنده ی اصلی انتخابات،اسلام،ولایت ومردم هستند اسلام عزیزپیروز است چون مردم به عشق اسلام درعرصه ها ورود پیدا میکنند برنده ی اصلی ولایت است زیرا مردم به فرمان ولایت درصحنه هستند همگی بدانند تمام جهان بداند تمام شخصیت های سیاسی داخلی وخارجی بداند که مردم ایران به فرمان ولایت هستند جانشان ولایت است،راهشان ولایت است،نگاهشان به ولایت است قلبشان ازآن ولایت است والان همه ی مردم درهمه ی سطوح به فرمان مقام معظم رهبری انسانی که هدیه ی خدا است انسانی که یک ذخیره ی الهی ست که خداوند به جامعه ی انسانی به جهان اسلام و ایران داده است ومردم ولایت مدار بوشهراز همین جا اعلام میکنند که ما تاجان داریم با ولایتیم ودرخدمت امام خامنه ای هستیم ودیگر برنده ی اصلی مردم اند.امتحان داده هستند مردم ایران تمام انبیاء واهل بیت آرزو میکردند مردمانی مثل مردم ایران داشتند واین نعمت خداست به نظام ما.مردم ایران،مردم مسلمان ایران در تاریخ سیاسی جهان وتاریخ دینی جهان بی نظیرهستند جدا تشکر میکنم از ستاد اجرایی انتخابات مستقردر استان داری،فرمانداری ها ومراکزپایین دستی،هیئت نظارت،دستندرکاران امور انتخاباتی در شعب،حضرات ائمه ی جمعه،رسانه ها چه رسانه های مکتوب،دیجیتال به ویژه رسانه ی ملی،صدا و سیما،ماموران نظامی وانتظامی،سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) سپاه پاسداران عزیزانقلاب اسلامی و همه ی کسانی که درعرصه ی برگزاری وحسن برگزاری زحمت کشیده اند چه قبل ازانتخابات چه این انتخابات چه بعدازآن وهمگان را به یک نکته سفارش میکنم وهمچنین تشکر هم میکنم از داوطلبین کاندیدا،ستادهایشان که واقعا دراین دوره دراستان بوشهر،باهمان موازینی که گفته شد تقوایی،اخلاقی ولایت مداردریک فضای صمیمی با حداقل مشکلات این انتخابات دارد انجام میگیرد.ازهمه ی این عزیزان من تشکر میکنم وخداوند راقسم میدهم به مقربان درگاهش همه ی مردم ایران درسایه ولایت موفق ومویدو پیروز بگرداند وبعد ازآن نیزبعد ازشمارش آراء،نیزاینگونه باشیم اگر فردی انتخاب شد همه به اوتبریک بگویند اگر اعتراضی است به هیچ صورت رسانه ای نشود ازمجاری قانونی اعمال شود درعین متانت وادب که امیدواریم اینگونه نباشدوهمه درسایه ی ولایت الان رقابت بوددیگرتمام شدالان موقع رفاقت است موقع همدلی است موقع صمیمیت است موقع وحدت است در سایه ی ولایت.

 

پایان

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.