تقدیر از پنج نفر از معلمان برجسته در نمازجمعه این هفته بوشهر

بین نمازهای جمعه و عصر نمازجمعه این هفته بوشهر:

در نمازجمعه این هفته بوشهر و بین نمازهای جمعه و عصر به پاس زحمات معلمین عزیز از پنج نفر از معلمان برجسته تقدیر شد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.