استقرار صندوق اخذ رأی در مصلای جمعه بوشهر

همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 8 تیر ماه

ظهر امروز و در پایان نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ۸ تیرماه شعبه سیار اخذ رأی  با حضور در مصلای جمعه بوشهر نسبت به اخذ آرای نمازگزاران گرامی اقدام نمود.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.