خطبه نمازجمعه ۲۱ آبان ماه ۸۹:

۲۱/۸ /۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که ازراه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن با خدا بودن و خدا با ما بودن راهی که سعادت و رستگاری به ارمغان می آورد و شوربختی را از انسان به دور می برد راهی که خداوند در  بحران ها در گرفتاری ها در سختی ها خود به یاری انسان می شتابد و انسان در شدائد مشکلات سخت زندگی خدا را دارد پس همه چیز دارد چرا که هرکس خدا داشت ولو هیچ چیز نداشته باشد همه چیز دارد و  انکه همه چیز داشت اما خدا را نداشت هیچ چیز ندارد چون خدا ندارد بیان شد که راه خدا و صراط مستقیم الهی عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد دینی رفتار دینی و اخلاق دینی داشتن و رکن اساسی این عبودیت ایمان هست ایمان یعنی باور و اعتقاد به ذات اقدس باری تعالی و عظمت او خود در محضر خدا دیدن اعتقاد به قیامت و حساب و آخرت داشتن اعتقاد به آخرین کتاب آسمانی قرآن و رسالت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و بقیه اطهار داشتن ایمان رکن و جوهره اساسی  عبودیت است اگر ایمان باشد انسان گام اول را در راه خدا برداشته است و اگر ایمان نباشد و  انسان هر کاری نیز کند در راه خدا نیست ایمان کلید ورود به راه خداست در رابطه با ایمان  موضوعات بسیاری مطرح است که یکی از آن موضوعات صفات و ویژگی های انسان مومن است انسان مومن دارای ویژگی  و صفات خاصی است که اگر انسان اون صفات را داشته باشد به او مومن گفته می شود و اگر نداشته باشد ولو مسلمان باشد مومن نیست ویژگی هایی را برشمردیم مثل قرآن محوری اعتقاد  به قرآن و رشد ایمانی قرآنی ترک معصیت و تقوامداری دارا  بودن اخلاق اسلامی و پرهیز از ارتکاب مفاسد اخلاقی عدم پذیرش تسلط سیاسی کافران و وفای به عهد امانت داری پرداخت به موقع حقوق اسلامی مثل زکات و دیگر ویژگی هایی را برشمردیم و امروز در این فضای نورانی و الهی به یکی دیگر از صفات مومنان می پردازیم و آن ذکر خدا و روح خداترسی داشتن است انسان مومن کسی است که همواره به یاد خداست زبانش قلبش رفتارش نشان از این دارد که این انسان خود را در محضر خدا می بیند غافل از این حضور نیست و با این ذکر ذاکر را که خودش است قریب می کند به مذکور که خداست یکی از ویژگی های مومن این است ذاکر خدا قلبا لسانا و عملا و روح خداترسی با این ذکر دارد خود را در محضر خدا می بیند و با این روحیه چون خدا را ناظر بر اعمال خود می بیند در دل خوف دارد که نکند کاری کند نکند عملی انجام دهد که مرضی خدا نباشد به همین خاطر خداوند فرموده یا ایها الذین آمنواالذکروالله ذکرا کثیرا ای مومنان به یاد خدا باشید خدا را فراموش نکنید این یاد خداچنان  باشد که تمام سراسر زندگی  شما را گرفته باشد هم آشکارا و هم پنهان انماالمومنون اذا ذکرالله وجد قلوبهم مومنان این گونه هستند یاد خدا در دل که داشته باشند و یاد خدا و ذکر خدا موجب این می شود برای آنان که ترس و خشیت الهی در دل آنان جوانه زند انسان مومن انسانی است که همواره به یاد خداست و با این یاد خدا در دل خوف  الهی دارد ترس از خدا دارد خدا ارحم اراحمین است پس خوف از چه دارد خوف از خود دارد خوف از عمل خود دارد که نکند کاری کند که خداوند از اوناراضی شود خدایی  که ارحم الراحمین است ذکر یعنی یاد خدا در فضای زندگی شخصی و اجتماعی در خلوت و آشکار و معرفت با ایمان و عرفان یاد خدا یعنی این یعنی در فضای زندگی شخصی و فردی خودش در زندگی اجتماعی خودش چه خانوادگی چه بیرون از خانه در آشکار در نهان همواره یاد خدا در دل دارد برزبان دارد بر رفتار دارد با معرفت با عرفان و ایمان خود را در محضر خدا می بیند ان الله سمیع بصیر خداوند شنواست بیناست ان الله یعلم الجحر  و ما یخفی خداوند می داند هر کاری هرکس انجام می دهد چه آشکارا چه نهان این انسان با معرفت با عرفان با ایمان در دل در فضای زندگی فردی و اجتماعی خودش چه آشکارا چه نهان همیشه یاد خداست یاد خدا بر سه قسم هست یاد زبانی برزبان ذکر بگوید که نشان داده شود این انسان ذاکر به بیاد خداست این ساده ترین شکل ذکر هست به زبان ذکر خدا بگویید دومین شکل ذکر ذکر قلبی است که انسان در نهانش در وجودش در قلبش حاکمیت الهی باشد قلبش مالامال از معرفت و ایمان به خدا بادش تمام فضای وجود باطنی  او مالامال از عشق و ایمان و محبت فقط به به خدا و خود را در محضر خدا بداند این یاد قلبی است قسم سوم یاد رفتاری است با رفتار نشان دهد که در محضر خدا خود می بیند به یاد خداست به گاه گناه با خود  رد محضر خدا دیدن و یاد کردن الهی  خود را از گناه دور کند و به هنگام تکلیف وانجام واجب با یاد خدا خود را موظف بداند که باید واجبه را انجام دهد یکی صحابی امام صادق (ع) خدمت ایشان رسیدند گفتند مطلبی خواستند حضرت فرمود که می خواهید شما را به سخت ترین کار برای یک انسان دینی راهنمایی کنم فرمودند که در خدمت شماییم فرمود که سخت ترین کار سه چیز است ۱-انصاف در زندگی با مردم منصفانه برخورد کردن در فضای اجتماعی در فضای خانه خانواده با انصاف با مردم برخورد کردن دوم برابری  و برادری در عرصه های مختلف زندگی داشتن یعنی دیگران را در جای خود دانستن هر چیز برایی خود دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش هرچیزی که برای دیگران دوست نداری برای خود دوست نداری برای دیگران دوست نداشته باش و سوم ذکرالله علی کل حال ذکر خدا داشتن یادکرد الله داشتن در همه حال در تمامی فضاهای زندگی فرمود خیلی سخته این کار انسان  منصفانه با دیگران برخورد کردن مواسات با دیگران داشتن و ذکر  خدا در همه حال دارا بودن حضرت فرمود این ذکر این نیست که بر زبان شما بفرماید سبحان الله لااله الاالله این ذکر به زبان آورید این هست تمام ذکر این نیست ذکر خدا بخشش اعظمش این است که به گاه گناه با یاد خدا و خود در محضر خدا دیدن گناه را ترک کنید و به هنگام واجبات شما با یاد خدا  وظیفه را انجام دهید  بنابراین ذکر الهی گاهی زبانی است قلبی است و گاهی رفتاری است ذکر خدا چنان اهمیت دارد که در قرآن آیات بسیاری در این باره نازل شده خداوند امر کرده است به مومنان هم امر کرده است که یاد من داشته باشید هم به زبان هم به رفتار هم به قلب یا ایّها الّذین امنوا اذکرا الله ذکراً کثیراً ای مومنان یاد من باشید بسیار به پیامبرانش امر کرده است والذکر ربک وذکر ربک یاد پروردگارت باش ………………… ۱۹:۳۴ و تسبیح خدا گو صبح و شبوالذکر ربک  بکرتا و اصیلا صبح سپیده دمان و شب و شامگاهان یاد خدا باش در همه ساعات انسان باید یاد خدا باشد همه ساعت باید انسان یاد خدا باشد اگر انسان یاد خدا نباشد خدا هم انسان را  از یاد می برد و وقتی خداوند انسان را نادیده گرفت انسان را در عالم وجود نادیده انگاشته می شودو از عنایات خدا محبت های خدا الطاف خدا بی بهره می شود خداوند از اوصاف مردان  معرفت رجالی که بندگان الهی و آسمانی خدا هستند اوصافی می آورد این چنین رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ مردان خدا کسانی هستند که کسب و کار تجارت اونها را از یاد خدا منع نمی کند باز نمی دارد خداوند باز می فرماید یا ایها الذین آمنوا لاتلحکم اموالکم و لا اولادکم ان ذکر الله ای مومنان دارایی شما فرزندان شما شما را از یاد خدا باز ندارد تمام زندگی انسان باید سراسر یاد خدا باشد زبانا قلبا و عملا و از مجموعه آیات الهی این چنین برداشت می شود که عوامل منع ذکر الهی و عواملی که باعث می شوند ما ذکر خدا نکنیم و نداشته باشیم اینها هستند یکی اموال هست دارای است تجارت هست اموال انسان هست انسان به دنبال اموال به دنبال زیادت اونها چنان عمل می کند اگر مقداری اش در راه خدا باشد انسان می شود اولیاءالله این قدر به فکر اموال دارایی کسب و حفظش و ارتقاءش و زیادتش هست که اصلا دیگه یاد خدا را فراموش کرده کاش به اندازه نصف اونها یاد خدا بود دیگری خانواده هست  این قدر فضای زندگی برای او اهمیت پیدا می کند فرزندان خانه برای او اهمیت پیدا می کند که حاضر است با گناه تامین معاش کند و خدا را از یاد ببرد سوم شیطان هست شیطان می آید فضای زندگی را چنان رقم می زند که انسان یاد خدا را فراموش می کند و چهارم کسب و کار هست کسب و کار انسان چه کارهای اقتصادی و چه کارهای دیگر چنان اطراف انسان می گیرد فضای زمان  زندگی را اشغال می کند که  سعادت این پیدا نمی کند نماز اول وقت نمازشب یک دعا و انس با خدا داشته باشد عزیزان همه اینها مال دنیاست انسان می گذارد  و خود و ذکری اگر داشته باشد با خود می برد از رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) سوال شد که  ما دوست داریم از برترین بندگان شما و خدا باشیم فرمود اکثر ذکرالله ذکر خدا را زیاد داشته باشید به زبان و به عمل و به قلب تکن اخص العباد علی الله اونوقت شما برترین بندگان نسبت به خدا هستید امیر مومنان در مناجات شعبانیه بسیار دعا دارد در رابطه با ذکر و الهمنی والحن به ذکرک علی ذکرک خدایا مرا حریص وتشنه کن که از این ذکر و آن ذکر از این دعا به اون دعا و مرتب به یاد شما باشد حتی در وصیتش به امام حسن مجتبی این گونه می فرمایند وکُن للّه ذاکِراً على کلِّ ای فرزندم در هر حال یاد خدا باش  اگر می خواهی کاری کنی اگر می خواهی زندگی کنی اگر
می خواهی حکم کنی اگرمی خواهی منع کنی اگر میخواهی بدهی بگیری در همه حال یاد خدا باش ببین خدا از این کارت راضی است یا راضی نیست اگر راضی است انجام بده اگر راضی نیست پرهیز کن حضرت موسی ابن عمران در یکی از مناجات هایش با خدا این چنین می گوید یا رب یا ربّ، أ قریب أنت منّی فأناجیک، أم بعید فأنادیک خدایا تو  بعید از منی که صدایت کنم یا  قریب منی که نجوایت گویم فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلیه خداوند به او الهام کرد وحی کرد انا جلیس من ذکرنی من همنشین کسی هستم که مرا یاد می کند یعنی انسانی که ذکر خدا می گوید خدا قریب اوست اذا سالک عبادی انی فانی قریب اگر بندگانم یاد من کنم من یاد اونها هستم  من قریب اونها هستم ذکر آثار بیساری دارد فوائد بسیاری دارد که به برخی از اونها اندک اشاره میی کنیم یکی رستگاری اخروی است و ذاکرین الله کثیرا والذاکرات مردان و زنانی که ذکر خدا می گویند و بسیار این چنین اند اعداالله لهم مغفره اجرا عظیما .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم روز یکشنبه سالروز شهادت امام محمد باقر است این امام بزرگ در یکی از سخت ترین برهه های تاریخ اسلام به امامت رسیدند فرهنگ اسلامی توسطجبهه دین ستیزی و ضد ولایت و جبهه ضد رهبری اهل بیت هم در داخل سرزمین های اسلامی و هم بیرون مورد تعرض قرار می گرفت معارف دینی معارف اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص) مورد تهدید جدی بود امویان مروانی به شدت در پی تخریب نظام اسلامی بودن و با فتنه و فتنه گری در همه عرصه های  سیاسی و فرهنگی به دنبال رسیدن به مناسب مهم سیاسی و فرهنگی بودند امام باقر (ع) در اون شرایط فرهنگ اسلامی احیا کرد نظام اسلامی را احیا کرد و زمینه را برای شکوفایی فرهنگ دینی در آینده به دست فرزندش امام صادق مهیا نمود زمینه تشکیل مدرسه علمیه مدینه فراهم کرد و با بیان احادیث تمامی محتوای دین را دوباره احیا نمود اما  هشام ابن عبدالملک ابن مروان تحمل این امام بزرگ نداشتند و ایشان را مسموم کردند تسلیت عرض می کنیم محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم و مقام معظم رهبری و همه شیعیان جهان و از تمام نهادهای فرهنگی چه دولتی چه برون نهاد به ویژه مساجد  تقاضا دارم شب شهادت روز شهادت را با ذکر مصیبت و بیان فرهنگ دینی گرامی گرامی بدارند روز دوشنبه روز عرفه است روز معرفت الهی انس با خدا روز استغفار روز دعا هست روزی است که یکی از مهم ترین زمان های نزول لطف و عنایت الهی است شب عرفه هم این چنین است بعد از شب قدر شب  عرفه و روز عرفه مهم ترین زمان برای بخشش و آمرزش هست دعاهای زیادی وارد شده مثل دعای عرفه و دعای حضرت سیدالشهدا حضرت زین العابدین در صحیفه سجادیه یک پیشنهاد می کنم این ادعیه قرائت شود و فضایی  معنوی و روحانی در این استان ولایت مدار استان اهل بیت استان گرانقدر بوشهر طنین  افکن باشد روزچهارشنبه نیز عید قربان است پیشاپیش تبریک عرض می کنم این عید عزیز و آسمانی و اون عیدی  است که نماد از خودگذشتگی است حضرت ابراهیم از فرزندش  به خاطر خدا  گذشت عید به خدا پیوستن و از خود گذشتن است عید قربانی نفس و مهمان بندگی  خدا شدن هست عید در راه خدا همه چیز دادن و از خدا همه چیز گرفتن هست این روز را تبریک عرض می کنم و انشاالله تمام استان نماز عید قربان اقامه شود تا در یک فضای پر از معنویت  این روزهمگان بهره مند شوند از الطاف الهی محکوم می کنیم از جلوگیری یونسکو از  برگزاری کنگره جهانی فلسفه درایران این عمل زشت سیاسی سردمداران  استکبار جهانی که یونسکو را وادار کردند که فشار بیاورد به ایران و به مجامع علمی و فلسفی که این همایش در ایران برگزار نشود این یکی از زشت ترین شکل های عملکرد استکبار جهانی است چرا خواهان این معنا هستند که این همایش در ایران برگزار نشود یکی اینکه اران به عنوان  یکی از مراکز علمی و فلسفی جهان در مجامع مهم و نخبگانی مطرح نشود دیگری بزرگان ایران در عرصه  فلسفه به جهانیان معرفی نگردد دیگری اینکه دانشمندان در فضای ایران قرار نگیرند و از عظمت علمی ایران و تولید علمی ایران و تاثیر ایران در تاریخ بر فلسفه و حکمت اشنا نشوند و با فضای دانش محور و دانش بنیان نظام  مقدس جمهوری اسلامی ایران  آشنا نگردند  فلسفه هرچند از یونان آغاز شد اما با تمام کاستی هایی که داشت اما در ایران با فرهنگ اسلامی بزرگانی در این عرصه فلسفه حضور پیدا کردند که تولید موضوع فلسفی کردند گزاره های فلسفی را تبیین کردند قواعد فلسفی را به جهان عرضه کردند شیوه استدلال مختلف فرهنگی را به مراکز علمی جهانی عرضه کردند بوعلی سینا فارابی ها سهره وردی ها ملاصدراها میردامادها مکاتب مختلف مشکا و متعلیه احداث کردند و الان فلسفه در ایران قوی ترن حوزه فلسفی جهان است افرادی مثل علامه طباطبایی ظهور کردند و فلسفه شرق و غرب را نقد کردند و خود بنیان یک مکتب بزرگ فلسفی در جهان اسلام به جهان فلسفه ایجاد کردند سردمداران استکبار با این کارها چه می خواهند می خواهند عظمت علمی و فلسفی ایران در جهان محو شود . عملیات تروریستی مزدوران استکبار در عراق و به شهادت رساندن  جمعی از زوار و مجروح کردن آنان که برخی از این شهدا از استان ولایت مدار بوشهر هستند تسلیت عرض می کنم به این خانواده ها و امیدوارم روزی برسد که فضای جهان پر از آرامشپراز صلح پر از دین و دیانت با ظهور حضرت بقیه الله الاعظم باشد .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.