خطبه های نمازجمعه ۱ خرداد ماه ۸۸

خطبه اول نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری : ۲/۳/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نماز گزاررا و خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت دنیوی و سعادت اخروی است . و بهترین راه برای کسب ومحبت و خدا و رستگاری اخروی و سعادت اخروی است . در خطبه های اول بنا براین گذاشته بودیم که بدانیم محبوبان خدا کیستند . چه ویژگی و خصوصیاتی دارد و آثار محبت خدا کدام است . تا مانیز راه رسم انان پیشه کنیم . هم چون آنان شویم و از آثار عرشی و ملکوتی خدا بهره مند شویم . بیان شد یکی از گروه های محبوب خدا نیکو کاران اند محسنین هستند به همین خاطر خداوند در قرآن می فرماید « ان الله یحب المحسنین » بی تردید خداوند انسان های نیکو کار را دوست دارد . بیان کردیم که نیکو کاری بر دو قسم است . نیکو کاری تعبدی و نیکو کاری مردمی نیکو کاری تعبدی یعنی انسان عبادت خودش را به نیکی و زیبایی انجام دهد . نمازش روزه اش ، مناجاتش، مراعات تقوایش انجام دهد به بهترین شکل ممکن و احسان مردمی یعنی خدمت به مردم مثل مدرسه سازی ، مسجد سازی ، درمانگاه سازی  ، دستگیری از ایتام ، خدمت به مردمان فقیر مستضعف ، خدمت به خویشان خدمت به همسایه ، خدمت به والدین ، خدمت به فرزندان ، امروز پیرامون محبت خدا به انسان نیکو کار سخن خواهیم گفت . انسانی که نیکو کار شد به عنوان بزرگ محسن که یکی از اسما خدا ست . دارا شد محبوب خدا می شود . آثار خدا براین انسان نیکو کار چیست . چه آثار خدا بر این عنوان محسن که این شخص دارا می شود . و ملقب می شود به انسان نیکو کار خدا چه خصوصیتی چه آثاری چه آثاری به این شخص می کند . اولین آنها این است که محبوب خدا می شود . « ان زاهب الیه قریب ال مسافه » کسانی که می خواهند جلب عنایت خدا به خود کنند . خدا با آنان باشد یک قدم است . راهی نیست انسان اگر نیکو کار شد محبوب خدا می شود . یک قدم نیکو کار شود خدمت به جامعه کند در بعد احسان مردمی در بعد احسان تعبدی اهل نماز و بندگی خدا باشد. همین کفایت که انسان محبوب خدا می شود. و کسی که محبوب خدا شد خداوند خدایی به او محبت می کند گناهانش را می بخشد خود متکفل زندگی او می شود. دمین عانیتی که خداوند به انسان نیکوکار میکند در تمامی  عرصه زندگی قرار می گیرد خدا با او می شود لذا می فرماید«  ان الله لمع المحسنین» خداوند با انسان های محسن است با انسان های نیکو کار است هرجا انسان نیکوکار است خدا را به عنایت خدایی و در کنار خود می بیند. حضرت موسی هیچ نداشت . در کنار خود خدا داشت . قوم و جنود ش را شکست داد. ما نیز اگر نیکو کار شویم در کنار خود خدا خواهیم دید . و به تمامی عرصه های موفقیت در زندگی دست پیدا خواهیم کرد . سومین اثر محبت خدا به انسان نیکوکار این است که خداوند هیچ گاه اجر او را ضایع نمی کند پاداشش نزد خدا محفوظ است. ان الله ان الله ان رحمت الله قریب من المحسنین » خداوند رحمتش عنایتش به شخص نیکوکار می دهد و او را مرهون رحمت خودش می کند « انا لا نضیعا »  هرگز ما عمل کسی را ضایع نمی کنیم  که عملی را انجام داده است خداوند هیچ گاه اجر او را ضایع نمی کند« هل جزا الاحسان الا احسان» انسانی که احسان کرده است نیکو کاری کرده است  اما بشری انسانی خداوند جزای او می دهد و احسان به او می کند امام احساان خدایی یکی دیگر از آثار عنایت خدا به انسان نیکوکار این است . که مشمول سلام و درود الهی خواهد شد حضرت ابراهیم یک انسان نیکو کار یک نماد نیکوکاری بود. لذا خداوند می فرماید : سلام علی ابراهیم » درود بر ابراهیم « کذلک نزد المحسنین » محسنین نیکوکاران را اینگونه پاداش می دهیم این همان پاداشی که به ابراهیم دادیم . و درود بر او فرستادیم . به انسان های نیکو نیز درود خواهیم فرستاد . درودی الهی این چه مقامی است که انسان نیکو کار دارد که چون ابراهیم خلیل الله خدا بر او درود می فرستد . و یکی دیگر از آثار محبت خدا به شخص نیکو کار این است که گناهانش محو می کند . می زداید و می بخشد . « ان الحسنات یذهبن اسیات »  حسنات کارهای خیر موجب این می شود که گناهان بخشیده شود گناهان نادیده انگاشته شوند کارهای نیک ما قلم عفوی است بر گناهان ما اگر دست یتیمی بگیرید کمک به مستعفی کنیم خدمت به والدین کنیم به خویشان خدمت کنیم بدانیم که این کار ما قلم عفوی است برکار ما « ان الحسنات یذهبن السیات » یکی از موارد  احسان این است احسان انسان به خود احسان موارد بسیاری دارد احسان به پدر و مادر احسان به خویشان احسان به مستضعفین یکی از موارد و مصادیق احسان ااحسان انسان به خودش است . و آن این است که نهادش ،  باطنش ، وجودش از میل به گناه و دنیا پرستی پاک کند . خود را تزکیه کند . عزیزان خوبان خدا نمازگزاران عزیز اگر در جامی در شیشه ای لجن باشد آب زمزم در آن رذیخته بشود آب زمزم هم لجن می شود اگر ما آلوده به گناه باشیم میل به دنیا داشته باشیم شهرت پرست ، شهوت پرست ، قدرت پرست ، ثروت پرست باشیم . هر عملی که انجام دهیم که چون عبادت که چون آب زمزم است . ریخته می شود در یک نهادی که الوده است . و آلوده می شود به همین خاطر است که خداوند می فرماید:« الذین جاهدوا فی نا» کسانی که مجاهدت می کنند خود را تزکیه می کنند . خود را پاک می کننند از گناه و گناه کاری لنه ذیزه  راه خیر و خوبی به آنها نشان خواهیم داد بعد می فرماید : « ان الله لمع المحسنین » یعنی یکی از موارد احسان خود سازی است . و کسی که خود سازی کرد و خود را پاک کرد خداوند در سوره والشمس ۱۱ بار قسم می خورد   و الشمس و الضحا والقمر اذ

۱۱ بار خدا قسم می خورد که ای انسان کسی باور کن کسی رستگار است که خود را از آلودگی دنیا پرستی و میل به گناه پاک سازد و« قد خاب من بسطا ها »و آن کس شور بخت است که برای خود بسیط چینی کند دنیا پرست است ، میل به گناه داشته باشد .  چرا حضرت یوسف همچنین مقامی پیدا کرد . وقتی که گناه و گناهکاری به او عرضه شد . از طرف اشخاصی و گفتند اگر این گناه را مرتکب نشوی به زندان خوای رفت . رب الیه مما یصون ا » خدایا زندان رفتن برای من بهتر است از این که گناه بکنم . شنکجه برای من بهتر است اگر در محضر تو گناه کنم خداوند فرمود « انهو من عباد المخلصون » این از آن کسانی است که پاک است این از آن کسانی است که پاک است . پس تزکیه کرد خودش را و خداوند جائزه او را اینگونه داد . « و لما طلب اشد حکم     و کذلک نزد محسنین » وقتی به ان اندازه ای رسید از جهت سن و از این امتحان الهی خوب بیرون امد ما بدو علم قدرت رسالت و الوو و عظمت بخشیدیم و اینگونه نیز با محسنین عمل خواهیم کرد . اینگونه با انسان های نیکو کار  این چنین خواهیم کرد بنابراین اولین مورد احسان احسان انسان به خود است که خود را پاک کند تزکیه کند . خود را الوده به گناه نکند . خدایا همه مار از اهل احسان قرار بده .

 

 

 

خطبه دوم نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری : ۲/۳/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نمازگزار و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوای الهی کلید رستگاری و کامیابی و جلب محبت الهی است .

در خطبه دوم پیرامون وقایعی که در هفته گذشته رخ داد و مناسبت هایی که در هفته اینده پیشرو داریم به اختصار سخن خواهیم گفت . در هفته رحلت شفیع گرانقدر ، عارف عالی مقام ، مرجع جهان تشییع معدن فیض و رحمت الهی کانون هدایت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت حضرت ایت الله العظمی بهجت انسانی که یک عمر تهذیب نفس کرد یک عمر به تحصیل علم پرداخت تمام وجودش محبت به خدابود آثار وجودش هدایت انسان های روشن ضمیر بود با تمام توان پاسداری مکتب اهل بیت کرد . طالبان سلوک و معرفت و عرفان نمود . و در این انقلاب سهم به سزایی داشت . نسبت به حضرت امام ره ) تعالی علیه محبت ویژه داشت . ارادتی خاص داشت به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مودت محبت عنایت و ارادات و علاقه خاصی داشت دعا می کرد نامه می نوشت دعوت می کرد  با تمام وجود در زمان جنگ برای رزمندگان دعا می کرد به جوانان رزمند گان جوانان سفارش می کرد . همواره منزل او معنا و مأوا تمامی انسان های خواهان  سلوک انسانی و معرفتی  فقه و فقاهت بود و کشتیایشان با آن عظمت توسط مردم نشان از علاقه مردم به روحانیت ، مرجعیت و بزرگان این چنین  است . و این اعلامی بود به تمام جهان خداوند او را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور کند . و  در عرش خود خداوند میزبان آن بزرگوار باشد . دومین واقعه ای که رخ داد که یک رخ داد مبارک بود برگزاری همایش توسعه پایدار و مهندسی پدافند غیرعامل در استان بوشهر بود یک همایش موثر و استراتژیک بود مهم با ابعاد علمی و پژوهشی امیدوارم انشا الله استان ما کانون توسعه تحقیقی و دینی پایدار نظام ما شو د و من از برگزار کنندگان این همایش جدا تشکر می کنم و امیدوارم این نوع همایش ها در استا ن ما مرتب برگزار شود سومین مسئله ای که در هفته گذشته رخ داد ساخت و پرتاب موشک دور برد سجیل ۲ بود توسط صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران خداوند این عزیزان این نخبگان صنعت هوایی را حفظ کند . و در آینده نزدیک آن چنان که خود کفا شده ایمن در صنایع نظامی به برتری صنعت نظامی در جهان برسیم ان شا لله  در هفته آینده روز پنج شنبه ما شهادت حضرت  زهرای اطهر داریم بانویی که سر چشمه فیاض هدایت ولایت و شفاعت است مفصل در خطبه اول نماز جمعه هفته آینده سخن خواهیم گفت اما تقاضا دارم از تمامی هیئت ها ، مساجد ، ادارات ، نهاد ها ، روحانیت ، حوزه های علمیه تمامی استان بوشهر یکپارچه سیاهپوش شوند . یکپارچه عزادارشوند و از روز سه شنبه که آغاز ایام فاطمیه است . استن ما نشان دهد که محبت فاطمه دارد نشان دهد که با تمام وجود ولایت اهل بیت دارد فاطمه زهرا و امیر مومنان در روز پنج شنبه که روز شهادت است و تعطیل رسمی است تمامی شهر های استان بوشهر عزاداری کنند به همان شکل سنتی هر شهر شکل سنتی خود عزاداری کند و ودر مراکز مهم شهر خود تجمع کنند . و یک پارچه عزاداری کنند . خانه فاطمه زهرا خانه هدایت است . خورشید تابان و جاودان هدایت انسان است . ما با این عزاداری و تجلیل ذره قدر دانی از این خاندان کنیم . امروز روز بهره وری و بهینه سازی است . طوری که مقام معظم رهبری امسال را سال اصلاح الگوی مصرف بود این روز را گرامی می داریم مجددا تقاضا می کنم به شدت در این بحران که جهان گرفته به ویژه بحران در عرصه انرژی اقتصاد آب صرفه جویی دقیق با این خشکسالی ها داشته باشیم . روز سوم خرداد روز فتح الفتوح است روز فتح خرمشهر است . فتح خرمشهر نماد قدرت ایران اسلامی بود ارتش سپاه و بسیج است . روز فتح خرمشهر روز فتح اسلام است . شکست استکبار است فتح خرمشهر است . نشان از عنایت خدا به این مملکت است . فتح خرمشهر سراغاز برتری جمهوری اسلامی است . در جهان استکبار است . شهدای ان روز را گرامی می داریم و به رزمندگانی که در آن عرصه تلاش کرده اند . دعا می کنیم و از خداوند می خواهیم نظامیان ما را در هر لباسی که هستند به لباس سپاهی بسیجی و ارتشی ، هوایی زمینی و دریایی همه انها را طول عمر با عزت دهد. توفیقات روز افزون و در کنار حضرت بقیه الله الاعظم و مقام معظم رهبری قرار دهد . از امروز روز تبلیغات کاندیدا توری  میان دوره ی مجلس شورای اسلامی شروع می شود . مهمترین هدف از انتخابات حضور حداکثری مردم است . و انتخاب فرد اصلح است تقاضا می کنم از همه ی مردم تمام ایران به به استان گرانقدر عزیز ولایت مدار استان بوشهر که در تاریخ نشان داده این بیداری ئو هوشمندی خود با حضور هرچه بیشتر و حداکثری در این انتخابات که انتخاب ریاست محترم جمهور و چه میان دوره ای مجلس که در یک حوزه برگزار می شود . حضوری قوی گرم و صمیمی داشته باشید .  وفرد اصلح را ان گونه که اسلام می خواهد  تشییع می خواهد . دین می خواهد . مقام معظم رهبری می خواهد . انتخاب کنید  . تمامی

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.